cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Beeld China, TWR
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET TWR

 

Hoe China twee werelden kent: een groeiende staatskerk en gesloten huiskerken

Het is een beeld van China wat we allemaal wel kennen. Glimlachende mannen die buigen als knipmessen voor de grote leider. Een parade waarbij duizenden Chinezen met hun ingestudeerde marsen de partij eer bewijzen. Ook de staatskerk groeit. Maar onder de oppervlakte speelt er veel meer, weet stichting TWR.

Voor de buitenwereld ziet alles er strak georkestreerd uit, maar wie verder inzoomt, ziet dat er, als je verder kijkt, van alles gebeurt. Gelukkig óók op het gebied van evangelisatie.

De officiële Chinese Drie-Zelf-staatskerk nauw verbonden aan de overheid. Maar daarnaast zijn er veel niet-geregistreerde kerken. Voor hen wordt het steeds ingewikkelder om te blijven functioneren. We horen regelmatig verhalen over (huis)kerken die gesloten worden of die letterlijk worden afgebroken.

Er is grote behoefte aan christelijk onderwijs en discipelschapstrainingen, maar vooral aan de verkondiging van het Evangelie. Miljoenen mensen in dit immense land behoren tot onbereikte bevolkingsgroepen en hebben Gods Woord nog nooit gehoord. Vaak zijn zij ongeletterd en daarom is radio een krachtig middel om hen te bereiken.

Het Chinese TWR-team weet – ondanks de beperkingen die de overheid oplegt – via radio, internet en mediaspelers aan deze behoeften tegemoet te komen. Verschillende bestaande programma’s zijn in nieuwe talen vertaald, waardoor het Evangelie nu ook klinkt bij tot nu toe onbereikte bevolkingsgroepen in dit enorme land. Momenteel zenden we in 23 talen uit en dat aantal groeit.

Wij mogen weten dat God regeert, ook in China! Wilt u bidden voor dit land waar onder de oppervlakte een grote geestelijke nood heerst?

En wilt u ons werk in China steunen? Uw bijdrage doet ertoe!