Pasen


Preekverslag

Waar was God toen Jezus gegeseld en bespot werd? Prof. dr. de Reuver geeft antwoord

De Reuver preekte in aanloop naar Pasen over het lijdensevangelie. Daarbij nam hij als uitgangspunt de uitspraak van Pontius Pilates als hij Jezus gemarteld en met een doornenkroon en een purperen mantel aan het volk laat zien: ‘Zie de mens’. De pred

Interview

Wilkin van de Kamp wijst op de plundering van de hel: "Jezus gebruikte het kruis als muizenval"

In dit boek en eerdere boeken schrijft Van de Kamp over wat hij ‘het meesterplan van God’ noemt: “Dit meesterplan gaat over Gods redding van de wereld. In het Oude Testament zijn veel profetieën te vinden over de komst van de Messias. Al die profetie

Verdieping

Waarom ik geloof dat de opstanding van Jezus geen sprookje is

Zijn belangrijkste argument? Na de kruisiging van Jezus zaten de leerlingen (discipelen) als een angstig hoopje mensen bij elkaar, bang om ook de gruwelijke kruisdood te ondergaan. En een paar weken later zie je ze frank en vrij in Jeruzalem vertelle

Interview

Wilkin over de laatste 18 uur van Jezus: "Geen toeval dat Jezus zeven keer bloedde"

Op zeven momenten heeft bloed van Jezus gevloeid voordat Hij zijn laatste adem uitblies. Deze ontdekking noemt Wilkin van de Kamp ‘de zeven wonderen van het kruis’. “Het is geen toeval dat Jezus zeven keer bloedde,” vertelt de spreker. Wilkin ging 'o

Interview

Simeon schreef roman over Jezus: "In mijn boek voert Hij gesprekken met de Dood"

Het boek ‘De Sleutelhouder’ laat zich moeilijk vangen in een genre, vertelt Simeon, die ruim twaalf jaar met tussenpozen aan zijn boek werkte, dat nu gepubliceerd is. Het leest als een spannende roman, maar zet je tegelijk aan het nadenken over de dr

Boekfragment

Waarom doorstak die Romeinse soldaat het lichaam van Jezus?

Leden van het Sanhedrin zijn naar Pilatus gegaan om hem te vragen de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen, de zogenaamde crurifragium, ‘de benenbreker’. Meestal sterft het slachtoffer

Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Dáár had Jezus tegenop gezien. Geconfronteerd worden met de zonde van de wereld en tegelijkertijd gescheiden worden van zijn Vader. Hij, die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onde

Boekfragment

De worsteling van Jezus: onze Heer zweette bloeddruppels

Volgens de meeste historici gebeurde dit op de 14e van de maand Nisan van het Joodse kalenderjaar 3793. Omgerekend naar onze jaartelling was dit 7 april 30 na Christus. De tijd vanaf zijn verblijf in de Hof van Gethsemané tot aan de kruisiging op Gol

Preekverslag

Maria van Magdala: van ongezien naar de eerste boodschapper van de opgestane Jezus

Maria van Magdala leefde voor haar ontmoeting met Jezus een donker bestaan, zo vertelde de spreekster. “Haar leven werd gekenmerkt door eenzaamheid en duisternis. Demonen maakten haar leven ondraaglijk. Waar de meeste mensen liever de dag en het lich

Boekfragment

De doornenkroon van Jezus: een verwijzing naar de gevolgen van de zonde

De vloek in ons levenDe doornenkroon staat symbool voor de vloek in ons leven: de gevolgen van de zonde. In Genesis lezen we dat de aardbodem als gevolg van de zondeval is vervloekt en sindsdien dorens en distels voortbrengt: De aardbodem is omwille

Boekfragment

Jezus leert dat vergeving bevrijding geeft uit emotionele gevangenis

Ik heb gezien hoe oprechte christenen best weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze moet verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Begrijp je wel dat het niet all

Boekfragment

Jezus' opstanding brengt mensen ten val die hun macht ontlenen aan de dood

De lichamelijke opstanding krijgt zo een veel diepere betekenis dan in de ogen van hen die alleen een koninkrijk verwachten dat ‘niet van deze wereld’ is, ook al geloven ze van harte in de opstanding. Vanuit Marcus’ standpunt is de opstanding het mom

Boekfragment

De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt midden door ieder van ons

Dat wil niet zeggen dat alle mensen, en alle samenlevingen, even goed of slecht zijn; verre van dat. Alleen maar dat we allemaal aangetast zijn en dat alle gemakkelijke pogingen om het probleem in termen van ‘wij’ en ‘zij’ te zien, fatale tekortkomin

Boekfragment

Hoe de dood van Jezus ons een nieuwe kijk op macht geeft

De reden waarom het kruis zo’n levensveranderende macht had, en nog altijd heeft, is dat het kruis een belichaming, uitdrukking en symbool is van de ware macht, waarvan alle aardse macht een imitatie is, of anders een zieke parodie. Het is niet zo da

Verdieping

Waarom Goede Vrijdag eigenlijk de belangrijkste dag is

De vroege christenen vierden twee keer Pasen: het Pasen van de kruisiging en het Pasen van de opstanding. Dat is wel een mooie gedachte. Op Goede Vrijdag herdenken we immers de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus, waarover 1 Korinthe 5:7 zeg

Preekverslag

Volgens prof. dr. De Reuver ging Jezus zingend de dood tegemoet: "Dwars door onze tranen heen zingen we mee"

"Het gezelschap dat Jezus zich verkiest, is geen elitekorps. Het zijn lieden van onze soort. En ik aarzel niet om te zeggen: juist als je denkt dat je het minst in aanmerking komt, ben je hartelijk welkom in die kring." Dat zei prof. dr. Arie de Reuv

Boekfragment

Pasen laat zien dat Jezus niet een gewone koning is

Dat is de boodschap van Pasen, althans het begin ervan. De opstanding van Jezus betekent niet: ‘Alles komt goed. Nu gaan we naar de hemel.’ Nee, het leven van de hemel is doorgebroken op aarde. De opstanding betekent ook niet: ‘Er is dus leven na de

Preekverslag

Toeleven naar Pasen: het christelijke leven is geen luilekkerland

Op dat plaatje zien we twee mannetjes, één achter een spreekgestoelte, ook een beetje een pastoor, of een dominee misschien. En die zegt tegen de ander: “Waarom kun jij niet net als Jezus veertig dagen vasten in de woestijn?”, en de man antwoordt, ee

Verdieping

Kerk kan de verrassing van Jezus' opstanding nauwelijks aan

Pasen begint met verbijstering en verwarring. Alle vier de evangeliën vertellen over de verwarring, de vrees en het ongeloof van de vrouwen en mannen die als eerste werden verrast door het lege graf en de verschijning van de Opgestane. De verhalen ov

Verdieping

Waarom werd Jezus buiten Jeruzalem gekruisigd?

Om te kunnen begrijpen wat het betekent dat de Heere Jezus buiten Jeruzalem is gekruisigd, moeten we kijken wat Gods Woord hierover zegt. Het betreft de verzen 10 tot 16 van Hebreeën 13. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen,

Verdieping

Op Golgotha gebeurde iets dat de wereld totaal heeft veranderd

Eerst was daar nog weinig van te merken. Het leek eerder een grote nederlaag. Alleen een stervende moordenaar en een Romeinse hoofdman leken er iets van te zien. Maar als het Pasen wordt, valt het volle licht op wat Christus door Zijn kruis tot stand

Preekverslag

Jezus openbaart Zichzelf op een verrassende manier

Mensen van allerlei slag lopen naar Jeruzalem, naar de Tempel, en hopen daar iets te vinden. Hoop of wijsheid, verlichting – nieuw leven. Ondertussen gonst het in de groep van een leraar die een nieuwe boodschap brengt. Jezus. En de mensen die van ve

Nieuws

Wie is die vreemde man in het graf?

Pas als zij opkijken uit hun gepieker zien ze dat de steen is weggerold. De werkelijkheid valt vaak mee. Ze gaan het rotsgraf binnen en schrikken. Daar zit rechts een wit geklede jongeman. Volgens de andere evangelisten was het een engel, maar het ou

Column

De hele helse legermacht gaat los op de Goddelijke mensenzoon

Dan moet toch deze Mens over formidabele macht beschikken? Met een enkel Woord het duivels legioen weerstaan? Inderdaad; dat feit is dubbeldwars bewezen. Want deze Yeshua is bekleed met een Goddelijk krijgskostuum. Eigenlijk naadloos omhuld met de Al

Column

Willen we de wet of de genade als levensprincipe?

Jezus voorzag in zijn moeilijkste uur op aarde wat hem te wachten stond. Wat hem lichamelijk zou overkomen was al meer dan genoeg om gillend de benen te nemen. Hetgeen hij zag was nog veel gruwelijker. Hij zou in plaats van de verloren mensheid zelf