Het gedrag van China doet mij denken aan Openbaring 16

Nieuws17 juli 2020 Theo Niemeijer
Theo Niemeijer

Vorige maand werd de 45-ste verjaardag van diplomatieke relaties tussen China en de Europese Unie gevierd. In een gezamenlijk opiniestuk van 27 ambassadeurs van de Europese lidstaten en de ambassadeur van de EU in China werd teruggezien op deze jarenlange betrekkingen.

China en Europa
In dit opiniestuk werd geschreven over onder andere de aanpak van het klimaat en de universele verklaring van de Rechten van de Mens. Ook de Chinese ambassadeur in Brussel zou een opiniestuk publiceren bij het nieuwsplatform Euractiv. Dit laatste heeft plaatsgevonden, maar het stuk van de Europese ambassadeurs werd door China gecensureerd en aangepast.

China viel over een zin in het opiniestuk van de Europese ambassadeurs: “Door de uitbraak van het coronavirus in China en de daaropvolgende verspreiding ervan naar de rest van de wereld in de afgelopen drie maanden, moesten onze opgestelde plannen voor het investeringsverdrag dat de Chinese president Xi Jinping in september in Duitsland zou ondertekenen, tijdelijk op een zijspoor worden gezet.”
Peking eiste, ondanks ‘niet mis te verstane bezwaren’ van de Europese vertegenwoordiging, dat iedere verwijzing naar China als oorsprong van het coronavirus zou worden geschrapt. Met grote tegenzin van de Europese diplomaten werd het opiniestuk aangepast, dat tot afkeurende reactie leidde binnen de EU-leiding.

In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen!

Maar toen kwam de tweede trap van China in de ‘vernedering van de EU’ zoals de Britse krant The Times het noemde. Tegen de uitdrukkelijke afspraken in werd het aangepaste artikel alleen in de Engelstalige versie van het Chinees dagblad gepubliceerd en niet, zoals uitdrukkelijk afgesproken was, in de Chinese versie daarvan en ook niet in het Volksdagblad!

China en Hongkong
Hiermee staan China en de Europese Unie opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Al eerder heeft China het voorstel van de EU voor een diepgaand onderzoek naar de bron en het verspreiden van het coronavirus verworpen. De Chinese ambassadeur bij de VN, Chen Xu, liet weten hier alleen aan mee te willen werken wanneer ‘we (en dan met name China) de totale overwinning op deze pandemie bereikt hebben en de atmosfeer tussen China en kritische landen zoals de EU en de VS hersteld is’. Volgens de Chen Xu is deze kritische houding ronduit absurd en belachelijk.

Zo zien we dat China de regie strak in handen houdt, ook in de voormalige Engelse kroonkolonie Hongkong. Zo nam het Chinese volkscongres de ‘wet op nationale veiligheid’ aan, die voor Hongkong deze zomer moet gaan gelden. Op 28 mei heeft de afhandeling van deze wet plaatsgevonden. Dit betekent een einde aan de autonomie van Hongkong. Hiermee verwerpt China de afspraken met Engeland die bij de machtsoverdracht van Hongkong in 1997 gemaakt zijn. Hierbij werd afgesproken dat Hongkong tot 2047 een eigenstandige positie met een eigen wetgeving zou houden. De Britse, Australische en Canadese regeringen hebben in een gezamenlijke verklaring China gewezen op deze afspraken. De Amerikaanse president Donald Trump sprak over ‘een sterke reactie’ als de wet wordt doorgevoerd (Bronnen: ND, Jan van Benthem).

Bijna alle medicijnen uit China?
De expansiedrift van China is niet meer te stuiten. Vele productielijnen worden door de Chinezen overgenomen. Steeds meer grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad komen in handen van de Chinezen terecht. Grote delen van Afrika met belangrijke grondstoffen zijn in handen van China gevallen.

In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China.

Onlangs bleek uit een documentaire van Zembla dat alle landen van de wereld wat betreft medicijnen voor 90% afhankelijk van China zijn. China noemt zichzelf de ‘apotheek van de wereld’. Apotheken krijgen de laatste tijd steeds meer te maken met medicijnen die niet meer leverbaar zijn, omdat China bepaalde fabrieken gesloten heeft. Zo werd onlangs het medicijn tegen tuberculose (tbc) bijna niet meer geleverd omdat China de enige fabriek die dit medicijn maakt van plan was om te sluiten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er alles aan gedaan om China te overtuigen om deze fabriek niet te sluiten, zodat het medicijn tegen tbc gewaarborgd kon worden.

In 20 jaar zijn vrijwel alle westerse productielijnen van medicijnen in Chinese handen gekomen en naar China verplaatst. Nederland was één van de grootste producenten van geneesmiddelen ter wereld. We denken bijvoorbeeld aan Gist Brocades en Organon. Door de grootschalige productie van grondstoffen voor medicijnen in China en het vervaardigen van de medicijnen in India werden de Nederlandse medicijnen te duur. Daarbij werden de medicijnfabrieken door China met enorme exportsubsidies gesteund. Het resultaat was dat de fabricage van medicijnen in Nederland en andere Europese landen failliet ging en gestopt is. In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen! Apotex in Leiden is het laatste Nederlandse geneesmiddelenbedrijf dat nu ook bijna haar deuren gaat sluiten. Enkele jaren gelden kocht China dit bedrijf al op en zal het binnenkort saneren.

Wat wil dit toch zeggen?
Net zoals de wereldbevolking afhankelijk is van water, voedsel en energie, is de wereldbevolking ook steeds afhankelijker geworden van medicijnen. We weten wat het betekent als er tekort is aan voedsel of water. We hebben het ook meegemaakt dat de olie niet meer voorradig was waardoor de autoloze zondagen ingevoerd werden en de benzine op de bon ging! Het medicijngebruik is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Veel vrouwen gebruiken dagelijks ‘de pil’, ook voor psychische aandoeningen is het medicijngebruik verveelvoudigd. De huidige samenleving is medicijnafhankelijk geworden. Zo geeft het medicijnmonopoly China erg veel macht in handen. Voor vele westerse regeringen is dit een doemscenario dat nu door de coronacrisis duidelijk geworden is en nu pas door de regeringsleiders ingezien wordt.
Zelfs Donald Trump liet zich door China op zijn vingers tikken, toen hij herhaaldelijk het coronavirus het ‘Chinavirus’ noemde. Toen China hem er op wees, de levering van medicijnen te zullen stoppen wanneer hij deze uitdrukking nog een keer zou gebruiken, heeft Trump deze uitdrukking niet één keer meer gebruikt!

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren!

Te laat
Zo begint China haar ware gezicht te tonen. Vele regeringsleiders schrikken wakker maar denken te laat te zijn. Een medicijnboycot door China leidt onherroepelijk tot een wereldwijde ramp en het sterven ven vele miljoenen mensen. Met name in deze tijd met een toename van besmettelijke virussen wordt de mensheid steeds kwetsbaarder en afhankelijker van China. Juist nu is het belangrijk te weten, wat de Bijbel hierover zegt. In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China. Volgens Openbaring 16 leidt dit naar het moment van Harmagedon, waarbij de volkeren op zullen trekken tegen Israël. Het wordt spannend op aarde. Profetieën gaan letterlijk in vervulling. Het wordt steeds duidelijker dat we de krant naast de Bijbel mogen lezen om te zien hoe Hij de vele profetieën in vervulling laat gaan.

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren! Meer dan ooit is het belangrijk te weten dat we hem kunnen ontmoeten. Alleen door het offer van de Here Jezus aan het kruis gebracht kunnen we met God verzoend worden. Hij stierf met al onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis en droeg daarmee de straf die wij verdiend hadden voor onze zonden. Wanneer we in de Here Jezus geloven en Hem als onze Heiland aanvaard hebben, kunnen we met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet treden. Hij heeft uiteindelijk alles in Zijn hand en Hij komt om ons te verlossen. Hoort u ook bij Hem en Zijn gemeente?

Theo Niemeijer is spreker en schrijver. Hij is actief voor Het Zoeklicht en is lange tijd voorganger geweest in een baptistengemeente in Enschede.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Trump
Nieuws

Donald Trump overleeft moordaanslag en eert God; omgekomen burger was toegewijd christen

Donald Trump heeft een moordaanslag overleefd. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij meermaals beschoten, maar de voormalig president van de Verenigde Staten werd slechts aan zijn oor geraakt. Trump, die grote kans maakt om in november weer presid

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Meerartikelen

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Maria Korpershoek
Boekfragment

Mijn droom: een GerGem-dominee bidt samen met evangelische voorganger

Wat lijkt het me geweldig als de dominee van de Gereformeerde Gemeenten samen op de knieën zou gaan met de voorganger van de baptistengemeente en de dominee van de PKN met een oudste van de evangelische gemeente. Als ze samen zouden bidden voor de we

Jacques Brunt
Preekverslag

Jacques Brunt houdt christenen spiegel voor: “Voegen wij de daad bij het woord?”

“Herodes hoorde Johannes de Doper graag spreken. Maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen. Hoe zit dat bij ons?” Jacques Brunt zei dit tijdens zijn prekenserie over het Bijbelboek Jakobus. In het tweede deel zoomde de Bijbelleraar in op h

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati