OudeTestament


Boekfragment

Een moderne suggestie: David en Jonathan hadden een seksuele relatie

Nadat David tot koning over Israël is gezalfd, komt hij in dienst van koning Saul, die dus vanaf dat moment zowel zijn werkgever als zijn rivaal is (1 Samuel 16). Jonathan, de zoon van Saul en dus de kroonprins, speelt al een rol in 1 Samuel 13 en 14

Boekfragment

Is Mozes’ rieten mandje geplagieerd?

Sargon van Akkad was een heerser die tussen 2334 en 2279 voor Christus de stadstaten van het oude Mesopotamië verenigde tot één machtig rijk. Over zijn afkomst doen verschillende verhalen de ronde. Zo wordt Sargon beschreven als de (buitenechtelijke)

Interview

Bijzondere film over wetenschap in de Bijbel: "Veel ziektes zijn te voorkomen door Bijbelse voorschriften"

Het volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn en volgens documentairemaker Thomas van der Giessen is het verbazingwekkend hoe goed het volk in staat was om in leven te blijven. Hij vertelt dat dit alles te maken heeft met de leefregels die i

Boekfragment

Daniël en zijn vrienden: vastberadenheid is niet zomaar een bevlieging

Je hoefde koning Nebukadnezar niet te vertellen hoe hij een rijk moest besturen. Hij gebood een van zijn ambtenaren om het beste deel van het Joodse volk in zijn paleis te brengen, zodat ze konden worden gevormd – hérvormd – tot goede Babylonische bu

Boekfragment

Zitten er gaten in de Bijbelse geslachtsregisters?

Bijbelgetrouwe christenen baseren de ouderdom van de aarde allereerst op de Schrift. Die is zo’n 6000 tot 8000 jaar, afgaande op de leeftijden van de geslachtsregisters in Genesis 5 en 11. Sommige christenen beweren dat die geslachtsregisters niet co

God

Dr. Paul Visser: "Abraham zou positief verrast zijn door het aantal gelovigen in Amsterdam"

In de jaren zestig en zeventig was het de normaalste zaak van de wereld dat in ons land de kerken volstroomden. Apart genoeg is het in de Bijbel van begin af aan andersom. In welke wereld groeide Abraham op? En wat kunnen christenen in Nederland van

Boekfragment

Is het Oude Testament minderwaardig omdat er veel geweld plaatsvindt?

Ten tweede is de wereld van de Bijbel niet heel anders dan de wereld waarin wij leven. De Bijbel ontstond in een wereld vol geweld, die heel realistisch wordt weergegeven. Wij leven in een wereld waarin mensen graag lezen over geweld en waarin de mee

Video

Ds. Paul Visser: "Een weg die goed en recht lijkt is soms toch een doodlopend spoor"

"Waar wij ons vergissen, en dat gebeurt nogal vaak, daar is God die ons niet zomaar laat vallen." Ds. Paul Visser staat in deel 4 van deze Cvandaag-videoserie stil bij Gods belofte voor Abraham. Welke keuzes maakte hij nadat God hem een groot nagesla

Interview

Wat Job tot ons te zeggen heeft: "Bij God is altijd ruimte om te klagen"

“Je hoort wel eens ‘niet klagen maar dragen en bidden om kracht.’ Dat rijmt niet met het verhaal van Job. Bij God is altijd ruimte om te klagen.” Egbert Brink heeft zich voor Weetwatjegelooft.nl beziggehouden met het lijden van Job. In de online vide

Verdieping

Is Jesaja 52-53 een verboden tekst voor Joden?

Het klopt dat Jesaja 53 vandaag de dag in de synagoges niet op de lijst van de profetenlezingen (haftara's) staat. Maar heel veel profetische teksten staan daar niet op. De haftara’s zijn gekozen om hun inhoud die past bij de Toralezingen. In tegenst

Interview

Karel van der Plas is blij met Gods Wet: “Genade is geen tegenhanger van Gods geboden”

Je deelt in je boek een aantal veelvoorkomende misverstanden over de Wet. Welk misverstand kom je te vaak tegen onder reformatorische christenen?“De Heidelbergse Catechismus, een van de drie geloofsbelijdenissen in traditioneel-protestantse kerken, g

Verdieping

Micha 5 wordt in Kersttijd in veel kerken gelezen: terecht?

Micha lezenAl in de vijfde eeuw werd het begin van Micha 5 in de kerk van Jeruzalem met het Kerstfeest gelezen. In de tweede helft van de vierde eeuw, toen de viering van het Kerstfeest op 24-25 december nog niet in Jeruzalem was doorgedrongen, werd

Interview

Bjorn Lous merkt op dat christenen het Oude Testament steeds meer loslaten

Het belang van de Tenach, het Oude Testament, is steeds verder losgelaten door christenen, zegt Bjorn Lous in zijn boek ‘Ik ben de weg’. Hoe we er wel mee om moeten gaan? “Het is het fundament van de Bijbel. Zie het als een waardevolle verzameling bo

Verdieping

Tegenstrijdige visies in het Oude Testament: een probleem?

Wie het Oude Testament een beetje kent, weet dat je er van alles en nog wat in kunt aantreffen: heel veel verhalende teksten, maar bijvoorbeeld ook allerlei leefregels, heils- en onheilsprofetieën, spreuken, psalmen en andere soorten poëzie. In het N

Interview

Verlangen naar thuis: Lize Roest laat zich inspireren door Jozef

Thuis. De fijnste plek om te zijn. Voor Lize Roest betekent het woord thuis niet alleen een fysieke plek met een dak en een voordeur, maar een plek in jezelf en bovenal bij God. "Het is een plek waar je gezien, gehoord, geloofd en geliefd wordt", ver

Interview

Theoloog Alain Verheij herkent zich in Kaïn en Abel: "Ik kan op X mijn broers de hersens inslaan"

Al sinds Kaïn en Abel kun je mensen opdelen in 'winnaars' en 'verliezers'. Theoloog Alain Verheij vertelt met zijn boek ‘Ode aan de verliezer’ welke lessen christenen kunnen trekken uit het scala aan onbevredigende verhalen in de Bijbel. “Abraham was