Predikantschap


Interview

Ds. Langeweg ruilde de autobranche in voor de kansel: “Als God roept, kun je alleen maar volgen”

Sommige predikanten wisten al van jongs af aan dat ze dominee wilden worden. Anderen hebben die roeping later ontvangen. Hoe ging dat bij u?“Bij mij is dat eigenlijk wat later ontwikkeld”, antwoordt Langeweg. “Een late roeping noem ik het wel eens. H

Interview

Ds. Anne Post ruilde de overheid in voor de preekstoel: "God greep mij bij mijn nekvel"

Hoe is uw roeping tot het ambt ontstaan? Wilde u op jonge leeftijd al predikant worden of ontstond dat later?“Terugkijkend is dat iets wat echt in de loop der jaren ontstond. Hoewel ik uit een christelijk nest kom, ben ik niet ‘echt’ christelijk opge

Interview

Ds. Korving blikt terug: “Preken is iets anders dan een aai over de bol”

“Als middelbare scholier werd in mijn hart het verlangen gewekt om de Heere te mogen dienen. Het precieze moment kan ik niet aanwijzen. Ik heb geen flitsend bekeringsverhaal. Als het ’s morgens dag wordt, weet ik ook niet precies hoe laat de zon is o

Interview

Ds. Vastenhoud groeide op met een wettisch godsbeeld: "Ik was bang voor Hem"

Hoe ontstond uw roeping tot het ambt? Wilde u altijd al dominee worden of ontwikkelde zich dat later?“Als kind van een jaar of acht wilde ik boer of dominee worden. Waar dat vandaan komt? Dat weet ik niet. Mijn ouders hadden geen boerderij en in de f

Interview

Ds. Al-Chalabi deed heavy metalmuziek de deur uit: "Preken over de zonde drongen mijn ziel binnen"

Met zijn basgitaar speelde ds. M. T. Al-Chalabi heavy metalmuziek. Dit behoort tot zijn verleden sinds de predikant via een collega in aanraking kwam met de Bijbel. “Preken over de zondigheid van de mens drongen mijn ziel binnen”, zo laat de dominee,

Interview

Ds. A. Beens: "Het domineesbestaan heeft mij bloed, zweet en tranen gekost"

“Als jonge dominee liet ik mij leiden door hoe anderen over mij dachten. Toen ik daarvan werd bevrijd kwamen mensen tot geloof in de Heere Jezus,” vertelt ds. A. Beens. Als predikant heeft hij veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Zijn levensverha

Interview

Ds. Kieviet kwam op bijzondere wijze tot bekering: “Ik was een goddeloze zondaar”

Sommige predikanten werden op jonge leeftijd geroepen. Bij anderen ontstond dit later. Hoe ging dat bij u?“Laten we niet bij de roeping beginnen”, antwoordt Kieviet. “Mijn vrouw en ik zijn allebei opgegroeid op Goeree-Overflakkee. Nelleke komt uit Mi

Interview

Ds. Den Boer wilde legerpredikant worden maar het liep anders: "Ik moest God gehoorzamen"

Sommige predikanten worden op jonge leeftijd tot het ambt geroepen, anderen later. Hoe ging dat bij u?“Eigenlijk ontstond mijn roeping al op de basisschool, toen ik in groep acht zat”, vertelt Den Boer. “Ik weet nog dat ik mij met een paar klasgenoot

Interview

Ds. Mariëlle Rodenburg-Splint overwon geloofstwijfels: “Niet vanzelfsprekend dat ik dominee ben”

Hoe is uw roeping ontstaan? Op vroegere leeftijd of later? “Het is best een hele grillige weg geweest”, antwoordt de predikante. “Ik kom uit een midden-orthodoxe gemeente en kreeg niet echt een hele stevige geloofsopvoeding mee. De keuze om theologie

Interview

Ds. Van Rumpt was klaar met de kerk: “Ik draaide op zondag satanische muziek”

Hoe is uw roeping ontstaan? Gebeurde dat op jonge leeftijd of later? “Ik kom uit een gezin van twaalf kinderen en ben opgegroeid in de Gereformeerde Gemeenten. Wat dat betreft ken ik de klappen van de zweep”, vertelt Van Rumpt. “Toen ik een jaar of a

Interview

Terwijl ds. Westland in de sloot lag, ging de kerkdienst gewoon door: "De Heere heeft mij niet nodig"

“Ik weet nog dat ik toen op mijn horloge keek en dacht: ‘Ik had nu op de preekstoel moeten staan’.” Ooit beleefde ds. W. J. Westland de schrik van zijn leven. Ergens in de Flevolandse polder lag de hervormde predikant met zijn auto in de sloot. Door

Interview

Ds. G. J. Baan: "Sinds moord op mijn broer zie ik meer uit naar het leven dat komen gaat"

“Nog steeds wordt er te veel geoordeeld. Wie ben ik om te zeggen dat een evangelische gelovige verder bij God vandaan leeft dan een christen die bevindelijk-gereformeerd is?”, zegt ds. G. J. Baan. In 2020 vierde de predikant van de gereformeerde geme

Levensverhaal

Ds. Simons was 25 jaar geestelijk dood: "Ik was een godsdienstige Farizeeër"

“De eerste 25 jaar van m’n leven heb ik niet geleefd.” Ds. A. Simons draait er niet omheen. De hervormde predikant groeide op in de rechterflank van de reformatorische gezindte. Hij ging er altijd vanuit dat het eeuwige leven was weggelegd voor een k

Interview

Ds. R. W. Mulder: "Al snel wist ik dat ik zonder God niet kan sterven"

“Na het overlijden van mijn vader probeerde ik netjes te leven. Ten diepste ging aan Christus voorbij. Ik moest leren om van genade te leven.” Ds. R. W. Mulder wilde één ding niet: dominee worden. En toch staat hij iedere zondag op de kansel. "Al sne

God

Van accountant naar dominee op Urk: "Dit is een Abrahamitisch avontuur"

Van een mooie baan in de financiële wereld naar de kansel in het christelijke bolwerk Urk. “Dit is een Abrahamitisch avontuur,” zegt ds. J. van Vulpen. Sinds 2018 is hij dominee in één van de grootste kerken binnen de Christelijke Gereformeerde Kerke

Interview

Ds. Snaterse dacht niet dat hij predikant zou worden: "Ik koos voor bouwkunde"

Wanneer bent u tot het ambt geroepen? Hoe is dat bij u gegaan?“Ik denk in fases. Toen ik als kind van een jaar of tien in de kerk zat, droomde ik er wel eens van om dominee te zijn. Dan keek ik naar de predikant en dacht ik: ‘Dat zou ik ook wel wille

Interview

Ds. A. J. Mensink: "Ik wil niet Gereformeerde Bond-dominee genoemd worden"

“Ik vind het vreselijk om aangekondigd te worden als Gereformeerde Bond-predikant. Ik belijd hetzelfde geloof als mijn buurman die verderop naar een andere kerk gaat,” vertelt ds. A. J. Mensink. Cvandaag sprak de predikant van de hervormde gemeente i

Interview

Ds. Van Reenen: “Gods stem verstaan gaat vaak met tranen gepaard”

“Ik ben altijd een ‘brave’ kerkjongen geweest die steeds de vraag kende: hoe sta ik tegenover God?”, maakt Van Reenen duidelijk. “Dat ik graag gesprekken voerde over kerk en geloof, wil nog niet zeggen dat ik van kinds af aan persoonlijk de Heere Jez

Interview

Ds. Van Vugt dacht dat alleen oude mensen bekeerd worden

“Nieuwelingen in onze kerk dachten dat redding in Christus voor hen niet mogelijk was. En ze gaan al jaren naar de kerk. Als ik dat hoor ben ik geneigd om in huilen uit te barsten.” Ds. J. R. van Vugt is sinds 2016 actief als dominee. Na een mislukte

Interview

Ds. Breugem: "Het grootste probleem is en blijft mijn eigen ‘ik’"

Als tiener moest Breugem geruime tijd weinig van het geloof weten. “Na een nare gebeurtenis raakte ik innerlijk weg bij God en liep ik vast met Hem en de kerk”, zei hij in een eerder interview met Cvandaag. “Het was wel het begin van een zoektocht in

Interview

Een depressie bracht het geloof van ds. Van Benthem aan het wankelen

Door allerlei omstandigheden raakte ds. W. van Benthem zwaar depressief. “Ik kon voor mijn gevoel zelfs niet meer bidden.” 'Dominee, als u wat meer gelooft en op Jezus vertrouwt hoeft u toch niet depressief te zijn?', vroegen mensen in zijn omgeving.

Interview

Ds. W. Pieters: "Ik was een keurige kerkganger, maar mijn hart was er niet bij"

Tot zijn zeventiende levensjaar dacht ds. W. Pieters: Als je netjes leeft en kerkelijk betrokken bent, is er niks aan de hand. “Ik was een keurige kerkganger, maar tussen God en mijn ziel zat het niet goed”, erkent de hersteld hervormde predikant. Pi

Interview

Ds. Maikel de Kreek zag als puber voor het eerst een kerk van binnen: "We zaten direct vooraan"

Wat kunt u vertellen over uw roeping? Wilde u van jongs af aan al predikant worden of ontstond dat later?“Mijn broertje en ik zijn niet christelijk opgevoed, al hebben we wel op een christelijke basisschool gezeten. Maar dat was puur omdat het onderw

Interview

Dr. W. J. Op ’t Hof: “Ik had een jaar geleden in het graf moeten liggen”

“Drie jaar geleden zei de medisch specialist tegen mij: ‘Als het zo doorgaat heeft u twee jaar te leven.’ In die zin had ik al een jaar in het graf moeten liggen. Blijkbaar is mijn tijd nog niet gekomen.” Wie de medische geschiedenis van dr. W. J. Op

Interview

Ds. Messemaker: "Jezus is er niet voor de gezelligheid maar voor onze zaligheid"

“Jezus is niet alleen Iemand die helpt en troost. Hij is er niet voor de gezelligheid, maar voor onze zaligheid. Als we Hem niet op die manier kennen, dienen we een halve Jezus.” Als ds. M. Messemaker spreekt over de Heere Jezus glinsteren zijn ogen.

Interview

Loopt het regelen van preekbeurten uit de hand? Drie hervormde predikanten reageren 

Het balletje begon te rollen toen ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), eind vorig jaar via het sociale mediaplatform X kritiek uitte op de volle agenda’s van predikanten. Zo schreef De Reuver onder meer dat het ‘opv

Interview

Ds. Liefting: "Vergaderingen over randzaken vond ik als dominee vaak vreselijk"

“Vergaderingen over de liturgische veranderingen werden soms op het scherpst van de snede gevoerd. In hervormde gemeenten verlopen dit soort gesprekken vaak moeizaam,” merkt ds. H. Liefting op. In 2017 ging de hervormde predikant met emeritaat. Cvand

Interview

Ds. Gielen had lange tijd niets met geloof: "Ik heb Bijbels verspreid onder prostituees"

Ds. C. Gielen had jarenlang niets met het geloof. Later deelde hij het Evangelie met prostituees en kerkgangers. "Als 28-jarige zat ik voor het eerst in de kerk," herinnert de hersteld hervormde emeritus-predikant zich nog goed. "Sindsdien heb ik noo

Interview

Ds. Heikoop: "Drempel van de kerk is juist in de Biblebelt erg hoog"

“Jarenlang was ik dominee in een niet-kerkelijke omgeving. Na onze verhuizing naar het Brabantse Rijswijk was ik ineens ‘de dominee van het dorp’. Daar moest ik wel even aan wennen,” vertelt ds. D. M. Heikoop. In 2010 geleden ging de hervormde predik

Interview

Ds. Smelt zat door zeldzame ziekte in een rolstoel: “Een wonder dat ik er nu zo bij zit”

“Wie in een rolstoel heeft gezeten staat anders op een preekstoel. Dat kan niet anders.” Ds. L. W. Smelt is sinds kort met emeritaat. De laatste jaren van zijn ambtsperiode kreeg hij met verschillende fysieke problemen te maken. “In die moeilijke tij

Interview

Olaf trad af als voorganger: "Het heeft mij meer medemenselijkheid gebracht"

"Ik ben denk ik gesneuveld door mijn gebrek aan veerkracht in het om kunnen gaan met alle spanningen die er leefden." Olaf ten Napel is schrijver van het boek ‘Levensadem’, vorig jaar nam hij na zeven jaar afscheid als voorganger in een grote evangel

Interview

Als kind wilde ds. Emaus al predikant worden: “Ik stond op de trap te preken”

Al van kinds af aan verlangde ds. W.P. Emaus ernaar om predikant te worden, daar hij met schoolvriendjes soms een kerkdienst naspeelde. Inmiddels is de in Ouddorp geboren Willem Poulus Emaus al ruim dertig jaar in het ambt actief. In zijn pastorie in

Interview

Joël Boertjens leidt Mozaiek in Amsterdam: "Ik ontmoet veel christenen met verwondingen"

“Standpunten waar de Bijbel niet heel eenvoudig over spreekt, willen we in Mozaiek niet simpel behandelen. Voor een andere visie op bijvoorbeeld de doop, hoef je geen nieuwe kerk op te richten”, vertelt Joël Boertjens, voorganger van Mozaiek020. Eerd

Interview

Ds. Hogenhout is dominee in de kerk én langs het voetbalveld: “Ik heb het mooiste beroep ter wereld”

Dominee J. Hogenhout groeide niet op in de kerk, maar op het veld van de plaatselijke voetbalvereniging. “Langs het veld ben ik nog altijd te vinden. En bijna iedere keer gaat een gesprek over het christelijk geloof”, zo vertelt de hervormde predikan

Interview

HHK-predikant liep op klompen door Ederveen: "Als dominee wil ik niet boven anderen staan"

Het moment dat ds. P. D. van den Boogaard zijn huis te koop zette en naar de pastorie verhuisde was een écht markeerpunt. “Een dominee is ontworteld en leidt een ‘reizigersbestaan’. Dat is niet alleen maar negatief. Het maakt mij sterk afhankelijk va

Interview

Dr. Van der Sluijs is een geboren dominee: "Ik heb een hekel aan buitenkantgodsdienst"

“Ik droomde al in de schoot van mijn moeder van het predikantschap”, vertelt dr. C. A. van der Sluijs over het ontstaan van zijn roeping. “Toen ik voor het eerst ging preken, vertelde mijn vader: ‘Dit wisten we voordat je geboren was.’ Dit behoort to

Interview

Ds. Zuijderduijn: "Het ‘glazen huis’ van de dominee interesseert ons niet"

“Soms kom ik na een kerkdienst thuis en komt één van de kinderen naar mij toe: ‘Pa, u heeft een onhandige opmerking gemaakt.’ En soms moet ik ze inderdaad gelijk geven.” Ds. J. N. Zuijderduijn heeft het hart op de tong, en dat geldt ook voor zijn gez

God

Ds. P. J. Teeuw: "Soms denken kerkgangers dat een zwak geloof niet genoeg is"

“Kerkgangers denken soms ten onrechte dat ze een sterk en groot geloof moeten hebben voor deelname aan het heilig avondmaal. Maar het is juist andersom: de Heere wil juist het zwakke geloof sterken aan Zijn Tafel.” Deze opmerking is kenmerkend voor d

Interview

Ds. K. M. Teeuw komt uit echt domineesnest: “Geen uitgemaakte zaak dat ik predikant zou worden”

Met een vader en jongere broer als predikant zou je bijna denken dat het een ABC'tje was dat ds. Rien Teeuw ook in het ambt terecht zou komen. Toch was dat geen uitgemaakte zaak want Teeuw overwoog als tiener eerst om een medische studie te kiezen. G

Interview

Ds. Saskia van Meggelen werd geroepen als dominee: “In kleine ontmoetingen zie ik God aan het werk”

“Ik ben altijd een vroom kind geweest”, zegt Van Meggelen met een glimlach. Ze is grootgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, dat bekendstaat als ‘het eiland zonder Heiland’. Het dorp Zuidland, een gereformeerd dorp, vormde daarop een u

Interview

Ds. Anker ruilde de bouwkeet in voor de kansel: "Ik wilde een boomkwekerij beginnen"

Als kind en tiener had ds. G. J. Anker nooit gedacht dat hij nu wekelijks op de kansel staat. De in Boskoop opgegroeide hervormde predikant zat op de tuinbouwschool en droomde van een eigen boomkwekerij. Een onverwachte verkiezing tot ouderling bleek

God

HHK-predikant vergelijkt ambt dominee met koning Willem-Alexander: "Er moet distantie zijn"

“Je moet als dominee jezelf blijven, maar tegelijkertijd mag er gezien worden, dat je het ambt draagt. Vergelijk het met koning Willem-Alexander. We hebben een koning nodig die enerzijds zich makkelijk onder de mensen beweegt, maar anderzijds door zi

God

Ds. C. Mijderwijk: "Krampachtig vasthouden aan kerkregels hoeft niet altijd"

‘Uw komst heeft niet zoveel zin, dominee’, kreeg ds. C. Mijderwijk te horen. Hij bezocht een doodzieke moeder die onbereikbaar was. “Na ons gebed zei ze tot ieders verrassing ‘amen’. Het leverde diepgaande gesprekken op met haar kinderen.” Deze anekd

Interview

“Pa, ik ga uw werk voortzetten”, beloofde ds. Jac Jongejan aan zijn zieke vader op zijn sterfbed

"Mijn vader was ongeneeslijk ziek en wist dat zijn bediening voorbij was. Ik zei tegen hem: Pa, ik hoop uw werk voor te zetten, ik ga door in de lijn als dominee”, vertelt ds. Jac Jongejan. Aanvankelijk zag hij zichzelf meer als zendeling, maar na de

Interview

Ds. Ruud de Boer trok graag de hardloopschoenen aan: “Het was mijn uitlaatklep”

Inmiddels is hij al even met emeritaat, maar wie dominee Ruud de Boer een beetje kent, weet dat hij graag de hardloopschoenen aantrok. Zo liep hij verschillende marathons en ging hij eens hardlopend naar zijn jarige schoonvader toe. Maar wat hebben h

Interview

Ds. Van Appeldoorn blikt terug op beginperiode: "Een hervormde dominee is er voor het hele dorp"

“Als kind was ik soms bang voor de dood en de hel. In mijn kindertijd leerde God me dat ik zondig was en dat Hij mij uit genade zalig maakt om Jezus’ wil. Er ontstond een diep verlangen om God te dienen”, zo vertelt ds. G. T. van Appeldoorn. Cvandaag

God

Ds. J. Bos preekt uit het hoofd: "Het papier zit mij in de weg"

“In vind het gepast als je tegen een predikant ‘dominee’ zegt, tenzij je met iemand een zodanige verhouding hebt, waardoor het meer vanzelfsprekend is om elkaar te tutoyeren.” Dit vertelt ds. J. Bos in de bundel ‘Preken is een liefdedienst’. In deze

Interview

Ds. Loeki van der Laan vindt dominee-zijn een voorrecht: “Mensen laten mij toe op ‘heilige grond’”

Van der Laan groeide op in de Indonesische provincie Papoea. Daar waren haar ouders werkzaam voor zendingsorganisatie Wycliffe Bijbelvertalers. “Tot mijn tiende levensjaar heb ik daar gewoond. Mijn ouders keerden vanwege mijn middelbare schooltijd te

Nieuws

Martijn leidde een kerk in Amsterdam: "God doet nog steeds dezelfde wonderen"

“Ik bad dagelijks: ‘Heer de oogst is groot, geef alstublieft nieuwe werkers’. Maar er gingen alleen maar meer werkers weg.” Martijn Rutgers was vijf jaar voorganger in Amsterdam Nieuw-West van een zeer kleurrijke gemeente. Mensen met allerlei achterg

Interview

Mozaiek-voorganger wijst op hardnekkige Nederlandse neiging: "Wees bereid je plannen los te laten"

Met ervaring als leidinggevende, een postgraduate Theology of Migration en een opdracht van God op zak, mocht Eunice Anita-Offerman vanaf juli 2022 beginnen als nieuwe voorganger in Mozaiek020 in Amsterdam-Zuid. De Veenendaalse heeft haar wortels in