Dr. Klaassen stopt als gemeentepredikant binnen de PKN

Nieuws2 mei 2022 Redactie
Klaassen

Dr. M. Klaassen stopt binnenkort als gemeentepredikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij treedt in plaats daarvan in dienst bij Stichting Bijbels Beraad M/V. Klaassen streed lange tijd tegen de progressieve wind binnen de PKN en diende recent nog de zwaarst mogelijke vorm van bezwaar (gravamen) in binnen de kerk. Dat werd afgewezen. De predikant vertelt zelf vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen "meerdere keren gevraagd te hebben of de Heere ander werk voor hem had". Ook benadrukt hij dat zijn besluit tijdelijk is en dat hij blijft preken.

De Hervormde Gemeente van Arnemuiden, waar Klaassen op dit moment predikant is, maakt zijn vertrek op de website bekend. ‘Dr. Klaassen is door het bestuur van stichting Bijbels Beraad Man/Vrouw gevraagd bij hen in dienst te treden. Deze stichting verzorgt toerusting aan kerken en christenen op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en de thematiek van LHBT. Na enige weken van bezinning heeft dr. Klaassen besloten het verzoek om in dienst te treden bij Stichting Bijbels Beraad M/V te aanvaarden. Hij hoopt zich in te zetten voor verdere uitbreiding van de werkzaamheden rondom huwelijk en seksualiteit voor kerken en christenen in Nederland.’

Door aan de slag te gaan bij deze interkerkelijke stichting zal Klaassen stoppen met zijn werk als gemeentepredikant. Dat betekent dat hij zich niet meer aan een kerkelijke gemeente zal verbinden. Wel zal hij binnen de PKN blijven preken. Bijbels Beraad M/V maakt middels een persbericht bekend dat Klaassen per 1 september aan de slag zal gaan voor de stichting en is daar blij mee: ‘Dit helpt Bijbels Beraad M/V om te voldoen aan de sterk groeiende vraag naar bezinning, toerusting en ondersteuning van kerken op het gebied van huwelijk, geslacht, seksualiteit en relaties.’

Reactie Klaassen
De predikant zelf vertelt desgevraagd dat hij alles wat hij kwijt wil zondag al tijdens een kerkdienst in zijn eigen gemeente heeft gezegd. Tijdens de dienst lichtte hij zijn besluit inderdaad verder toe. Dat deed hij door de brief voor te lezen die hij eerder al aan de kerkenraad van Arnemuiden had verzonden. Hij vertelt daarin onder meer dat hij ook in 2020 al een verzoek kreeg van de stichting om bij hen in dienst te treden. “Dat heb ik toen afgewezen. We zaten midden in de coronacrisis. En omdat het een functie betrof naast mijn werk in Arnemuiden, was het niet mogelijk om hier gehoor aan te geven. Nu, twee jaar later, kreeg ik opnieuw deze vraag maar dan in een voltijdsfunctie. Na enkele weken van bezinning en gebed heb ik besloten ditmaal wel op dit verzoek in te gaan en mij beschikbaar te stellen om voor de stichting te gaan werken.”

"Een aanvullende reden dat ik ja heb gezegd is de aanhoudende zorg over mijn gezondheid."

“Onze Westerse samenleving verwijdert zich in snel tempo van God en Zijn heilzaam Woord”, vervolgde de predikant. “Dit wordt met name zichtbaar in nieuwe visies inzake seksualiteit en relaties. Deze ontwikkeling dwingt kerken en christenen tot diepgaande bezinning. Bijbels Beraad is drie jaar geleden in het leven geroepen om Bijbels licht te werpen op de vele vragen en dillema’s die onze tijd met zich meebrengt. Al verschillende jaren heb ik door studie, publicatie, lezingen en voorlichtingen mezelf met deze thematiek beziggehouden. Ik sta van harte achter de visie en missie van Bijbels Beraad.”

“Het doctorenambt, het ambt van doctor in de godgeleerdheid, is vanouds nauw verbonden met onderwijs en toerusting. Ik zie het hiermee dan ook in lijn om dienstbaar te zijn aan de bredere toerusting van de kerk in Nederland”, aldus de predikant. “Een aanvullende reden dat ik ja heb gezegd op dit verzoek is de aanhoudende zorg over mijn gezondheid. Zoals u weet worstel ik al enkele jaren met een beperkt energieniveau dat ervoor zorgt dat ik mijn werk niet kan uitvoeren zoals ik graag zou willen en de gemeente ook nodig heeft. Meerdere keren heb ik om die reden gevraagd of de Heere mogelijk ander werk voor mij te doen had. Niet omdat ik het gemeentewerk niet wil, ik doe dat met de liefde van mijn hart, maar omdat het mij zwaar valt om zo te functioneren.”

Hij werd twee keer door een kleinere gemeente beroepen, maar vertelde zondag dat de Heere daarbij toch geen deur opende. Toen kwam de vraag van Bijbels Beraad. “Dat was voor mij aan aanwijzing om mezelf tijdelijk op iets anders dan het gemeentewerk te richten. Hoewel ook dit werk mijn volle inzet zal vergen, zal het vermoedelijk toch iets rustiger zijn dan de dynamiek die het gemeentewerk nu eenmaal met zich meebrengt. Op deze manier kan ik me toch inzetten voor Gods koninkrijk op een manier die hopelijk mijn gezondheid en herstel ten goede kan komen.”

"Meerdere keren heb ik gevraagd of de Heere mogelijk ander werk voor mij te doen had."

“Ik hoop van harte de verbinding met de kerk en de verkondiging van het Woord naast het werk voor Bijbels Beraad vast te houden”, was Klaassen duidelijk. “Ik heb vrede gekregen met deze beslissing. Al realiseer ik me dat de impact op mij, ons gezin en u als gemeente groot is. We moeten afscheid nemen van een geliefde gemeente die we bijna zeven jaar hebben mogen dienen, waar veel banden zijn en waar onze kinderen hun plekje hebben gevonden. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe woonplaats, woning, kerkelijke gemeente en scholen voor onze kinderen. We vertrouwen erop dat de Heere voor ons zal zorgen en ons zal leiden.”

Klaassen stelde te begrijpen dat zijn vertrek uit Arnemuiden gemengde gevoelens op kan roepen. “Tegelijkertijd weten we dat de Heere niet afhankelijk is van mensen, en zeker niet van mij.” Aan het einde van de dienst bedankte hij "op nadrukkelijk verzoek" van zijn vrouw nog de jongeren die een kaart hadden gestuurd met de vraag of hij in Arnemuiden wilde blijven. "Daar kan ik helaas niet aan beantwoorden. Maar wel heel hartelijk bedankt voor jullie liefdevolle medeleven en gebed."

Ernstig bezwaar
Via de kerkelijke weg diende Klaassen recent ernstig bezwaar in tegen de leer (een gravamen). Hij maakt zich zeer ernstige zorgen over de wijze waarop de PKN omgaat met het thema seksualiteit. Dit deed hij bij de classis Delta, een vergadering van een aantal protestantse kerken in zijn eigen regio. Vorige maand werd bekend dat dit bezwaar niet in behandeling wordt genomen. Dit kan alleen bij bezwaren tegen de belijdenisgeschriften van de PKN en dat zou nu niet het geval zijn.

Via zijn website noemde Klaassen vier thema’s die in zijn ogen ingaan tegen Gods Woord:

  • De mogelijkheid van het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw als strijdig zijnde met a) de plaats en betekenis van het huwelijk in Gods plan met de mens en b) de diepe betekenis die de Schrift toekent aan het huwelijk als verwijzing naar Christus en de gemeente.'
  • 'De uitspraak van het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt 'over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’.'
  • 'De geruisloze invoering van een liturgie voor het zegenen van transgenders die een transitie ondergaan hebben.'
  • 'Het PThU-rapport uit 2021 waarin een pleidooi gevoerd wordt voor meer inclusiviteit inzake LHBT-ers in de kerk, gekoppeld aan diverse vergaande aanbevelingen.'


Over het afwijzen van zijn bezwaar schreef de predikant: ‘Het stelt mij teleur dat de kerk mijn fundamentele bezwaren zo gemakkelijk aan de kant schuift. Wel is mij de mogelijkheid aangeboden een gesprek te hebben met het moderamen van de landelijke kerk. (…) Met haar weigering op genoemde zorgpunten in te gaan stelt de PKN zich buiten de grenzen van Gods Woord en de grenzen van de ware kerk.’

Rek eruit
Tegenover CIP.nl lichtte Klaassen begin april zijn bezwaar verder toe. “Ik zie dat de deur steeds verder wordt opengezet voor LHBTI-relaties en een speciale liturgie voor transgenders. Als predikant binnen de PKN ervaar ik het als mijn roeping om de daarvoor aangewezen weg te gaan binnen de kerk en protest aan te tekenen.”

"Ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit."

Op de vraag of hij zijn roeping niet voort wilde zetten binnen een andere kerk, antwoordde de predikant destijds: “Binnen de PKN is er altijd een stroming geweest die tegen wil en dank is meegenomen binnen de PKN, en dat is de Gereformeerde Bond. Een orthodox-gereformeerde stroming die nota bene binnen onze kerk de oudste papieren heeft. Het is de taak van de Gereformeerde Bond, en dus ook van mijn als predikant, om de Kerk aan te spreken als er ontwikkelingen plaatsvinden die tegen haar belijden ingaan. Ja, ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit, maar het kan dat er een moment komt waarop de rek eruit is.”

Stichting Bijbels Beraad
De predikant was overigens al betrokken bij het werk van de stichting. Zo werkte hij mee aan het boek ‘Liefde die boven alles uitgaat’ (in deze CIP-videoserie komt het boek aan de orde, red.). Bovendien houdt hij zich al jaren intensief bezig met de onderwerpen die voor de stichting belangrijk zijn. Op de eerstvolgende conferentie van Bijbels Beraad M/V zal hij bovendien de hoofdspreker zijn, zo meldt de stichting. ‘Op 9 juni vindt de volgende conferentie plaats in Alblasserdam over Bijbels man/vrouw zijn. Dr. Klaassen is hier een van de hoofdsprekers.’ Per 1 september zal hij ook in dienst treden van de stichting.

CIP.nl maakte met dr. M. Klaassen de videoserie '(Homo)seksualiteit en identiteit: tegen de stroom in'. Klik hier om de video's te bekijken.

In de CIP Podcast bespraken CIP-redacteuren Patrick Simons en Jeffrey Schipper bovenstaand nieuwsbericht. Beluister het fragment vanaf minuut 24:43

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Groep studenten bij de kerk
Nieuws

Bemoedigd in Santiago: "We zochten al tien jaar naar God, Hij vulde onze leegte"

Even van de hoofdweg af, rijden we over zand- en grindwegen naar de kerk toe. De stofwolken kondigen onze komst aan. Cuba, het is een land van tegenstellingen. Hoeveel van de toeristen, die we vanmiddag zagen aan het strand bij de Caribische Zee, ken

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

Meerartikelen

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove