Wederkomsteneindtijd


Verdieping

Wat staat er nu echt in Openbaring 13?

Zelden hebben we zoveel over Openbaring 13 gehoord als in het afgelopen anderhalve jaar. Covid-19 heeft ons, meer dan wat ook, met de neus gedrukt op de vraag: is Openbaring 13 bezig vervuld te worden? Die vragen leven bij mij ook. Ik geloof dat we i

Column

Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?

Eindelijk geef ik toe aan herhaalde verzoeken om iets over het preterisme te schrijven, dat wil zeggen de verfoeilijke hype die inhoudt dat alle profetieën over Israël en over de wederkomst van Christus reeds vervuld zouden zijn in het jaar 70. In ee

God

Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?

“Dankzij het duizendjarig vrederijk hoeven we niet te denken: het wordt erger en erger met deze wereld. Nee, het is een teken van hoop dat God ons geeft,” zegt ds. C. G. Vreugdenhil. Onlangs verscheen zijn uitgave ‘Zie ik kom haastig’. De gereformeer

God

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israël?

Ik wil een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israël. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat

God

Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"

Heeft corona te maken met de eindtijd, voorafgaand aan Jezus’ wederkomst? Tientallen mensen stuurden deze vraag naar Orlando Bottenbley. De voorganger bestudeerde in coronatijd intensief de eindtijdrede van Jezus. Vanaf deze week lanceert hij de zesd

God

Ds. Glashouwer deelt boodschap die veel christenen over het hoofd zien

Met zijn nieuwe boek ‘Waarom Vrede op Aarde’ wil ds. Willem Glashouwer de aandacht van christenen weer richten op de toekomst die ons en onze aarde te wachten staat. Want, zo betoogt hij, eeuwenlang waren we als christenen vooral gefocust op de vrede

Verdieping

Waarom ik niet geloof in een 'opname van de gemeente voor de grote verdrukking'

Dit idee van de 'opname van de gemeente voor de grote verdrukking' dateert van begin negentiende eeuw. De eerste die het duidelijk verkondigde als onderdeel van zijn 'bedelingenleer' was John Nelson Darby (1800-1882), één van de voormannen van wat nu

God

Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"

“Ik geloof op grond van de Bijbel dat Israël een hele zware tijd tegemoet gaat. Strijdende partijen gaan in de eindtijd hun krachten bundelen om gezamenlijk op te trekken tegen een gezamenlijke vijand, namelijk Israël.” Dit is de overtuiging van Wim

God

Tienduizenden horen via seculier mediakanaal over Jezus’ wederkomst: "Zorg dat je er klaar voor bent"

“De rode lijn van de Bijbel is dat God tegen de mensheid zegt: zorg dat je niet aan de verkeerde kant uitkomt. God heeft beloofd dat Hij alle dingen nieuw maakt. Maar er is een brede en smalle weg. Daarom waarschuwt God de mensheid, voordat het einde

Preekverslag

Hoe bereiden we ons voor op Jezus' wederkomst? Ds. Koppelaar geeft uitleg

Koppelaar begint zijn betoog met het achtste vers van Openbaring 19: ‘En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.’ "Deze kerntekst staat in een bepaald ve

God

Waarom de wederkomst van Jezus zo uniek is

We hebben allemaal zowel een fascinatie als een angst voor de toekomst. Stel je eens voor dat ik alle mensen zou kunnen vertellen wanneer je exact zal sterven. Hoeveel mensen zouden dan naar mij toe komen om het te vragen? Je kunt dan ieder jaar zowe

Preekverslag

De eindtijdboodschap van Henk Poot: "Ik ga je niet vertellen wie de antichrist is"

Dominee Henk Poot ontmoette ooit een man met een briefje, met de boodschap: ‘U moet meer preken over de eindtijd.’ “Ik ben daar niet zo goed in”, geeft hij toe. En toch deed hij in 2022 bij Christenen voor Israël een poging. We leven in de eindtijd.

God

Christian Verwoerd ontmaskert de antichrist: "De antichrist komt uit de christelijke gemeente"

Kunnen we de antichrist ontmaskeren? En wat zegt de Bijbel over de antichrist tot ons? Volgens Christian Verwoerd is het geen toeval dat in de Bijbel over de antichrist wordt geschreven. “Ik wil een zo compleet mogelijke studie geven over de antichri

Preekverslag

Theo Niemeijer: "Kan Jezus' wederkomst vandaag plaatsvinden? Ik geloof het niet"

“Jezus’ wederkomst kan niet op ieder moment plaatsvinden. Ik geloof niet dat de wereld vandaag of morgen vergaat. Wél geloof ik dat het moment dat Jezus ons evacueert en thuisbrengt dichtbij is.” Theo Niemeijer was onlangs te gast bij Stichting Jij d

God

Steven schrijft roman over de ‘opname’: "Miljoenen mensen gaan plotseling verdwijnen"

“Mijn niet gelovige kapper heb ik wel eens verteld dat er op een dag zomaar een of twee klanten zouden kunnen verdwijnen uit zijn kapperszaak. Ik geloof dat voorafgaand aan Jezus’ wederkomst miljoenen mensen gaan verdwijnen”, zegt Steven Verhorst naa

God

Hoe kunnen christenen de antichrist herkennen? Theo Algra deed onderzoek

“Openbaring 13 maakt duidelijk dat christenen door de grote verdrukking gaan. Er komt een wereldwijde vervolging van christenen, die zijn weerga niet zal kennen”, zegt Theo Algra. De Bijbelse eindtijdprofetieën verschaffen volgens Theo een blauwdruk

Column

2024: het jaar dat Jezus terugkomt?

Door de eeuwen heen deden velen al een voorspelling van een jaartal en sommigen durfden het aan om zelfs met een exacte datum te komen. De aanval op de Twin Towers 22 jaar geleden maakten de tongen los onder wederkomstprofeten. Bijna alles wat geschr

God

Leven we nu in de eindtijd? Jeroen Koornstra geeft antwoord

Begon de eindtijd vanaf Jezus' komst? Zijn de eindtijdtekenen toekomstmuziek of hebben ze al plaatsgevonden? Jeroen Koornstra legt in deze nieuwe serie 'Het einde van de eindtijd' uit hoe de de Bijbel volgens hem geïnterpreteerd moeten worden als het

God

Jezus komt terug op de wolken: letterlijk of beeldspraak?

Veel christenen menen dat Jezus letterlijk terugkeert op de Olijfberg en de aarde in tweeën zal splijten. Jeroen Koornstra gelooft dat niet, vertelt hij in de videoserie 'Het einde van de eindtijd'. "Heel veel mensen verwachten dat we Jezus letterlij

God

Stop gewoon met dat eindtijdgeneuzel!

Ik wilde verder gaan met mijn uiteenzetting over bomen, akkers, voeding, moestuinen en paradijselijke fine dining. Ik wilde u daarvandaan meenemen naar de voorschriften die Jezus geeft als basis voor een gezonde en evenwichtige geestelijke voeding. M

God

Peter Scheele ziet profetie Ezechiël 38 stapje dichterbij komen

“De recente vredesdeal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten is historisch. We zijn weer een stapje dichterbij de vervulling van Ezechiël 38 en 39”, stelt Peter Scheele. De oud-presentator van de EO deed studie naar het laatste Bijbelboek

God

Wat iedere christen moet weten over de eindtijdrede van Jezus

"Met het einde van de wereld wordt in de Bijbel het einde van een tijdperk bedoeld", zegt Jeroen Koornstra. In de videoserie 'Het einde van de eindtijd' vertelt hij over zijn bevindingen als het gaat om de eindtijd. Hij schreef er het boek 'Einde van

God

Waarom het onverstandig is om te beweren dat Jezus spoedig terugkeert

“Het verlangen en enthousiasme van Orlando Bottenbley deel ik van harte. Maar christenen zijn niet geholpen met het idee dat Jezus spoedig terugkeert”, zegt theoloog Johan ter Beek. Vorige week ging de zesdelige online studie ‘Gods masterplan, in tij

God

Waarom Jeroen Koornstra niet uitkijkt naar Jezus' wederkomst

Voor veel christenen is het duidelijk: de eindtijd is nabij. Maar Jeroen Koornstra denkt daar toch behoorlijk anders over. Hij schreef het boek 'Het einde van de eindtijd' waarin hij de vervulling van de profetieën in de Bijbel die duiden op de eindt

Column

Zullen we Christus herkennen wanneer Hij terugkomt?

Maar er is nog iets anders waar ik mij druk om maak. Ik ben bang dat veel christenen de wederkomst van Christus zullen missen, zoals veel Joden 2000 jaar geleden zijn eerste komst hebben gemist. Waarom denk ik dat? Omdat Jezus misschien wel heel ande

Nieuws

Het gedrag van China doet mij denken aan Openbaring 16

Vorige maand werd de 45-ste verjaardag van diplomatieke relaties tussen China en de Europese Unie gevierd. In een gezamenlijk opiniestuk van 27 ambassadeurs van de Europese lidstaten en de ambassadeur van de EU in China werd teruggezien op deze jaren

God

Het duizendjarig vrederijk: letterlijk of geestelijk? Theo Niemeijer geeft antwoord

“We zijn gemaakt om op aarde te heersen, maar we hebben er een janboel van gemaakt. In het duizendjarig vrederijk zal zichtbaar worden hoe God deze wereld écht heeft bedoeld.” Theo Niemeijer was gastspreker in de Bijbelstudieserie ‘Bijbelse Toekomstv

God

Worden christenen in de eindtijd letterlijk opgenomen in de hemel?

In een oogwenk de Heer tegemoet in de lucht. Hierover sprak Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. Hoe moeten we dit lezen? Worden christenen letterlijk opgenomen in de hemel? Jeroen Koornstra laat zijn licht schijnen over de opnameleer in de

God

Jeroen Koornstra over overgang van oud naar nieuw verbond: "Die hele vervangingstheologie is sowieso onzin"

De eindtijd blijft voor veel mensen in kerkelijk Nederland een onderwerp waar men veel mee bezig is. Er zijn tal van verschillende visies, al is het wel zo dat vrijwel iedereen denkt dat er bijzondere en spannende tijden te wachten staan voordat Jezu

God

Evert Leeflang vraagt zich af of we nu leven in de eindtijd en wat de eindtijd inhoudt

Wat is eigenlijk het einde der tijden? En kunnen we als christenen stellen dat we nú in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus leven? Deze vragen bespreekt CIP.nl in een nieuwe videoserie met Evert Leeflang, docent van het Evangelisch College.

God

Moeten we ons voorbereiden op Jezus’ wederkomst?

“In plaats van dat we ons altijd maar bezig houden met hoe en wanneer de grote verdrukking, de opname en de wederkomst van Jezus zullen plaatsvinden, kunnen we er veel beter voor zorgen dat we klaar staan… klaar voor het moment dat dat gebeurt.” Seba

God

Volgens Wim Grandia is Openbaring geen puzzelboek: "Laten we waken voor inlegkunde"

“Ik hoorde pas een Bijbelleraar zeggen dat het coronavirus het beest uit Openbaring 13 is.” Aan het woord is voorganger Wim Grandia. Wat heeft dit Bijbelboek te zeggen over de tijd waarin we nu leven? CIP.nl stelde de voorganger enkele vragen. “Openb

Column

Waarom is geloof in de wederkomst zo belangrijk voor ons leven nu?

“Your best life now!”Ook als voorganger sprak ik bijzonder weinig over Jezus’ wederkomst. Het enige wat ik misschien zei was dát ik geloofde dat Hij terug zal komen. Voor de rest lag de focus in mijn leven en mijn bediening op “your best life now!” H

God

Volgens ds. Van Campen staat de wederkomst in de kerk op een te laag pitje: "We hebben ons laten verleiden door een valstrik van satan"

Het Zoeklicht bestaat 100 jaar en dat wordt natuurlijk groots gevierd. In september vindt er een jubileumbijeenkomst plaats waarbij de ‘Maranatha gedachte’ vanzelfsprekend centraal zal staan. Dat is namelijk waar Het Zoeklicht al die jaren zich hard

God

Drie redenen waarom het dom is niet uit te kijken naar de wederkomst

Zondag was het de 1e adventszondag. Advent is niet alleen de kerkelijke voorbereidingstijd op Kerstfeest – het christelijke feest met de minst bijbelse papieren – maar ook een tijd waarin we in het bijzonder mogen stilstaan bij en uitzien naar de wed

God

Jezus komt al 2000 jaar niet terug

"De wederkomst van Jezus Christus wordt helaas niet als het meest belangrijke onderwerp van de kerk gezien. Dat is erg jammer, omdat de wederkomst cruciaal is in het Evangelie. Haal je het eruit dan stort al het andere in. Petrus en Paulus hebben het

God

Hoe laat is het op de wereldklok? Prof. dr. Van Vlastuin over eindtijdtekenen

“Wij zijn geneigd om menselijk met het begrip ‘tijd’ om te gaan, en op basis daarvan denken we te kunnen berekenen waar we ons in de wereldgeschiedenis bevinden. In het verleden is het gebeurd dat men het boek Openbaring chronologisch uitlegde. Jonat

Dagelijks leven

Jeroen Koornstra mist Oude Testament bij eindtijdvisies: "Je kunt dat niet zomaar overslaan en in het Nieuwe Testament een volledig nieuwe boodschap verzinnen"

De eindtijd blijft voor veel mensen in kerkelijk Nederland een onderwerp waar men veel mee bezig is. Er zijn dan ook tal van verschillende visies, al is het wel zo dat vrijwel iedereen denkt dat er bijzondere en spannende tijden te wachten staan voor

God

Als we te veel bezig zijn met de tijd dat Jezus terugkomt, missen we dingen die belangrijk zijn in de Bijbel, zegt Evert Leeflang

Waar komt de bijna geobsedeerde houding van veel christenen voor de eindtijd vandaan? Evert Leeflang, docent aan het Evangelisch College, gaat met CIP in gesprek over de toekomstverwachting en de vragen die daarbij spelen. In beginsel is het goed om

God

Komt er een massale opwekking voordat Jezus terugkomt?

Opwekking. Ook ik verlang er intens naar, dat God met Zijn Geest ons land nog eens zal bezoeken, dus naar een opwekking Een soort geestelijk ontwaken die in ons land zal ontstaan en tegelijk ook wereldwijd zal zijn. En, waarom niet? Voor God is toch

God

Evert Leeflang over het laatste oordeel: "Het laat God van zijn meest betrokken kant zien"

"Het oordeel kom je al vanaf het begin van de Bijbel tegen. Vaak wordt er door de profeten naar uitgekeken. Het oordeel laat God van zijn meest betrokken kant zien", zegt Evert Leeflang, docent van het Evangelisch College. CIP.nl spreekt met Evert Le

God

Evert Leeflang vraagt zich af of de eindtijd vraagt om pessimisme of optimisme: "Het conflict zal zich verdiepen"

De eindtijd: een onderwerp waar christenen heel verschillend tegenaan kunnen kijken. Er zijn gelovigen die heel hoopvol zijn, met een sombere bril naar deze periode kijken of juist de middenweg kiezen. Deze verschillende groepen in Nederland worden i

God

Hoe kan ik mij voorbereiden om de wederkomst? Orlando Bottenbley en Joël Boertjens geven antwoord

We maken in ons dagelijks leven continu plannen. Zo verheugen we ons als we werken op vakantie, als we getrouwd zijn naar kinderen, na het studeren naar een baan. Orlando Bottenbley en Joël Boertjens leggen in onderstaande video uit hoe we om moeten