cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dirk van Genderen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 oktober 2017 door Dirk van Genderen

Dirk van Genderen wijst op christelijke dwaallering

Afgelopen zondag, 1 oktober, werd in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israël. Het was de zogenaamde Israëlzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers hieraan hebben meegedaan. Israël verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israël verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israël is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst.

Nogal wat mensen die zich christen noemen, geloven deze woorden niet meer. Omdat zij ervan uitgaan dat zijzelf in plaats van Israël zijn gekomen.
Deze gedachte kom je ook tegen in de Kingdom Now (Koninkrijk Nu, dvg) en aanverwante bewegingen, waar wordt beweerd dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden nu al in het Vrederijk leven en de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw gaan claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over deze aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering, om de hemel op aarde te brengen.

Kingdom Now verwacht dat het steeds beter zal gaan op aarde en gaat uit van een grote wereldwijde opwekking. We verwezenlijken immers zelf het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zouden al vervuld zijn tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Deze leer is kenmerkend voor het zogenaamde preterisme. Iemand als David Chilton zegt in zijn boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israël en de overwinning van Christus over Zijn vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal volgens deze Amerikaanse voorganger niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via internet, tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen deze beweging.

Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Dergelijke theologische standpunten winnen terrein, ook in ons land. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor dergelijke dwaalleringen.

De boodschap van de Bijbel is totaal anders. Het Koninkrijk van God komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen. De Heere Jezus zal Zijn Rijk op aarde vestigen en God zal in een ogenblik – niet in honderden miljoenen jaren zoals veel christenen denken dat de schepping duurde – van het ene op het andere moment alles nieuw maken: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel.

Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Heere Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, angst voor het bulderen van zee en golven, oorlogen. Lees Lukas 21, Mattheüs 24, Markus 13 en de Bijbelboeken Daniël, Zacharia en Openbaring maar.

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israël voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israël.

2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
Dat is echt nog niet gebeurd. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheüs 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften die zijn toegezegd aan Israël voor zichzelf. De kerk, de gemeente wordt gezien als het nieuwe, geestelijke Israël.
Als Romeinen 11:26 zegt dat heel Israël zalig zal worden, dan zou hier over de gemeente worden gesproken. Kingdom Now is antisemitisch en steelt de beloften van Israël.

Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.
U begrijp, hoop ik, dat ik niet wil zeggen dat we nu maar met onze armen over elkaar moeten gaan zitten wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid, in de kerk en buiten de kerk. En zeker ook tot het brengen van het Evangelie en het gebed voor de komst van dat Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk komen…’ (Mattheüs 6:10).

Bezoek hier de website van Dirk van Genderen.

Foto: Pillar of Fire

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

B
Pastor Sebastiaan van Wessem van Thousand Hills in Hilversum gelooft in een opwekking, zoals blijkt uit het artikel op cil.nl.

Dirk schrijft terecht dat we op weg zijn naar de "Dag van JHWH", rampspoed en onheil, opdat mensen ter elfder ure tot inkeer zouden komen, helaas doet men dat dan nauwelijks.

Beetje duidelijkheid mag wel, geachte CIP redactie.

Want wat is Bijbels? Lijkt me duidelijk: door de weeen heen komt het Koninkrijk van JHWH op deze wereld.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)