Predikantschap


Levensverhaal

Ds. Al-Chalabi deed heavy metalmuziek de deur uit: "Preken over de zonde drongen mijn ziel binnen"

Met zijn basgitaar speelde ds. M. T. Al-Chalabi heavy metalmuziek. Dit behoort tot zijn verleden sinds de predikant via een collega in aanraking kwam met de Bijbel. “Preken over de zondigheid van de mens drongen mijn ziel binnen”, zo laat de dominee,

Interview

Olaf trad af als voorganger: "Het heeft mij meer medemenselijkheid gebracht"

"Ik ben denk ik gesneuveld door mijn gebrek aan veerkracht in het om kunnen gaan met alle spanningen die er leefden." Olaf ten Napel is schrijver van het boek ‘Levensadem’, vorig jaar nam hij na zeven jaar afscheid als voorganger in een grote evangel

Interview

Terwijl ds. Westland in de sloot lag, ging de kerkdienst gewoon door: "De Heere heeft mij niet nodig"

“Ik weet nog dat ik toen op mijn horloge keek en dacht: ‘Ik had nu op de preekstoel moeten staan’.” Ooit beleefde ds. W. J. Westland de schrik van zijn leven. Ergens in de Flevolandse polder lag de hervormde predikant met zijn auto in de sloot. Door

Interview

Ds. G. J. Baan: "Sinds moord op mijn broer zie ik meer uit naar het leven dat komen gaat"

“Nog steeds wordt er te veel geoordeeld. Wie ben ik om te zeggen dat een evangelische gelovige verder bij God vandaan leeft dan een christen die bevindelijk-gereformeerd is?”, zegt ds. G. J. Baan. In 2020 vierde de predikant van de gereformeerde geme

Interview

Ds. Loeki van der Laan vindt dominee-zijn een voorrecht: “Mensen laten mij toe op ‘heilige grond’”

Van der Laan groeide op in de Indonesische provincie Papoea. Daar waren haar ouders werkzaam voor zendingsorganisatie Wycliffe Bijbelvertalers. “Tot mijn tiende levensjaar heb ik daar gewoond. Mijn ouders keerden vanwege mijn middelbare schooltijd te

Levensverhaal

Ds. Simons was 25 jaar geestelijk dood: "Ik was een godsdienstige Farizeeër"

“De eerste 25 jaar van m’n leven heb ik niet geleefd.” Ds. A. Simons draait er niet omheen. De hervormde predikant groeide op in de rechterflank van de reformatorische gezindte. Hij ging er altijd vanuit dat het eeuwige leven was weggelegd voor een k

Dagelijks leven

Als kind wilde ds. Emaus al predikant worden: “Ik stond op de trap te preken”

Al van kinds af aan verlangde ds. W.P. Emaus ernaar om predikant te worden, daar hij met schoolvriendjes soms een kerkdienst naspeelde. Inmiddels is de in Ouddorp geboren Willem Poulus Emaus al ruim dertig jaar in het ambt actief. In zijn pastorie in

God

Van accountant naar dominee op Urk: "Dit is een Abrahamitisch avontuur"

Van een mooie baan in de financiële wereld naar de kansel in het christelijke bolwerk Urk. “Dit is een Abrahamitisch avontuur,” zegt ds. J. van Vulpen. Sinds 2018 is hij dominee in één van de grootste kerken binnen de Christelijke Gereformeerde Kerke

Interview

Ds. Van Vugt dacht dat alleen oude mensen bekeerd worden

“Nieuwelingen in onze kerk dachten dat redding in Christus voor hen niet mogelijk was. En ze gaan al jaren naar de kerk. Als ik dat hoor ben ik geneigd om in huilen uit te barsten.” Ds. J. R. van Vugt is sinds 2016 actief als dominee. Na een mislukte

Interview

Ds. Saskia van Meggelen werd geroepen als dominee: “In kleine ontmoetingen zie ik God aan het werk”

“Ik ben altijd een vroom kind geweest”, zegt Van Meggelen met een glimlach. Ze is grootgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, dat bekendstaat als ‘het eiland zonder Heiland’. Het dorp Zuidland, een gereformeerd dorp, vormde daarop een u

Interview

Ds. Liefting: "Vergaderingen over randzaken vond ik als dominee vaak vreselijk"

“Vergaderingen over de liturgische veranderingen werden soms op het scherpst van de snede gevoerd. In hervormde gemeenten verlopen dit soort gesprekken vaak moeizaam,” merkt ds. H. Liefting op. In 2017 ging de hervormde predikant met emeritaat. Cvand

Dagelijks leven

Ds. Mink is ruim 40 jaar predikant: “Vroeger gaven mensen sneller gehoor aan Gods roeping”

Hoe het allemaal begon“Toen ik onlangs mijn 40-jarig jubileum als predikant vierde, dacht ik terug aan mijn roeping. Ik denk dat ik een jaar of 11 was toen God het in werking zette. Twee keer per zondag gingen we met het gezin naar de gereformeerde k

Levensverhaal

Ds. Anker ruilde de bouwkeet in voor de kansel: "Ik wilde een boomkwekerij beginnen"

Als kind en tiener had ds. G. J. Anker nooit gedacht dat hij nu wekelijks op de kansel staat. De in Boskoop opgegroeide hervormde predikant zat op de tuinbouwschool en droomde van een eigen boomkwekerij. Een onverwachte verkiezing tot ouderling bleek

Dagelijks leven

Ds. K. M. Teeuw komt uit echt domineesnest: “Geen uitgemaakte zaak dat ik predikant zou worden”

Met een vader en jongere broer als predikant zou je bijna denken dat het een ABC'tje was dat ds. Rien Teeuw (37) ook in het ambt terecht zou komen. Toch was dat geen uitgemaakte zaak want Teeuw overwoog als tiener eerst om een medische studie te kiez

Interview

Joël Boertjens leidt Mozaiek in Amsterdam: "Ik ontmoet veel christenen met verwondingen"

“Standpunten waar de Bijbel niet heel eenvoudig over spreekt, willen we in Mozaiek niet simpel behandelen. Voor een andere visie op bijvoorbeeld de doop, hoef je geen nieuwe kerk op te richten”, vertelt Joël Boertjens, voorganger van Mozaiek020. Eerd

Interview

HHK-predikant liep op klompen door Ederveen: "Als dominee wil ik niet boven anderen staan"

Het moment dat ds. P. D. van den Boogaard zijn huis te koop zette en naar de pastorie verhuisde was een écht markeerpunt. “Een dominee is ontworteld en leidt een ‘reizigersbestaan’. Dat is niet alleen maar negatief. Het maakt mij sterk afhankelijk va

Levensverhaal

“Pa, ik ga uw werk voortzetten”, beloofde ds. Jac Jongejan aan zijn zieke vader op zijn sterfbed

"Mijn vader was ongeneeslijk ziek en wist dat zijn bediening voorbij was. Ik zei tegen hem: Pa, ik hoop uw werk voor te zetten, ik ga door in de lijn als dominee”, vertelt ds. Jac Jongejan. Aanvankelijk zag hij zichzelf meer als zendeling, maar na de

Levensverhaal

Ds. Ten Hove: “Zonder tegendraadse boodschap word ik een grijze muis”

“Het domineesbestaan is geen succes story. In de meeste gevallen is het een kwestie van bikkelen en ‘gewoon’ je werk doen.” In zijn beginfase maakte ds. J. B. ten Hove minder bemoedigende gebeurtenissen mee dan gehoopt. Dat neemt niet weg dat de herv

God

Ds. P. J. Teeuw: "Soms denken kerkgangers dat een zwak geloof niet genoeg is"

“Kerkgangers denken soms ten onrechte dat ze een sterk en groot geloof moeten hebben voor deelname aan het heilig avondmaal. Maar het is juist andersom: de Heere wil juist het zwakke geloof sterken aan Zijn Tafel.” Deze opmerking is kenmerkend voor d

God

HHK-predikant vergelijkt ambt dominee met koning Willem-Alexander: "Er moet distantie zijn"

“Je moet als dominee jezelf blijven, maar tegelijkertijd mag er gezien worden, dat je het ambt draagt. Vergelijk het met koning Willem-Alexander. We hebben een koning nodig die enerzijds zich makkelijk onder de mensen beweegt, maar anderzijds door zi

God

Ds. C. Mijderwijk: "Krampachtig vasthouden aan kerkregels hoeft niet altijd"

‘Uw komst heeft niet zoveel zin, dominee’, kreeg ds. C. Mijderwijk te horen. Hij bezocht een doodzieke moeder die onbereikbaar was. “Na ons gebed zei ze tot ieders verrassing ‘amen’. Het leverde diepgaande gesprekken op met haar kinderen.” Deze anekd

God

Ds. J. Bos preekt uit het hoofd: "Het papier zit mij in de weg"

“In vind het gepast als je tegen een predikant ‘dominee’ zegt, tenzij je met iemand een zodanige verhouding hebt, waardoor het meer vanzelfsprekend is om elkaar te tutoyeren.” Dit vertelt ds. J. Bos in de bundel ‘Preken is een liefdedienst’. In deze

Interview

Mozaiek-voorganger wijst op hardnekkige Nederlandse neiging: "Wees bereid je plannen los te laten"

Met ervaring als leidinggevende, een postgraduate Theology of Migration en een opdracht van God op zak, mocht Eunice Anita-Offerman vanaf juli 2022 beginnen als nieuwe voorganger in Mozaiek020 in Amsterdam-Zuid. De Veenendaalse heeft haar wortels in

Nieuws

Martijn leidde een kerk in Amsterdam: "God doet nog steeds dezelfde wonderen"

“Ik bad dagelijks: ‘Heer de oogst is groot, geef alstublieft nieuwe werkers’. Maar er gingen alleen maar meer werkers weg.” Martijn Rutgers was vijf jaar voorganger in Amsterdam Nieuw-West van een zeer kleurrijke gemeente. Mensen met allerlei achterg

God

Ds. C. P. de Boer: "Toen ik predikant werd, had ik last van pure hoogmoed"

“Toen ik predikant werd, had ik het gevoel: ‘Nu krijgt de gemeente de beste dominee van Nederland!’” Dit vertelt ds. C. P. de Boer in de bundel ‘Preken is een liefdedienst’. In deze interviewbundel vertellen vijftien predikanten uit bevindelijk-geref

God

Ds. J. Belder: "Een goede preek moet weleens heilzame irritatie teweegbrengen"

“Een actuele prediking betekent niet dat je mensen een aai over de bol geeft, maar kan mensen weleens pijn doen als je ze confronteert met de eigen zonden.” Dit vertelt ds. J. Belder in de bundel ‘Preken is een liefdedienst’. In deze interviewbundel