Oekraïnedebat: een gebed en een psalm in de Tweede Kamer

Nieuws1 maart 2022 Redactie
Kees van der Staaij

Maandag werd er in de Tweede Kamer uitgebreid gedebatteerd over de situatie in Oekraïne. Hoewel daarbij vooral de aandacht uitging naar FVD-leider Thierry Baudet die weigerde de Russische invasie te veroordelen, kwamen ook de christelijke partijen aan bod. Don Ceder sprak namens de ChristenUnie een Oekraïens gebed uit en Kees van der Staaij (SGP) citeerde een psalm. Wij zetten hun bijdragen voor je op een rijtje.

Toespraken Kamervoorzitter en premier
Aan het begin van de vergadering was een bijzondere gast aanwezig. De ambassadeur van Oekraïne, Maksym Kononenko, werd rechtstreeks toegesproken door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, waarbij ze haar steun uitsprak: “Ik wil namens de Tweede Kamer mijn intense medeleven betuigen met iedereen in Oekraïne die hard getroffen is door dit oorlogsgeweld, en met alle mensen die onzeker zijn over het leven en het lot van hun dierbaren die daar wonen. Ik spreek dan ook namens de Tweede Kamer mijn dank uit aan alle mensen die humanitaire steun verlenen en klaarstaan voor de mensen uit Oekraïne.”

Alle Kamerleden kregen de gelegenheid de ambassadeur persoonlijk een hart onder de riem te steken. Verder legde minister-president Mark Rutte een verklaring namens het kabinet af. Hij stelde daarin onder meer dat onze krijgsmacht klaar moet staan “nu en in de toekomst”. Ook stelde hij dat de oorlog niet zonder economische gevolgen zal blijven voor Nederland en dat er inwoners van Oekraïne naar Nederland zullen vluchten: “Ik ben er vast van overtuigd dat Nederland en de Nederlanders zich solidair zullen tonen met deze mensen. Iedere Oekraïner die tijdelijk een veilig heenkomen zoekt, moet ruimhartig worden geholpen.”

“Met de Russische inval in Oekraïne is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen”, aldus Rutte. “Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid generaties lang een gegeven. Die vanzelfsprekendheid is er vandaag niet meer. We moeten de Russische agressie, Poetins agressie, een halt toeroepen, samen met onze partners en bondgenoten, eensgezind, vastberaden, solidair. Dat is de enige weg.”

Kees van der Staaij
“Ons diepe respect gaat uit naar allen in Oekraïne die hun land zo moedig verdedigen en onze gebeden gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en naar hen die zich nu zo bedreigd voelen”, stelde SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in zijn bijdrage. “Met rauw en nietsontziend machtsvertoon is Rusland Oekraïne binnengevallen. Laat het nogmaals gezegd zijn, ook vanaf deze plek: het is een onaanvaardbare en flagrante schending van veiligheid en de zelfbeschikking van een soeverein land. Terecht is dat ook in de scherpst mogelijke bewoordingen veroordeeld door Nederland. De oorlog die Rusland heeft ontketend, is een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en de internationale rechtsorde in Nederland, in Europa én de wereld.”

"De SGP staat achter het leveren van militaire goederen, het bieden van humanitaire hulp en het samenwerken rond de opvang van vluchtelingen."

Van der Staaij stelde in zijn bijdrage de inzet op sancties van de overheid te steunen. Ook staat de SGP achter “het leveren van militaire goederen, het bieden van humanitaire steun en het samenwerken rond de opvang van vluchtelingen”. Hij stelde daarbij ook dat het niet te voorkomen is dat ook Nederland zelf door die sancties getroffen wordt: “Tegelijk is het een goede zaak dat steeds nauwgezet en zo goed mogelijk wordt gewogen dat die sancties zoveel mogelijk Poetin en zijn kliek treffen, in plaats van dat we in onze eigen voet schieten. Mijn vraag is dan ook hoe we eensgezind met de bondgenoten manieren kunnen zoeken om de economische pijn voor onze eigen burgers, boeren en ondernemers zo klein mogelijk te laten zijn.”

Verder benadrukte Van der Staaij hoe belangrijk het is om te blijven investeren in defensie en stelde hij dat het van groot belang is om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Ook vroeg hij aandacht voor “de onzichtbare strijd die nu woedt in de cyberwereld”. Volgens de SGP-leider zijn Nederlandse veiligheidsdiensten op dit gebied “te strak aan de ketting gelegd” en moeten ze juist voldoende ruimte krijgen. Daarom wil hij een snelle wetsaanpassing op dit gebied.

"We hopen en bidden om wijsheid voor allen die in deze zware tijden een verantwoordelijke rol hebben."

Van der Staaij sloot zijn bijdrage af door te citeren uit de Bijbel: “Gisteren is op veel plaatsen, ook in ons land, in veel kerken voorgelezen en gezongen uit Psalm 91, die begint met de troostrijke woorden: ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.’ We hopen en bidden om wijsheid voor allen die in deze zware tijden een verantwoordelijke rol vervullen.”

Don Ceder
Namens ChristenUnie voerde Kamerlid Don Ceder het woord. Hij begon zijn bijdrage met een indrukwekkend gebed: “God, ik bid voor Oekraïne. God, ik bid voor de mensen. Vergeeft U ze, red ze en toon ze Uw ontferming. God, ik weet dat U met ons bent in Uw woonplaats in de hemelen. Vreugde en vrede heeft U geschonken. U gaf Uw leven voor de mensen, schreef hen in het boek van het leven.”

Dit gebed, zo vertelde Ceder, is een lied dat op de inmiddels beroemde beelden door christenen werd gezongen terwijl ze aan het schuilen waren in een metrotunnel tijdens de eerste dag van de invasie. “De afgelopen dagen hebben we een geweldig doorzettingsvermogen en geweldige moed gezien van de Oekraïense bevolking: een volk en een president die standhouden en bereid zijn om te sterven voor hun land en waarden als vrijheid. Aan de ambassadeur, die vandaag aanwezig is, wil ik aangeven en stellen dat wij onze steun betuigen aan de bevolking van Oekraïne en solidair met hen zijn.”

"God, ik bid voor Oekraïne. God, ik bid voor de mensen."

Het is volgens Ceder van groot belang om op deze “schending van de internationale rechtsorde” adequaat en standvastig te reageren: “We moeten Poetin hier niet mee weg laten komen, anders kan dit ook in andere gebieden en soevereine landen gebeuren. We worden hier al voor gewaarschuwd. Vandaag gaat het om de bevolking in Oekraïne, morgen misschien om de Baltische staten, Georgië, Moldavië, overmorgen Taiwan en andere delen van de wereld, omdat de rechtsorde niet in staat is gebleken om adequaat te reageren.”

“De ChristenUniefractie stelt dat nu Poetin heeft besloten zich te onttrekken aan deze internationale rechtsorde, maximale isolatie het enige juiste antwoord is”, aldus Ceder. “Poetin heeft alles geprobeerd om verdeeldheid te veroorzaken, maar heeft gelukkig het tegenovergestelde bereikt. De toenemende saamhorigheid en eenheid van de Europese lidstaten en NAVO-lidstaten, de totstandkoming van een sanctiepakket en de steun aan Oekraïne op financieel en militair gebied maar ook op andere gebieden tonen de weerbaarheid van de internationale gemeenschap.”

Naast het sanctiepakke kijkt ChristenUnie naar stevigere maatregelen vanuit Nederland. 

Ceder stelde dat zijn partij blij is met het sanctiepakket, maar dat de ChristenUnie daarnaast ook nog kijkt naar stevigere maatregelen vanuit Nederland zelf. Hij doelde daarmee op Russische bedrijven die in of via Nederland geld verdienen en wil dat bijvoorbeeld de Amsterdamse Zuidas wordt doorgelicht omdat Russische staatsbedrijven er mogelijk “bezittingen en vermogen verborgen houden”. Verder repte Ceder over het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur in Rusland, het indienen van een statenklacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Rusland uit internationale verbanden als Interpol zetten.

Het ChristenUnie-Kamerlid sloot zijn bijdrage af door in te gaan op de eerdere oproep van Rutte om ruimhartig te zijn met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Mooi, de oproep voor ruimhartigheid bij het opvangen van vluchtelingen. Ik heb inmiddels wel begrepen dat op basis van het verdrag dat met Oekraïne gesloten is, zij 90 dagen mogen blijven. Maar dat is wel een verschil met een aanvraag via het asielreglement, ook ten aanzien van financiën en ondersteuning. Kunnen wij ervoor zorgen dat er geen rechtsongelijkheid plaatsvindt en dat zij dezelfde steun krijgen?”

Baudet
Hoe bijzonder de bijdrages van de christelijke partijen ook waren, het was uiteindelijk vooral FVD-leider Thierry Baudet die alle aandacht naar zich toetrok tijdens het debat. Hij weigerde, ondanks diverse verzoeken, de Russische invasie te veroordelen en kwam daardoor flink in de clinch met meerdere collega’s. Baudet stelde dat we het conflict alleen maar verder laten escaleren als we op deze voet verder gaan met bijvoorbeeld sancties tegen Rusland. Ook stelde hij dat er een eenzijdig beeld wordt geschetst van de situatie en de landen Rusland en Oekraïne. Hij zei onder meer dat de Russische minderheid in Oekraïne al zeven jaar lang stelselmatig slecht wordt behandeld en gediscrimineerd. Ook stelde hij dat de NAVO en de Verenigde Staten voortdurend het internationaal recht schenden en noemde hij Oekraïne een “door Amerikanen en maffiosi gekocht corrupt regime”.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Trump
Nieuws

Donald Trump overleeft moordaanslag en eert God; omgekomen burger was toegewijd christen

Donald Trump heeft een moordaanslag overleefd. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij meermaals beschoten, maar de voormalig president van de Verenigde Staten werd slechts aan zijn oor geraakt. Trump, die grote kans maakt om in november weer presid

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Meerartikelen

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Maria Korpershoek
Boekfragment

Mijn droom: een GerGem-dominee bidt samen met evangelische voorganger

Wat lijkt het me geweldig als de dominee van de Gereformeerde Gemeenten samen op de knieën zou gaan met de voorganger van de baptistengemeente en de dominee van de PKN met een oudste van de evangelische gemeente. Als ze samen zouden bidden voor de we

Jacques Brunt
Preekverslag

Jacques Brunt houdt christenen spiegel voor: “Voegen wij de daad bij het woord?”

“Herodes hoorde Johannes de Doper graag spreken. Maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen. Hoe zit dat bij ons?” Jacques Brunt zei dit tijdens zijn prekenserie over het Bijbelboek Jakobus. In het tweede deel zoomde de Bijbelleraar in op h

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati