De hel: een goddeloze uitvinding?!

God27 september 2023 André Piet
André Piet

De laatste tijd is ‘de hel’ een heet onderwerp in de christelijke pers. De theoloog Arnold Huijgen wijdde onlangs zijn inauguratie hieraan. We spreken er te weinig over, zo meent hij, en in preken zou het vaker aan bod moeten komen. Het Nederlands Dagblad vroeg recentelijk een aantal voorgangers hoe zij dit onderwerp in hun kerken ter sprake brachten. Evenals bij Huijgen, blijken ook zij er verlegen mee te zijn. Jezus heeft meer dan wie ook over ‘de hel’ gesproken en ervoor gewaarschuwd, zo klinkt in enkele reacties. Maar wat en waar en hoe ‘de hel’ is wordt nergens duidelijk of concreet. Dat is tragisch, want die onduidelijkheid ligt niet aan de Schrift. Laten we de feiten eens op een rijtje zetten.

Geen hel maar Gehenna
In de Statenvertaling is het woord ‘hel’ de weergave van twee totaal verschillende Griekse woorden: hades (=dodenrijk, Hebr. she-ol’) en gehenna. Voor de bijbellezer zeer verwarrend, want die krijgt de indruk dat het één begrip betreft. De NBG51 heeft die verwarring gecorrigeerd door uitsluitend gehenna weer te geven met ‘hel’. In de NBV is het woord ‘hel’ helemaal verdwenen doordat men het woord gewoon onvertaald heeft gelaten. Dat laatste is wellicht de beste keuze, aangezien gehenna een plaatsnaam is en zulke namen worden in principe onvertaald gelaten. Ze worden hooguit getranslitereerd: Jeroesjalajim wordt in het Nederlands Jeruzalem en Chevron wordt Hebron, enzovoort. Trouwens, Gehenna is zelf is ook een Griekse transliteratie van het Hebreeuwse Gai Hinnom, dat ‘dal van Hinnom’ betekent. Jezus sprak nooit over de hel, maar consequent over Gehenna. Zijn luisteraars begrepen maar al te goed dat Hij daarmee verwees naar het beruchte dal ten zuidwesten van de stad Jeruzalem. Bij Hem treffen we zeker geen vaagheid over ‘de hel’: zijn luisteraars konden er zo naartoe lopen! Letterlijk.

Zijn luisteraars begrepen maar al te goed dat Hij daarmee verwees naar het beruchte dal ten zuidwesten van de stad Jeruzalem.

Kinderoffers
De reden dat Gehenna zo’n berucht dal is, wordt in de Hebreeuwse Bijbel (ons ‘Oude Testament’) uitgebreid toegelicht. Een tweetal goddeloze koningen uit het huis van Juda, Achaz en Manasse, lieten in dit dal kinderen door het vuur gaan (2 Kron. 28:3; 33:6; Jer. 7:31). Deze gruwelijke praktijk die men van de omliggende volken had afgekeken, was kwaad in de ogen van JAHWEH. Volgens de profeet Jeremia werd juist deze praktijk de aanleiding voor Jeruzalems verwoesting (Jer.19:1-8).

Een godslasterlijk concept
De beruchte reputatie van Gehenna is gebaseerd op het feit dat Israëlieten op die plaats hun kinderen ritueel door het vuur lieten gaan. Deze praktijk geldt als de goddeloosheid ten top. Bij herhaling wordt gezegd dat dit idee in Gods hart nooit is opgekomen (Jer.7:31; 19:5). Laat dit goed op u inwerken. Want wat de christelijke theologie heeft gedaan is Gehenna omvormen tot een ‘hel’, waarin God Zelf de gruwelijke daden pleegt die Hij nadrukkelijk als goddeloos kwaad veroordeelt. Met andere woorden de gruwelijkste praktijk ooit, heeft men geprojecteerd op God Zelf! En dat ook nog eens “tot in eeuwigheid”. Dat laatste begrip is een kwestie apart, maar ik volsta hier met de vaststelling dat ‘eeuwigheid’ in de Schrift (Gr. aion) duidt op een wereldtijdperk met zowel een begin als een einde (“vóór de aionen”, “voleinding der aionen”, etc.). Eeuw-ig betekent in de Bijbel niet eindeloos, maar houdt verband met eeuw, aeon.

Gehenna in de toekomst
Wanneer Jezus spreekt van Gehenna, refereert Hij onder andere ook aan het laatste vers van het boek Jesaja. Daar lezen we over het toekomstig vrederijk waarin de volken zullen optrekken naar Jeruzalem en daarbij ook de plaats zullen passeren waarin de onbegraven lijken liggen van goddeloze mannen. Het is bedoeld als een waarschuwing, God laat niet met Zich spotten. Gehenna zal volgens de profeten in de toekomst opnieuw een rol spelen, en voor JAHWEH zelfs heilig zijn (Jer.31:40).
God straft niet om te straffen, maar om recht te zetten en om terecht te brengen.

Jezus’ toevoeging in Marcus 9:48 over Gehenna “waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust” wordt hardnekkig foutief uitgelegd. Met deze opmerking refereert Hij aan Jesaja 66:24 waar sprake is van een verbrandingsplaats bij Jeruzalem waar lijken liggen te ontbinden. Dat is inderdaad een nogal macaber aanblik, maar wel iets totaal anders dan wat de christelijke traditie van ervan heeft gemaakt: een onderaards oord waar zielen worden gefolterd. In de grondtekst van Marcus 9:48 staat ook niet dat het vuur onuitblusbaar is, maar dat het niet wordt gedoofd. Iets heel anders. En dat “hun worm niet sterft” betekent niet dat deze mensen niet sterven, maar de maden die hen aanvreten niet sterven. Maden sterven sowieso niet, maar verpoppen zich.
Kortom, het gangbare begrip van ‘de hel’ staat in alles haaks op wat de Schrift leert over Gehenna.

Hel versus gericht
De Bijbel is er volkomen helder over dat God oordeelt en gericht uitoefent. En dat doet Hij lang niet altijd zachtzinnig. Denk maar aan de zondvloed of aan Sodom en Gomorra. Maar denk erom: Gods oordelen zijn verhoudingsgewijs kortdurend. Psalm 30 vers 6 zegt: “want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen”. God zet de dingen recht, precies wat het woord ‘gericht’ ook betekent. Dat proces kan uiterst pijnlijk zijn, maar het heeft altijd het oogmerk van herstel. God straft niet om te straffen, maar om recht te zetten en om terecht te brengen. Gods gerichten zijn daarom ook altijd een uiting van Zijn liefde en trouw. Hij laat niet varen de werken van Zijn handen. Daarom is er geen groter karikatuur van de God van de Bijbel, dan het leerstuk van de hel.

André Piet is Bijbelleraar en heeft sinds 2000 de bijbelstudie-website Goed Bericht onder zijn hoede. Bovenstaand artikel verscheen onlangs op zijn website en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Wij vragen ons af...

De hel...

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

"Een derde deel van de dag besteed je aan slapen, aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritmen volgt. Daarom zegt God in de Tien Geboden dat je een dag

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"God adopteert mensen die er niet uitzien, afzichtelijk zijn vanwege de zonde, tot Zijn kinderen", merkte ds. M. Klaassen onlangs in een preek op. De hersteld hervormde predikant gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten een waargebeurd verhaal

Dr. Aaron
Nieuws

Theoloog klaagt voormalig werkgever aan na ontslag vanwege bericht over homoseksualiteit

Een Engelse theoloog werd eerder dit jaar ontslagen omdat hij in februari van dit jaar het volgende bericht de wereld in stuurde: 'Homoseksualiteit dringt de kerk binnen'. Hij klaagt nu zijn oude werkgever aan. Het Cliff College in Derbyshire ontsloe

Paus Franciscus
Nieuws

Paus doet rustiger aan na injecties met antibiotica vanwege longprobleem

Paus Franciscus heeft te kampen met een probleem bij zijn longen en dat beperkt het aantal verplichtingen dat hij kan afwerken. Volgens Religion News krijgt de paus regelmatig injecties met antibiotica toegediend. De paus zou geen koorts of longontst

Baby
Nieuws

Succesvolle strijd tegen abortus in VS: 32.000 baby's gered

In de Verenigde Staten zijn vorig jaar meer dan 30.000 baby’s, die anders geaborteerd zouden zijn, geboren. Dat blijkt volgens CBN News uit nieuw onderzoek. Het ‘abortusbesluit’ van het Amerikaanse Hooggerechtshof speelt hierbij een belangrijke rol.

Fulani-herders
Nieuws

Minstens tien Nigeriaanse christenen gedood bij slachtpartij Fulani-herders

Fulani-herders en andere terroristen hebben vorige week vrijdag dood en verderf gezaaid in verschillende dorpen in de Nigeriaanse deelstaat Taraba, waarbij minstens tien christenen om het leven kwamen. Dat meldt Morning Star News. Volgens een inwoner

Ruth uit Mexico
Positief nieuws

God gebruikt pijn en moeite om kerk in Mexico te laten groeien

"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." - Psalm 126:5. Met tranen in haar ogen vertelt Ruth uit Mexico hoe God hun pijn en moeite gebruikt om Zijn kerk te laten groeien. Evangelisatie onder verstotenenHet was 2015 toen gemeentestichter Au

Jonathan Isaac
Nieuws

NBA-speler lanceert basketbalschoenen met Bijbelteksten

Basketballer Jonathan Isaac is de eerste NBA-speler die een schoen lanceert met daarop zichtbare Bijbelteksten. Aan de achterkant van de schoenen staan Bijbelteksten weergegeven als 2 Korinthe 4:9 en Romeinen 8:37. 'De meeste mensen zagen de 'Judah 1

Meerartikelen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Engelen helpen mee om ons te beschermen tegen gevaren

Een boek over de bovennatuurlijke realiteit is niet compleet zonder onderwijs over engelen. In de Bijbel lezen we dat zij krachtige helden, hulpvaardige geesten en vuurvlammen van God zijn.    Wat zijn engelen?Het woord ‘engel’ betekent ‘boodschapper

Jan van den Bosch
Nieuws

Jan van den Bosch onderscheiden om inzet voor Oekraïners met beperking

Ietwat verlegen maar vooral dankbaar en vereerd ontving Jan van den Bosch afgelopen weekend een bijzondere onderscheiding van de Oekraïense regering vanwege zijn inzet voor mensen met een beperking uit datzelfde land. Vorig jaar maakte Van den Bosch

Ds. N. den Ouden
Nieuws

Hersteld hervormd Rijssen ziet ds. N. den Ouden graag komen

Ds. N. den Ouden (foto) heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen ontvangen. De predikant uit Leerbroek kan in de Westerkerk aan de slag als opvolger van de naar Katwijk verhuisde ds. H. Lassche. H. Ottema kan binnen de Hersteld

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe houd je het als christen vol tot het einde? 

‘Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered’ - Mattheüs 24:13. 'En Jezus ging de tempel uit en vertrok.’ Deze korte openingszin van Mattheüs 24 heeft profetische betekenis. Jezus keert de tempel hier definitief de rug toe. Een zeer aangrijpe

echtscheiding
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller: 'Mijn man heeft mij verlaten: mag ik hertrouwen?'

'Mijn man heeft mij vanwege het geloof verlaten. Ik heb alles geprobeerd om scheiding te voorkomen, maar dit is zijn keus. Voordat de scheiding officieel is op papier, blijkt hij in de tussenliggende tijd vreemd te gaan. Dit is wel na zijn besluit mi

Alex Snel
Video

Alex liep rond met groot geheim: "Ik ging gebukt onder schaamte"

Lange tijd riep Alex Snel met een geheim rond in de kerk. "Terwijl ik de aanbidding leidde, ging ik gebukt onder schuld en schaamte. Dat had gevolgen voor mijn relatie. Ik had een kort lontje, waardoor de spanningen opliepen. Er was één ding waar ik

Hans Borghuis
Column

Bonustijd: wat geven wij op om Jezus te volgen?

‘We zijn klaar om te sterven voor Jezus als het moet, de tijd die we hebben gekregen zien we als bonustijd’. Het was een zonnige, maar frisse ochtend. Een persoonlijk gesprek, staande gevoerd, ergens in een achtertuin. De opmerking werd haast als ter

PThU
Nieuws

Erik Olsman nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging PThU

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft dr. Erik Olsman benoemd tot hoogleraar Geestelijke Verzorging. Deze maand stemde de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in met het besluit tot zijn benoeming.

Mirjam Bikker
Positief nieuws

Mirjam Bikker vertelt wie van haar collega's ze mee zou willen nemen naar de kerk

In de Tweede Kamer zitten tal van verschillende partijen met verschillende idealen. De boel wordt door de verkiezingsuitslag natuurlijk flink opgeschud, maar dat kan misschien ook weer kansen bieden om ongelovige collega's eens uit te nodigen voor ee

Jos Strengholt
Recensie

Ouweneel over Israël en Palestijnen: neerbuigend en historisch onnauwkeurig

Met zijn boekje 'Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen' probeert prof. dr. Willem J. Ouweneel de 'vrienden van Israël' in twintig stellingen een handvat te geven om lastige vragen over de Israëlisch-Palestijnse kwestie te beant

Hans van de Breevaart
Opinie

Wat de monsterzege van de PVV te zeggen heeft tot de christelijke politiek

Hoe kan het dat zelfs in grote delen van de zogenaamde Biblebelt de PVV de grootste is geworden en christelijke partijen geen antwoord lijken te hebben op de toenemende maatschappelijke onvrede? Het is sterk de vraag of de christelijke politiek in ha

Esther van Schie
Interview

PKN-predikant: “Niet verbinden met migrantenchristenen is gemiste kans”

“Als docent inburgering ontmoette ik doordeweeks tientallen migranten. Op zondag kwam ik geen enkele migrant tegen. Er ontstond een heilig ongenoegen bij mij”, zo vertelt Esther van Schie. Zij is voorganger van een internationale kerk, ICU (In Christ