cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
CGK-synode
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

18 maart 2021 door Jeffrey Schipper

Pas in 2022 meer duidelijkheid over 'vrouw in ambt' in CGK

Ook dit jaar blijft er in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onduidelijkheid bestaan over de vraag of vrouwen wel of niet meer ruimte krijgen om als ambtsdrager te dienen. De generale synode besloot dinsdagavond dat er volgend jaar tijdens fysieke vergaderingen besluiten te nemen.

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

In februari werden tijdens de generale synode verschillende oplossingsmogelijkheden besproken. De zeven commissieleden die twee rapporten hierover presenteerden tijdens de synode, werden het onderling niet eens over de drie oplossingsrichtingen die op tafel lagen. Door de extra bedenktijd die nu ontstaat is er weer nieuwe ruimte om dichter tot elkaar te komen, zo is de gedachte. Maar tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd.

Het moderamen (bestuur) van de CGK benadrukte nogmaals dat het niet de bedoeling is dat kerken van de huidige lijn afwijken: geen vrouwelijke ambtsdragers. "Er is geen ruimte voor het voortdurend afwijken van synodebesluiten door plaatselijke kerken", stelde synodepreses ds. J. G. Schenau.

Onlangs besprak theoloog Wim Dekker de huidige situatie in de CGK. Beluister het fragment vanaf minuut 19:10


CGK-crisis
- Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt
- Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'
- Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?
- Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers
- CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt vermanen kan alleen vanuit innerlijke overtuiging
Meer over CGK-crisis »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Hoi Kosse,

Kijk ook even naar de volgende verzen; 2Petr 3:18-19 (63 AD?)

Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,

wacht u,

dat gij niet door de -- verleiding -- der gruwelijke mensen

mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

Maar

wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.VERLEIDING van GRUWELIJKE MENSEN -- AFGERUKT wordt en UITVALT

Nou dit lijkt me duidelijk! (vs. 18-19)