cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Philip Nunn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

08 juli 2022 door Philip Nunn

Richt je oog op Jezus: Hoe kunnen we dit praktisch ervaren?

We houden van snelle en definitieve oplossingen. Als iemand depressief of gedemotiveerd is, zou hij of zij graag iets vinden om meteen blijdschap en enthousiasme te voelen. Jezus zei, “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 10:10). Dat leven in overvloed heeft wel een moment, een begin, maar ook een ritme, een levenswijze. Laten we eens kijken naar de volgende twee Bijbels metaforen.

Water drinken – Zoeken naar betekenis: Als mens willen we graag van betekenis zijn. De apostel Johannes vertelt ons het verhaal van een Samaritaanse vrouw die bij een bron Jezus ontmoet. Ze had water nodig. Daarom kwam ze regelmatig bij die bron. Tijdens het gesprek vertelt Jezus haar dat Hij haar “levend water” kan geven, en “wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. De vrouw concludeert dat wanneer ze wat van dit water zou krijgen, ze zelfvoorzienend zou zijn en nooit meer terug zou hoeven keren naar de bron (Johannes 4:10-15). Maar dat zag ze verkeerd. Jezus Zelf was de Bron die ze zo hard nodig had. Om haar leven betekenis te geven en om haar dorstige ziel te drinken te geven, moest ze Jezus niet alleen ontmoeten, maar Hem ook volgen. Het is één ding om de bron te vinden, maar je moet ook dagelijks van Zijn levende water drinken. Beiden zijn nodig.

Dragen van lasten – Vrede ervaren: De Heer Jezus maakt een vergelijkbaar punt wanneer Hij de menigte onderwijst. Hij zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Wanneer we ons leven aan Jezus geven, zijn onze zonden vergeven. Onze last van zonde en schuld wordt van ons afgenomen. Hij geeft onze ziel rust. Maar na onze bekering blijven sommige lasten aanwezig en worden er na verloop van tijd zelfs nieuwe toegevoegd. Sommige lasten zijn onnodig of zondig en deze lasten moeten we afleggen (Hebreeën 12:1). Andere lasten horen nou eenmaal bij het leven, zoals het hebben van een familie, voor elkaar zorgen, je werk doen en het dienen van de Heer op wat voor manier dan ook (2 Korinthe 11:27-28). Zij die deze “rust” ontvangen hebben, kunnen nog steeds gestrest, verward, moe en gedemotiveerd raken en soms krijgen ze zelfs een burn-out. Soms dragen we goede lasten met ons mee die bedoeld waren voor iemand anders. Soms houden we langer vast aan de ons door God gegeven lasten dan Zijn bedoeling was. Vaak is de wortel van het probleem dat we onze lasten alleen willen dragen. Dat is waarom Jezus verder gaat met zijn uitleg: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 11:28-29). Wanneer we tot bekering komen ontvangen we rust, maar we mogen ook iedere dag opnieuw rust vinden door bewust onze lasten met Hem te dragen. Beiden zijn noodzakelijk. Om dat leven in overvloed te ervaren, om kracht te vinden door Zijn levende water te drinken, om iedere dag opnieuw Zijn rust voor onze ziel te vinden, moeten we leren om regelmatig ons oog op Jezus te richten.

Hoe richt je je oog op Jezus? Het houdt in dat je bewust de ‘ogen van je hart’ en ziel op Jezus richt. Herinner jezelf eraan Wie Hij is, wat Hij gezegd heeft en wat Hij gedaan heeft, nog steeds doet en beloofd heeft dat Hij zal doen. Op een eerder moment in de Hebreeënbrief (3:1) lezen we: “let op…Jezus”, wat ook vertaald wordt met “richt uw ogen daarom op Jezus” (GNB). Christenen kunnen dit samen doen, bijvoorbeeld tijdens het vieren van het Avondmaal (Lukas 22:19). Maar we mogen ook leren om dit alleen te doen, wanneer we wat tijd vrijmaken in onze agenda om ons thuis, op het werk of onderweg te richten op onze Heer en Redder. Wanneer we Hem danken en aanbidden, wanneer we onszelf eraan herinneren dat Hij de Heer en Koning is van onze levens (en daarom ook autoriteit over ons heeft), wanneer we ons er bewust van worden dat Hij nu bij ons is, dat Hij het fijn vindt om bij ons te zijn, dat Hij Zich verheugt in wie wij zijn, dat Hij een plaats voor ons aan het voorbereiden is en spoedig terug zal komen… dan worden onze harten warm en de situatie of taak die voor ons ligt zal er anders uit gaan zien. We krijgen perspectief. Ons leven en onze keuzes krijgen betekenis. We beginnen ons leven te zien zoals Hij dat ziet.

Hoe kunnen we dit praktisch ervaren? Misschien ben je het er wel mee eens dat dit allemaal waar is, maar voelt het ver weg van wat jij in het dagelijks leven ervaart. Dat heb ik ook weleens. Zo af en toe merk ik dat ik Hem vertrouw, maar dat mijn hart en ziel koud of niet verbonden voelen. Hoe kunnen we de waarheid vanuit ons hoofd naar ons hart krijgen? Misschien is het goed om te beginnen met het erkennen van het probleem. Zonder die erkenning lopen we het risico dat we meer en meer religieus worden. Of we worden cynisch. Waarom zouden we niet open zijn richting de Heer en Hem alles vertellen over onze verdrietige gedachten? De discipelen vroegen de Heer om geloof. Wij vragen de Heer vaak om de ‘ogen van onze geest te openen’ zodat we Gods Woord kunnen begrijpen. Waarom vragen we de Heer niet om ‘de ogen van ons hart’ te openen, zodat we meer kunnen genieten van Zijn aanwezigheid en Zijn waarheid? Door de jaren heen heb ik de kracht ontdekt van het effect dat goede christelijke liederen kunnen hebben op de staat van mijn ziel. In tijden van geestelijke droogte luister ik naar twee of meer van deze liederen tijdens mijn stille tijd in de ochtend. Ik vind ze op YouTube en speel ze af op mijn telefoon. Hier zijn een aantal van de liederen die de Heer vaak gebruikt heeft om mij te bemoedigen. Misschien gebruikt de Heer één van deze liederen ook om jou te helpen je blik af te wenden van de uitdagingen die voor je liggen en in plaats daarvan te vestigen op Jezus.

1. Richt je open op Jezus
2. Jezus wij verhogen U
3. Ik wil komen en knielen
4. Aan Uw voeten, Heer
5. Jezus, koning in eeuwigheid
6. Wordt stil mijn ziel
7. U bent mijn alles Heer

Conclusie
Wanneer we ons bekeren en ons leven overgeven aan de Heer Jezus, worden we opnieuw geboren. We vinden de Bron van levend water, onze ziel vindt rust en we beginnen aan de christelijke wedloop. Ons christelijke leven begint. Wanneer we daar iets van willen maken, wanneer we alles uit dit nieuwe leven willen halen, zullen we snel ontdekken dat we (a) dagelijks moeten drinken uit die bron, (b) moeten leren om Zijn juk op ons te nemen en onze lasten met Hem delen en (c) om “met volharding de wedloop [te] lopen, die vóór ons ligt”, we onze ogen op Jezus gericht moeten houden. Zonder deze dagelijkse discipline zullen we dorstig, uitgeput en gedemotiveerd raken. De Heer Jezus verheugt Zich in de ontmoeting met Zijn volk. Dat weet je. Maar wat je wellicht zal verbazen is dat Hij zich erin verheugt om jou te ontmoeten! Ja, jou! Wat houdt je nog tegen?

Dit is het slot van een serie van drie. 


Richt je oog op Jezus
- Richt je oog op Jezus: hoe doe je dat?
- Richt je oog op Jezus: wat verandert er?
Meer over Richt je oog op Jezus »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen