Een nieuwe app voor christenen: Conceptontwikkelaar pleit voor heilige plek op het internet

Dagelijks leven9 december 2022 Stichting One King
Percy Wagner

Social media platform en matchingtool ineen, maar dan voor christenen. Als het aan Percy Wagner ligt, kan Reel8 dat worden. De initiatiefnemer van en ontwerper achter deze app, ontwikkelt momenteel de eerste volledig kerkbrede, op user profile gebaseerde applicatie voor de christelijke gemeenschap. “Ik wil het voor kerken gemakkelijk maken om de achterban te betrekken.”

Wagner, zelfstandig ondernemer en voorganger van een huisgemeente, ziet de worsteling die veel kerkelijk leiders hebben om hun achterban te betrekken bij de gemeenschap, maar ook de terughoudendheid die er vaak is om het internet in te zetten daarvoor. Een kleine vijftien jaar terug, in 2008, werd bij hem de visie geboren om de lokale kerk te dienen met (online) communicatieoplossingen.

Communicatie tussen christenen efficiënter
Wat doe je met hetgeen door God aan jou gegeven is, je geld, talenten, gaven, wat het ook is? Die vraag hield Wagner lange tijd bezig: “Wanneer we in dat kleine stukje periode die we hier op aarde zijn, de kans krijgen iets te creëren, communicatiemogelijkheden [tussen christenen] efficiënter aan te pakken en sneller resultaten te boeken, [dan ligt daar een duidelijke opdracht]. Je kunt het vergelijken met de talenten die werden gegeven aan de drie personen in het evangelie van Mattheüs 25:14-30: wat ga je met die talenten doen?”

Je bent zelf jarenlang werkzaam geweest als art director in de reclame industrie en online marketing. En op een dag kreeg je het verlangen om je kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Hoe is het idee ontstaan voor een christelijk social media platform?
“In 2008 heb ik mijzelf voor een dilemma gezet met de vraag: Ok, ik kan al deze [online] dingen redelijk goed, bovengemiddeld zelfs, maar waarom kán ik al deze dingen, ben ik nooit ziek en heb ik energie voor tien? Toen ging ik aan God vragen: is dit dan bedoeld voor de wereld? Ik vroeg de Heer: ‘U heeft mij talenten en gaven gegeven. Wat wilt U dat ik daar mee doe?’ In een gebed zei Hij tegen mij: ‘Ik wil dat je met al jouw gaven en talenten mijn gemeente gaat ondersteunen. Mijn antwoord was: ‘Ok, dan doe ik dat. Ik wil niets liever dan dat’.”

Relationele impact
De eerste stap naar de verwezenlijking van deze visie werd gezet in 2012, met de oprichting van Stichting One King. Sinds 2013 is Wagner fulltime werkzaam voor de stichting, waar hij zich vooral inzet als conceptontwikkelaar voor christelijke doelgroepen. De kern van de app die hij ontwikkelt, bestaat uit een gebruikersprofiel en matchingtool, vergelijkbaar met de mogelijkheden die Facebook en LinkedIn bieden, maar dan in een veilige, familievriendelijke internetomgeving. “Het verschil tussen Reel8 en de wereldse oplossingen is, dat het geboren is vanuit een christelijke basis. Vanuit een offer dat gegeven is van ons uit, en de medemensen die ons hebben ondersteund, in het creëren van een heilige plek op het internet.”

Waarom deze app?
“Vanuit leiderschap bekeken: eigenlijk zijn wij met deze app onze eigen doelgroep geworden. Reel8 is bedoeld als een kerk-app in brede zin. Dus niet zozeer alleen voor de zondagsdienst, maar voor kerk-zijn met elkaar de hele week door. Ik wil hiermee eigenlijk terug naar de eerste gemeente in Handelingen. Hoe de eerste gemeente met elkaar omging, die relationele impact wil ik als punt aan de horizon zetten. We moeten terug naar die directe relatie: eerst die relatie met Jezus en dan de relatie met elkaar. Jezus vinden in elkaar. Betrokkenheid, elkaar bekrachtigen en inspireren met frisse, nieuwe dingen. Die punten zijn voor mij heel belangrijk. Elkaar scherp houden, informeren. Elkaar opnieuw valideren. Vanuit de Geest, de vernieuwing van de Geest. Dat is het uitgangspunt [van deze app].”

Kan dat niet offline?
“Wat we met Reel8 proberen, is social loafing groepsluiheid – tegen te gaan. Vaak heb je in een kerk een kern die alles doet. Je hebt een kleine groep mensen die de toiletten schoonmaakt, of de tafels en stoelen klaarzet. De rest houdt zich veelal afzijdig. Die groepsluiheid proberen wij op te heffen met deze app. Door iedereen te laten zien dat ze zélf impact kunnen hebben. Dat zij met één swipe-beweging een leven van een ander positief kunnen veranderen, door de ander bij te staan of te zeggen: ik ken iemand in mijn vriendenkring die misschien iets voor jou kan betekenen. Wat deze app doet, op een horizontaal level, is het individu aanspreken, activeren. Vooral voor kerkleiders kan deze app een tool zijn om jongeren te bereiken en hen er bewust van te maken dat ze gezien worden en relevant zijn binnen de gemeenschap.”

Relatie met andere christenen vormt dus de spil waar de app om draait.
“Daarom heet de app ook zo. Als je Reel8 fonetisch uitspreekt dan staat er RELATE. Ook staat Reel8 voor het binnenhalen (to reel van de achtste dag, de opstandingsdag. ‘8’ staat voor vernieuwing, voor het profetische, en daarmee ook voor Jezus.”

Wat kan Reel8 concreet voor die relaties tussen christenen betekenen?
“Met één veegbeweging op je telefoon morgen al een andere baan hebben? Of met één swipe een betrouwbare christelijke babysitter vinden bij jou in de straat? Jouw profiel vul je op zo’n manier in, zo gedetailleerd als je zelf wil, zodat degene die jij wilt vinden, jou op dat moment ook kan vinden. Wat we willen opheffen is dat je afhankelijk moet zijn van toevallige ontmoetingen of van bepaalde (familie)kringen waarin je je begeeft. In die zin is de app (kerk)muur overstijgend. Het enige wat je niet kan met deze app, is op denominatie zoeken. De gesprekken daarover ontstaan vanzelf als je elkaar eenmaal gevonden hebt.”

Meer weten over Reel8?
De afgelopen jaren is door Stichting One King veel tijd en persoonlijk kapitaal geïnvesteerd. Veel voorwerk is gedaan om deze christelijke sociale app uit te denken en te visualiseren. Vele versies zijn de revue gepasseerd om uiteindelijk bij een unieke, moderne app uit te komen. Momenteel loopt een fondsenwervingscampagne om de eerste 'Minimum Viable Product' (MVP) zo snel mogelijk te lanceren en werkbaar te krijgen. Met deze 'proof of concept' kunnen grootinvesteerders aangetrokken worden en kan de app naar volwassenheid uitgroeien.

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol