Ds. Heikoop over het schijnproces tegen Jezus: "Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij"

God31 maart 2023 Redactie
Ds. D.M Heikoop

Als wij mensen met onrecht geconfronteerd worden, komen we doorgaans voor onszelf op. We laten onze goede naam of reputatie niet zomaar door het slijk halen. Tijdens het schijnproces dat het Sanhedrin voerde tegen Jezus, worden tal van valse beschuldingen en getuigenverklaringen gebruikt om Hem te doden. Jezus lijkt het allemaal toe te laten en spreekt geen woord terug. "Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij, zodat Hij de weg naar Golgotha zou gaan", zegt ds. D.M Heikoop in een nieuwe overdenking op het YouTube-kanaal van 'Dagelijks Woord.'

Het gedeelte dat de hervormde predikant in deze overdenking behandelt komt uit Markus 14 vers 53 tot en met 59: 'En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: Wij hebben Hem horen zeggen:  Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend.'

"Blijkbaar is de wil om Hem te veroordelen zo groot, dat ze er verder niet bij stilstaan dat ze dat niet bij Jezus kunnen vinden"

"Broeders en zusters, wat valt u op als u het proces leest wat Jezus ondergaan is voor het Sanhedrin?", vraagt ds. Heikoop allereerst. "Ik vermoed dat verschillende dingen opvallen. Misschien valt het u en jou op dat het geen eerlijk proces was. Jezus moest veroordeeld worden, dat stond van te voren al vast. De overpriesters en de gehele raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden. Misschien viel het je op dat er gezocht werd naar laakbare feiten uit het leven van Jezus, dingen die Hij gedaan heeft op grond waarvan Hij veroordeeld kan worden. Maar die dingen vonden ze niet."

"Ze zoeken een hele nacht naar dingen waarop ze Hem kunnen veroordelen. Iedereen heeft toch wel eens verkeerde dingen gedaan. Waarom kunnen ze die bij Jezus dan niet vinden? Blijkbaar is de wil om Hem te veroordelen zo groot, dat ze er verder niet bij stilstaan dat ze dat niet bij Jezus kunnen vinden. Misschien viel het je wel op dat er een paar getuigen naar voren geschoven worden die vervolgens een vals getuigenis geven. Ze zeggen: 'We hebben Hem horen zeggen: 'Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt bouwen.' Het lijkt vroom en volgens de wet wat ze zeggen, maar het is vals. Er is helemaal geen grond voor een veroordeling, maar het moet gewoon. Ze willen zo snel mogelijk van Hem af, Hij moet sterven."

"Om Hem heen is er een kakofonie van leugens gaande, van valse getuigen en valse beschuldigingen, maar Jezus doet er niet aan mee"

"Het proces van het Sanhedrin rammelt aan alle kanten. Jezus heeft nooit een eerlijk proces gehad. Ze wilde simpelweg van Hem af en daarom hielden ze een schijnproces. Wat mij dit keer bij het lezen van dit gedeelte het meest opviel, was dat Jezus zwijgt. Hij zegt niets. We horen de hogepriester aan het woord, de overpriesters en de verschillende getuigen die valse getuigen geven. Jezus Zelf horen we niet. In de verzen hierna gaat de hogepriester met Jezus in gesprek en ook dan zwijgt Jezus. Daarna moet Hij naar Pilatus gebracht worden om opnieuw een schijnproces te ondergaan. Wederom zwijgt Hij. Ook hier in het paleis van Kajafas hoor je allerlei mensen spreken, behalve Jezus Zelf. Juist dat zwijgen van Jezus is veelzeggend. Om Hem heen is er een kakafonie van leugens gaande, van valse getuigen en valse beschuldigingen, maar Jezus doet er niet aan mee."

"Hij laat die leugens zijn gang gaan. Hij gaat er niet tegenin, terwijl er die hele nacht Hem zoveel onrecht wordt aangedaan. Denk eens even terug aan een keer dat jou onrecht werd aangedaan. Als iemand bijvoorbeeld achter je rug om dingen over je zei die niet waar zijn. Dingen waardoor jij in een slecht daglicht werd gezet, roddels die jou op een negatieve manier neerzetten. Als dat je ter ore komt, voel je je bloed koken: 'Dat is niet waar, dat is onrecht.' Je eer wordt aangetast en je goede naam wordt bezoedeld. Er wordt over je gesproken zonder dat die persoon naar je toe is gekomen. Als je zoiets meemaakt, kun je het wel uitschreeuwen. Je wilt die ander erop aanspreken, maar eerst even rustig ademhalen en je eerste woede laten zakken zodat je zelf geen dingen zegt waar je spijt van krijgt. Dan ga je naar die ander toe om je recht te halen.

"Jezus werd ook onrecht aangedaan, een veel groter onrecht dan wij doorgaans meemaken, met een veel grotere consequentie dan bij ons"

In zo'n situatie zwijgen wij niet zo gauw. Wij spreken, we roepen en halen ons gelijk. We hebben eerder dat gebed nodig van psalm 141: 'Heere zet een wacht voor mijn lippen', omdat ik anders dingen zeg die ik beter niet kan zeggen. Jezus werd ook onrecht aangedaan, een veel groter onrecht dan wij doorgaans meemaken, met een veel grotere consequentie dan bij ons. Hij haalde Zijn recht niet en ging niet tegen alle leugens in. Hij zweeg. Ook al zouden die leugens om Hem heen uitlopen op een verschrikkelijke rechterlijke dwaling, Jezus doet Zijn mond niet open. Hier zie je gebeuren waarover de profeet Jesaja al gesproken had: 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, als een lam dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.' Jezus deed Zijn mond niet open omdat Hij veroordeeld wilde worden. Hij wilde die weg naar Golgotha gaan, al zag Hij er verschrikkelijk tegenop, maar toch deed Hij het. Hij laat Zich hier veroordelen om de weg naar Golgotha te gaan, om daar door die afschuwelijke kruisdood de zonde der wereld op Zich te nemen: 'Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.' Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij."

Benieuwd naar de volledige overdenking van ds. Heikoop? Deze is in onderstaande video te beluisteren. Voor meer overdenkingen kunt u terecht op het YouTube-kanaal van 'Dagelijks Woord'.

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove