Waarom de wederkomst van Jezus zo uniek is

God19 januari 2017
hemel

We hebben allemaal zowel een fascinatie als een angst voor de toekomst. Stel je eens voor dat ik alle mensen zou kunnen vertellen wanneer je exact zal sterven. Hoeveel mensen zouden dan naar mij toe komen om het te vragen? Je kunt dan ieder jaar zowel je geboortedag als je sterfdag vieren. Zou dat niet leuk zijn? Een deel van ons is gefascineerd over de toekomst, terwijl een deel van ons dat niet is. We zijn tevreden met vandaag.

Onze toekomst
We kunnen vandaag de dag op drie manieren meer te weten komen over onze toekomst. Er is de manier van bijgeloof. Dat is de occulte manier om meer te weten te komen over je toekomst. Je kunt dan denken aan het lezen van je hand, het gebruik van tarotkaarten of horoscopen. Wist je dat zes van de tien mannen en vrouwen in de Verenigde Staten iedere dag hun horoscoop leest?  Deze dingen hebben het zo’n vijf procent van de gevallen bij het rechte eind. Waarom mensen er hun tijd en geld aan geven, weet ik niet.

Toen ik eens in Parijs wandelde, liep ik op de Champs-Élysées, de straat waar ook de Arc de Triomphe staat. Ik zag een groot aantal mensen voor een winkel wachten. Ik vroeg mijn vriend: ‘Wat verkopen ze daar?’ Hij antwoordde: ‘Ze verkopen daar een toekomstvoorspelling. Het kost zo’n twintig dollar per keer.’ De mensen stonden in de rij om hun maandvoorspelling op te halen. Het was zielig. Sommige mensen verdienen er aardig hun geld mee.

De tweede manier waarop we over onze toekomst te weten kunnen komen, is via de wetenschap.  Niet lang geleden zag ik op een universiteit een student die bezig was met zijn computer. ‘Wat doe je daar met die computer?’ vroeg ik de jongen. Hij zei: ‘Ik ben de einddatum van de wereld aan het berekenen.’ Ik zei: ‘Zo, dat is interessant. Hoe doe je dat?’ De student vertelde me dat hij allerlei data aan het invoeren was: bevolkingsaantallen, voedselvoorraden, brandstofreserves, groeicijfers. ‘Alle feiten, die ik kan invoeren, voer ik in. Vervolgens vraag ik de computer wanneer we het punt bereiken dat het voor veel mensen onmogelijk wordt om op aarde te leven.’ Ik was benieuwd en vroeg naar de datum. ‘Heb je al een datum gevonden?’ ‘Ja,’ zei de jongen. ‘Ik kom uit op 2040. Tegen die tijd is het menselijk ras in groot gevaar.’ Ik zei dat dat heel erg interessant is omdat het Massachussets Institute of Technology met dezelfde datum is gekomen, ook door middel van computers.

Gevaar
Nu weet natuurlijk niemand in wat voor richting bepaalde trends zich uiteindelijk zullen bewegen. Komen er bijvoorbeeld grote natuurrampen waardoor de bevolkingsaantallen zullen afnemen? Ontdekken we nieuwe brandstoffen? Toch kun je met de huidige feiten constateren dat het in 2040 wel eens klaar zou kunnen zijn. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken, maar sommige andere mensen doen dat wel. Wetenschap heeft het overigens, wat de toekomst betreft, in 25 procent van de gevallen goed.

Er is een derde manier om naar de toekomst te kijken. Dat is door middel van de Bijbel. De Bijbel is uiteindelijk100 procent correct als het gaat om de toekomst. Er staan zo’n 735 verschillende voorzeggingen in de Bijbel. Ongeveer 25 procent van de verzen in de Bijbel heeft een bepaalde mate van voorzegging in zich. Waarom zou je jezelf dan wenden tot bijgeloof of wetenschap? 

Een van de 735 voorzeggingen in de Bijbel wordt in het Oude en Nieuwe Testament zelfs 300 keer genoemd. Dat is de voorzegging dat Jezus terugkomt. Het is de meest belangrijke voorzegging in de Bijbel, zeker wanneer het onze toekomst betreft.

Een van de 735 voorzeggingen in de Bijbel wordt in het Oude en Nieuwe Testament zelfs 300 keer genoemd. Dat is de voorzegging dat Jezus terugkomt. Het is de meest belangrijke voorzegging in de Bijbel, zeker wanneer het onze toekomst betreft. Het is nu al zo dat 81 procent van de voorzeggingen in de Bijbel al tot in detail zijn uitgekomen. Daarom geloof ik dat de andere 19 procent ook zal uitkomen.

Er zijn veel eenvoudige vragen over de wederkomst. Een zo’n vraag is: ‘Wie komt terug?’ Het antwoord is: Dezelfde Jezus die 2000 jaar geleden wegging. Hij komt terug in zijn opstandingslichaam, niet Zijn oude lichaam. We zullen Hem op exact dezelfde manier zien zoals de discipelen Hem zagen op de Olijfberg. Hij is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde. Dat geeft ook gelijk antwoord op de vraag, waar Hij terug zal komen. Hij komt niet terug in een van de grote hoofdsteden van de wereld. Hij komt niet terug in Washington, London of Moskou. Hij komt terug naar Jeruzalem. Dat maakt van Jeruzalem zo’n belangrijke stad.

Midden-Oosten
Ik ga om drie redenen naar Israël. In 1961 ging ik puur naar Israel om te studeren. Ik wilde zien waar de verhalen uit de Bijbel zich afspeelden. Ik ging naar Israël vanwege het verleden. In 1967, na de Zesdaagse Oorlog, reed ik door de Golan-hoogvlakte in een legerjeep en zat naast een Israëlische majoor. Ik was het heden aan het bestuderen van het moderne Israël.

Het Midden-Oosten is verbazingwekkend. Israël heeft een enorm droog land veranderd in het meest vitale land wat je je in die regio kunt voorstellen. Ten slotte ging ik enkele jaren geleden naar het land vanwege hele andere reden. Ik ging naar het land vanwege de toekomst. Tegenwoordig ga ik een keer per jaar tijdens het Loofhuttenfeest, om duizenden andere christenen, uit 120 landen, te vergezellen.  Ik ga er niet meer heen vanwege het heden of verleden. Ik ga vanwege de toekomst. Er is iets aan de gang in dat land. Jeruzalem, de stad van de grote koning, zoals Jezus de stad noemde, zal de plek zijn waar Hij terugkomt.

Lawaaierige dag
We weten nu waar Jezus terugkomt, wat voor Jezus terugkomt en hoe hij terugkomt. Het Bijbelboek Handelingen zegt duidelijk dat Jezus op dezelfde manier terugkomt als Hij is weggegaan. Die komst is een compleet contrast vergeleken met Zijn eerste komst, toen Hij als een baby kwam. Er zal een bliksem zijn die van het westen tot het oosten gezien zal worden. Zoals Hij door de wolken heenging, toen Hij vertrok, zal hij op de wolken terugkomen.

Het wordt een lawaaierige dag wanneer Jezus terugkomt. Wanneer je niet van lawaai houdt, adviseer ik je om niet te komen. Er zullen trompetten zijn die spelen, engelen die roepen en hem prijzen en ook ik zal niet stil blijven. Ik heb je al verteld dat wanneer ik sterf voordat hij terugkomt, ik niets verlies. Ik zal juist iets winnen. Dan krijg ik een eersteklas kaartje voor de grote ontmoeting. Het wordt geen ontmoeting die in een stadion wordt gehouden. Vandaar dat ze het in in de lucht houden. Daar is plek voor ons allemaal.

Arriveren
Er zijn drie Griekse woorden in de Bijbel die specifiek betrekking hebben op de wederkomst van Christus. Het eerste woord is ‘parousia’. Dat woord heeft een bijzondere betekenis. Het betekent ‘arriveren’. Het is verder een woord dat meestal wordt gebruikt wanneer het gaat over een koninklijke komst. Ik keek eens naar het nieuws en zag hoe onze koningin Ierland voor het eerst bezocht. Er waren destijds verschrikkelijk veel veiligheidsmaatregelen. Ze werd een warm welkom geheten. Toen zij aankwam, was dat een ‘parousia’. Het woord heeft twee speciale ondertonen. Het kan ook betrekking hebben op het arriveren van een koninklijk persoon in een stad. De koninklijke persoon wordt dan buiten de stad opgewacht en vergezeld wanneer het de stad inkomt. Daar wachten dan mensen op de persoon in kwestie.

Om een koninklijk persoon in een stad te laten arriveren zonder gezelschap, wordt als een belediging opgevat. Daarom is er altijd een delegatie van belangrijke mensen die zo’n persoon een stad inleiden. Pas daarna kan het publiek zo’n persoon zien. Het is daarom interessant dat Jezus’ wederkomst een ‘parousia’ wordt genoemd. We ontmoeten Hem in de lucht en vergezellen Hem op Zijn weg naar de aarde. Dat wordt de ‘opname’ genoemd.

Het volgende Griekse woordje dat wordt gebruikt is ‘epifanie’. Het eerste woordje betekent ‘arriveren’, het tweede woord betekent ‘verschijnen’. Het spreekt over het publiekelijk verschijnen, zodat andere mensen je kunnen zien. Onze koninklijke familie leeft in Buckingham Palace. Aan de voorkant is een groot balkon. Bij iedere koninklijke gelegenheid, zoals een bruiloft, verwacht men dat de koninklijke familie op het balkon verschijnt. Dat is een ‘epifanie’. Meestal is er dan een grote menigte van mensen om een glimp te zien van de koninklijke familie. ‘Epifanie’ is dus het woord dat ook wordt gebruikt in relatie tot de wederkomst van Jezus.

Onthulling
Het derde woordje dat wordt gebruikt is apocalyps. In essentie betekent dat woordje ‘een onthulling,’ of verschijning in heerlijkheid. Het is een onthulling van wie Jezus echt is. De gebroeders Grimm hebben eens een sprookje geschreven. Het gaat over een keizer die de dag voor zijn kroning gekleed ging als een bedelaar. Hij liep door de straten als een bedelaar, om te kijken hoe het volk hem zou behandelen. De volgende dag kwam hij als een keizer. De mensen herkenden zijn gezicht en reaslieerden zich dat het de bedelaar was van de dag ervoor.

Zo is het ook met Jezus. De eerste keer kwam Hij nederig. Slechts drie mensen, Petrus, Jakobus en Johannes zagen hem toen in zijn volle glorie. Toen ze Hem zo zagen, straalde Hij zelfs. Hij gaf licht, daardoor zag Hij er ontzettend zuiver en helder uit. Je kunt je voorstellen wat voor sterk licht dat moet zijn geweest. Ze zagen Hem in zijn glorie. Het was slechts een film en niemand zag hem zoals toen, behalve Paulus op de weg naar Damascus. Toen zag Hij de verheerlijkte Jezus, vol glorie. Jezus' tweede komst zal een onthulling zijn van Zijn glorie. De wereld zal Hem zien zoals Hij werkelijk is. In al Zijn glorie zullen we de Zoon van God zien.

Tot zover de drie interessante termen over de wederkomst van Christus. We hebben nu drie vragen beantwoord. Wie komt terug? Hoe komt Hij terug? Waar komt Hij terug? Toch is geen van deze vragen echt belangrijk. De meest belangrijke vraag is natuurlijk: ‘Wanneer komt Hij terug?’ Veel mensen hebben geprobeerd om hier achter te komen. Veel mensen vragen zich af of het misschien vandaag is dat Christus terugkomt.

Waken en bidden
Jezus heeft ons geleerd om te waken en te bidden. Wat bedoelde Hij met ‘waken’? Daarmee bedoelde Hij dat we moeten kijken naar tekenen. Degenen,

Jezus heeft ons geleerd om te waken en te bidden. Wat bedoelde Hij met ‘waken’? Daarmee bedoelde Hij dat we moeten kijken naar tekenen. Degenen, die niet waken en bidden, maken geen kans.

Het Nieuwe Testament is er duidelijk over dat gelovigen niet zullen worden verrast door de wederkomst van Jezus. Zij zullen zijn als de heer des huizes die wist dat er een inbreker kwam en daarom wakker bleef. Hij bleef naar de tekenen kijken dat de dief kwam, zodat Hij klaar was voor de confrontatie. Daarom geeft Jezus ons ook tekenen voordat Hij terugkomt. Op die manier weten alerte gelovigen hoe laat het is en worden ze niet verrast. Dan weten gelovigen dat Zijn komst aanstaande is.

Tekenen
Toen de discipelen Jezus eens op de man af een vraag stelden, gaf Hij ook een duidelijk antwoord. Ze vroegen: ‘Wat zijn de tekenen en signalen van Uw komst?’ Hij vertelde over vier tekenen. Van die vier zijn er al anderhalf zichtbaar. Dat betekent dat er nog twee en een half zichtbaar moeten worden. Die kunnen binnen een jaar zichtbaar worden, gezien de situatie in de wereld. Het zou ook nog vijftig of honderd jaar kunnen duren, maar wanneer je die signalen ziet, kun je er zeker van zijn dat de wederkomst van Christus niet lang meer uitblijft. Laat me deze vier tekenen, die hij zijn discipelen vertelde, opsommen. Het is een globaal overzicht. In het midden van het boek Openbaringen vind je een gedetailleerder overzicht.

Het eerste teken betreft de wereld, het tweede teken betreft de kerk en het derde teken betreft het Midden-Oosten. Het vierde teken betreft de lucht. We weten dus niet alleen wat we moeten zien, maar ook waar we naar moeten kijken. Jezus geeft ons alle hulp die we nodig hebben om klaar te zijn voor de grote gebeurtenis.

Rampen
Het teken in de wereld bestaat uit rampen. Jezus somde er drie op: oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. Ik dacht dat het aantal aardbevingen toenamen, maar dat is niet zo. Wat wel zo is, dat er steeds meer mensen omkomen bij aardbevingen. Dat heeft in eerste instantie te maken met het aantal mensen op de wereld. Ook leven er steeds meer mensen op gevaarlijke plekken. Aardbevingen vinden we tegenwoordig op plekken waar ze normaal gesproken amper voorkwamen.  In die zin is er sprake van een toename. Veel mensen herinneren zich de aardbeving in Haïti.  Er overleden enkele honderdduizenden mensen. Een aardbeving is iets waar je weinig aan kunt doen. Het zijn natuurrampen.

Aan oorlogen en hongersnoden kunnen mensen wel dingen doen. Je vraagt je misschien af waarom God hongersnoden toestaat. Wat veel mensen niet weten, is dat er genoeg voedsel in de wereld is voor iedereen. Het is niet Gods fout dat er zoveel mensen doodgaan van de honger. In sommige landen is het zelfs zo dat mensen kampen met obesitas omdat ze veel te veel eten. Het probleem ligt niet in eerste instantie bij God, maar in het feit dat het Westen nauwelijks eten uitdeelt op plekken waar een gebrek is aan voedsel.

Geef God nooit de schuld van hongersnoden. Hij heeft beloofd zijn deel te doen, door de vier seizoenen in stand te houden. Daar heeft Hij zich aan gehouden. Wij stellen hem alleen teleur door zo veel voedsel in ons eigen land te houden zonder het uit te delen aan hongerige mensen. Oorlogen en hongersnoden worden veroorzaakt door mensen.

Wanneer de wereld wordt opgeschud door rampen, waarschuwt Jezus voor bedrog. Wanneer een van de vier tekenen zichtbaar worden, zegt Jezus: ‘Laat u niet misleiden. Er komen valse messiassen. Er zullen mensen komen die beweren het antwoord te hebben. Andere mensen zullen in onzekerheid deze mensen volgen omdat zij geloven in de valse beloften van veiligheid. Dat zijn valse profeten. Jezus zegt: ‘Wanneer de wereld in oorlog verkeert, wordt getroffen door aardbevingen en hongersnoden, raak dan niet in paniek. Laat uw hart niet ontroerd worden.’ Hij zegt: ‘Deze dingen zijn pijnlijk, het is als de pijn tijdens een geboorte, net zoals een moeder pijn heeft bij het brengen van nieuw leven. Wanneer je dus in de kranten hoort over rampen, zeg dan niet dat het einde in zicht is. Verheug je dan juist. Het kondigt het begin aan. Het zal erin resulteren dat je stabiel blijft, terwijl je buurman door elkaar wordt geschud.’

Kerk
Het tweede teken is in de kerk te vinden. Zoals Hij drie dingen over de tekenen in de wereld zei, zo gaf hij ook drie dingen die de kerk betreffen. Het eerste is oppositie. Christenen zullen worden gehaat in elk land. Dat is nooit zo geweest, maar het zit er wel aan te komen. In veel landen haat de wereld de kerk al. Je mag blij zijn wanneer je in een land leeft waar christenen niet worden gehaat. Dan worden gelovigen niet aardig gevonden, maar niet gehaat.

Jezus voorzegde een universele haat jegens christenen. Dat heeft betrekking op vervolging. De meerderheid van christenen in de wereld leeft in een land dat christenen het leven zuur probeert te maken. Het neemt gestaag toe. Ik had nooit gedacht dat in Engeland christenen onder druk zouden komen te staan. Toch zie ik het nu gebeuren. Nog niet lang geleden werden christenen in mijn land opgepakt omdat ze op straat publiekelijk over Jezus spraken. Door allerlei nieuwe wetten wordt de vrijheid van meningsuiting ingeperkt. Christenen zullen hier direct door worden getroffen. Die ontwikkeling zal leiden tot een vermindering van de grootte van de wereldwijde kerk.

Jezus zei: ‘De liefde van de meeste mensen zal verkillen.’ Dat geldt ook voor christenen. Zo was er eens een gebedsbijeenkomst enkele decennia geleden, in Rusland. Er was een groep christenen bijeengekomen. Opeens kwamen er Russische soldaat binnengestormd met een kalashnikov. Ze riepen: ‘We komen om jullie te vermoorden!’ De christenen sprongen op terwijl de soldaat schreeuwde: ‘Als je geen christen bent, kun je nu nog wegkomen! Naar buiten!’ Een deel van de christenen stond op en rende naar buiten. Toen zij weg waren, zei de soldaat: ‘Kunt u mij vertellen hoe ik christen kan worden, nu ik weet dat u een echte christen bent?’ Dat is wat Jezus bedoelde toen hij vertelde dat de liefde van veel mensen zou bekoelen.

Het tweede deel van het tweede teken is het feit dat het Evangelie tegen die tijd wordt gebracht aan iedere etnische groep. Een kerk die wordt vervolgd en veel mensen verliest, kan opnieuw gaan evangeliseren omdat de kerk is gelouterd. Overal in de wereld groeit de kerk wanneer deze wordt vervolgd. Het lijkt erop alsof vervolging de kerk zuivert om het vervolgens te doen groeien. De kerk wordt niet de nek om gedraaid door vervolging. Nee, vervolging zorgt ervoor dat de kerk groeit.

Valse profeten
Jezus heeft ook gezegd: ‘Wordt niet misleid door de valse profeten. In de wereld zullen valse Messiassen zijn. Ga hen niet achterna.’ We weten dat Jezus de Messias is, maar in tijden van verdrukking komen valse profeten de kerk binnen om een groep christenen achter zich te krijgen. Jezus heeft hiervoor gewaarschuwd: ‘Luister niet naar de valse profeten wanneer dit allemaal gebeurt in de kerk.

Uit de Bijbel weten we wat valse profeten zijn. Ze prediken valse vrede terwijl er geen vrede is. Ze zeggen dat alles prima gaat wanneer de kerk juist in serieuze problemen verkeert. Ze stellen je gerust wanneer je juist moet worden uitgedaagd.’ Jezus waarschuwde hier dus voor. Zijn advies: volhard. Houd vol en blijf praten over je boodschap. Predik het goede nieuws, zelfs tegenover de mensen die je vervolgen. Dit is wat hij zei: ‘Degene die volhardt tot het einde, zal worden gered.’ Iedere keer wanneer hij een teken omschrijft, geeft Jezus ook gelijk een advies. Dat zie je altijd. Het is alsof hij iedere keer zegt: ‘Dit is hoe je wordt misleid en dit is wat je er aan moet doen om het te overwinnen.’

Midden-Oosten
Het derde teken is iets specifieker en nog niet helemaal gebeurd. Het is de ontheiliging in het Midden-Oosten en Jeruzalem zelf. Jezus haalt hierin het boek Daniël aan, uit het Oude Testament. Hij herinnerde de mensen eraan dat Daniël het had over verschrikkelijke gebeurtenissen. Hij had het over de gruwel der verwoesting in de tempel van Jeruzalem. Eigenlijk is Daniëls profetie al gedeeltelijk uitgekomen. Toch zal het ook verder uitkomen vlak voor de komst van Jezus.

Jezus uitspraak werd eerder gedeeltelijk werkelijkheid toen Alexander Epiphanus naar Jeruzalem kwam. Dat was zo’n 160 jaar voor Jezus kwam. Hij ging naar de tempel en offerde daar varkens op de altaren en vulde de hele tempel met prostituees. Gelukkig deed hij dat maar 3,5 jaar. Dat was een gruwel der verwoesting. Jezus zei dat dat opnieuw zou gebeuren, terwijl hij verwees naar de antichrist.

De antichrist zal in Jeruzalem beweren God te zijn. Toch is dat nog niet gebeurd, maar het zal wel gebeuren. Het zal een man van verschrikkelijke wreedheid en godslastering zijn. Hij zal leed veroorzaken zoals de wereld dat nog nooit eerder heeft gezien. Jezus zei hierover: ‘Wanneer deze tijd niet kort zal duren, zal niemand het overleven.’ Opnieuw verwees hij naar valse Messiassen en profeten. Het zal een tijd zijn waarin veel mensen worden bedrogen. Zijn advies: ‘Laat je niet van de wijs brengen. Luister niet naar geruchten. Laat je oren je niet misleiden. Gebruik je ogen en let op deze tekenen.’

Het vierde teken is onmiskenbaar. Alle lichten aan de hemel zullen worden uitgeschakeld. De wereld zal in complete duisternis worden achtergelaten. Dat is een voorbereiding op de bliksem die van het oosten tot het westen te zien zal zijn.

Duisternis
Het vierde teken is onmiskenbaar. Alle lichten aan de hemel zullen worden uitgeschakeld. De wereld zal in complete duisternis worden achtergelaten. Dat is een voorbereiding op de bliksem die van het oosten tot het westen te zien zal zijn. Het is dus net zoals toen Jezus stierf aan het kruis. Er zal weer een duisternis zijn, waarbij het natuurlijke licht zal stoppen. Opeens zal er een bliksem zijn en zal alles oplichten. Wanneer dat allemaal gebeurt, staat Jezus al bijna aan de deur.

Ik herinner me nog dat toen ik nog kind was, ik voor de eerste keer werd meegenomen naar het theater. Ik weet niet meer wat voor toneelstuk er werd opgevoerd, maar ik herinner me nog wel dat alle lichten uitvielen en het pikkedonker werd. Opeens begon de band te spelen, begonnen mensen te zingen; het was een buitengewoon spannend moment. Zo zal er ook duisternis zijn voordat Jezus terugkomt. Opeens zal Jezus komen in zijn heerlijkheid, zoals Hij is.

Aan de deur
Jezus zegt over al deze tekenen: ‘Wanneer je dit ziet gebeuren, dan weet je dat ik aan de deur sta.’ Alleen wanneer je die tekenen ziet, weet je dat. Het is misschien nog niet zo dat alle christenen worden gehaat en de gruwel der verwoesting in Jeruzalem te zien is. Ook hebben we nog niet de totale duisternis gezien die Jezus heeft voorzegd. We weten alleen wel dat deze dingen zullen plaatsvinden. Wanneer Jezus terugkomt, bonzen onze harten van opwinding. Dan zeggen we: ‘Hij is er eindelijk! We hebben zo lang op hem gewacht!’

Hemel verlaten
Nu zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Waarom komt Jezus terug naar de aarde? Wat heeft Hij de eerste keer niet gedaan wat Hij de tweede keer wel zal doen? Waarom verlaat Hij weer de hemel om naar de aarde te komen? Waarom neemt Hij op dat moment alle heiligen met zich mee?

Onder christenen is er wereldwijd grote verdeeldheid over de wederkomst van Jezus. Er zijn twee groepen in het bijzonder. De eerste groep denkt dat Hij alleen maar komt om de levenden en de doden te oordelen. Dat past naar mijn idee niet in de Bijbel. De andere groep, waar ik mezelf toe reken, denkt dat Hij komt om te regeren en de wereld over te nemen. Daar zal Hij met zijn volk op leven. Er zijn ook vragen over hoe lang Jezus na zijn wederkomst op de aarde zal zijn. Sommigen zeggen dat dat twee minuten zal duren en we er met z’n allen vandoor zullen gaan. Maar waarom zou je de hemel legen om vervolgens met z’n allen weer terug te komen?

We zullen na de wederkomst ook voor het eerst in de geschiedenis een christelijke overheid krijgen op aarde. Christus heeft christenen nodig om met hem te regeren. We zullen de banken besturen en de media controleren. Kun je je dat voorstellen? Ik geloof zelf dat Jezus terugkomt om te heersen en te regeren.

Als jongen vond ik dit een erg mooi lied: 

Sing to the king who is coming to reign
Glory to Jesus the lamb that was slain
Life and salvation his empire shall bring
and joy to the nations when Jesus is king

Sing to the king who is coming to reign
Glory to Jesus the lamb that was slain
Life and salvation his empire shall bring
and joy to the nations when Jesus is king

Come let us sing a song
a song declaring we belong to Jesus
He is all we need yea...
Lift up a heart of praise
sing now with voices raised to Jesus
Sing to the king.

For his returning
we watch and we pray
we will be ready the dawn of that day
and we'll join in singing with all the redeemed
Cause Satan is vanquished and Jesus is king!

Verenigde Naties
Ik was laatst in New York, waar ik onder andere het gebouw van de Verenigde Naties bezocht. Ik stond voor het grote gebouw en zag daar een granieten plaat met daarop een Bijbeltekst uit Jesaja. Er stond: ‘En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.’ Het is een prachtig vers, maar toch is het maar een half vers.

Toen ik het gebouw binnenliep, kreeg ik een rondleiding van een Amerikaans meisje in een blauw uniform. Ze liet ons alle kamers zien: de general assembly room, de security room, the committee room. In iedere ruimte waren prachtige kunststukken uit de hele wereld te vinden. Na de tour zei het meisje: ‘Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad! Ik wens jullie een fijne dag!.’ Ik zei: ‘U heeft ons alleen nog één ruimte nog niet laten zien.’ Ze zei: ‘Die ruimte is afgesloten voor publiek. Ik kan u daar niet mee naar toe nemen.’ Ik zei gekscherend: ‘Ik ben helemaal uit Engeland gekomen om die ruimte te zien.’ Het leek te werken. Ze zei: ‘Ga in dat geval naar beneden en vraag de beveiliger of hij je er mee naartoe neemt, zodat je de kamer kunt bekijken.’ Dat deed ik.

Wereldvrede
Een gigantische beveiliger met allerlei bewapening wees mijn verzoek op de ruimte te zien af. Opnieuw zei ik: ‘Maar ik ben helemaal uit Engeland gekomen om die ruimte te zien!’ Toen ik dat zei, antwoordde hij: ‘Hoe lang wilt u de kamer bekijken?’ Ik: ‘Twee minuten. Ik wil alleen even kijken of het klopt wat ik over die kamer heb gehoord.’ Hij stemde er mee in en bracht mij na een korte wandeling bij een kleine deur en liet me de kamer zien. Ik zag de god van de Verenigde Naties. Tot die god bidden ze voor de wereldvrede.

Toen het gebouw van de Verenigde Naties werd gebouwd, zei de eerste secrataris generaal: ‘We hebben helemaal geen gebedsruimte.’ En dus bouwde men een extra kamer tussen twee vleugels. Het werd een kamer zonder ramen. Toen begon het debat over wat er in die kamer moest komen. De christenen wilden een kruis, de hindoes wilde dat niet. Zij wilden bloemen. Dat wilden de moslims weer niet.

De VN besloot om in de kamer een sculptuur neer te zetten. Dat moest dan alle goden van de wereld representeren. Ze benaderden een kunstenaar. Die maakte een simpel zwart blok. Hij schilderde het met matte verf zodat het niets weerspiegelde. Hij liet het de Verenigde Naties zien en zei: ‘Iedereen kan voor dit blok neerknielen en op dat moment je eigen God inbeelden. Daarom heeft het ook geen vorm. Het kan iedere God representeren.’ Toen ik dit zag, dacht ik: ‘Ik weet niet of ik hier nou om moet lachen of huilen.’ Daarom wilde ik dat zwarte blok voor de wereldvrede zien. Daarom zal de tekst op de granieten plaat bij het VN hoofdkantoor ook nooit realiteit worden vanwege de VN zelf.  Er staat namelijk voor: ‘Wanneer de HEERE regeert in Sion..’ Je kunt niet dat deel van de tekst weglaten om vervolgens te denken dat er wereldvrede kan komen.

Wanneer Jezus regeert in Sion zal er een Verenigde Naties zijn in Jeruzalem. Dan zal al het geld wat nu wordt uitgegeven aan mijnen, wapens en bommen worden gespendeerd aan de hongerigen. Dat is geen droom. God heeft het beloofd. Ik ben er voor 150 procent zeker van dat dat zal gebeuren.

Praatmee

Beluister onze podcast

#304 Patrick & Jeffrey over de verkiezingsuitslag, kanselruil en tramincident
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. P. den Ouden
Video

HHK-predikant stelt indringende vraag: "Wat doe jij voor de gemeente?"

"Mag ik zo eens aan iedereen, ook thuis, vragen wat uw bijdrage aan de gemeente is? Geef er maar een antwoord op. Ik hoop niet dat je moet zeggen: ‘Niks. Ik zit hier en verder niks'", merkte ds. P. den Ouden onlangs op in een preek. De hersteld hervo

Bijbel op slot
Nieuws

Amerikaans christelijke school klaagt staat aan na verbod vanwege Bijbelse visie op seksualiteit en gender

De Mid Vermont Christian School klaagt staatsfunctionarissen aan omdat ze de school en haar leerlingen verbieden deel te nemen aan het staatsonderwijsprogramma en de sportcompetitie. De staat legde dit verbod op vanwege de Bijbelse visie van de schoo

Kerk Canada
Nieuws

Canadees mensenrechtenrapport: 'Kerstmis en Pasen vieren is religieuze discriminatie'

In Canada maken leden van de Canada Human Rights Commission zich druk om de viering van Kerstmis en Pasen. Volgens hen kunnen deze christelijke feesten gezien worden als een vorm van 'religieuze intolerantie' wanneer ze gevierd worden. In een rapport

Het schilderij 'Christus bespot'
Nieuws

Louvre koopt 13e-eeuws schilderij van Jezus dat bijna in de vuilnisbak belandde

Een 13e-eeuws schilderij van Jezus dat een paar jaar geleden ontdekt werd in de keuken van een oudere vrouw en bijna de in vuilnisbak belandde, is aangekocht door het Louvre na een vier jaar durende poging om het zeldzame kunstwerk voor Frankrijk te

Hindoes
Nieuws

Protesterende hindoes maken het Indiase christenen onmogelijk hun doden te begraven

Christenen in de Indiase regio Bastar wordt het onmogelijk gemaakt om hun doden te begraven. Dat meldt The Christian Post. In de afgelopen drie weken alleen al dwarsboomden protesterende hindoes tot vijf keer toe dat christenen in rust hun dierbaren

Jacques Brunt
Video

Waarom gaat het ongelovige mensen voor de wind? Bekijk de video

'Hoe kan het dat het mensen die aan God noch gebod doen het zo voorspoedig gaat en ik met tegenslagen te maken heb?' Die vraag stelt de bekende dichter van Psalm 73, Asaf, in diezelfde Psalm aan God. Het is een vraag die je in je eigen leven als chri

olijfboom
Verdieping

Waarom de olijfboom voor iedere christen relevant is

Het is een van de bomen die we deze zomer veelvuldig kunnen zien op vakantie in Zuid-Europa: de olijfboom. In het land van de Bijbel komt de boom ook veel voor. In Psalm 52 vergelijkt David zich met 'een groene olijfboom in Gods huis'. De achtergrond

Cvandaag podcast
Podcast

Cvandaag podcast over de verkiezingsuitslag, kanselruil en tramincident

Redacteur Patrick Simons bespreekt een opmerkelijk geweldsincident in een Haagse tram. Uiteraard komt in deze nieuwspodcast van Cvandaag ook Wilders' monsterzege ter sprake. Patrick en presentator Jeffrey Schipper zoomen in op de verkiezingsuitslag v

Meerartikelen

Pater Hans Joachim Lohre
Nieuws

Duitse priester jaar na kidnapping in Mali vrijgelaten

De Duitse priester Hans Joachim Lohre (66) is bevrijd uit zijn gevangenschap in Mali. Dat melden diverse bronnen. Lohre was al een jaar vermist en vooralsnog eiste geen groepering zijn ontvoering op. Een jaar geleden, in november 2022, bleek de Duits

Piet Vergunst
Verdieping

Psalm 74 is hoogst actueel: ‘Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?’

Een oorlog die we ook kunnen volgen via de opiniepeilingen in eigen land: hoe vaak lazen we al niet waar de sympathie van Nederlanders ligt in de oorlog die woedt in Israël en Gaza. Daarbij komen hiermee samenhangende uitbarstingen van geweld in heel

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Wim Tollenaar

 In deze podcast van 'De Wereld Rond' vertelt Wim Tollenaar onder meer over het belang van het betrekken van jongeren in de kerk en bij Gods koninkrijk. Ook vertelt hij ons hoe hij zijn vrouw Sijtje ontmoette, hoe hij God heel persoonlijk leerde kenn

Sela
Nieuws

Luister naar dit schitterende nieuwe adventslied van Sela!

Aanstaande zondag is het eerste advent. Sela heeft naar aanleiding van deze bijzondere tijd tot Kerstmis een prachtig lied geschreven en uitgebracht. Onder begeleiding van een Latijns zingend kinderkoor klinkt een hoopvol geluid vol verheuging over w

Hour of Power
Nieuws

Elisabeth van Zijl leed aan anorexia en boulimia: "Het was een houvast"

"Mijn moeder stak mij op mijn vijftiende aan met lijnen, dat wilde ik ook wel eens proberen." Elisabeth van Zijl leed aan anorexia en boulimia en vertelde daar afgelopen zondag bij Hour of Power over. Ze probeert nu anderen bij te staan in hun strijd

Jan van den Bosch
Nieuws

Jan van den Bosch over de hel van de Sahel: "Ik dacht dat ik een enorme vergissing had gemaakt"

Jan van den Bosch ging toen hij een jaar of dertig was voor de EO naar de Sahel in Afrika. Daar aangekomen verloor hij zowat zijn geloof door alles wat hij daar zag en aantrof. Jan wist niet hoe hij de ellende die hij zag een plekje moest geven, totd

Ds. Willem Glashouwer
Boekfragment

Vertrouwt Israël op zijn wapens of op God? Het antwoord is cruciaal

Wat zijn volgens de Bijbel de grenzen van dat Beloofde Land? Die worden niet heel precies aangegeven, maar wel globaal.  Van de rivier van Egypte (Wadi el Arish, of de oostelijke tak van de Nijl) tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het gebied

Ds. Belder
Column

De effectieve propaganda van Hamas: Wordt Europa straks alsnog 'Judenfrei'?

Israël is de laatste witte koloniale bezetter in de geschiedenis. Het uitroepen en erkennen van een eigen staat in 1948 is een grote historische vergissing geweest. Palestina dient dan ook gedekoloniseerd te worden. Bovendien pleegt de joodse bezette

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp leerde bijzondere les van de zoon van een schapenboer

In de tiende aflevering van de serie 'Begin je dag met God' van Stichting Vrij Zijn behandelt Wilkin van de Kamp ditmaal het tweede vers van Psalm 23. De bekende christelijke auteur en spreker vertelt als het om die Psalm gaat, hij een bijzondere les

Vrouw in de keuken
Nieuws

Reformatorische dominees niet blij met emanciperende christenvrouwen

Door middel van een eenzijdige visie op huwelijk, seksualiteit en vrouwen, zijn reformatorische dominees bezig met "een achterhoedegevecht", zo stelde prof. dr. Miranda Klaver onlangs. Ook SGP-wethouder Paula Schot zette vraagtekens bij de manier waa

Pakistaanse moslims
Nieuws

Pakistaanse christen in eigen huis doodgeschoten door moslimextremist

De 20-jarige Farhan Ul Qamar, een Pakistaanse christen, is begin deze maand door een moslimextremist in zijn eigen huis doodgeschoten. Dat meldt Morning Star News. Farhans vader stelt dat de moordenaar van zijn zoon gedreven werd door een sterke haat

Middelburg
Nieuws

GerGem Middelburg verzet zich tegen opening winkels op zondag

De Gereformeerde Gemeente in Middelburg wil niet dat de winkels in de Zeeuwse hoofdstad voortaan op zondag opengaan. Dat heeft de kerk laten weten in een brief aan de gemeente. Een voorstel om de opening van winkels op zondag vanaf volgend jaar toe t