cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jeffrey Schipper
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 augustus 2022 door Jeffrey Schipper

Waarom Cvandaag uitgebreid bericht over "levensgevaarlijke dwaling" in refogezindte

Een steen in de kerkelijke vijver. Zo kun je de lezing van dr. G. A. van den Brink over volgens hem “misleidende prediking” in de rechterflank van de reformatorische gezindte samenvatten. De ernstige boodschap van de hersteld hervormde predikant leidde tot veel reacties. Het leidt ook tot vragen over de werkwijze van Cvandaag als christelijk nieuwsmedium. Waarom besloten we om in vijf uitgebreide artikelen hierop verder in te gaan?

1. Nieuwswaarde
Cvandaag besteedt aandacht aan ieder onderwerp dat binnen christelijk Nederland wordt bediscussieerd. Zo houden we onze christelijke lezers op de hoogte van ontwikkelingen binnen de kerkelijke wereld. Predikanten nemen in onze kringen een invloedrijke positie in, met name binnen de reformatorische gezindte. Een lezing waarin door één van die predikanten de noodklok wordt geluid over “een dwaling” en “misleiding” brengt dan ook veel nieuwswaarde met zich mee. De lezing wordt gedeeld en besproken door christenen voor wie wedergeboorte, uitverkiezing en geloofszekerheid belangrijke thema’s zijn. Wie de reformatorische wereld van binnenuit kent, weet dat duizenden gelovigen hiermee worstelen. Cvandaag heeft de lezing van Van den Brink samengevat om deze lezersgroep te informeren.

2. De impact laten zien
Volgens dr. Van den Brink kampt de gereformeerde gezindte met “een groot en wezenlijk probleem” en hij stelt dat dit “probleem” wordt onderschat. Omdat dit “probleem” in het verleden herhaaldelijk is aangehaald in interviews op Cvandaag, hebben we besloten meerdere achtergrondartikelen te publiceren om de impact van dat “probleem” te laten zien. Zo publiceerden we een verhaal waarin vier ervaringsdeskundigen zijn aangehaald. Opgegroeid in de rechterflank van de reformatorische gezindte hebben zij de impact van de prediking die zij te horen kregen ervaren als een enorme geloofsstrijd en worsteling. Hun verhalen doorgeven brengt dit “probleem” dichterbij en maakt de lezing van Van den Brink nog concreter. De gedachte dat de ervaringsdeskundigen zijn geciteerd om onrust te stoken of het “probleem” groter te maken, berust dan ook op een misverstand.

Christelijke media zijn geen doorgeefluik van een kerkverband of predikant, maar creëren een open debatcultuur waarbij geen sprake is van vriendjespolitiek of eenzijdige berichtgeving.

3. Geen losse flodder
Niet iedere lezing of commentaar is de moeite waard om uitgebreid besproken te worden. Laten we eerlijk zijn, soms wordt er een losse flodder afgeschoten, in de hoop om een discussie op gang te brengen. Bij Van den Brink is daarvan geen sprake. Arie van der Knijff heeft als theoloog uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop er binnen de Gereformeerde Gemeenten gepreekt wordt. Hij voerde een wetenschappelijke prekenanalyse uit die uitgebreid te raadplegen is in zijn uitgave ‘Bevindelijk preken’. De theoloog ontdekte dat er in de preken sprake is van een eenzijdige focus. “Door de focus op ellende, schuld en zonde, komen andere dingen uit de Bijbeltekst in de preek niet aan bod”, stelde Van der Knijff in dit interview. “Hoe strakker dit model wordt gehanteerd, hoe minder genadeaanbod er in de preken is.”

Kortom, een wetenschappelijke prekenanalyse heeft aangetoond dat er voldoende aanleiding is om de manier waarop in de rechterflank van de reformatorische gezindte het evangelie wordt verkondigd te bediscussiëren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Van den Brink en Van der Knijff het per definitie bij het rechte eind hebben. Bij een volwassen debatcultuur in christelijk Nederland hoort ook het aanhoren van ‘de andere kant van het verhaal’. Om die reden publiceerde het Reformatorisch Dagblad een commentaar van ds. A. Schot in reactie op het onderzoek van Van der Knijff. En wij als Cvandaag publiceerden naar aanleiding van de kwestie-Van den Brink een opinieartikel van een ambtsdrager uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en dr. C. A. van der Sluijs. Christelijke media zijn geen doorgeefluik van een kerkverband of predikant, maar creëren een open debatcultuur waarbij geen sprake is van vriendjespolitiek of eenzijdige berichtgeving.

4. Gelijke behandeling
Door de vele artikelen naar aanleiding van de lezing van Van den Brink is bij sommigen de indruk ontstaan dat Cvandaag het fijn vindt om de reformatorische was buiten te hangen. Daarvan kan en mag geen sprake zijn. Over de uitverkiezingsleer verschilt men binnen de reformatorische gezindte van mening. Dan is een veelbesproken en veelgedeelde lezing voor een nieuwsmedium een mooie aanleiding om lezers hierover met achtergrondartikelen te informeren en columnisten – van links tot rechts – de ruimte te geven om hierover van gedachten te wisselen.

Iedere stroming binnen de christelijke wereld heeft zo zijn valkuilen, en juist daarom focust Cvandaag niet alleen op problemen binnen de reformatorische wereld.

Ds. M. van Reenen waarschuwde in zijn recente column voor Cvandaag voor een hyperfocus op de reformatorische gezindte, alsof het elders in de christelijke wereld koek en ei zou zijn. Om die reden heeft Cvandaag ook uitgebreid aandacht besteed aan thema’s die binnen de evangelische en charismatische wereld gevoelig liggen. Om het leiderschapsdrama binnen de pinksterwereld bloot te leggen, publiceerden we bijvoorbeeld een uitgebreid interview met Johan Lock. En in ons dossier ‘gebedsgenezing’ zijn meerdere artikelen te vinden met een kritisch geluid, omdat een eenzijdige focus op gebedsgenezing zomaar tot een ‘levensgevaarlijke dwaling’ zou kunnen leiden. Iedere stroming binnen de christelijke wereld heeft zo zijn valkuilen, en juist daarom focust Cvandaag niet alleen op problemen binnen de reformatorische wereld.

5. Onderling gesprek aanmoedigen
Lezers die Cvandaag vluchtig, oppervlakkig of selectief lezen komen regelmatig tot de conclusie dat ‘christenen elkaar digitaal de tent uitvechten’ en dat gelovigen ‘elkaar de oren wassen in plaats van elkaars voeten’. Dat is te gemakkelijk. Hete hangijzers onder het tapijt vegen om de lieve vrede te bewaren lijkt de verkondiging van het evangelie ten goede te komen, maar het tegendeel is waar. Er wordt dan een schijnwereld gecreëerd waarbij de buitenwereld het idee moet krijgen dat christenen een soort ‘supermensen’ zijn die geen fouten maken en hun soms dwarse mening moeten inslikken. Zo houden we niet alleen buitenstaanders, maar ook onszelf voor de gek.

In de snelgroeiende kerk Mozaiek werden een paar jaar geleden stickers uitgedeeld met deze tekst: ‘1. Ontmoeting komt voor standpunt. 2. Vraag komt voor conclusie. 3. Begrijpen komt voor begrepen willen worden.’ Cvandaag is ervan overtuigd dat iedere christelijke traditie rijkdom bevat waar anderen van kunnen leren. Een mooie reden om christenen uit allerlei verschillende kerken met elkaar in gesprek te brengen. Pinksterchristenen kunnen leren van gelovigen uit de GerGem en gelovigen uit de CGK kunnen baptisten een spiegel voorhouden.

Cvandaag publiceert regelmatig een briefwisseling om christenen die met elkaar van mening verschillen met elkaar in gesprek te brengen. Zo publiceerden we een briefwisseling tussen John Lapré en prof. dr. Willem Ouweneel over homoseksualiteit, gingen prof. dr. Wim van Vlastuin en dr. Almatine Leene in gesprek over de rol van vrouwen binnen de kerk en ook gingen een voor- en tegenstander van euthanasie met elkaar in debat.

In september publiceert Cvandaag een briefwisseling tussen dr. G. A. van den Brink en ds. A. Kort (predikant van de Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel) waarin de uitverkiezingsleer ter sprake zal komen. We zien uit naar een waardevolle briefwisseling die reformatorische christenen hopelijk dichter bij elkaar brengt!

Jeffrey Schipper is eindredacteur van Cvandaag.


Uitverkiezing
- Refodominee diep beledigd door lezing HHK-predikant: "Hij betovert onze jongeren"
- HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”
- HHK-predikant creëert op subtiele wijze zélf een Evangelie met kleine lettertjes
- “Levensgevaarlijke dwaling” in reformatorische gezindte: 4 ervaringsdeskundigen
- Een boodschap voor wie lijdt onder “misleidende prediking” in reformatorische gezindte
Meer over Uitverkiezing »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Hartelijk dank, Jeffrey, voor jouw prima artikel (verantwoording)! En ik ben het met je eens "dat iedere christelijke traditie rijkdom bevat waar anderen van kunnen leren. Een mooie reden om christenen uit allerlei verschillende kerken met elkaar in gesprek te brengen".