Tweede Kamer wil identiteitsverklaringen op scholen verbieden: 'Zwarte dag voor onderwijsvrijheid'

Nieuws6 oktober 2021 Redactie
Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten dat de zogeheten identiteitsverklaringen in het onderwijs verboden worden. Daarmee wordt onder meer het christelijk onderwijs verder aan aan banden gelegd. Enkel Forum Voor Democratie, ChristenUnie, JA21 en SGP stemden tegen het voorstel dat vorige week tijdens een debat over de situatie op scholengemeenschap Gomarus werd ingediend.

Vorige week donderdag vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over de situatie op de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem en de wijze waarop men op deze school met homoseksuele leerlingen is omgegaan. Opvallend, aangezien er door de Onderwijsinspectie aangifte is gedaan tegen Gomarus. Normaal gesproken debatteert de Kamer niet over een zaak die nog onder de rechter is. Verschillende partijen grepen het debat direct aan om de artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs, te bekritiseren.

Identiteitsverklaringen
Aan het einde van het debat werd een motie ingediend waarin opgeroepen wordt alle identiteitsverklaringen op scholen te verbieden. Daarmee doelen ze op identiteitsverklaringen die op veel reformatorische scholen gebruikt worden. Daarin staat onder meer dat het huwelijk door God bedoeld is als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw. Ook wordt er in sommige van die verklaringen gesteld dat het verschil tussen man en vrouw aan het uiterlijk te zien moet zijn. Op reformatorische scholen komt dat vaak tot uiterlijk in de kleding die leerlingen dragen. Het is de indieners van de motie een doorn in het oog dat sommige reformatorische scholen van ouders vragen de identiteitsverklaring te ondertekenen als ze hun kinderen naar de betreffende school willen laten gaan.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk: 'Begrijp dat we per abuis hebben voorgestemd.'

Daarom dienden Peter Kwint (SP), Habtamu Hoop (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) samen een motie in waarmee ze de regering verzochten om identiteitsverklaringen in het onderwijs te verbieden. Deze motie werd aangenomen. Alleen de partijen Forum Voor Democratie, ChristenUnie, JA21 en SGP stemden tegen. Het meest opvallende daarbij is dat het CDA, dat stelt voor de vrijheid van onderwijs te staan, voor de motie stemde om de identiteitsverklaringen te verbieden. Maar dat is een fout geweest, zo laat CDA-Kamerlid Derk Boswijk op Twitter weten: ’Begrijp dat we per abuis hebben voorgestemd’, reageert hij kort. ’Wordt recht gezet.’

Euforische reactie Kwint
Peter Kwint reageerde op Twitter uitermate tevreden op het feit dat zijn motie is aangenomen: ’EINDELIJK. De Kamer steunt mijn voorstel om ervoor te zorgen dat geen enkele school meer een verklaring van ouders mag vragen waarin ze de identiteit van de school onderschrijven. Belangrijke stap waar al jaren over gediscussieerd wordt. Dus geen verklaring dat een relatie alleen maar tussen man en vrouw mag zijn. Niet dat je verklaart elke zondag twee keer naar de kerk te gaan. Oh. En ook niet dat je voorbestemd bent tot ’eeuwige rampzaligheid’ wanneer je je niet bekeert.’

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Wisselende reacties
Kwint krijgt veel bijval, maar zijn euforische reactie komt hem ook op veel kritiek te staan: ’Kwint kraait victorie nu Vadertje Staat verder mag oprukken in het domein van de burger’, reageert Maarten Neuteboom, docent aan de Universiteit van Leiden. ’In naam van de individuele rechten wordt allerwegen de vrijheid van de samenleving en haar gemeenschappen uitgehold. Hoed u voor het vijandelijk broederschap van socialisten en liberalen.’

'Identiteitsgebonden onderwijs wordt hiermee in feite onmogelijk gemaakt.' 

Ook historicus en publicist Roelof Bouwman denkt er het zijne van: ’24 procent van de 15-jarigen is volgens de Onderwijsinspectie functioneel analfabeet. Maar de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer weten gelukkig wat écht belangrijk is.’ Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten reageert op ludieke wijze: ’Eindelijk doet de SP iets tegen het enorme probleem van ouders die hun kind naar de Vrije School willen sturen, maar principieel tegen het desbetreffende gedachtengoed zijn.’

’Diep triest’, aldus SGP-raadslid Tom de Nooijer. ’Het begin van het einde van het bijzonder onderwijs. Stap voor stap gaan we richting het neutrale (lees: progressief en seculiere) staatsonderwijs. Eng en gevaarlijk.’ CU-raadslid Gerjan van den Heuvel: ’Wat een bizarre motie! En een zeer zorgwekkende ontwikkeling van een overheid die impliciet neutraliteit claimt die ze nooit waar kan maken.’ Ds. W. J. van Gent, predikant van christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de Amstel: 'Een zwarte dag voor de onderwijsvrijheid. Identiteitsgebonden onderwijs (art. 23 GW) wordt hiermee in feite onmogelijk gemaakt.’

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

SGP-jongeren reageert ook op de tweet van Kwint: ’Volgens Peter moet de school ’neutraal’ zijn, dus wil Peter staatsonderwijs. Maar onderwijs gaat over waarden; en waarden zijn per definitie niet neutraal. Staatsonderwijs wordt liberale eenheidsworst. Wees geen Peter, bescherm de vrijheid van onderwijs. Voor echte diversiteit!’ Pieter Moens van de reformatorische besturenorganisatie VGS noemt het tegenover het Reformatorisch Dagblad onbegrijpelijk dat een meerderheid voor de motie heeft gestemd. Volgens hem perkt de Kamer daarmee zowel de vrijheid van meningsuiting als de vrijheid van onderwijs in.

Kwint geeft op Twitter aan dat hij meteen een reactie van het demissionair kabinet heeft gevraagd. Dat had, bij monde van minister van onderwijs Arie Slob, de motie namelijk sterk ontraden. Slob stelde dat de motie eigenlijk de scholen verbiedt om op te schrijven wie ze zijn en wat ze willen uitdragen. Het is nu wachten op de reactie van Slob en of het kabinet de motie wil uitvoeren.

Herman van Wijngaarden, medewerker Hart van Homo's, stoorde zich vorig jaar aan het feit dat reformatorische scholen "als achterlijk worden weggezet". Beluister het fragment vanaf minuut 2:05 in de CIP Podcast:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#326 Jeffrey, Herman van Wijngaarden en Joël Boertjens over LHBTI en een vergeten groep
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Bert-Jan Ruissen
Opinie

Een oproep aan de EU: stop met het ondermijnen van het gezin!

Vorige week was de Week van het Gezin. Terecht is hier een speciale week voor, want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Helaas lijkt de Europese Commissie dit belang niet te beseffen. Brussel ondermijnt juist de gezinnen, met voorstellen zo

GZB-lied 'Here i am, Lord'
Video

GZB vraagt middels nieuw lied 'Here I am, Lord' aandacht voor (uit)zending

Al ruim 100 jaar zendt de GZB mensen uit naar verschillende landen in de wereld. De afgelopen tijd blijven veel ‘zendingsvacatures’ echter onvervuld. Met een Pinkstercampagne hoopt de GZB het zendingsvuur (opnieuw) aan te wakkeren. Speciaal voor deze

Ruben Flach
Preekverslag

Ruben Flach deelt indrukwekkende verhalen én doet indringende oproep tijdens pinksterpreek

"God zoekt mensen die vandaag op hun knieën gaan en zeggen; 'Heer wilt U het opnieuw doen? Wilt U het opnieuw doen door mij?' Dat stelt Ruben Flach tijdens de zondagochtenddienst van Opwekking. De directeur van de organisatie deelde indrukwekkende ve

Pete Greig
Preekverslag

Volgens Pete Greig maakt Gods aanwezigheid ons anders

Zoals Mozes ervoor koos niet zonder Gods aanwezigheid verder te gaan naar het beloofde land, moeten ook Nederlandse christenen steeds weer kiezen voor Gods nabijheid. Dat is de boodschap van de Britse voorganger en aanjager van de gebedsbeweging 24/7

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Hij is uit de homoscene gestapt en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Op scholen vertelt hij nu wat voor grote dingen God in Zijn leven heeft gedaan. Dat is Gods genade, en dat kan ook in uw en jouw leven. Het kan echt voor de slechtsten, omdat God

Ani
Video

Ani's dochter raakte ernstig gewond bij inslag mortiergranaat: "Ik zag een vreselijke hoofdwond"

Tijdens de oorlog in Syrië raakt Maria, de nog jonge dochter van Ani, door een mortiergranaat ernstig gewond aan haar hoofd. Ani gaat samen met haar man en dochter een moeilijke tijd door. Hoewel het beter gaat, komen ze af en toe nog nieuwe probleme

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis van onze gezamenlijke eenheid in Christus, daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broer

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt ziet antisemitisme angstvallig toenemen: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen"

"De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn we misschien niet vergeten, maar de vraag is wel: hebben we onze lessen daaruit getrokken en doen we er vandaag ons voordeel mee? Want ondanks dat heel veel mensen roepen: ‘dat nooit meer’, lijkt de ge

Meerartikelen

Gods Geest
Verdieping

Vuur van Gods Geest brandt uit: afgoden en zonden gaan in rook op

Met Pasen worden in het oosten en noorden van het land paasvuren ontstoken, een traditie uit de tijd van de Germanen. Het vuur was bij hen een offer aan de god Ostara en een teken van vruchtbaarheid. In de Bijbel komen wij het teken van vuur onder an

Joke Buis
Nieuws

Christelijke zangeres Joke Buis lanceert nieuwe EP: ‘Hoe ik je zie'

Het lijkt een ongeschreven regel: de mooiste (en vaak ook beste) liedjes zijn die waar je iets in herkent. Een gevoel, een beschrijving, een situatie. De christelijke zangeres Joke Buis kent de kracht van wat zo'n lied met je doet maar al te goed. En

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Het is Pinksteren, we vieren de gave van de Geest aan Maria en de Leerlingen. De Kerk wordt op weg gezet om de wereld in te gaan, om te getuigen van het Evangelie. De Geest maakt ons nieuwe mensen, zet ons op een nieuwe weg. We krijgen een bijzondere

Wycliffe Bijbelvertalers
Nieuws

Wycliffe Bijbelvertalers: "Het verlangen naar een Bijbel is ontzettend groot"

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk werd gesticht. Nu, ruim tweeduizend jaar later, ziet Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds hoe Gods Woord in de eigen taal mensen v

Marijn Burkunk
Column

Laten we de Heilige Geest weer de allerhoogste autoriteit toekennen

Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was Gods heraut om Jezus bij de mensen te introduceren. Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is, die de zonden van de wereld zou komen wegnemen. Dat hij, Johannes, de mensen doopte met water, maar da

Kees van Helden
Opinie

Wat we kunnen leren van een strafzaak over illegale abortus

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E. Die laatste staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdr

Anja Haga / Don Ceder
Nieuws

ChristenUnie hamert in Tweede Kamer op komst nieuwe godsdienstgezant

Treuzel niet met benoeming van de nieuwe gezant Godsdienstvrijheid, dat was de oproep afgelopen week van Anja Haga, Europese lijsttrekker voor de ChristenUnie en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, tijdens het debat over de staat van de

Jan Pool-Opwekking-ds. Alfred van de Weg
Nieuws

Christenen betreuren dat SGP niet naar Opwekking komt: "Gemiste kans"

"Een gemiste kans", zo reageren verschillende christenen via sociale media op het besluit van de SGP om het bezoek aan de Pinksterconferentie Opwekking te annuleren.  Vanwege ‘veel kritische reacties uit de achterban’ heeft de SGP op de valreep beslo

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden vertelt dat een christen zichzelf niet kan redden: "Alleen Hij maakt zalig"

“Uiteindelijk moet de redding van elders komen. Als christenen zeggen we dan: ‘De redding komt niet van een ander, de redding komt van boven.’ We hebben alles van Hem te verwachten. Als Jezus Zich aan u openbaart als uw Zaligmaker, dan is Hij het die

Sekten
Nieuws

Franse christenen verwelkomen nieuwe wet tegen religieuze sekten

Frankrijk heeft een nieuwe wet om zogeheten schadelijke religieuze sekten te bestrijden. Dat meldt Evangelical Focus. De wet past de eerdere wet uit 2001 aan nieuwe situaties aan waarin groepen proberen de vrijheid van burgers psychologisch of fysiek

Concertgebouw
Nieuws

Joodse muzikanten mogen tóch optreden in Amsterdam; concert via livestream te volgen

Aanstaande zaterdag vindt er in het Amsterdamse Concertgebouw tóch een concert plaats van het Jerusalem Quartet. Eerder besloot het Concertgebouw alle optredens van het strijkkwart te annuleren omdat men de veiligheid niet kon garanderen. Daarop reag

PerspectieF
Nieuws

ChristenUnie-jongeren verafschuwen rechts kabinet: 'Zwarte dag voor Nederlandse democratie'

'Na maanden formeren zijn de partijen die al van begin af aan met elkaar in gesprek zijn eruit. Hoewel het goed is dat er na lange tijd zicht is op een kabinet, betekent dit akkoord wat betreft PerspectieF een zwarte dag voor de Nederlandse democrati