cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Willem J. Ouweneel

Hebben de Palestijnen toekomst?

Ach, vijf weken geleden zijn we helemaal de 90e geboortedag van Yasser Arafat (1929-2004) vergeten! Nou ja, misschien hebben alleen Dries van Agt en Gretta Duisenberg daarbij stilgestaan… Toch moest ik wel aan Arafat denken; dat kwam door het bezoek dat de Palestijn Tass Saada onlangs aan Nederland heeft gebracht. De voormalige moslim en jodenhater Tass Saada was ooit chauffeur van Yasser Arafat en heeft meegedaan aan terroristische activiteiten tegen de staat Israël. Maar in de jaren negentig kwam hij radicaal tot geloof in Christus. Sindsdien is Tass bezig zo veel mogelijk moslims voor Christus te winnen én mee te werken aan verzoening tussen Joden en Palestijnen in het Heilige Land; daarover heeft hij bij zijn recente bezoek een aantal toespraken in ons land gehouden. Op 9 september had ik een persoonlijk gesprek met hem over zijn opvattingen en idealen.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid

Theologisch bleken wij heel dicht bij elkaar te staan: anti-vervangingstheologie, prechiliasme, dat is het geloof in het Messiaanse rijk, dat met Christus’ wederkomst aanbreekt. In dit rijk zal Israël hersteld zijn in zijn land (dat zich dan zal uitstrekken van de Eufraat tot de Beek van Egypte, en in engere zin tot het land Israël, mét de West Bank, maar zónder de Gazastrook; lees nauwkeurig Ezech. 47).

Heel veel christenen én Joden beseffen blijkbaar niet wat een bijzondere plaats Ismaël inneemt in de plannen en wegen van God

In dat land zal ook plaats zijn voor de ‘vreemdelingen die onder hen wonen’, zeg maar: de Palestijnen (voor zover zij tot geloof in Christus komen): ‘… Het zal gebeuren dat u het [land als] erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël’ (Ezech. 47:22).

Er is toekomst voor de Arabieren! Niet iedereen die vandaag de dag Arabisch spreekt, stamt oorspronkelijk van het Arabisch schiereiland, maar het gros van de Palestijnen zeker wel. Waarom is dat belangrijk? Omdat we dáár de nakomelingen van Ismaël aantreffen (zie Gen. 25:12-18). Heel veel christenen én Joden beseffen blijkbaar niet wat een bijzondere plaats Ismaël inneemt in de plannen en wegen van God (zoals ik een jaartje geleden al eens in deze column benadrukte). Ga maar na:
(a) Ismaëls moeder, Hagar, was niet Abrahams ‘bijvrouw’, maar zijn vrouw (Gen. 16:3).
(b) De eerste persoon over wie de Engel des Heren (= Christus!) in het Oude Testament sprak, was Ismaël. Hij deed al zegenrijke beloften over hem vóór diens geboorte was en kondigde zelfs zijn naam aan (Ismaël = ‘God [ver]hoort’) (Gen. 16:10-12); voor welke niet-Israëliet geldt dat in de Bijbel nog meer?
(c) Van Ismaël wordt de leeftijd vermeld die hij bereikt heeft (Gen. 25:17); bij welke niet-Israëliet in de Bijbel gebeurt dit nog meer?
(d) Van Ismaël wordt gezegd dat hij ‘de geest gaf’ (Gen. 25:17, in Genesis verder alleen van Abraham, Isaäk en Jakob vermeld).
(e) De Ismaëlieten zullen een bijzondere plaats hebben in het Messiaanse rijk (Jes. 42:10-12 en 60:6-7). Hetzelfde geldt voor de Moabieten en de Ammonieten (Jer. 48:47; 49:6), die ongetwijfeld ook Ismaëlitisch bloed in de aderen hebben. En wat te denken van Egypte en het oude Assyrië (het tegenwoordige Syrië en Irak)? In het Messiaanse rijk zullen zij en Israël de drie voornaamste landen in de wereld zijn (Jes. 19:22–25).

Wat mooi is dat: de Koran zegt dat het Heilige Land door God aan Israël is geschonken, en de Bijbel zegt dat ook de niet-joodse inwoners van dat land daarin een plaats zullen hebben gedurende het Messiaanse rijk.

Het is geen toeval dat het hier allemaal islamitische landen betreft. Er is geen toekomst voor de islam als religie. Maar er is wel toekomst voor alle moslims, vooral de Ismaëlieten, die zich bekeren tot Isa al-Masih (Jezus Christus), nu of straks!

Vandaag de dag staan er eindelijk islamgeleerden op die openlijk durven zeggen dat volgens de Koran het Heilige Land aan Israël is gegeven, en niet aan Arabieren. Soera 5:20-21 zegt: ‘En [gedenkt] toen Mozes tot zijn volk zei: “O mijn volk, gedenkt de genieting van Allah voor jullie, toen Hij profeten uit jullie midden voortbracht en jullie koninkrijken gaf en aan jullie gaf wat aan niet één [volk] in de werelden gegeven was. O mijn volk, treedt het Heilige Land binnen dat Allah jullie toegewezen heeft en keert het niet jullie ruggen toe, want anders zullen jullie als verliezers terugkeren”’.

Soera 17:103-104 zegt: ‘Vervolgens wenste hij [= Farao] hen [= Israël] uit het land [= Kanaän] te verdrijven, dus verdronken Wij hem en degenen die met hem waren allemaal. En na hem [Farao]. Wij zeiden tot de Kinderen van Israël: “Woont in het land, wanneer dan de laatste aanzegging komt zullen Wij jullie gemengd [of: in (één) vergadering] bijeenbrengen."

Wie de toekomst van (bekeerde) Palestijnen in datzelfde Heilige Land loochent, moet zijn Bijbel óók nog maar eens nalezen.

Wat mooi is dat: de Koran zegt dat het Heilige Land door God aan Israël is geschonken, en de Bijbel zegt dat ook de niet-joodse inwoners van dat land daarin een plaats zullen hebben gedurende het Messiaanse rijk. Wat vullen ze elkaar mooi aan! De enigen die we daarvan nog moeten overtuigen zijn de Palestijnenhaters en de jodenhaters. Beiden hebben zij Christus nodig, en beiden moeten zij leren luisteren naar het geopenbaarde Woord van God. Wie de toekomst van het (bekeerde) etnische Israël in zijn eigen land gedurende het Messiaanse rijk loochent, kan ik geen bijbelgetrouw christen noemen. En wie de toekomst van (bekeerde) Palestijnen in datzelfde Heilige Land loochent, moet zijn Bijbel óók nog maar eens nalezen.

We zouden nu alvast op de toekomst kunnen anticiperen door te pleiten, niet voor een tweestatenoplossing, maar voor een éénstaatoplossing (mét de West Bank en zónder de Gazastrook; lees Ezech. 47), waarin (a) alle burgers, los van hun afkomst, gelijke rechten hebben, (b) ruimhartige ontwikkelingsprogramma’s voor arme burgers (incl. Palestijnen!) worden opgezet, en (c) (ter geruststelling) de Joden echt wel de meerderheid zullen behouden (thans 6,7 miljoen Joden tegen 4,7 miljoen Arabieren).

Vorig jaar hield Ouweneel de lezing 'Zal er ooit een Palestijnse staat komen?' Bekijk de volledige lezing:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels
- Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

j
Hier heb ik jaren gelden over geschreven in mijn boek De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël: Eén Weg naar vrede in het Midden Oosten. Toen werd er nog lacherig over gedaan, maar de zaken worden steeds actueler.