Profetie


Boekfragment

De gave van profetie: wat houdt dit in?

De gave van profetie in de eerste christengemeentenIn de Handelingen lezen we dat er nieuwtestamentische profeten waren. Zij kregen vaak een profetische uiting van de Geest en gaven die door. Toen de Heilige Geest was uitgestort, haalde Petrus aan wa

Column

De vraag die mij gevangen hield: versta ik de stem van God niet meer?

De eerste keer dat ik met profetie in aanraking kwam was de zomer van 2003, een half jaar daarvoor waren mijn vriendin en ik tot bekering gekomen. Ik stond op het punt haar ten huwelijk te vragen, ergens in de Belgische Ardennen, toen we knallende ru

Boekfragment

De gave van ‘het onderscheiden van geesten’: wat staat ons te doen?

OnderscheidingsvermogenVolgens deze benadering zou Paulus doelen op het bepalen of een profetie waar is of vals, vaststellen of die echt van de heilige Geest komt of niet (1 Joh. 4:1-3, waar echter het Griekse werkwoord dokimazein wordt gebruikt: ‘on

Interview

Waarom hebben veel christenen moeite met profetie? Zoran Spasovski antwoordt

Zoran Spasovski, die in Skopje woont en kerkleider is van de evangelische kerk Christian Center Macedonia, groeide op in de orthodoxe kerk. Alles veranderde voor hem toen een vriend tegen hem zei: “Jezus houdt van jou.” Het was een schok voor hem. “I

Interview

In een beeld zag Jan-Willem Jezus voor zich uit rennen: “Hij nodigde mij uit om Hem achterna te gaan”

Tussen 2020 en 2022 ontving je een hele reeks profetische beelden van God. Wat kan je daarover vertellen?“Het eerste beeld dat ik ontving was een rennende Jezus. Ik zag Hem voor mij uit rennen en Hij nodigde mij uit om achter Hem aan te komen. Dat wa

Column

God, wilt U de gave van profetie alstublieft bij mij wegnemen?

Het was midden in de periode waarin ik intensief bezig was met de gave van profetie, dat ik op een zondagmorgen moest spreken in een evangelische gemeente. De hele week was ik biddend met de preek bezig geweest, maar ik had nergens inspiratie voor. O

God

Is een profetie altijd zuiver of kan het ook misleidend zijn?

Tegenwoordig wordt er in bepaalde kringen veel geprofeteerd, je hoort daar in de samenkomsten nogal eens het bekende ‘zo spreekt de Heer…‘ en dan volgt er een boodschap. Anderen zijn wat voorzichtiger en zeggen ‘de Heer bepaalde mij bij…’ en dan volg

God

Hoe je een begin met profetie kunt maken in de kerk

Toen Jarno van Dijk zijn huidige vrouw ontmoette, kwam haar voorganger naar hem toe. Hij zei namens God: “Dit is niet jouw vrouw. Je zal haar hart breken en haar rukken uit het plan voor haar leven.” Een valse profetie? Hij heeft het verbroken. “Dit

Interview

Esther Vorsterman: "Gods stem kan zo vertrouwd klinken dat je denkt dat het je eigen gedachten zijn"

"God spreekt nog nog steeds, maar we herkennen Zijn stem vaak niet meer", merkt Esther Vorsterman op. Zij is ervan overtuigd dat God nog steeds spreekt. Voor haar staat dat als een paal boven water. "Hij is nooit gestopt om met ons te communiceren, m

God

Sam Storms: "Niet jagen naar profetie is zelfs een zonde"

“Er was een tijd dat spreken in tongen de meest controversiële gave van de Geest was. Inmiddels is dat profetie. Mensen zijn bang dat profetie ondermijnend zou werken en ten koste gaat van het gezag van de Bijbel.” Dat zegt de Amerikaanse dominee Sam

God

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je

Video

“Het zou goed voor Nederland zijn om profeten van God weer in te schakelen”

Bij profeteren denken veel mensen aan de toekomst van iemand voorspellen, maar profetie is veel meer dan dat. In deze videoserie spreekt Cvandaag met Jarno van Dijk over profetie. In de eerste video: profetie in het Oude Testament, aan de hand van dr

God

Kun je profeteren leren door oefening?

Profeteren is een boodschap van God doorgeven, onder de directe inspiratie van de Heilige Geest. Je hoort in bepaalde samenkomsten waar veel geprofeteerd wordt, nogal eens het bekende ‘zo spreekt de Heer… ‘ en dan volgt er een boodschap. Anderen zijn

Interview

Hoe kunnen wij in onze tijd de stem van God horen? Prof. dr. Paul antwoordt

In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot mensen. Hoe sprak Hij, gebeurde dat letterlijk? En spreekt Hij nu nog? Kunnen wij in onze tijd ook nog de stem van God horen? Naar aanleiding van het nieuwe boek ‘Een stem uit de hemel - Gods sprek

Interview

Cath Livesey geeft onderwijs over profetie: "Ik begrijp de terughoudendheid van sommige christenen wel"

Cath Livesey groeide op in een kerk waar aan mensen niet werd geleerd hoe ze Gods stem konden verstaan. Nu geeft ze zelf onderwijs over luisteren naar Gods stem en profetie. “Soms is het in conservatieve kringen beter om te spreken van ‘luisteren en

Column

Het is beter om stiekem een wonder te doen…

“Heer, ik wil deze gave van profetie niet meer. Wilt U hem weghalen uit mijn leven…” Dit was het gebed dat ik wanhopig bad nadat ik tien jaar trouw vorm had gegeven aan de gave van profetie. Op enkele kleine dingen na had ik God in alles gehoorzaam g

Dagelijks leven

Johan pleit voor nieuwe bedrijfscultuur: “Geef profetie ruimte onder werktijd”

“Wie ‘kerk’ en ‘werk’ gescheiden houdt, zegt bij vertrek van huis als het ware: ‘God, tot vanavond, ik ga nu aan de slag’. Dat kan niet de bedoeling zijn. Overal waar je komt ben je een ambassadeur van Gods koninkrijk”, zegt Johan den Hartogh, initia

God

Profetie is hot in christelijk Nederland: "Grote behoefte aan bemoediging en sturing"

“Onze ziel bestaat niet alleen uit ons verstand, maar ook uit ons gevoelsleven. Daarom groeit bij steeds meer christenen het verlangen naar ‘persoonlijke ontmoeting’ met God door de Heilige Geest.” Philip van den Berg merkt op dat profetie ‘hot’ is i

Interview

Tineke Wuister daagt christenen uit: "Profetie is veel toegankelijker geworden"

Dagelijks daagt Tineke Wuister invloedrijke christenen om uit te stappen in geloof in de leidinggevende functies die zij hebben. Maar niet alleen een directeur is daartoe in staat, nee, dat geldt voor elke christen. "Wanneer je Gods verlangen om tot

Dagelijks leven

Herstel van profetische bediening: Een profeet communiceert altijd in alles het hart van de Vader

Over de vraag van CIP.nl of ik bereid ben om maandelijks een stukje voor hen te schrijven, moest ik om verschillende redenen wel even heel goed nadenken. Je bereikt immers een bijzonder gemêleerd publiek met zeer diverse achtergronden en referentieka

God

Voorzitter Stichting Profetie over zijn missie: "We willen werk maken van gezonde profetie"

“Mensen die actief bezig zijn met profetie voelen zich niet altijd begrepen door de leiding van kerkelijke gemeenten. Dit leidt tot frustraties”, merkt Martien Timmer, voorzitter van Stichting Profetie op. “Aan de andere kant zien we dat mensen met e

God

'Over mijn leven uitgesproken 'profetieën' zijn niet uitgekomen'

"Enkele jaren geleden heb ik in een jaar tijd twee ‘profetieën’ gehad over mijn leven. De eerste ging over dat de Heer mij als een springplank zou lanceren in de roeping die hij voor mijn leven had. De tweede ging over een toekomstige huwelijkspartne

Dagelijks leven

Hoe je medechristenen blijft eren (ook als een profetie niet klopt)

Profetie binnen de kerk. Het gebeurt lang niet altijd. Een cultuur van eer is volgens spreker Jarno van Dijk essentieel. In deze CIP-video bespreekt Rik alle ins & outs omtrent profeteren met Van Dijk. “Een cultuur van eer creëert veiligheid en een v

God

Ik heb nooit gedurfd om over profetie te preken (maar nu doe ik het toch)

Samen met dr. Hans Burger geef ik, Paulien Vervoorn, in het voorjaar van 2022 de training Geloofwaardig preken over gaven van de Geest. Hoe doet Hans dit zelf? Nooit eerder durfde hij te preken over profetie. Recent deed hij dit voor het eerst. Naar

God

Profeteren: "Jij kunt onder de inspiratie komen van God"

Profeteren kun je leren. In deze videoserie spreekt CIP.nl met Jarno van Dijk over profetie. In de tweede video gaat het met name over profetie in het Nieuwe Testament. "Wat heel belangrijk is, is dat je weet dat jij onder inspiratie van God zelf kun