cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Vrouw en ambt
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

14 augustus 2018 door Pieter Niemeijer

Vrouw in het ambt: Bijbelteksten zijn geen meteorieten of tijdloze waarheden

Eerst een algemene vooropmerking. Als gereformeerden zijn we huiverig voor het gebruik van losse en uit hun verband gerukte teksten. Teksten zijn tot stand gekomen in een concrete situatie en fungeren in het geheel van de Schrift. Teksten zijn geen meteorieten of tijdloze waarheden. Dit is een fragment uit het boek 'Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk' van Pieter Niemeijer.

Lees het eerste fragment 'Wat mogen vrouwen wel en niet volgens het Woord?' hier terug.

Een knoop die voor 2014 door mij werd doorgehakt, was dat het leren en regeren een-op-een werd doorvertaald naar het leren en regeren dat ambtsdragersdoen. Het leren werd een-op-een doorgetrokken naar het leer- ambt en het gezag oefenen naar het regeerambt.

Zonder bezwaar werkzaam
Buiten het ambt mocht de vrouw best onderwijs geven in de kerk: in veel kerken die geen vrouw in het ambt kennen, zijn zusters zonder bezwaar werkzaam in de catechese (voorheen overigens een ambtelijke taak) en de evangelisatie. En vrouwen mochten in diezelfde kerken ook een bestuurlijke functie hebben: er zijn vrouwen actief als scriba, als voorzitter van een commissie, als preekvoorziener of als lid van een bestuurscommissie.

Maar in het ambt mocht dat dus niet. Waar was die beperking tot het ambt echter op gebaseerd? Overigens was ik niet de enige die deze beperking tot het ambt nogal stringent doorvoerde. Ik constateer dat het voorkomt dat zusters die fel tegen de vrouw in het ambt zijn (!), in brieven of op een gemeentevergadering tegen de kerkenraad van leer trekken en niet stil te krijgen zijn. Op de site eeninwaarheid.nl zijn zusters actief die kerken, kerkenraden en kerkelijke vergaderingen de maat nemen. Kennelijk mogen die zusters wel mannen de les lezen, zo lang ze het maar niet ‘ambtelijk’ doen.

Het toont hoe ‘verambtelijkt’ de exegese van de zwijgteksten dan is. Kortom: waar ik tot voor kort de zwijgteksten beperkte tot het ambt, rijst de vraag waar deze beperking grond vindt in de tekst.

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Vrouw in de kerk
- Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!
- Dr. Bert Loonstra: "Logisch dat Paulus zei dat vrouwen moeten zwijgen"
- Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel volgens Stefan
- Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man: hoe zit dat eigenlijk?
- Vrouwen moeten hun mond houden
Meer over Vrouw in de kerk »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Contextualisatie ten top!

Waarom aanvaarden we het in het bedrijfsleven, de politiek en de rechterlijke macht wel dat vrouwen met gezaghebbende verhalen en uitspraken komen?Vraagje: Is de wereld daardoor nu BETER, dan?"Zijn koninkrijk" is steeds vaker niet meer van het wereldse koninkrijk te onderscheiden!

Het zout is alleen nog goed om --- vertreden --- te worden.