Echtscheiding: Wat zegt de Heere Jezus hierover?

Verdieping22 juni 2024 3 minuten Dr. D. J. Steensma
echtscheiding
Shutterstock

Als de huwelijkse verbintenis van gelovigen is geschonden, mogen ze hopen op herstel. Toch kan er een moment aanbreken waarop de conclusie getrokken moet worden dat voortzetting van het huwelijk een groter kwaad is dan beëindiging. Wat zegt de Heere Jezus hierover?

Ontwrichting van een huwelijk is doorgaans een complex van onmacht en onwil, schuld en tragiek. Een grens is bereikt in een situatie van evidente schuld en onwil van een van de partijen om zich te bekeren, of van wederzijdse schuld en onmacht waaruit redelijkerwijs geen uitweg is.

Kritiek
Wanneer het moment van beëindiging is gekomen, is niet altijd even duidelijk. Hierin neemt de gelovige een gewetensbeslissing voor het aangezicht van God, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en in verbondenheid met zijn directe naasten.

Mensen kunnen om verschillende redenen een scheiding in gang zetten. Dat kan bijvoorbeeld bij huwelijksontwrichting zonder dat een van beide echtgenoten de ander beschuldigt van grove zonden. Ook onder de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament was een dergelijke huwelijksbeëindiging mogelijk: mannen konden hun vrouw wegsturen om allerlei redenen. Voorwaarde was wel dat zij dan een scheidingsakte ontving. De Heere Jezus heeft echter scherpe kritiek gegeven op deze scheiding om elke willekeurige reden. De man die zoiets doet, heeft zijn vrouw niet lief als zichzelf (Matt.22:39) en schendt de instelling van God (Matt.19:6).

Een man mag zijn vrouw niet om willekeurig welke reden verstoten.

Een man mag zijn vrouw niet om willekeurig welke reden verstoten. In het Evangelie van Mattheüs is daaraan voor de duidelijkheid de zinsnede toegevoegd: om een andere reden dan ontucht (zie 5:32a; ook 19:9). Met andere woorden: Deuteronomium spreekt over één zaak, namelijk een zaak van schandelijkheid op 
seksueel gebied. 

Parafraserend kan de uitspraak van Jezus dan als volgt worden omschreven: ‘Wie zijn vrouw verstoot om willekeurig welke reden (om een zaak, om een dabar, om een logos) op grond van de nieuwe uitleg van Deuteronomium 24:1, maakt zich wel degelijk schuldig aan echtbreuk, ook al heeft hij zijn vrouw een scheidingsakte meegegeven. Mozes spreekt in die tekst alleen over ontucht. Wie zijn vrouw echter 
wegstuurt om een ander te kunnen trouwen, maakt zich schuldig aan de overtreding van de wet van Mozes, ook al meent hij misschien dat hij zich aan alle regels van de wet heeft gehouden (door zijn vrouw een scheidingsakte te geven).’ 

Onbegrip
Jezus levert in Mattheüs 5:32 profetische kritiek op een misstand in zijn dagen: wie zijn vrouw lichtvaardig wegstuurt, is een echtbreker, ook al meent hij dat hij zich aan de wet heeft gehouden. Zo is ook een cultuur die goedpraat dat een man zijn vrouw om willekeurig welke reden wegzendt (om met een andere vrouw te kunnen trouwen), schuldig aan wetsovertreding. 

Scherp is Jezus’ cultuurkritiek als Hij zegt dat eenieder die met een weggezondene trouwt, echtbreuk pleegt.

Scherp is Jezus’ cultuurkritiek als Hij zegt dat eenieder die met een weggezondene trouwt, echtbreuk pleegt. De Heiland leert de Zijnen dat een wettelijk geregelde zaak (het geven van een scheidingsakte) een kwalijke praktijk (het breken van het huwelijk uit zelfzucht) niet kan goedpraten.

Zo verbiedt Hij in Mattheüs 5:32 geen tweede huwelijk voor een vrouw die door haar man op een schandelijke wijze aan de kant is gezet. Wie met een vrouw trouwt die een dergelijke betreurenswaardige geschiedenis heeft, valt niet onder dit oordeel. Echtbreuk pleegt – zo onderstreept Hij de ernst van de zonde – diegene die met een beroep op de wet van Mozes een kwalijke praktijk goedpraat. Wat God heeft samengevoegd, mogen mensen niet eigenwillig scheiden (Matt.19:6). Jezus’ woorden stuiten echter op onbegrip, ook bij Zijn discipelen. Waarom zou je trouwen, zo vragen ze, als je je vrouw niet om willekeurig welke zaak mag wegsturen? Jezus geeft dan aan dat alleen diegenen Zijn woorden kunnen begrijpen aan wie het gegeven is (Matt.19:10-11).

Verder lezen? Het volledige artikel lees je in De Waarheidsvriend. Maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-! Dr. D. J. Steensma is predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Veenwouden en universitair docent Ethiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Jack Hibbs
Nieuws

Volgens deze voorganger is moordaanslag een waarschuwing van God aan Trump om zich te bekeren

"Laat uw bebloede oor u naar Jezus Christus leiden." Dat is de oproep van voorganger Jack Hibbs van de megakerk Calvary Chapel Chino Hills in Californië aan Donald Trump. Afgelopen zondag stelde hij tijdens zijn preek dat de moordaanslag een waarschu

Ds. C. G. Vreugdenhil
Video

Ds. Vreugdenhil wijst op christenen die twijfelen aan Gods gewilligheid om ons te redden

"Hij onderhoudt ons leven en zegt: ‘Ik ben de Heere uw God.’ Waarom blijven we ons dan verharden in ongeloof? Verdenk Zijn gewilligheid niet om u te ontvangen en u te redden", merkte ds. C. G. Vreugdenhil onlangs op in een doopdienst. De GerGem-predi

Pro-Israël demonstranten
Nieuws

Onderzoek: 'Evangelicals steunen Israël het meest onder alle christenen'

Evangelicals zouden de grootste steunbetuigers van Israël onder christenen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Messiaans-Joodse organisatie Chosen People Ministries in samenwerking met de Alliance for the Peace of Jerusalem uit. All Israel News

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het lukte Jezus niet om grote wonderen in Nazareth te doen: hoe kan dat?

Misschien bent u in uw leven wel eens op een plek geweest, een nieuwe plaats waar u naar toe verhuisde of een nieuwe organisatie waar u voor ging werken en dat u er na een paar maanden tot uw schrik achterkwam dat je er niks voor elkaar kreeg. Alsof

Ds. Oscar Lohuis
Opinie

Acceptatie van de homoseksuele praxis is afdwaling van de Bijbel

Steeds meer predikanten gaan om. Er zou volgens hen toch wel enige ruimte moeten zijn voor homoseksuele jongeren om hun seksualiteit te beleven. Hier gaat dan echter een belangrijke wissel om. Een aantal jaren geleden zat ik met een collega te praten

Wilkin van de Kamp
Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp over Gods genade en ons gedrag

Het is prachtig als een christen in het vertrouwen mag leven dat God zijn of haar zonden uit genade wil vergeven. Maar als het alleen daarbij blijft, is de kans groot dat je steeds in je oude zondepatronen zal terugvallen. God wil ons echter bovenop

Dr. Viktor Kostov
Nieuws

Advocaat Viktor Kostov: "Het is niet aan de overheid om te bepalen hoe een kerkgebouw eruit ziet"

“Het is ongekend onrechtvaardig als iemand gedwongen wordt om tegen zijn geloof in God in te gaan”. Dat is waarom dr. Viktor Kostov, voormalig atheïst, zich inzet als advocaat om de vrijheid van godsdienst voor christenen te verdedigen. In de afgelop

Geld of je leven-is er leven na de groei?
Nieuws

Gert-Jan Segers en Paul Schenderling op zoek naar leven van genoeg in nieuwe EO-podcast

Is er een economie zonder groei mogelijk? EO-presentator Hans van der Steeg onderzoekt met oud-politicus Gert-Jan Segers en econoom Paul Schenderling of we op dezelfde voet kunnen doorleven als nu, of dat er grote veranderingen moeten komen in de man

Meerartikelen

kringenmateriaalboekje
Nieuws

New Wine presenteert nieuw kringenmateriaalboekje over de Heilige Geest

New Wine presenteert op de New Wine Zomerconferentie 2024 (20 t/m 26 juli) een nieuw kringenmateriaalboekje over de Heilige Geest. In tien hoofdstukken en bijeenkomsten kun je je verdiepen in en meer ervaring krijgen met de persoon en het werk van de

Heart2Heart
Nieuws

Honderden christenen komen bijeen tijdens vierde editie Heart2Heart Zomerweek

Stichting Heart2Heart organiseert deze zomer voor het vierde jaar op rij een Zomerweek voor jong en oud onder het thema ‘Heavenly Blessing’. De Zomerweek wordt van 2 tot 8 augustus 2024 gehouden op Vakantiepark Eigen Wijze in Bant (Noordoostpolder).

Kees Postma
Column

Christenen die elkaar het leven zuur maken: een kerkelijke auto-immuunziekte

Op nieuwjaarsdag 1980 zat Luitenant Simon Bates, van het Britse leger, verscholen in de Noord-Ierse heuvels rond Tullydonnell. Hij en zijn mannen hadden een hinderlaag opgezet voor de IRA. Eén van de basisregels tijdens een hinderlaag is dat je nooit

David de Vos
Nieuws

David de Vos gaat met theatertour heel Nederland door

'Biografie Rauw heeft in de afgelopen maanden veel losgemaakt. Misschien ook bij jou. De één herkent zich in mijn verhaal, de ander zit vol vragen. Aan het einde van het boek spreek ik de wens uit om de theaters van Nederland te vullen. Dat moment is

pakistan
Nieuws

Pakistan wil met nieuwe wet christelijke meisjes beschermen tegen gedwongen islamitisch huwelijk

In Pakistan is een nieuwe wet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen voor zowel jongens als meisjes op 18 jaar stelt. Daarmee zouden christelijke meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van ontvoeringen en gedwongen huwelijken met moslims, me

Roemke
Dagelijks leven

Unieke beelden: pastor imiteert Trump op Republikeinse Conventie en gaat daarna in gebed

Op dit moment vindt de Republikeinse Conventie in Milwaukee plaats. De eerste avond van deze conventie werd met gebed afgesloten door pastor James Roemke van de Messiah Lutheran Church. Nadat de voorganger vertelde ontzettend blij te zijn dat Trump v

Ramon Roks
Nieuws

Celibatair levende homoseksueel stopt met priesteropleiding Den Bosch vanwege anti-homohouding

De 27-jarige Ramon Roks stopt met zijn priesteropleiding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch omdat hij zich als celibatair levend homoseksueel niet welkom voelt in het bisdom door de houding van sommige mensen. Dat meldt het dagblad Trouw.  Roks heeft

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op christenen die Gods aanwezigheid niet ervaren

"Er wordt in onze dagen veel geklaagd over een gebrek aan godservaring. We zeggen al snel: ‘Waar is God nou? Als ik Hem nodig heb, hoor ik Zijn stem niet.’ Heeft u wel eens geprobeerd om de eenzaamheid te zoeken?", aldus ds. G. van Zanden. De hervorm

Peter van der Weerd
Podcast

HHK-predikant bezorgd over lage opkomst kerkactiviteiten: terecht?

“Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goede opkomst'. Bij een Bijbellezing, zomaar midden in de week, zit er een handjevol.” Onlangs uitte ds. W. J. C. van Blijderveen zijn zorgen over de lage opkomst bij kerke

Karin Mechielsen
Video

Biddende moeder deelt indrukwekkend getuigenis over haar zoon

Karin Mechielsen vertelt in onderstaande video van De Stadskerk in Groningen over hoe haar geduld met God op de proef gesteld werd, toen haar zoon het geloof begon te verliezen. "God greep mijn zoon in zijn nekvel", vertelt zij. Maak tijd voor een bi

porno kijken
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller kijkt drie keer per week porno: 'Ik smeek God om hulp'

'Ik ben een jongeman van begin 20 jaar. Al een aantal jaren ben ik 'serieuzer' geworden in het omgaan met geloof en met de Bijbel. Ik probeer zoveel mogelijk naar de kerk te gaan en probeer ook doordeweeks naar de kerk te gaan. Maar ondanks dit loop

W. Kos
Nieuws

Nieuwe dominee voor hersteld hervormd Rijssen: W. Kos

W. Kos gaat voor het eerst als gemeentepredikant aan de slag. De kandidaat heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen aanvaard. Daar volgt hij de vorig jaar naar Katwijk aan Zee verhuisde ds. H. Lassche op. Kandidaat W. Kos uit Hu