cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
ministrygebed
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 april 2022 door Jeffrey Schipper

'Over mijn leven uitgesproken 'profetieën' zijn niet uitgekomen'

"Enkele jaren geleden heb ik in een jaar tijd twee ‘profetieën’ gehad over mijn leven. De eerste ging over dat de Heer mij als een springplank zou lanceren in de roeping die hij voor mijn leven had. De tweede ging over een toekomstige huwelijkspartner." De vragensteller maakt in de vragenrubriek van Refoweb.nl duidelijk dat beide 'profetieën' niet zijn uitgekomen. "Nu las ik laatst in het Oude Testament dat valse profeten gedood moeten worden. Hier schrok ik van! Zal de Heer hen veroordelen om wat ze tegen mij hebben gezegd?"

"Profetie komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament veelvuldig voor", maakt ds. P. D. J. Buijs. "In de tijd dat de Bijbel er nog niet was, openbaarde de Heere Zich door middel van woorden die hij aan mensen gaf uit te spreken. Zo kennen we veel oudtestamentische profeten: Jesaja, Ezechiël, Amos, enz. In het Nieuwe Testament komen we ze ook tegen in de pas gestichte gemeenten. Het Nieuwe Testament zoals wij dat nu kennen was nog niet op schrift gesteld. De Heilige Geest gaf naast de apostelen ook profeten die een openbaring van God kregen in een bepaalde situatie in de gemeente."

De christelijke gereformeerde predikant legt in drie stappen uit wat profetie volgens hem inhoudt: "1) inzicht in wat Christus Zelf en wat Zijn apostelen gesproken hebben (zoals de profeten van het oude verbond Gods wets- en verbondswoorden toepasten); 2)
doorzicht in de geestelijke en hemelse werkelijkheid die geopenbaard is in Christus, de Heere in de hemel, om actueel de weg te wijzen; 3) uitzicht op de weg van Christus’ gemeente in de wereld en naar de toekomst toe om vrijmoedig het Evangelie uit te spreken en de toekomst van de komende Heere tegemoet te gaan.

Laten we met allerlei zogenaamde ‘profetieën’ buiten het Woord van God om maar uiterst voorzichtig zijn. Voordat je het weet brengen ze je op een dwaalspoor. Dat bedoelen de personen die ze uitspreken er niet mee. Ik vrees dat er ook veel onkunde is als het over profetie gaat. Grondige studie van wat de Bijbel daarover zegt zou dan goed zijn. Hoe dan ook: ook als mensen hun woorden tooien met het woord profetie, betekent dat niet dat ze het dus bij het rechte eind hebben. In de Bijbel lezen we ook dat elke profetie getoetst moet worden (1 Korinthe 14:29). Waaraan? Aan wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft.

Of de Heere deze personen zal veroordelen? Soms kan iemand een oprecht kind van God zijn en het toch op een bepaald punt fout zien. Zie 1 Korinthe 3:10-15: iemand kan zelf behouden worden als hij Christus toebehoort, terwijl een bepaald werk van hem/haar de toets van het oordeel niet kan doorstaan. Het oordeel daarover is aan de Heere", maakt de dominee uit Nunspeet duidelijk.


Profetie
- God, wilt U de gave van profetie alstublieft bij mij wegnemen?
- Is een profetie altijd zuiver of kan het ook misleidend zijn?
- Hoe je een begin met profetie kunt maken in de kerk
- Sam Storms: "Niet jagen naar profetie is zelfs een zonde"
- De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?
Meer over Profetie »

Lees zijn volledige antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Veel mensen die een profetie uitspreken over iemand zijn emotioneel betrokken en "profeteren" dan vanuit de ziel. Of ze zijn bezield en niet begeesterd en worden door omstandigheden (de bekende "profetenscholen") zowat gedwongen dan maar iets te zeggen. Vraag altijd of God een dergelijke profetieen wil bevestigen.