cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
CGK Zwolle
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 oktober 2021 door Jeffrey Schipper

CGK Zwolle accepteert vrouwen als ouderling, diaken en predikant

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Zwolle heeft het besluit genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. ‘Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in praktijk om vrouwen een volwaardige plek te geven in het kerkelijk leven. Hier is jarenlang nadenken, overwegen en kerkelijk geduld aan vooraf gegaan’, laat de gemeente in een persverklaring weten.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Sinds 20 jaar zijn er al vrouwen actief in diverse kerkelijk rollen en functies in de kerk van Zwolle, zoals bijvoorbeeld Dien de Haan (1934-2019). Zij was in het begin van deze eeuw al voorganger in de kerkdiensten. Ook in diaconie, pastoraat en bestuurlijke functies binnen de kerkenraad zijn vrouwen actief in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. Maar tot nog toe is de rol van vrouwen nooit geformaliseerd in een ambt, omdat kerkelijke regels dat niet toestaan.

Zwolle wil een einde maken aan die kerkelijke spagaat en vraagt daarom de landelijke kerkvergadering – de generale synode – om ruimte te maken voor vrouwelijke ambtsdragers. De generale synode komt begin 2022 bijeen en dan staat de vraag op de agenda van de vrouw in het ambt.

‘Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in praktijk om vrouwen een volwaardige plek te geven in het kerkelijk leven. Hier is jarenlang nadenken, overwegen en kerkelijk geduld aan vooraf gegaan.’

Heet hangijzer
De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

Het feit dat samenwerkingsgemeenten in IJmuiden, Arnhem, Hilversum, Deventer en Nieuwegein vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd zorgt voor frustratie bij CGK’ers die de huidige afspraken willen handhaven. Tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers vinden dat dit proces te lang duurt en hebben in de media herhaaldelijk opgeroepen tot actie. Zij ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd.

Dat de kerkenraad van de CGK Zwolle heeft ingestemd met de beslissing om vrouwen tot het kerkelijk ambt toe te laten, is binnen dit kerkverband uniek. Het is namelijk de eerste keer dat in een christelijke gereformeerde kerk, die geen officieel samenwerkingsverband heef met Nederlands-gereformeerden of gereformeerd-vrijgemaakten, vrouwelijke ambtsdragers worden toegelaten.

‘We voelen in toenemende mate verlegenheid en ongemak over deze gedoogpraktijk, waarin vrouwen en mannen dezelfde taak doen maar een andere ‘kerkelijke behandeling’ krijgen.’

Brief
De Zwolse kerkenraad is zorgvuldig te werk gegaan. Uit een brief, gericht aan gemeenteleden, blijkt dat afgelopen mei een enquête is gehouden waaruit blijkt dat ‘een overtuigende meerderheid er voorstander van is dat de ambten per direct opengesteld worden voor vrouwen. Zowel het ambt van ouderling, diaken als predikant. Dit proces kent een lange voorgeschiedenis die twintig jaar (!) teruggaat. In 2001 kregen zusters in onze gemeente pastorale en diaconale taken en verantwoordelijkheden.’

In 2019 nam de voltallige kerkenraad van de CGK in Zwolle het principebesluit om de ambten voor vrouwen open te stellen. In afwachting van een uitspraak van de generale synode werd het besluit nog niet in gang gezet. ‘Het uitstel duurt inmiddels anderhalf jaar, terwijl we als CGK Zwolle in de veronderstelling verkeerden dat het enkele maanden zou duren’, schrijft de kerkenraad in de brief aan de gemeenteleden. (…) ‘We voelen in toenemende mate verlegenheid en ongemak over deze gedoogpraktijk, waarin vrouwen en mannen dezelfde taak doen maar een andere ‘kerkelijke behandeling’ krijgen.’

‘We zijn ons ervan bewust dat we ons kerkelijk in een kwetsbare positie brengen, want we realiseren ons dat dit leidt tot spanning in het kerkverband’, vervolgt de kerkenraad. ‘Ons uitgangspunt hierin blijft dat we volwaardig CGK kerk willen zijn en ons inzetten om loyaal deel uit te blijven maken van ons kerkverband. Wij vinden het belangrijk dat binnen ons kerkverband ruimte is voor verscheidenheid in bijbeluitleg, zolang we staan op hetzelfde fundament van Jezus Christus. En vanuit onze missionaire roeping slaan we ook deze weg in.’

Lees ook: CGK’ers organiseren crisisberaad: 5 belangrijke vragen over mogelijke kerkscheuring.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

CGK-crisis
- Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'
- Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt
- Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'
- Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?
- Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers
Meer over CGK-crisis »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Het zat er aan te komen; een kerkdienst in Zwolle lijkt ook niet op een dienst in een Bewaar het Pandgemeente. Ontbind je als CGK en voeg je bij een verband waar je het meest op lijkt: Gergem, HHK, GKv/NGK of nog iets anders naar keuze. Zo doormodderen is een complete aanfluiting....of geef elkaar de ruimte zoals binnen de CGK zoals in de GKv/NGK.