cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
HOE oma
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET STICHTING HOE

 

Verbeter de wereld en begin bij een oma (of opa)

Je opa en oma zijn mensen die je op hun oude dag alles gunt. Een veilig thuis, warmte en mensen om hen heen. Anna Argyo is 74 jaar, woont in Midden-Roemenië en mist veel van dat alles. De oude vrouw heeft een klein pensioen van 125 euro, waarvan alleen al 73 euro opgaat aan de huur. Menno Zetzema zet zich namens Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) met de campagne 'Pentru Bunica' in voor ouderen zoals Anna. “We moeten ze structureel helpen.”

Via partnerorganisaties steunt stichting HOE (Hulp Oost-Europa) kwetsbare mensen in Oost-Europa. Doe mee en draag bij!

Al tien jaar komt de HOE-vrijwilliger bij ouderen in Roemenië via een partnerorganisatie van HOE, Christian Endeavour. Zetzema: “Mijn wens is om deze ouderen een onbezorgdere oude dag te geven. Als je bij deze ouderen op bezoek komt, laten ze merken dat ze het fijn vinden dat je er bent en bieden ze je wat te drinken aan. Ze geven je het liefst alles (wat al niet veel is) wat ze hebben, terwijl je weet dat ze daardoor die avond misschien zelf geen eten meer hebben. Veel van deze ouderen hebben een zwaar leven achter de rug en leven hun laatste levensjaren in erbarmelijke omstandigheden. Allen hebben complexe gezondheidsklachten, waar in de meeste gevallen geen medische hulp voor beschikbaar is vanwege een gebrek aan geld. Hun kinderen en kleinkinderen leven ook in armoede, waardoor zij hun vader of moeder financieel niet of nauwelijks kunnen ondersteunen. Vanuit christelijk oogpunt vinden we het belangrijk om om te zien naar onze medemens. Het is gebleken dat deze doelgroep erg eenzaam is en niet gezien wordt.”

Zetzema, vrijwiliger bij stichting HOE

Beschamend
De situatie voor ouderen in Roemenië is beschamend. De voedsel- en gasprijzen torenen hoog boven de inkomsten uit: “Tweehonderd euro per maand voor een gasrekening in de winter is niets in dit land.” Met een pensioen van 140 euro is dat niet haalbaar, een simpele rekensom. Met een relatief laag bedrag is er veel te winnen, legt de vrijwilliger uit: “Je kunt er dan voor zorgen dat er iemand langskomt en de ouderen aandacht geeft. Ook kunnen ze medicijnen, hout of wat kleding kopen.”

Het is dan ook niet de bedoeling om deze ouderen te overladen met geld. Juist een klein bedrag zorgt ervoor dat ze net die ene rekening kunnen betalen, wat medicijnen kunnen kopen of boodschappen zelfstandig kunnen doen, zonder dat ze zich door een groot geldbedrag verlegen of schuldig voelen. Op deze manier geef je hen waardigheid en behouden ze die ook. Ze krijgen door deze financiële ondersteuning de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving en tegelijk voor zichzelf te zorgen.

Het beste zou zijn, bedachten Zetzema en collega-vrijwilliger Roeline Peters, als je donateurs aan een oma of opa kunt koppelen. Voor 25 euro per maand maak je het verschil voor een oudere en maakt stichting HOE het mogelijk om ook contact te hebben met de oudere die je steunt. Wil je minder bijdragen, dan kan dat al vanaf vijf euro: “Het is voor ons Nederlanders lastig te begrijpen wat een relatief laag bedrag van vijf euro kan doen, maar dat is echt al een bemoediging en kan net het verschil maken.” 

Delen
Een bezoek aan ouderen in Roemenië laat je weer naar jezelf kijken. Zetzema: “Ik dacht bij mezelf: hoe zou ik zijn als ik in een huisje woonde waar de wind vrij spel heeft? En er een Nederlandse man langskomt, terwijl je huis een ‘rommeltje’ is? Zou ik mij dan schamen? Of me net als hen gedragen? Want zij vragen je om te gaan zitten en delen gul van het weinige dat ze hebben.”

Ook voor christenen in Nederland heeft de situatie in een ander Europees land, hier niet zo ver vandaan, wat te zeggen. “Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden zijn de ouderen dankbaar voor het kleine dat ze krijgen en onthalen ze je gastvrij. Dat houdt je zo klein!”

Belangrijk is ook gebed. Bid voor de ouderen dat ze in hun omstandigheden weten dat ze kinderen van God zijn en Hij voor hen zorgt. Bid voor de medewerkers en vrijwilligers dat ze vanuit hun bewogenheid de mensen kunnen blijven ondersteunen.

Steun jij een oudere in Roemenië? Dat kan hier