cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
de hel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

13 oktober 2021 door Redactie

CIP-onderzoek: Ga je zonder levend geloof in Jezus naar de hel?

De hel. Het is een onderwerp waar we het liefst niet over spreken. Toch denkt 66 procent van de Nederlandse christenen dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat Rik.Marketing eind vorig jaar in opdracht van CIP.nl uitvoerde. 18 procent van de ruim 2000 deelnemers geeft aan het in bepaalde oneens te zijn met de stelling en 16 procent is neutraal. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK), de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is men het minst overtuigd van de stelling. CIP.nl vroeg enkele voorgangers naar een reactie: ”Wie de hel ontkent, ontkracht Gods Woord.”

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid

Aan het onderzoek deden in totaal ruim 2000 christenen mee. Zij beantwoordden vragen over veelbesproken onderwerpen zoals gebedsgenezing, seksualiteit, Israël en de doop. Daarnaast werden er ook persoonlijke vragen gesteld, over bijvoorbeeld het geloofsleven.  Van de 2025 respondenten is 56 procent man en 44 procent vrouw. Ook is er onderscheid gemaakt per kerkelijke stroming. 54 procent van de deelnemers rekent zich tot de reformatorische gezindte, 46 procent noemt zichzelf evangelisch.

In het onderzoek werd onder meer een reactie gevraagd op de stelling: ’Zonder een levend geloof in Jezus ga je naar de hel.’ Daarbij kon gekozen worden uit een score tussen 1 en 7: van volledig eens (7) tot volledig oneens (1). Deelnemers uit de Hersteld Hervormde Kerk zijn het stelligst overtuigd van de stelling met een score van 6,2. Ook de Gereformeerde Gemeenten (6), de Christelijke Gereformeerde Kerken (5,9) en de Gereformeerde Bond binnen de PKN scoren hoog. Daarmee kan gesteld worden dat reformatorische christenen overtuigder zijn van de stelling dan christenen uit andere kerken.

Rooms-Katholieke christenen zijn het minst overtuigd van de stelling. Zij scoren slechts een 3,4 waarmee dit het enige kerkverband binnen dit onderzoek dat het in bepaalde mate oneens is met de stelling. Daarnaast scoren ook PKN algemeen (4,3) en GKv (4,8) laag. Mensen uit de charismatische beweging (5,1) en de evangelische beweging (5) zijn het voorzichtig eens met de stelling.

Er is in het onderzoek ook onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. Daaruit blijkt dat Nederlandse christenen meer gaan twijfelen over de stelling naarmate ze ouder worden. Waar christenen tussen de 18-24 jaar nog een score van 6,1 behalen, ligt dat bij 65-plussers met een score van 5,1 direct een stuk lager.

Reactie voorgangers
”Ik betwijfel eerlijk gezegd of jongeren dit stelliger geloven dan ouderen”, reageert Wilkin van de Kamp, voorganger, auteur en oprichter van stichting Vrij Zijn. ”Dit is niet mijn ervaring. Waar ik, en anderen met mij, door onze jarenlange wandel met Jezus en levenservaring milder zijn geworden, zie ik deze zachtheid juist bij jongeren al terug. De hel roept veel vragen bij hen op. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of de hel niet in strijd is met Gods liefde. Volgens hen kan een hel die eeuwigdurend is niet in overeenstemming zijn met de God die liefde is.

"We zouden kunnen zeggen dat de hel de plaats is waar Gods liefde niet is. Het is de plaats waar de zielen verblijven die bewust aan Gods liefde voorbijgegaan zijn."

In mijn nieuw boek ’God is liefde, punt!’, dat in november uitkomt, geef ik antwoord op deze vraag en benadruk ik dat, omdat God liefde is, Hij het kwaad en de zonde haat. God neemt hier zo sterk afstand van dat er voor het kwaad een plaats is waar Hij niet is. In die zin zouden we kunnen zeggen dat de hel de plaats is waar Gods liefde niet is. Het is de plaats waar zielen verblijven die bewust aan Gods liefde voorbij hebben geleefd. Gescheiden van Gods liefde en Zijn aanwezigheid. Een plaats van totale verlatenheid. Het is de plek waar Gods liefde nooit meer ervaren of beleefd zal worden.” Lees hier de hele reactie van Wilkin van de Kamp.

”Sinds de zondeval ligt elk mens onder het oordeel van God”, reageert Ds. A. C. Uitslag op het onderzoek. De Christelijke Gereformeerde predikant uit Urk stelt dat de Bijbel duidelijk is: ”Op Golgotha is Christus als Borg in onze plaats tot zonde en vervloeking geworden. Nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8: 1). De eeuwige verdoemenis blijft echter op hen, die aan Gods liefde, in Christus geopenbaard, voorbijgaan (Joh 3: 36). De Schrift spreekt hierover duidelijke taal. Wie de hel ontkent, ontkracht Gods Woord. Alleen het geloof in Jezus Christus redt van het eeuwig verderf.” Lees hier de volledige reactie van Ds. Uitslag.

"De hel is zoiets ergs, dat het hier slechts een stamelen blijft."

”Hier zou veel over te zeggen zijn”, reageert Uitslag als hem wordt gevraagd zelf op de stelling te reageren. ”Diverse oudtestamentische en aan de Joodse apocalyptiek ontleende beelden worden in het Nieuwe Testament gebruikt om het feit van het eeuwige oordeel onder woorden te brengen. De hel is zoiets ergs, dat het hier slechts een stamelen blijft. Het van God verlaten zijn, het uitgesloten zijn van de gemeenschap met God en het ontberen van Zijn zegeningen vormt de kern van het eeuwige oordeel. Dit brengt groot verdriet en bittere gewetenswroeging met zich mee. Steeds weer wordt in de Schrift het eeuwige karakter van het oordeel onderstreept. Er komt nooit een einde aan. Daarom zal in het heden der genade steeds weer de oproep tot bekering en geloof in Christus als Redder moeten klinken!”

De komende weken publiceert CIP.nl diverse interviews en columns rondom dit onderwerp. 

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Hel
- Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn
- Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan
- Ds. Carmen Melissant ging anders naar de hel kijken: "God zal alles en iedereen herstellen"
- Zes redenen waarom de hel echt is
- Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel
Meer over Hel »

CIP onderzoek: hel
- Waarom ik niet meer in een middeleeuwse hel geloof
- Waarom volgens Teun van der Leer 'hemel en hel' geen kernpunten zijn van het evangelie
- Ds. Van der Sluijs: "Christenen houden de hel op afstand"
- De hel is fictief geworden
- Lara Mohn: "De hel komt in de evangelische beweging indirect ter sprake"
Meer over CIP onderzoek: hel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

L
Je kunt ook de vraag omkeren: Ga je met een 'dood geloof' naar de hemel?