cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Philip Nunn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

01 juli 2022 door Philip Nunn

Richt je oog op Jezus: wat verandert er?

De Heer zegt tegen ieder van ons dat we “meer dan overwinnaars [zijn] door Hem Die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37). En toch weet Hij ook dat het leven in een gebroken wereld moeilijk kan zijn. Hij herinnerde Zijn discipelen eraan: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). Wanneer we ons oog op Jezus richten, richten we onze blik op de Overwinnaar!

Waarom moeten we ons oog richten op Jezus? Omdat Hij het centrum is van alles. Wanneer we ons oog richten op Hem, helpt ons dat om al het andere in perspectief te zien: “Want door Hem [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kolossenzen 1:16-17). Hij is het duidelijk waard! Ten tweede moeten we ons oog richten op Jezus omdat Zijn voorbeeld ons zal inspireren: “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen” (Hebreeën 12:2-3). En hier zien we nog een derde goede reden: het zal ervoor zorgen dat we niet langer verzwakken en de moed verliezen!

Wanneer je op regelmatige basis je oog op Jezus richt, zullen je een aantal veranderingen gaan opvallen in de manier waarop je leeft…

1. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je gemotiveerd zijn om te geven, om dingen op te offeren voor het welzijn van anderen en de voortgang van de bedoeling die de Vader met deze aarde heeft. Het zal je gaan opvallen dat je de mensen ziet en liefhebt op de manier waarop Hij dat doet. Je waardering voor de kerk, Zijn Lichaam, Zijn Bruid, zal groeien.

2. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je geïnspireerd zijn om de moeilijkheden en tegenslagen die je hemelse Vader toestaat in jouw leven, familie of bediening te verduren.

3. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je groeien in je liefde voor Hem. Maria’s liefde voor haar Meester groeide wanneer ze tijd doorbracht met Hem. Gedreven door liefde “nam [ze] een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af” (Johannes 12:3). Wanneer jouw liefde en waardering groeien, zul je een betere aanbidder worden.

4. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je je identiteit, eigenwaarde en plaats in Gods grote puzzel beter gaan begrijpen. Je zult de keuzes die je Liefhebbende Vader voor jou heeft gemaakt leren accepteren en omarmen en Zijn beeld weerspiegelen als man of vrouw. Koning Nebukadnezar heeft een tijd de verkeerde identiteit aangenomen; die van een dier. “Na verloop van de gestelde tijd sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, en mijn verstand keerde in mij terug” (Daniël 4:34 NBG). Wij zijn wie we zijn in Zijn ogen.

5. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je willen groeien in praktische heiligheid, om meer en meer op Hem te gaan lijken. Je zult je bewust worden van je eigen tekortkomingen en zonden, je zult erkennen en belijden wat verkeerd is en je verheugen in Zijn genade en vergeving.

6. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je eraan herinnerd worden om de lasten die bij jouw leven horen te delen met Hem, Zijn juk op je te nemen (Mattheüs 11:28-30) en vriendelijk en nederig genoeg te zijn om jezelf eraan te herinneren dat je zonder Hem niets kunt doen (Johannes 15:5).

7. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je leiding ontvangen over hoe je moet leven en wat je moet doen. Onderweg naar Jeruzalem zongen pelgrims “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God” (Psalm 123:1). Wanneer ze regelmatig vlak bij hun Meester te vinden zijn, zullen dienaren beter Zijn verlangens en instructies kunnen aanvoelen.

8. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je aangemoedigd worden om het risico te nemen dat onafscheidelijk verbonden is met gehoorzaamheid om uit je comfortzone en veiligheid te stappen. Toen Petrus Jezus zag, hoorde hij Hem “Kom!” zeggen. Terwijl hij naar Zijn Heer keek “klom [hij] uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen” (Mattheüs 14:29).

9. Wanneer je je oog op Jezus richt... zul je minder sociale druk ervaren van de vele en soms ook onrealistische verwachtingen van je medegelovigen en de seculiere cultuur waarin je leeft. In Zijn aanwezigheid zul je de morele kracht vinden om los te komen uit dit spinnenweb van menselijke verwachtingen.

10. Wanneer je je oog op Jezus richt... zal je hart zich verheugen, het zal warmer worden, vooral wanneer je de Schrift leest in Zijn aanwezigheid. Zoals de discipelen die op weg waren naar Emmaüs zeiden: “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” (Lukas 24: 32). Het viel koning David ook op dat “wie zich tot hem richten, zullen stralen van vreugde” (Psalm 34:6, GNB).

Dit is het tweede deel in een serie van drie. 


Richt je oog op Jezus
- Richt je oog op Jezus: hoe doe je dat?
- Richt je oog op Jezus: Hoe kunnen we dit praktisch ervaren?
Meer over Richt je oog op Jezus »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen