cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jan Kloosterman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 december 2022 door Driestar educatief

Jan Kloosterman nieuwe bestuurder Driestar educatief

Jan Kloosterman is benoemd als bestuurder van Driestar educatief. In het college van bestuur ontstond door het aanstaande terugtreden van Rens Rottier een vacature. Met ingang van 1 februari 2023 vormen Jan Kloosterman en Robert Zoutendijk gezamenlijk het college van bestuur.

Drs. Jan Kloosterman MBA is 44 jaar, getrouwd, woont in Apeldoorn en is daar lid van de Hersteld Hervormde Gemeente. Hij heeft een lange staat van dienst in het voortgezet onderwijs en in politiek-maatschappelijke organisaties. Momenteel is hij bestuurder van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Opdracht
“Jan Kloosterman heeft ruime ervaring in kerk, onderwijs en de breedte van de samenleving en dat gaf een mooie match met het profiel dat we zochten”, zegt Wim Büdgen, voorzitter van de raad van toezicht van Driestar educatief. “De opdracht die hij en Robert Zoutendijk meekrijgen is niet gering. Het is nodig dat we in een geseculariseerde en gepolariseerde samenleving samen met onze achterban zoeken naar antwoorden op actuele vragen en de positie van Driestar educatief in het brede maatschappelijke onderwijsveld verstevigen. Dat vraagt om leiderschap dat geworteld is in Gods Woord, in lijn met de traditie waarin Driestar educatief vanaf de oprichting heeft gestaan. Als raad van toezicht leggen we deze opdracht met vertrouwen in handen van beide bestuurders, in het besef dat de zegen van de Heere hierbij onmisbaar is.”

Vertrouwen
Jan Kloosterman is dankbaar voor het gekregen vertrouwen. “Ik zie ernaar uit om op deze plaats het christelijk-reformatorisch onderwijs en onze achterban te dienen. Bij het opleiden van leraren, het ontwikkelen van leermiddelen en het verlenen van onderwijsadviesdiensten is het Bijbels fundament voor het christelijk onderwijs van wezenlijk belang. Midden in de secularisatie en polarisatie hebben we elkaar hard nodig. In opvoeding en onderwijs vraagt dit om heldere articulatie in de woorden van vandaag en diepe afhankelijkheid van Gods Geest.”

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen