cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dr. Steven Paas
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 november 2022 door Dr. Steven Paas

Idoliseren van Israël schaadt joden en christenen

Bittere herinneringen van medeplichtigheid aan misdaden tegen de Joden hebben het bewustzijn van veel christenen in de westerse wereld bezwaard. Gevoelens van collectieve schuld en schaamte hebben de weg vrijgemaakt voor sterke reacties, culminerend in recente kerkelijke schuldverklaringen aan het adres van het Joodse volk.

Dat is alleszins begrijpelijk en terecht, gezien de smet van antisemitisme die aan de geschiedenis van het (‘christelijke’) Westen kleeft. Er is ook een andere kant. Want daarnaast hebben die gevoelens van schaamte en schuld zich aangesloten bij een judaïserende onderstroom in het Christendom. Die beweging werd aan het nieuwtestamentische begin van de Kerk al door de apostelen aanvechtbaar geacht (bv. Gal. 3:1-15). Tegelijk moet worden gezegd dat vanaf de vroege kerkvaders het kerkelijke verzet tegen die onderstroom dominant was en helaas niet zelden is doorgeschoten in extreem anti-Joodse attitudes, die sporen van ernstige zonde tegen Gods liefdegebod hebben getrokken. Dat neemt het recht niet weg van Bijbelse kritiek op judaïserende invloeden in de Kerk, met name met betrekking tot het propageren van de gedachte dat ook na de periode van Bijbelse openbaring Israël of het Joodse volk een blijvende speciale religieuze positie zou bezitten in Gods heilsplan en dáárom in een uitzonderlijke relatie tot de Kerk zou staan.

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Ik vraag mij toch steeds weer af wat er aan die 'weerzin' en 'strijd' tov Israël en het 'idoliseren' van Palestijnen door de heren Paas nu echt ten grondslag ligt.