Het gedrag van China doet mij denken aan Openbaring 16

Nieuws17 juli 2020 Theo Niemeijer
Theo Niemeijer

Vorige maand werd de 45-ste verjaardag van diplomatieke relaties tussen China en de Europese Unie gevierd. In een gezamenlijk opiniestuk van 27 ambassadeurs van de Europese lidstaten en de ambassadeur van de EU in China werd teruggezien op deze jarenlange betrekkingen.

China en Europa
In dit opiniestuk werd geschreven over onder andere de aanpak van het klimaat en de universele verklaring van de Rechten van de Mens. Ook de Chinese ambassadeur in Brussel zou een opiniestuk publiceren bij het nieuwsplatform Euractiv. Dit laatste heeft plaatsgevonden, maar het stuk van de Europese ambassadeurs werd door China gecensureerd en aangepast.

China viel over een zin in het opiniestuk van de Europese ambassadeurs: “Door de uitbraak van het coronavirus in China en de daaropvolgende verspreiding ervan naar de rest van de wereld in de afgelopen drie maanden, moesten onze opgestelde plannen voor het investeringsverdrag dat de Chinese president Xi Jinping in september in Duitsland zou ondertekenen, tijdelijk op een zijspoor worden gezet.”
Peking eiste, ondanks ‘niet mis te verstane bezwaren’ van de Europese vertegenwoordiging, dat iedere verwijzing naar China als oorsprong van het coronavirus zou worden geschrapt. Met grote tegenzin van de Europese diplomaten werd het opiniestuk aangepast, dat tot afkeurende reactie leidde binnen de EU-leiding.

In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen!

Maar toen kwam de tweede trap van China in de ‘vernedering van de EU’ zoals de Britse krant The Times het noemde. Tegen de uitdrukkelijke afspraken in werd het aangepaste artikel alleen in de Engelstalige versie van het Chinees dagblad gepubliceerd en niet, zoals uitdrukkelijk afgesproken was, in de Chinese versie daarvan en ook niet in het Volksdagblad!

China en Hongkong
Hiermee staan China en de Europese Unie opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Al eerder heeft China het voorstel van de EU voor een diepgaand onderzoek naar de bron en het verspreiden van het coronavirus verworpen. De Chinese ambassadeur bij de VN, Chen Xu, liet weten hier alleen aan mee te willen werken wanneer ‘we (en dan met name China) de totale overwinning op deze pandemie bereikt hebben en de atmosfeer tussen China en kritische landen zoals de EU en de VS hersteld is’. Volgens de Chen Xu is deze kritische houding ronduit absurd en belachelijk.

Zo zien we dat China de regie strak in handen houdt, ook in de voormalige Engelse kroonkolonie Hongkong. Zo nam het Chinese volkscongres de ‘wet op nationale veiligheid’ aan, die voor Hongkong deze zomer moet gaan gelden. Op 28 mei heeft de afhandeling van deze wet plaatsgevonden. Dit betekent een einde aan de autonomie van Hongkong. Hiermee verwerpt China de afspraken met Engeland die bij de machtsoverdracht van Hongkong in 1997 gemaakt zijn. Hierbij werd afgesproken dat Hongkong tot 2047 een eigenstandige positie met een eigen wetgeving zou houden. De Britse, Australische en Canadese regeringen hebben in een gezamenlijke verklaring China gewezen op deze afspraken. De Amerikaanse president Donald Trump sprak over ‘een sterke reactie’ als de wet wordt doorgevoerd (Bronnen: ND, Jan van Benthem).

Bijna alle medicijnen uit China?
De expansiedrift van China is niet meer te stuiten. Vele productielijnen worden door de Chinezen overgenomen. Steeds meer grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad komen in handen van de Chinezen terecht. Grote delen van Afrika met belangrijke grondstoffen zijn in handen van China gevallen.

In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China.

Onlangs bleek uit een documentaire van Zembla dat alle landen van de wereld wat betreft medicijnen voor 90% afhankelijk van China zijn. China noemt zichzelf de ‘apotheek van de wereld’. Apotheken krijgen de laatste tijd steeds meer te maken met medicijnen die niet meer leverbaar zijn, omdat China bepaalde fabrieken gesloten heeft. Zo werd onlangs het medicijn tegen tuberculose (tbc) bijna niet meer geleverd omdat China de enige fabriek die dit medicijn maakt van plan was om te sluiten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er alles aan gedaan om China te overtuigen om deze fabriek niet te sluiten, zodat het medicijn tegen tbc gewaarborgd kon worden.

In 20 jaar zijn vrijwel alle westerse productielijnen van medicijnen in Chinese handen gekomen en naar China verplaatst. Nederland was één van de grootste producenten van geneesmiddelen ter wereld. We denken bijvoorbeeld aan Gist Brocades en Organon. Door de grootschalige productie van grondstoffen voor medicijnen in China en het vervaardigen van de medicijnen in India werden de Nederlandse medicijnen te duur. Daarbij werden de medicijnfabrieken door China met enorme exportsubsidies gesteund. Het resultaat was dat de fabricage van medicijnen in Nederland en andere Europese landen failliet ging en gestopt is. In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen! Apotex in Leiden is het laatste Nederlandse geneesmiddelenbedrijf dat nu ook bijna haar deuren gaat sluiten. Enkele jaren gelden kocht China dit bedrijf al op en zal het binnenkort saneren.

Wat wil dit toch zeggen?
Net zoals de wereldbevolking afhankelijk is van water, voedsel en energie, is de wereldbevolking ook steeds afhankelijker geworden van medicijnen. We weten wat het betekent als er tekort is aan voedsel of water. We hebben het ook meegemaakt dat de olie niet meer voorradig was waardoor de autoloze zondagen ingevoerd werden en de benzine op de bon ging! Het medicijngebruik is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Veel vrouwen gebruiken dagelijks ‘de pil’, ook voor psychische aandoeningen is het medicijngebruik verveelvoudigd. De huidige samenleving is medicijnafhankelijk geworden. Zo geeft het medicijnmonopoly China erg veel macht in handen. Voor vele westerse regeringen is dit een doemscenario dat nu door de coronacrisis duidelijk geworden is en nu pas door de regeringsleiders ingezien wordt.
Zelfs Donald Trump liet zich door China op zijn vingers tikken, toen hij herhaaldelijk het coronavirus het ‘Chinavirus’ noemde. Toen China hem er op wees, de levering van medicijnen te zullen stoppen wanneer hij deze uitdrukking nog een keer zou gebruiken, heeft Trump deze uitdrukking niet één keer meer gebruikt!

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren!

Te laat
Zo begint China haar ware gezicht te tonen. Vele regeringsleiders schrikken wakker maar denken te laat te zijn. Een medicijnboycot door China leidt onherroepelijk tot een wereldwijde ramp en het sterven ven vele miljoenen mensen. Met name in deze tijd met een toename van besmettelijke virussen wordt de mensheid steeds kwetsbaarder en afhankelijker van China. Juist nu is het belangrijk te weten, wat de Bijbel hierover zegt. In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China. Volgens Openbaring 16 leidt dit naar het moment van Harmagedon, waarbij de volkeren op zullen trekken tegen Israël. Het wordt spannend op aarde. Profetieën gaan letterlijk in vervulling. Het wordt steeds duidelijker dat we de krant naast de Bijbel mogen lezen om te zien hoe Hij de vele profetieën in vervulling laat gaan.

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren! Meer dan ooit is het belangrijk te weten dat we hem kunnen ontmoeten. Alleen door het offer van de Here Jezus aan het kruis gebracht kunnen we met God verzoend worden. Hij stierf met al onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis en droeg daarmee de straf die wij verdiend hadden voor onze zonden. Wanneer we in de Here Jezus geloven en Hem als onze Heiland aanvaard hebben, kunnen we met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet treden. Hij heeft uiteindelijk alles in Zijn hand en Hij komt om ons te verlossen. Hoort u ook bij Hem en Zijn gemeente?

Theo Niemeijer is spreker en schrijver. Hij is actief voor Het Zoeklicht en is lange tijd voorganger geweest in een baptistengemeente in Enschede.

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prins Bernhard
Nieuws

Prins Bernhard verklaarde met hand op de Bijbel: "Ik was nooit een nazi"

"Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad", verklaarde prins Bernhard ooit in een serie vraaggesprekken die hij voor zijn dood had met de

Maasbach Worship
Nieuws

Maasbach World Mission Conferentie in Den Haag

De jaarlijkse conferentie (6 tot en met 8 oktober) van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending staat dit jaar helemaal in het teken van missions en evangelisatie. In een tijd waar men veel hoort over de ontkerkelijking in Nederland, is er tegelijke

Guido Hamelink
Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha Nederland

Guido Hamelink (41) is de nieuwe bestuursvoorzitter van A Rocha Nederland. Hij volgt Harm Schoten op, die sinds 2017 voorzitter was van de christelijke natuurbeweging. Guido is algemeen directeur van ecologisch adviesbureau NLadviseurs dat zich inzet

Shalva-band
Nieuws

Christenen voor Israël organiseert concerten met Shalva-band

Ze zouden Israël vertegenwoordigen in 2019 in de finale van het bekende Eurovisie Songfestival, en werden beschouwd als één van de grootste kanshebbers. De Shalva-band, een muziekgroep van Israëlische artiesten met een verstandelijke en lichamelijke

Prof. dr. Bernhard Reitsma
Nieuws

Belijden we als christenen een inclusief of exclusief geloof?

Is het zo dat christenen openstaan voor iedereen? Dat je in de kerk en de christelijke gemeente mag komen zoals je bent? In alle gebrokenheid en onvolmaaktheid? Dat lijkt wel de enig logische conclusie te zijn die je uit het Evangelie kunt trekken. A

Politiek
Nieuws

Medische ethiek: Wat zijn de standpunten van de grootste politieke partijen?

Welke standpunten hebben de in de peilingen vijf grootste partijen op medisch-ethisch gebied? In dit overzichtsartikel lichten we de partijprogramma’s van VVD, GroenLinks/PvdA, PVV, BBB en D66 door op dit gebied. Hoe kijken deze partijen naar abortus

Ds. P. den Ouden
Nieuws

HHK-predikant roept christenen op om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk

‘Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden’. Het zijn de woorden van Paulus aan het begin in de brief aan Filemon. Wanneer hij ze optekent, zit hij gevangen. Maar terwijl hij vastzit, ontvangt hij veel kracht. Er wordt namelijk door vel

Paus Franciscus
Nieuws

Paus ziet zegen voor homostellen als pastorale optie: "Maar hoeft niet per se de norm te worden"

In antwoord op de vraag van vijf kardinalen naar het zegenen van een homoseksuele relatie zegt paus Franciscus open te staan voor zo'n zegening als pastorale optie, dat melden diverse media. De paus gaf aan dat het volgens hem een uiting van "pastora

Meerartikelen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop
Nieuws

Terugkijken: SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kritisch over spreidingswet

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer twee dagen over de spreidingswet waarvan het lot nog altijd onzeker is. Veel partijen stellen dat gemeenten meer tijd moeten krijgen om opvangplekken voor asielzoekers te kunnen realiseren. In het actualitei

Pakistaanse voorganger verwond zichzelf opzettelijk met pistool
Nieuws

Pakistaanse voorganger verwondt zichzelf opzettelijk met pistool

De Pakistaanse predikant Eleazar Sidhu is vorige week aangeklaagd wegens het uiten van valse beschuldigingen, meldt Morning Star News. De predikant stelde begin vorig maand beschoten te zijn door moslimextremisten en spande een zaak aan bij de politi

Marokko aardbeving
Nieuws

Marokkaanse christenen zetten zich in voor slachtoffers aardbeving

In Marokko wonen niet heel veel christenen, maar toch zijn ze er. En ze bieden hulp na de verwoestende aardbeving van enkele weken geleden, waarbij rond de 3000 mensen om het leven kwamen. Enkele mooie initiatieven van Marokkaanse christenen kwamen a

Ds. Willem Glashouwer
Nieuws

Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,

Lee Strobel
Nieuws

Voorganger Lee Strobel sprak met de oprichter van Playboy over Jezus

Lee Strobel sprak afgelopen zondag bij de First Baptist Church in Dallas, daar refereerde hij aan zijn ontmoeting met wijlen Playboy-baas Hugh Hefner. De 71-jarige bestseller-auteur is bekend van zijn boek 'Bewijs genoeg' waarin hij dertien topwetens

Oekraïense kerken bekritiseren voorstel om porno-industrie te legaliseren
Nieuws

Oekraïense kerken bekritiseren wetsvoorstel om porno-industrie te legaliseren

Het plan om de porno-industrie in Oekraïne te legaliseren is een "destructief initiatief", menen tal van religieuze leiders in Oekraïne. CNE News meldt dat Oekraïense kerken met kracht het politieke voorstel om porno legaal te maken, verwerpen.  De O

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

Piet Vergunst
Nieuws

Israëlzondag stelt verhouding van de kerk tot het jodendom aan de orde

Staat het christelijk geloof nu tegenover het jodendom, of niet? Die vraag kon op (Israël)zondag (afgelopen zondag, red.) aan de orde komen, als de voorganger het aangeboden materiaal van de Protestantse Kerk volgt. De verhouding van Jezus tot de Far

Ulrich
Levensverhaal

Ulrich leerde één grote les in zijn leven: "Zonder God red je het niet"

Ulrich (47) fietste onlangs voor de zevende keer mee met Cycle for Hope. Hij is 13 jaar getrouwd met Esther en werkt bij een metaalbedrijf. Twintig jaar geleden zag zijn leven er compleet anders uit. “Ik zat zwaar verslaafd in een leeg huis. Alles wa

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 24

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

LEV
Positief nieuws

Kom bij met dit prachtige lied van LEV: 'Haal maar adem'

LEV heeft een schitterend lied uitgebracht om even bij op adem te komen. Het nummer 'Haal maar adem' gaat over jezelf overgeven aan God en het loslaten van de strijd. Het leven kan ons soms het idee geven dat we heel erg ons best moeten doen om alles

Gerdien Blom
Positief nieuws

Gerdien wilde blik naar boven gericht houden bij begrafenis dochter

Een krachtig getuigenis van Gerdien Blom, de moeder van acht kinderen was de afgelopen tijd te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. In gesprek met Cvandaag vertelde ze eind 2021 over de begrafenis van haar dochter Miriam (6). Ondanks al het leed