Toename van christenvervolging in Irak baart zorgen

Nieuws23 mei 2023 Jubilee Campaign
Irak vlag

Irak is een land waar Jubilee Campaign tot dusver weinig aandacht aan heeft besteed. Toch is het goed om stil te staan bij de christenvervolging in een land dat in de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors op nummer 18 staat.

Sinds de Islamitische Staat (IS) in 2014 een groot aantal christenen vermoordde en een nog groter aantal uit hun dorpen en steden verdreef, is het geweld tegen niet-moslim minderheden eigenlijk niet meer weggeweest. Het gaat dan vooral om geweld van burgers tegen niet-moslims. De betrokkenheid van de centrale overheid in Bagdad of de lokale leiders in de Koerdische Autonome Regio (Koerdistan - KRG) bij de vervolging van christenen en andere minderheden, was tot voor kort redelijk beperkt.

Tijdens de crisis waren het vaak juist de overheden die hun best deden om het geweld te stoppen. In veel gevallen vochten Koerdische moslims schouder aan schouder met christenen om hun dorpen te beschermen tegen de aanvallen van IS. Wat echter opvalt is dat de christenvervolging die in de afgelopen jaren met name in Koerdistan in hevigheid is toegenomen, steeds vaker ook het resultaat is van besluiten en gerichte acties vanuit de overheid.

Bisschop Mziri
Onlangs ontvingen we het bericht van Middle East Concern over de aanklacht tegen Bisschop Bahzad Mziri van de wederdoperskerk die beschuldigd wordt van godslastering. Hij had via de sociale media opmerkingen geplaatst die door moslims als kwetsend werden ervaren.

Bisschop Mziri woont in Koerdistan en is een christen met een moslim achtergrond. Via de sociale media had hij het leven van Jezus vergeleken met dat van de profeet van de islam. Hij had de opmerking geplaatst naar aanleiding van een publicatie waarin een moslimleider kritiek had geuit op het christelijke geloof, op Jezus, op de onbevlekte ontvangenis en op de legitimiteit van de Bijbel.

Op 16 februari 2023 publiceerden islamitische fundamentalisten via de sociale media het gewraakte bericht van bisschop Mziri, wat vervolgens leidde tot een publieke woede-uitbarsting tegen de bisschop, zijn kerk en de protestantse gemeenschap. In een videobericht verklaarde een prominente moslimleider dat de bisschop volgens de islamitische wet ter dood gebracht diende te worden, waarna verschillende islamitische organisaties en moslimleiders een rechtszaak tegen hem aanspanden.

Adres
Ook de overheid ging zich ermee bemoeien. Na kennis genomen te hebben van de aanklacht, besloot een departement van het ministerie van Religieuze Zaken om de extremisten te steunen in hun rechtszaak. Via de sociale media riepen islamisten hun volgelingen op om het adres van de kerkleider te achterhalen. Voor bisschop Mziri was dit de aanleiding om samen met zijn gezin naar het buitenland te vluchten.

Om de gemoederen te sussen, publiceerde hij vervolgens een videoboodschap waarin hij zijn excuses aanbood voor de uitspraken die hij via de sociale media had geplaatst. Ook waagde hij nogmaals een poging om uit te leggen in welke context hij de opmerkingen had gepubliceerd. De poging was echter tevergeefs omdat de oorspronkelijke publicatie waar de bisschop op had gereageerd, inmiddels van het internet was verdwenen.

Wet van het land
Hoewel er binnen de KRG zeker partijen zijn die er alles aan doen om de extremistische sharia-wetgeving te verheffen tot wet van het land, zijn er ook gematigde Koerden die zich juist hardmaken voor de veiligheid van minderheden in hun gemeenschappen en een maatschappij wensen waar christenen en moslims in vrede kunnen samenleven.

Veel lokale leiders zetten zich in om de volkswoede tegen niet-moslims in te dammen en de veiligheid van minderheden te garanderen. Toch zijn er ook extremisten en politieke partijen die de druk op de christelijke kerken juist willen opvoeren. Wat voor de kerk van bisschop Mziri bijvoorbeeld aanleiding was om de openbare kerkdiensten te beperken en in het vervolg vooral in het geheim samen te komen.

Voor Irak is dit een ontwikkeling die we in de gaten moeten houden en waar we vooral voor moeten bidden.

Bovenstaand bericht kwam via Middle East Concern tot stand en verscheen onlangs op de site van Jubilee Campaign.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

Meerartikelen

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 42

 Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken

Kees van der Staaij
Podcast

Terugluisteren: Kees van der Staaij over premierschap, reuring en polarisatie

‘Nestor van de Tweede Kamer’ was de titel die Kees van der Staaij jaren heeft gedragen. Afgelopen jaar nam hij na 25 jaar afscheid van de kamer en is hij aan de slag gegaan als gezant bij de Nederlandse Maritieme Maakindustrie. In deze aflevering van