Misstandenindekerk


Nieuws

HHK-predikantsechtpaar hoort werkstraf tegen zich eisen voor mishandeling kinderen

Zes van de acht kinderen - in de leeftijd van 21 tot 35 jaar - klaagden hun ouders aan voor mishandeling. De aanklacht tegen de vader behelst het slaan met een houten kleerhanger en een pantoffel, evenals het omver duwen van een kind waardoor die met

Opinie

Kinderwensdienst Frontrunners: grensoverschrijdend en manipulatief

"De Bijbel zegt dat er geen man of vrouw onvruchtbaar hoeft te zijn", stelde Tom de Wal afgelopen weekend  in een kinderwensdienst, georganiseerd door Frontrunners Ministries. Cvandaag publiceerde eerder deze week een verslag van de samenkomst. Ik ze

Nieuws

Seksueel grensoverschrijdend gedrag reden voor schorsing LCJ-directeur

Dinsdagmorgen bracht het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), naar buiten dat algemeen directeur Kees van Vianen per direct geschorst is. De reden werd daarbij niet bekend gemaa

Interview

Waarom Johan Lock na een lange strijd zijn pinksterkerk verliet

“Op een dwangmatige manier werd trouw aan de kerk van je verwacht. Dat betekende: geen banden met ‘onbekeerde’ familie en vrienden en zo min mogelijk deelhebben aan wereldse activiteiten.” Johan Lock groeit op in een grote pinkstergemeente in Rotterd

Nieuws

BBC: 'Gebedsgenezer' T. B. Joshua verkrachtte en martelde tientallen kerkgangers

Wie is T. B. Joshua?Als populaire prediker verwierf Joshua in de jaren negentig internationale bekendheid. Joshua zelf, op de website van SCOAN aangeduid als profeet, zei uitsluitend in naam van Jezus diens opdracht om "het evangelie te verkondigen e

Column

Had ik tijdens en na mijn bezoeken te weinig oog voor de schaduwzijden van T. B. Joshua?

Het niet verschijnen van mijn aangekondigde boek gaf natuurlijk veel vragen, want het was al wijd en zijd aangekondigd. De pers wilde weten waarom het niet doorging, en daar moest ik toch iets over opbiechten. Ook krakkemikkige elementen in de Afrika

Nieuws

Matt Redman doet boekje open over misbruik oprichter Soul Survivor: "Ik heb Mike vergeven"

VoorgeschiedenisHet nieuws zorgde vorig jaar april voor flinke consternatie in de evangelische beweging in het Verenigd Koninkrijk. The Telegraph kwam met een groot artikel over Mike Pilavachi, de oprichter en leider van Soul Survivor, een internatio

Nieuws

PKN-predikant staat ondanks machtsmisbruik nog steeds op de kansel

Liegen over een DNA-onderzoek, intieme en ongepaste relaties met vrouwen en tweespalt in diverse kerkelijke gemeenten. Deze vruchten hebben het predikantswerk van ds. W. P. van der Aa onder andere voortgebracht. Door het gedrag van de predikant, acti

Levensverhaal

Hannelore ontsnapte uit een sekte: "Het was eng om te kiezen tegen de profeet"

Het klinkt zo mooi. Een huiskerk om als groep christenen God te aanbidden. De 'huiskerk' van Hannelore van Otterloo was in werkelijkheid een hel op aarde. Ouders en kinderen werden van elkaar gescheiden. En als ‘profeet’ ontving sekteleider Sipke Vri

Levensverhaal

Deze vrouw moest porno kijken met haar geestelijke held Bill Hybels

Hij was een christelijke superster. Zij een gescheiden vrouw die voor God wilde werken, door de assistent van Hybels te worden. Ze werd echter door haar geestelijke held betast. Zoals hij soortgelijke dingen bij meer vrouwen heeft gedaan, zo zeggen i

Interview

Tineke Boele-Noort ziet predikanten worstelen met kerkelijke tucht: “Bang dat mensen vertrekken"

Deze week promoveerde u op basis van uw proefschrift ‘Zicht op tucht’. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?“Ik heb onderzoek verricht naar kerkelijke tucht en dan met name naar de ervaringen van predikanten in het toepassen van die tucht”, vertelt

Nieuws

Rachaad Farzand: “Alleen God weet of T. B. Joshua een bekeerde christen was”

Voorgeschiedenis“Het is on-Bijbels om de tientallen verkrachtingen te nuanceren. Als de vele getuigenissen waar zijn, en er zijn weinig redenen om hieraan te twijfelen, was T. B. Joshua geen ‘man van God’, maar een wolf in schaapskleren”, stelde Chri

Column

In de evangelische beweging worden misstanden met de mantel der liefde bedekt

De evangelische wereld is volgens mij een mooie wereld maar er zitten gemeenten bij die de naam 'evangelisch' (ernstige) schade toebrengen. Waar echt is, is ook nep. Wat waardevol is wordt door sommigen vervalst. Dat is in het natuurlijke leven zo, z

Nieuws

Christelijke apologeet: “Als onthullingen kloppen heeft T. B. Joshua Jezus nooit gekend”

Verhagen merkt op dat Ouweneel in het slot van zijn drieluik ‘de grenzeloze eerbied van zijn ‘discipelen’’ aan de kaak stelt. De theoloog schrijft dat de ‘discipelen’ op hun knieën gingen op het moment dat T. B. Joshua de kamer binnenkwam als de ‘pro

Opinie

Hoe maak je als christen onderscheid tussen ware en valse profeten?

Profeten toetsen is een opdracht. De Here Jezus verwijt de leiders van de gemeente in Thyatira dat zij de 'profetes' Izebel haar gang lieten gaan met haar gevaarlijke 'openbaringen' (Openb. 2:20). Misschien vonden zij dat je niet mocht oordelen, of d

Opinie

Was T. B. Joshua een man van God of een valse profeet?

Prof. dr. Willem Ouweneel schreef er een drieluik over waarin hij rekenschap geeft over zijn eigen relatie met wijlen 'profeet' T. B. Joshua. Het is te waarderen dat hij nu toegeeft in 2004 ook al gevaren te hebben onderkend in de bediening van 'de p

Nieuws

Mike Bickle bekent en trekt zich terug: "Ik heb gezondigd en me ongepast gedragen"

Bickle publiceerde dinsdag een verklaring op zijn social mediakanalen. ‘Met een bezwaard en bedroefd hart merk ik dat mijn zonden uit het verleden vandaag de dag zoveel pijn, verwarring en verdeeldheid veroorzaken in het lichaam van Christus’, schrij

Nieuws

YouTube-kanaal 'profeet' T. B. Joshua verwijderd vanwege "aanzetten tot haat"

Officieel stelt YouTube volgens The Christian Post dat Emmanuel TV “is beëindigd wegens het overtreden van het beleid inzake aanzetten tot haat”. Emmanuel TV speelde een belangrijke rol van de opkomst van de evangelist. Via dit kanaal had Joshua een

Nieuws

Dochter Bill Hybels zweeg over zijn seksuele misdragingen (en nu heeft ze spijt)

"Ik bied mijn excuses aan omdat ik te lang heb gezwegen", zegt Shauna Niequist naar aanleiding van de seksuele misdragingen van haar vader Bill Hybels. In 2018 stapte de invloedrijke voorganger van Willow Creek op na beschuldigingen van ongewenst ged

Nieuws

Hillsong-oprichter Brian Houston vrijgesproken: “Geen sprake van doofpotaffaire”

Hillsong-oprichter Brian Houston is vrijgesproken van het vermeend toedekken van seksueel misbruik door zijn vader. De bekende pastor werd aangeklaagd omdat hij geen aangifte deed bij de politie nadat het misbruik bij hem bekend werd. Rechter Gareth

Nieuws

Miljoenenverlies Hillsong: coronacrisis, schandalen en wangedrag raken megakerk in het hart

Hillsong Church Australië, het vlaggenschip van de wereldwijde megakerk Hillsong, is financieel hard getroffen door afnemend kerkbezoek in de coronacrisis en een reeks financiële wantoestanden en seksschandalen. Uit het onlangs door Ernst & Young gec