cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Bert-Jan Ruissen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 december 2021 door Redactie

SGP merkt op dat christelijke waarden in de EU onder druk staan

De christelijke waarden in de EU staan onder druk, waarschuwt de SGP. De Europese Commissie dreigt woorden als Kerstfeest uit de communicatie te verbannen; het abortusrecht blijkt zelfs een exportproduct in EU-handelsverdragen.

"De EU verruilt solidariteit en menselijke waardigheid voor zaken als zelfbeschikking", concludeerde Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP, foto) vrijdag bij de conferentie “Bijbelse waarden in Europese politiek”, in kasteel De Vanenburg in Putten.

“De EU noemt zich een waardengemeenschap, maar welke waarden?”, zei Ruissen. Hij wees concreet op de recente interne richtlijn (inmiddels teruggetrokken) van de Europese Commissie om woorden als Kerstfeest uit de communicatie te verbannen. “Ook treuzelt de Commissie feitelijk al ruim twee jaar met de herbenoeming van de EU-gezant voor geloofsvrijheid. De EU probeert het recht op abortus in Afrikaanse landen af te dwingen in een handelsakkoord. En zo zijn er talloze voorbeelden die tonen dat de EU zich niet meer laat leiden door christelijke waarden”.

De SGP bepleit dat de EU terugkeert naar christelijke waarden: dat is beter voor de EU, de landen en de inwoners. “We moeten terug naar een Europese gemeenschap, met christelijke waarden zoals respect, bescheidenheid en gemeenschapszin. Waar ook begrip en ruimte is voor landen en bewoners met een christelijk beleid.”
Het nieuwe onbescheiden en individualistische Brussel roept weerstand op, merkt Ruissen. “Spanningen ondermijnen de vreedzame samenwerking. Dat lijkt me niet bedoeld, niet zinvol en niet gewenst.”

Vooral het begrip ‘menselijke waardigheid’ ontwikkelde nogal in Europa. Op verzoek van Bert-Jan Ruissen schreef auteur Harm-Jan Rouwendal hierover het boekje Europa, terug naar de wortels. Het eerste exemplaar van dit boekje werd vrijdag aangeboden aan SGP-fractieleider Kees van der Staaij.

SGP-voorzitter Dick van Meeuwen concludeerde dat het belang van christelijke politici in het Europees Parlement sterker wordt.

Kees van der Staaij benadrukte dat de visie op menselijke waardigheid ook ieders visie op de samenleving bepaalt. "Kijk bijvoorbeeld naar de polarisatie in de samenleving: als je tegen iemand aanschopt op sociale media, krijg je veel likes. Maar is dat respectvol? In Pakistan zag ik een man die zijn schouders ophaalde omdat anderen verdronken: want die waren van een andere stam. Die kant willen we niet op."

Ds. H. Klink wees op de risico's als mensen niet meer naar 'boven' kijken voor hun menselijke waarde. "Dan kijken ze naar elkaar, naar hun verlangens. En dan geldt het recht van de sterkste, daaronder lijden de zwakkeren."

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

'Christelijke waarden zoals respect, bescheidenheid en gemeenschapszin'. Dat zijn geen specifiek christelijke waarden, maar zij horen bij het wezen van de door God zeer goed geschapen mens. De Bijbel zegt b.v. dat er heidenen zijn die van nature doen wat de wet gebiedt, zie Rom. 2:14. Christelijke waarden kunnen we ons alleen eigen maken door de vervulling met de geest van God, waarbij te denken valt aan het najagen van de liefde en het streven naar de gaven van Gods geest. Jezus is hierin ons grote voorbeeld: vanuit liefde genas Hij de mens!