cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. D.M Heikoop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 maart 2023 door Redactie

Ds. Heikoop over het schijnproces tegen Jezus: "Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij"

Als wij mensen met onrecht geconfronteerd worden, komen we doorgaans voor onszelf op. We laten onze goede naam of reputatie niet zomaar door het slijk halen. Tijdens het schijnproces dat het Sanhedrin voerde tegen Jezus, worden tal van valse beschuldingen en getuigenverklaringen gebruikt om Hem te doden. Jezus lijkt het allemaal toe te laten en spreekt geen woord terug. "Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij, zodat Hij de weg naar Golgotha zou gaan", zegt ds. D.M Heikoop in een nieuwe overdenking op het YouTube-kanaal van 'Dagelijks Woord.'

Het gedeelte dat de hervormde predikant in deze overdenking behandelt komt uit Markus 14 vers 53 tot en met 59: 'En ze leidden Jezus weg naar de hogepriester; en bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde Hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hogepriester, en hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en zeiden: Wij hebben Hem horen zeggen:  Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend.'

"Blijkbaar is de wil om Hem te veroordelen zo groot, dat ze er verder niet bij stilstaan dat ze dat niet bij Jezus kunnen vinden"

"Broeders en zusters, wat valt u op als u het proces leest wat Jezus ondergaan is voor het Sanhedrin?", vraagt ds. Heikoop allereerst. "Ik vermoed dat verschillende dingen opvallen. Misschien valt het u en jou op dat het geen eerlijk proces was. Jezus moest veroordeeld worden, dat stond van te voren al vast. De overpriesters en de gehele raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden. Misschien viel het je op dat er gezocht werd naar laakbare feiten uit het leven van Jezus, dingen die Hij gedaan heeft op grond waarvan Hij veroordeeld kan worden. Maar die dingen vonden ze niet."

"Ze zoeken een hele nacht naar dingen waarop ze Hem kunnen veroordelen. Iedereen heeft toch wel eens verkeerde dingen gedaan. Waarom kunnen ze die bij Jezus dan niet vinden? Blijkbaar is de wil om Hem te veroordelen zo groot, dat ze er verder niet bij stilstaan dat ze dat niet bij Jezus kunnen vinden. Misschien viel het je wel op dat er een paar getuigen naar voren geschoven worden die vervolgens een vals getuigenis geven. Ze zeggen: 'We hebben Hem horen zeggen: 'Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt bouwen.' Het lijkt vroom en volgens de wet wat ze zeggen, maar het is vals. Er is helemaal geen grond voor een veroordeling, maar het moet gewoon. Ze willen zo snel mogelijk van Hem af, Hij moet sterven."

"Om Hem heen is er een kakofonie van leugens gaande, van valse getuigen en valse beschuldigingen, maar Jezus doet er niet aan mee"

"Het proces van het Sanhedrin rammelt aan alle kanten. Jezus heeft nooit een eerlijk proces gehad. Ze wilde simpelweg van Hem af en daarom hielden ze een schijnproces. Wat mij dit keer bij het lezen van dit gedeelte het meest opviel, was dat Jezus zwijgt. Hij zegt niets. We horen de hogepriester aan het woord, de overpriesters en de verschillende getuigen die valse getuigen geven. Jezus Zelf horen we niet. In de verzen hierna gaat de hogepriester met Jezus in gesprek en ook dan zwijgt Jezus. Daarna moet Hij naar Pilatus gebracht worden om opnieuw een schijnproces te ondergaan. Wederom zwijgt Hij. Ook hier in het paleis van Kajafas hoor je allerlei mensen spreken, behalve Jezus Zelf. Juist dat zwijgen van Jezus is veelzeggend. Om Hem heen is er een kakafonie van leugens gaande, van valse getuigen en valse beschuldigingen, maar Jezus doet er niet aan mee."

"Hij laat die leugens zijn gang gaan. Hij gaat er niet tegenin, terwijl er die hele nacht Hem zoveel onrecht wordt aangedaan. Denk eens even terug aan een keer dat jou onrecht werd aangedaan. Als iemand bijvoorbeeld achter je rug om dingen over je zei die niet waar zijn. Dingen waardoor jij in een slecht daglicht werd gezet, roddels die jou op een negatieve manier neerzetten. Als dat je ter ore komt, voel je je bloed koken: 'Dat is niet waar, dat is onrecht.' Je eer wordt aangetast en je goede naam wordt bezoedeld. Er wordt over je gesproken zonder dat die persoon naar je toe is gekomen. Als je zoiets meemaakt, kun je het wel uitschreeuwen. Je wilt die ander erop aanspreken, maar eerst even rustig ademhalen en je eerste woede laten zakken zodat je zelf geen dingen zegt waar je spijt van krijgt. Dan ga je naar die ander toe om je recht te halen.

"Jezus werd ook onrecht aangedaan, een veel groter onrecht dan wij doorgaans meemaken, met een veel grotere consequentie dan bij ons"

In zo'n situatie zwijgen wij niet zo gauw. Wij spreken, we roepen en halen ons gelijk. We hebben eerder dat gebed nodig van psalm 141: 'Heere zet een wacht voor mijn lippen', omdat ik anders dingen zeg die ik beter niet kan zeggen. Jezus werd ook onrecht aangedaan, een veel groter onrecht dan wij doorgaans meemaken, met een veel grotere consequentie dan bij ons. Hij haalde Zijn recht niet en ging niet tegen alle leugens in. Hij zweeg. Ook al zouden die leugens om Hem heen uitlopen op een verschrikkelijke rechterlijke dwaling, Jezus doet Zijn mond niet open. Hier zie je gebeuren waarover de profeet Jesaja al gesproken had: 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, als een lam dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.' Jezus deed Zijn mond niet open omdat Hij veroordeeld wilde worden. Hij wilde die weg naar Golgotha gaan, al zag Hij er verschrikkelijk tegenop, maar toch deed Hij het. Hij laat Zich hier veroordelen om de weg naar Golgotha te gaan, om daar door die afschuwelijke kruisdood de zonde der wereld op Zich te nemen: 'Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.' Hij zweeg daar uit liefde voor u en mij."

Benieuwd naar de volledige overdenking van ds. Heikoop? Deze is in onderstaande video te beluisteren. Voor meer overdenkingen kunt u terecht op het YouTube-kanaal van 'Dagelijks Woord'.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Deze preek laat zien waarom de door sommige verfoeide Cursus in Wonderen zo waardevol is. De cursus leert radicaal los te laten. Zelfs verdedigen is nog aanvallen en is enkel gericht op behoud van het aardse bestaan. Het aardse bestaan van Jezus had voor hem geen waarde en had slechts tot doel om de verlossing tot stand te brengen. Als wij werkelijk verlost zijn, dan heeft aards bezit ook geen waarde of betekenis meer.