cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Diederik van Dijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

22 juni 2022 door Diederik van Dijk

Niets is progressiever dan de strijd tegen abortus

Als er één strijd is die nooit een achterhoedegevecht wordt of mag worden, is het de strijd tegen abortus. De bescherming van kwetsbaar leven is geen geïsoleerd thema waaraan, afhankelijk van politieke voorkeuren, meer of minder aandacht kan worden geschonken. Het raakt de fundamenten van een beschaving. De strijd tegen abortus is een strijd tegen het wereldbeeld achter abortus.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid SGP-fractie Tweede Kamer.

Word ook lid

Afgelopen dinsdagmiddag stemde de Eerste Kamer in met de afschaffing van de vaste bedenktermijn voor abortus. Het debat hierover spitst zich al snel toe op de autonomie van de individuele vrouw of op de bescherming van het ongeboren meisje of jongetje. Het is goed om het grotere plaatje in het oog te houden, zoals Moeder Teresa deed.

Moeder Teresa is één van de bekendste personen die ooit op aarde heeft rondgelopen. Wereldwijd stond zij bekend om haar inzet voor armen en zieken. In het bijzonder progressieve leiders roemden haar inzet voor de kwetsbaren. Veel minder navolging kreeg echter haar gedreven inzet voor de bescherming van de meest kwetsbare groep, namelijk de ongeboren kinderen. De theoloog John Piper wijst hierop in zijn boek ‘A hunger for God’ (1997).

Moeder Teresa vormt een confronterende spiegel voor veel christenen in hoe zij over abortus spreekt. 

Het trof mij hoe deze vrouw, die bekend is vanwege haar liefdevolle optreden, zo scherp spreekt over abortus. Daarmee vormt zij een confronterende spiegel voor veel christenen. Zo sprak zij onverbloemd over het onrecht van abortus in 1994 tijdens het National Prayer Breakfast, waaraan ook de toenmalige Amerikaanse president Clinton en zijn vrouw deelnamen. Ik citeer uit haar toespraak: ‘Naar mijn gevoel is de grootste vernietiger van de vrede tegenwoordig abortus, omdat het een oorlog is tegen het kind, een direct doden van het onschuldige kind, moord door de moeder zelf. En als wij accepteren dat een moeder zelfs haar eigen kind kan doden, hoe kunnen we dan andere mensen vertellen elkaar niet te doden? Elk land dat abortus accepteert, leert zijn volk niet om lief te hebben, maar om geweld te gebruiken om te krijgen wat zij willen. Dit is waarom abortus de grootste vernietiger van liefde en vrede is.’

Wereldbeeld
Scherpe woorden van deze dame. Maar ook leerzaam. Teresa beschouwt abortus niet als een geïsoleerd kwaad, maar wijst op het mens- en wereldbeeld achter abortus. Piper sluit zich in het genoemde boek daarbij aan. Het enige wat de humaniteit kan bewaren, is de zekerheid dat ieder mens uniek is en waarde heeft. En het enige dat ons die zekerheid schenkt, is de Bijbelse wetenschap dat mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Als dit besef verdampt, is er uiteindelijk geen overtuigend beletsel voor het doden van ongeboren leven, ernstig gehandicapten of ouderen met dementie die een kostenpost vormen.

Het moet de prolife beweging niet alleen gaan om het afwijzen van abortus, maar om het positief creëren van een cultuur van leven. 

Volgens Piper heeft het miskennen van de hoge waarde van íeder menselijk leven gevolgen voor de samenleving als geheel. Een beschaving die toestaat om ongewenst menselijk leven te doden, is geen lang leven beschoren. De indringende vraag van Moeder Teresa wijst in diezelfde richting. Hoe kunnen we op geloofwaardige wijze mensen leren dat ze elkaar niet mogen doden als we aanvaarden dat een moeder zelfs het kindje in haar eigen buik mag doden? Het zijn niet alleen de kinderen die worden geaborteerd, maar ook de menselijkheid en moraal in een beschaving worden ondergraven.

De ziel van onze cultuur staat op het spel. Dit betekent dat het de prolife beweging niet alleen moet gaan om het afwijzen van abortus, maar om het positief creëren van een cultuur van leven. Piper legt uit wat dit omvat. Het gaat niet alleen om een cultuur waarin abortus onwettig is, maar om een cultuur waarin abortus zelfs ondenkbaar is. In zo’n cultuur worden de lichamelijke en psychische gevaren van abortus niet verzwegen, maar eerlijk benoemd. Mannen wordt geleerd dat abortus geen simpele uitweg is voor hun onverantwoorde seksueel gedrag. In deze cultuur krijgen vrouwen respect en kunnen ze rekenen op liefde en trouw, op mededogen en plichtsbesef. Deze waarden voor moeder én kind zullen universeel zijn en gekoesterd worden. Dit is de uitdaging waarvoor de prolife beweging vandaag staat.

Uitdaging
Is deze uitdaging niet te groot? Moeder Teresa doet denken aan een moeder in Israël, Rizpa. (2 Samuel 21: 1-14) Haar zonen zijn geëxecuteerd als zoenoffer om rust en welvaart in Israël te brengen. Zij vecht tegen de wilde dieren, maar evenzeer tegen de mensen die zo respectloos met het menselijk leven, met de kinderen van hun volk, omgaan. Eén enkele vrouw neemt het op voor het leven én voor de doden. Eén enkele vrouw legt zich niet neer bij de minachtende wijze waarop wordt omgegaan met haar kinderen. Dwars tegen de politieke machthebbers in. En God bestuurt het zo dat de liefde overwint en het gehele land daarvan de zegen ondervindt. Zulke moeders zijn het geweten van een samenleving en vormen de kurken waarop een land drijft, omdat zij de menselijkheid bewaren. Deze Rizpa’s zijn er nog. Dat geeft moed. Je moet er niet aan denken wat er met onze samenleving gebeurt als zij wegvallen.

Diederik van Dijk is directeur NPV-Zorg voor het leven en senator namens de SGP.

Lees ook: Hoe christenen reageren op afschaffing verplichte bedenktijd abortus

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Abortus
- Voormalig abortusarts spreekt zich uit: "Kinderen waren seksueel overdraagbare aandoeningen"
- Selena (20) annuleerde twee keer een abortusafspraak: “Welk recht heb ik om het weg te nemen?”
- Stop met eenzijdige focus op 'anti-abortusmannen'
- Abortusonderzoek: 'Vrouwen lopen meer gezondheidsrisico's bij latere zwangerschappen'
- Een dubbel wonder bij de abortuskliniek
Meer over Abortus »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
ELK land dat abortus accepteert,

leert zijn volk niet om lief te hebben,

maar om GEWELD te gebruiken om te krijgen wat zij willen.

Dit is waarom abortus de grootste vernietiger van liefde en vrede is.’

Een beschaving die toestaat om ongewenst menselijk leven te doden,

is geen lang leven beschoren.

Het zijn NIET ALLEEN de kinderen die worden geaborteerd,

maar

ook de MENSELIJKHEID en MORAAL worden ondergraven.