Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God geven wil

God23 mei 2023 Wilkin van de Kamp
gevolgen van een leven in zonde

‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13).

Mensen met geheimen gaan lichamelijk en emotioneel gebukt onder de last van hun verborgen zonden. De gevolgen van hun zonden drukken zo zwaar op hen dat zij bijna niet meer kunnen functioneren. Zwijgzaamheid over onze zonden brengt ons van alles, behalve zegen.

God zij dank houdt Hij teveel van ons om ons gebukt te laten gaan onder de last van onze zonde en komt er een dag waarop Hij onze verborgen zonden aan het licht brengt. Ook dat is genade! Als David een lied schrijft over de tijd dat hij zijn zonden voor God en mensen probeerde te verbergen, is zijn belangrijkste conclusie: ‘God wil waarheid in het verborgene’ (Psalm 51:8). Waarom? Omdat Hij niet wil dat wij langer te lijden hebben onder de verborgen zonden van ons leven. Want de gevolgen van een leven met geheimen zijn vernietigend. We behandelen de de eerste vijf gevolgen.

Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God hem zo graag wil geven.

1. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, blijft leven in de macht van de leugen
In de kern van elke zonde vind je een leugen. Adam en Eva zondigden niet door een van de tien geboden te overtreden, maar door de leugen van de slang te geloven. Daarom zei Jezus dat alleen de waarheid ons vrij kan maken. Als wij de geheimen van ons leven (lees: verborgen zonden) in het licht brengen, wordt de boze ontmaskerd, ontwapend en overwonnen.

2. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed
Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God hem zo graag wil geven. De Bijbel zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13). Jesaja zegt dat verborgen zonden een onvermijdelijke scheiding veroorzaken tussen God en mensen. Hij roept het volk Israël toe: ‘Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat Hij doof is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen’ (Jesaja 59:1-2, GN)! Als wij onze zonden verborgen houden, belemmert dit onze gebeden.

3. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, leeft voortdurend met angst
David probeerde zijn zonde angstvallig geheim te houden. Als het volk dit ter ore zou komen, zou dit het einde van zijn koningschap en het einde van zijn leven betekenen. Altijd ging hij gebukt onder de dagelijkse dreiging dat zijn geheim bekend zou worden. Voortdurend leefde hij met de angst dat zijn zonde aan het licht zou komen. Net als bij velen van ons vandaag, blijkt Davids angst voor mensen groter te zijn dan zijn ontzag voor de levende God. De Bijbel zegt dat angst voor mensen een valstrik voor ons is. Angst legt ons het zwijgen op waardoor we gevangen blijven in de leugen en de aanklacht van de boze. Angst is een slechte raadgever en put ons lichamelijk en psychisch uit, tot we er ziek van worden.

Angst legt ons het zwijgen op waardoor we gevangen blijven in de leugen en de aanklacht van de boze.

4. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, wordt steeds geconfronteerd met schuldgevoelens
Niemand van ons kan zeggen dat hij niet heeft gezondigd. En een ieder van ons weet hoe schuldgevoelens ons parten kunnen spelen. Maar het is niet God die ons aanklaagt. De Bijbel zegt dat de boze ons vierentwintig uur per dag aanklaagt voor de troon van God. Hij projecteert steevast schuldgevoelens op onze ziel (onze gedachten en onze gevoelens): ‘Ben je weer gestruikeld? Je hebt God pasgeleden ook al om vergeving gevraagd. Hij ziet je weer aankomen, hypocriete huichelaar! Je hebt willens en wetens gefaald. Je zit hartstikke fout! Denk maar niet dat je het recht hebt om God om vergeving te vragen. Laat eerst maar eens zien dat je echt hebt afgerekend met de zonde!’ Op deze wijze probeert de duivel ons ervan te weerhouden om onze zonde aan God te belijden en met Hem in het reine te komen.

Wie niet voor zijn zonden uitkomt, leeft onder het juk van schaamte
Schaamte is een pijnlijke emotie die wordt veroorzaakt door een gezond bewustzijn van schuld. In dit geval is schaamte terecht. Een leugenaar behoort zich te schamen. Met recht zullen schuldgevoel en schaamte dan verlossend werken. Het is een verlossende stap in de bekering. De duivel probeert ons echter onder een juk van schaamte te brengen. Gevoelens van schaamte vertroebelen het zicht op Gods troon van genade. De duivel weet dit. Hij overlaadt ons met schaamtegevoelens om ervoor te zorgen dat de vloek van stilzwijgen niet verbroken wordt. In veel gevallen is schaamte de laatste schakel waarmee we vastgebonden zitten aan de leugens van de boze. Als we het juk van schaamte durven te doorbreken, zal niets ons kunnen weerhouden om onze zonden in het licht te brengen en bevrijding te ervaren. Alleen geloof in de bevrijdende liefde van God en zijn beloften zal ons vrijmaken van elke verlammende schaamte.

Bovenstaand fragment van Wilkin van de Kamp is afkomstig uit zijn boek Bevrijd van banden. Klik hier om het boek te bestellen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove