cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Leger des Heils
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 juli 2022 door Jeffrey Schipper

Leger des Heils beschouwt homoseksuele levensstijl niet als zondig

"Wij maken geen onderscheid tussen mensen, noch wat hun geaardheid betreft, noch wat hun levenswijze betreft. De Nederlandse Legerleiding heeft de keuze gemaakt dat mensen niet hoeven te leven tegen hun geaardheid in", zegt majoor Robert Paul Fennema, woordvoerder van de landelijke leiding van het Nederlandse Leger des Heils, in gesprek met het Reformatorisch Dagblad over homoseksualiteit.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het kerkgenootschap baseert haar boodschap op de Bijbel en stimuleert dienstverlening door de liefde tot God. Het Leger des Heils beschouwt het als een opdracht om het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen. Het kerkgenootschap combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. 

'Wij houden vastberaden vast aan het Bijbelse uitgangspunt dat alle mensen wonderbaar geschapen zijn naar Gods beeld; dat God elk mens van grote waarde acht en onvoorwaardelijk van hem/haar houdt.'

Op 21 juni 2022 gaf de Legerleiding van het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland een verklaring af over diversiteit en inclusiviteit. De tekst hiervan luidt:

The Salvation Army is een wereldwijde beweging en een onderdeel van de universele christelijke kerk. De organisatie staat bekend om haar acceptatie en onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Wij geloven en verkondigen dat God van iedereen evenveel houdt.

Het Leger des Heils in Nederland zet zich in voor diversiteit, inclusiviteit en gelijke behandeling voor alle mensen.

Wij onderkennen en tonen eerbied voor de fundamentele waarde en waardigheid van elk individu.

Wij bevestigen het recht van alle mensen op aanvaarding, respect en inclusiviteit ongeacht leeftijd, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, status en mogelijkheden.

Wij zetten ons in om iedere barrière of vorm van discriminatie weg te nemen, die de toegang en volledige deelname aan lidmaatschap en onze programma' s belemmeren. Wij geloven dat alle mensen het recht hebben om erbij te horen en samen te komen rond de kern van het christelijk geloof in Jezus als Zoon van God en Redder van de wereld.

Wij spannen ons in voor de ontwikkeling en de voortdurende verbetering van een veilige omgeving die mensen verwelkomt, die hen omarmt en die het welzijn van iedereen bevordert.

In de begeleidende brief bij de verklaring schreef de Legerleiding onder andere:

"Hoewel inclusiviteit in de kern van ons gedachtegoed zat, hebben we er niet altijd naar gehandeld. Daarover spreken we nu onze diepe spijt uit."

'Het Leger des Heils in Nederland heeft het standpunt dat homoseksualiteit geen zonde is, en ook niet afkeurenswaardig. Wij houden vastberaden vast aan het Bijbelse uitgangspunt dat alle mensen wonderbaar geschapen zijn naar Gods beeld; dat God elk mens van grote waarde acht en onvoorwaardelijk van hem/haar houdt. Elk van ons is uniek en onze verschillen en diversiteit zijn gaven die onze gemeenschap kunnen verrijken.'

Fennema zegt tegenover het RD: "Wij hebben, net als onze maatschappij en net als andere kerken, een ontwikkeling doorgemaakt. We zijn nu een stuk verder dan hoe we hier pakweg veertig jaar geleden tegenaan keken. Hoewel inclusiviteit in de kern van ons gedachtegoed zat, hebben we er niet altijd naar gehandeld. Daarover spreken we nu onze diepe spijt uit."

Cvandaag publiceerde in het verleden talloze artikelen over homoseksualiteit, een heet hangijzer in christelijk Nederland. Zo spraken we uitgebreid met de christelijke LHBTI'er John Lapré: "In Romeinen 1 wordt gesproken over mannen die tegennatuurlijk gedrag vertonen en met andere mannen het bed delen. Paulus stelt heel duidelijk: dit is tegennatuurlijk gedrag. Maar voor mij is het tegennatuurlijk om met een vrouw naar bed te gaan. Vergeet niet dat er meer zaken tegennatuurlijk zijn, zoals de zondeloze Jezus die over het water loopt. Al zouden we homoseksualiteit als tegennatuurlijk beschouwen, dan nog moeten we er in mijn ogen voor waken om niet op alles wat tegennatuurlijk is of lijkt het etiket ‘zondig’ te plakken."

Volgens dr. M. Klaassen maakt Romeinen 1 wél duidelijk dat homoseksualiteit zondig is. "Paulus maakt geen onderscheid tussen bepaalde vormen homoseksualiteit. 'Mannen die bij mannen liggen', zegt Paulus en hij gebruikt daarbij een woord in het Grieks 'zoals bij een vrouw'. Hij differentieërt dat niet. Dat is ook gewoon de Bijbelse lijn. Alle vormen van homoseksualiteit worden afgewezen. De discussie over homoseksuele gevoelens zoals wij die kennen, kent de Bijbel niet."

Het is duidelijk dat er in christelijke kring verschillend over dit onderwerp wordt gedacht. Om een inhoudelijk gesprek over homoseksualiteit op gang te brengen organiseerde Cvandaag een briefwisseling tussen John Lapré en prof. dr. Willem Ouweneel. Volgens dr. Wim Dekker mogen meningsverschillen over homoseksualiteit christenen niet uit elkaar drijven: Er lijkt om de waarheid gestreden te worden, maar dat betwijfel ik. Het is een standpunt. De waarheid is Jezus zelf. Wie hierover strijdt is wereldgelijkvormiger dan hij of zij misschien zelf denkt." Lees ook: Dr. Wim Dekker vindt homoseksualiteit in de kerk geen breekpunt.

Lees ook:


Homoseksualiteit
- 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
Meer over Homoseksualiteit »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Brrr, en weer een kerkelijke organisatie aan de verkeerde kant van de bijbelse norm. Hoe triest.