cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 december 2014 door Redactie

Drie redenen waarom het dom is niet uit te kijken naar de wederkomst

Zondag was het de 1e adventszondag. Advent is niet alleen de kerkelijke voorbereidingstijd op Kerstfeest – het christelijke feest met de minst bijbelse papieren – maar ook een tijd waarin we in het bijzonder mogen stilstaan bij en uitzien naar de wederkomst van Jezus. Daar word ik persoonlijk enthousiaster van dan van alle kersttierelantijnen waar we de komende weken weer mee zullen worden overladen. Om eerlijk te zijn, mijn weerstand tegen Kerst, groeit met het jaar. Zet me hiermee nou niet gelijk in het kamp van de groeiende groep gelovigen die – met het argument dat het eigenlijk een heidense oorsprong heeft – vindt dat we het dan ook gelijk maar moeten afschaffen. Nee, daarvoor is de inhoud van de kerstviering te mooi. Zolang ik nog mag vieren dat Jezus werd geboren en als niemand minder dan God Zelf mens wilde worden, zal ik dat ook blijven vieren! 
Maar van mij mag de adventstijd wel wat meer de nadruk leggen op de wederkomst van Jezus. Want soms vraag ik me af wie er nog echt rekening mee houdt. Oké, dat een heiden daar geen rekening mee houdt, dat is wel te begrijpen. Als je Hem nog niet hebt leren kennen, waarom zou je dan uitzien naar zijn komst? Maar dat zoveel christenen er niet of nauwelijks rekening mee houden, daar klopt iets niet. De Bijbel geeft aan dat met de wederkomst van Jezus dé bruiloft van de tijd gevierd gaat worden: de bruiloft tussen Christus en zijn bruid. Als ik een aanstaand echtpaar meemaak dat niet echt vol verwachting en gezonde spanning uitziet naar de bruiloft, ga ik eerlijk gezegd ter plekke twijfelen of ze wel echt van elkaar houden. Gelukkig heb ik dat – ook in mijn tijd als voorganger – nooit echt meegemaakt. Integendeel, bij al die stelletjes die ik dan meestal een maand of twee voorafgaand aan de bruiloft ontmoette om de trouwdienst door te spreken, leek echt alles om nog maar één ding te draaien: de aanstaande bruiloft! 
Wat zou er aan de hand zijn? Ik noem je drie redenen waarom veel christenen niet uitzien naar de (weder)komst van Jezus en waarom dat best wel dom is. 

1. We denken dat Jezus niet vandaag kan komen      
Het feit dat de wederkomst van Jezus voor de meeste kerken/christenen geen hot item is, doet vermoeden dat er nauwelijks wordt uitgegaan van het feit dat het echt zomaar vandaag zou kunnen gebeuren. Ja, Hij zal ooit wel een keer terugkomen. Maar om daar nou elke dag rekening mee te houden? Wie zo denkt is ongeveer net zo dom als die vijf dwaze meisjes uit de gelijkenis die Jezus vertelde met het oog op het wel of juist niet verwachten van de komst van de bruidegom. Hij sluit deze gelijkenis af met de oproep om waakzaam te zijn, want we weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt (Matt. 25:13).

2. Het duurt al zo lang      
Een tweede reden waarom veel christenen niet meer uitzien naar de komst van Jezus – en dus ook niet meer waakzaam zijn – is het feit dat het al zo lang duurt. We wachten al ruim tweeduizend jaar! Wie zo denkt is net zo dom als de mensen over wie Petrus in zijn tweede brief schrijft. Hij heeft het er over dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? (2 Petr. 3:3-4) Iets verderop legt Petrus uit wat Gods motief is waarom het nog niet zover is: De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3:8)

3. We hebben het te druk om ons voor te bereiden op een bruiloft
De derde reden is dat we het zo druk hebben met ons aardse leven – met alle goede en soms ook met slechte dingen – dat we onszelf geen tijd meer gunnen om ons voor te bereiden op de bruiloft die komen gaat. Wie zo leeft is net zo dom als de mensen in de tijd vlak voor de zondvloed. Jezus zegt daarover in zijn ‘eindtijd-toespraak’ dat zij alleen maar bezig waren met eten en drinken en met trouwen en uithuwelijken, waardoor ze geen aandacht schonken aan wat er aan zat te komen. En zo zal het ook zijn vlak voor de wederkomst van Jezus. Ook in dit verband zegt Hij: ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt’. (Matt. 24:42) 
Johannes schrijft in Openb. 1:3 dat de tijd nabij is. In the Message staat ‘time is just about up’. Als dat tweeduizend jaar geleden al werd geconstateerd, hoeveel tijd zou er dan nu nog over zijn voordat Jezus terugkomt? Best slim om daar rekening mee te houden!
Wim Grandia is spreker, schrijver en coach. Meer prikkelende weblogs van Wim Grandia kun je lezen op www.grandia-cpw.nl

Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen