Atheïst verwierp eerst God door de wetenschap, daarna kwam ze door de wetenschap tot God

Levensverhaal16 maart 2023 Dirk van Genderen | God Reports
Mariah Jones

Mariah Jones noemde zich een 100 procent atheïst. Ze voelde zich gesterkt door de wetenschap om het christelijk geloof als belachelijk neer te zetten. Na haar studie ging ze bij de marine. Daar ontwikkelde zich bij haar anorexia en bulimia.

Na haar marinetijd ging ze naar de universiteit. Ze genoot ervan als ze het geloof van christenen onderuit kon halen door de wetenschap. "Ik haatte het wanneer mensen over Jezus spraken. De duivel had het voor het zeggen in mijn leven. Ik vond dat mensen die religieus waren, hun leven verkwanselden. In mijn ogen was religie door de mens ontworpen om mensen te schaden."

"Ik haatte het wanneer mensen over Jezus spraken. De duivel had het voor het zeggen in mijn leven."

In 2017, in haar tweede jaar op de universiteit, gebeurde er iets bijzonders. De wetenschap bevestigde niet langer haar atheïsme, maar begon het te ondermijnen. "Ik begon te beseffen dat het onmogelijk was dat biologische moleculen met een astronomisch aantal atomen, “vanzelf” met een uiterste precisie zijn geordend. Eigenlijk wilde ik mij deze vragen niet stellen, maar ik kon ze ook niet ontlopen."

Professoren wisten het ook niet
Ze legde haar vragen voor aan de professoren. Ze vroeg aan hen: "Wat was er eerder: het bloed of het hart dat het bloed door het lichaam pompt? Is het de huid die alle organen bij elkaar houdt? Hoe kan een grote knal, de zogenaamde Big Bang, leiden tot levende en ademende wezens die ook nog van elkaar kunnen houden?"

Haar professoren hadden geen antwoorden op deze vragen. Vandaar dat ze tot de conclusie kwam dat er iemand van buitenaf moet zijn die dit alles ontworpen heeft, met een speciaal doel. En misschien zou dat wel de God van de christenen zijn, zo bedacht ze zich.

Toen, op een dag, bad ze tot God, hoewel ze dit nog geen gebed noemde. Ik zei: "God, als U bestaat, zou U dan niet willen dat ik U leer kennen? Ik wil niet respectloos zijn, maar wilt U mij een teken geven, zodat ik zal geloven?"

Op dat moment gebeurde er niets, maar wel in de maanden erna. In dromen zag ze bijvoorbeeld Bijbelteksten.
Toch wilde ze vooralsnog niets van het christelijke geloof weten. Ze onderzocht eerst alle andere religies: hindoeïsme, islam, boeddhisme en nog wel meer. Pas als allerlaatste opende ze de Bijbel. En wat ze las, raakte haar direct.

"Ik zal nooit vergeten wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik zal altijd bij Hem in de schuld staan."

Anorexia en bulimia
"Ik begon de Bijbel te bestuderen en leerde veel over Jezus en over de betekenis van Zijn leven, dood en opstanding."
Ondertussen worstelde Mariah ook met anorexia en bulimia. "Op een gegeven moment was ik werkelijk wanhopig. Ik besefte dat dit een ziekte, een verslaving was. Ik moest hard huilen en riep in mijn nood: “Jezus, alstublieft, help me!”

Deze keer antwoordde Hij direct. Ik kan het niet onder woorden brengen wat er gebeurde. Ik ervaarde liefde, liefde van Iemand. Ik wist zeker dat het Jezus was. En op dat ene moment verdwenen anorexia en bulimia uit mijn leven. Ik wist dat ik genezen was. Deze duisternis, deze druk die jaren over mijn leven had gelegen, was weg, in één ogenblik. Die eerste nacht daarna sliep ik zo goed, als ik jaren niet meer had geslapen. En een paar dagen later kwam ik tot geloof in de Heere Jezus."

Aanvankelijk was Mariah terughoudend om haar getuigenis online te delen, omdat ze bang was voor heftige reacties van haar atheïstische vrienden. "Ik wist wat me te wachten stond. Ik wist dat mensen me waarschijnlijk zouden uitlachen. Ik heb het geaccepteerd. Ik weet wie ik vroeger was. Ik zou zo iemand ook hebben uitgelachen. Maar het kan me niet meer schelen. Ik zal nooit vergeten wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik zal altijd bij Hem in de schuld staan. Dit is slechts een klein deel van mijn grote dankbaarheid voor wat Hij voor mij heeft gedaan."

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

turkije
Nieuws

Turkije zet negen christenen het land uit vanwege 'zendingsactiviteiten'

De hoogste rechtbank van Turkije heeft het besluit van de regering om negen buitenlandse christenen uit te zetten vanwege zendingsactiviteiten bevestigd. De negen zendelingen zijn bovendien bestempeld als een risico voor de nationale veiligheid in Tu

EP
Nieuws

65 procent SGP-stemmers positief over nieuwe samenwerking met CU in Europa

Maar liefst twee derde van de SGP-stemmers staat positief tegenover een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie in Europa. Dat blijkt uit een peiling die het Reformatorisch Dagblad hield onder haar lezers.  Kort na de verkiezingen in 2019 besloten Ch

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Meerartikelen

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo