cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Theo Algra
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 februari 2021 door Jeffrey Schipper

Hoe kunnen christenen de antichrist herkennen? Theo Algra deed onderzoek

“Openbaring 13 maakt duidelijk dat christenen door de grote verdrukking gaan. Er komt een wereldwijde vervolging van christenen, die zijn weerga niet zal kennen”, zegt Theo Algra. De Bijbelse eindtijdprofetieën verschaffen volgens Theo een blauwdruk van de toekomst van onze planeet. Een belangrijk deel daarvan is volgens hem inmiddels realiteit geworden. In zijn boek ‘Eindtijd in zicht’ zet de schrijver uiteen waarom de komst van de antichrist dichterbij is dan we denken.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Openbaring 13 beschrijft ‘het beest met zeven koppen’. Volgens jou staan deze koppen voor zeven wereldrijken: het Egyptische rijk, het Nieuw-Assyrische rijk, het Babylonische rijk, Meden en Perzen, het Grieks-Macedonische rijk, het Romeinse rijk en nazi-Duitsland. Dat is een hele concrete beschrijving. Hoe kun je hier zo van overtuigd zijn op basis van wat de Bijbel zegt?

“In Openbaring 17 worden aan de koppen concrete kenmerken toegeschreven

  • Eén ervan was dood, maar werd weer levend;
  • De achtste (het rijk van de antichrist) komt voort uit één van de zeven;
  • Als Johannes zijn profetie opschrijft zijn er vijf ‘gevallen’, dat wil zeggen ze zijn op gewelddadige wijze aan hun eind gekomen.

Dan moet er ook een concrete betekenis zijn. Vaak worden de koppen gezien als zeven opeenvolgende Romeinse keizers uit de eerste eeuw. Maar het is onduidelijk of je dan bij Augustus of bij Julius Caesar zou moeten beginnen en Galba wordt vrijwel altijd overgeslagen. Daarbij komt dat minstens drie keizers een natuurlijke dood zijn gestorven. Bovendien, wie zou de achtste keizer moeten zijn die uit één van de zeven is voortgekomen?

"Om het visioen te begrijpen moeten we ons niet beperken tot een relatief korte periode in de eerste eeuw. Maar het gaat juist om het bredere perspectief."

De betekenis moet in een andere richting worden gezocht. In tegenstelling tot de horens, stellen de koppen namelijk geen individuele machthebbers voor, maar koninkrijken. In dit geval de grote wereldrijken die in de loop van de geschiedenis door satan zijn geïnspireerd om Gods volk te vervolgen en te vernietigen. Niet voor niets wordt satan in Openbaring 12 voorgesteld als een zevenkoppige draak.

Het zesde rijk was het Romeinse rijk uit de tijd van Johannes. Het achtste rijk is het toekomstige rijk van de antichrist. Dit zal voortkomen uit het zesde. De zesde kop zal als het ware weer tot leven komen, in tegenstelling tot de andere koppen. Het zevende rijk is inderdaad nazi-Duitsland, dat de meest ernstige en gruwelijke joden-vervolging aller tijden op zijn geweten heeft.
Om het visioen te begrijpen moeten we ons niet beperken tot een relatief korte periode in de eerste eeuw. Maar het gaat juist om het bredere perspectief. Om de hele loop van de geschiedenis met betrekking tot Gods volk. Vanaf Genesis tot en met Openbaring.”

In dit hoofdstuk komt ook het merkteken van het beest aan bod: 666. Wat maakt de Bijbel duidelijk over dit getal en waarom zouden christenen opmerkzaam moeten zijn als het over ‘666’ gaat?
“Tijdens het bewind van de antichrist komt er een tijd dat je niet meer deel kunt nemen aan het economische leven, tenzij je het logo van de antichrist laat tatoeëren op je hand of je voorhoofd”, maakt Theo duidelijk. “Andere opties zijn de naam van de antichrist of het getal 666. Ik denk niet dat het om een onderhuidse chip zal gaan zoals vaak wordt gesuggereerd, maar om een zichtbaar teken van loyaliteit aan de grote Leider. Uiteraard is het vandaag de dag niet moeilijk om een digitale registratie te koppelen aan het nemen van dit teken. Je betaalrekeningen zullen op een gegeven moment worden geblokkeerd als je nog niet bent geregistreerd. Uiteraard ligt hierin voor gelovigen een immense beproeving opgesloten. Velen zullen redeneren dat het accepteren van het merkteken geen kwaad kan. Maar de Bijbel waarschuwt daarentegen in Openbaring 14:11 dat iedereen die het merkteken neemt, verloren zal gaan.

"Ik denk niet dat het om een onderhuidse chip zal gaan zoals vaak wordt gesuggereerd, maar om een zichtbaar teken van loyaliteit aan de grote Leider."

In het Grieks heeft iedere letter een getalwaarde. Als je de getalwaarden van de letters van een naam optelt, dan krijg je een totaalgetal dat hoort bij die naam. Zo kunnen christenen de antichrist op tijd herkennen, want de getalwaarde van zijn naam zal gelijk zijn aan 666. Ik vermoed trouwens dat de antichrist hiervan zelf ook op de hoogte zal zijn. Hij zal er zelfs prat op gaan, want hij heeft een grote hekel aan God en trekt zich van de Bijbel niets aan.”

Als je de krant naast Openbaring 13 legt, wat valt je dan op?
“In Openbaring 13 gaat het om een dictatoriale en repressieve wereldregering. Als je het nieuws volgt kun je je afvragen of er al tekenen te bespeuren zijn die in die richting wijzen. Het gevaar is wel dat we dan te speculatief worden. Desondanks noem ik een paar dingen die me opvallen in verband met Openbaring 13.

In de eerste plaats zien we een groeiende maatschappelijke onrust. De politieke elite wordt niet meer vertrouwd. Zij blijkt niet in staat om de grote wereldproblemen op te lossen op het gebied van klimaatverandering, milieuvervuiling, kernwapens en terrorisme. Demonstraties, onverdraagzaamheid, complot-denken, en geweld nemen toe. Net zoals dat vóór de Tweede Wereldoorlog het geval was in Duitsland, zal dat leiden tot de roep om een sterke hand die wereldwijd orde op zaken stelt.”

"Een dictatoriale wereldregering heeft in internet een uitstekend en efficiënt middel tot haar beschikking om de planeet onder controle te houden en om haar propaganda te verspreiden. Dit is uniek in de geschiedenis."

De schrijver wijst ook op de opkomst en de rol van het internet. “Vandaag de dag is het internet volledig verweven met ons persoonlijke en maatschappelijk leven. Momenteel heeft meer dan 50 procent van de wereldbevolking een smartphone en dat neemt alleen maar toe. Een dictatoriale wereldregering heeft in internet een uitstekend en efficiënt middel tot haar beschikking om de planeet onder controle te houden en om haar propaganda te verspreiden. Dit is uniek in de geschiedenis. Aan privacy-zorgen heeft een dictator trouwens geen enkele boodschap.

Het derde is het dynamische en sprekende beeld van het Beest, dat verplicht aanbeden moet worden. Dat is niet zo onzinnig als het lijkt. Het zou hier kunnen gaan om videostreams, die over de hele wereld via internet bekeken worden, waarin de antichrist zich richt tot de wereldbevolking. Je kunt je zelfs voorstellen dat het met behulp van moderne androïde-technologie mogelijk zal zijn om op talloze locaties een levensechte kloon neer te zetten van de Leider. Niet te onderscheiden van echt. Dat geeft een gevoel van nabijheid, persoonlijke aandacht en intimiteit. Het is de volgende stap na Deepfake. Zo zal de antichrist zijn misleidende boodschap gemakkelijk kwijt kunnen. Maar dan wel onder de voorwaarde dat kijken en luisteren naar dit levensechte 3D-beeld een absolute verplichting wordt, waar niemand onderuit kan.”

Wat is één van je belangrijkste ontdekkingen geweest als het gaat om Openbaring 13 en wat zou je hierover willen meegeven aan onze lezers?
“Openbaring 13 beschrijft de tijd die in de Bijbel de grote verdrukking wordt genoemd. Dat is de komende wereldwijde vervolging van christenen, die zijn weerga niet zal kennen. Daarop zullen we ons moeten voorbereiden. Het zal zelfs de moeilijkste periode worden uit de geschiedenis van het christendom. Daarom moeten we onder ogen zien dat er enkele kardinale misvattingen bestaan over de eindtijd. Bijvoorbeeld de uitleg dat met de grote verdrukking de verovering van Jeruzalem in het jaar 70 wordt bedoeld. De antichrist zou al lang verleden tijd zijn.

Een andere populaire zienswijze is de gedachte dat de opname vóór de komst van de antichrist gaat plaatsvinden. Wij zouden de grote verdrukking dus niet hoeven mee te maken. In beide gevallen bestaat het grote gevaar dat de misleidingen van het antichristelijk regime niet tijdig zullen worden onderkend. Met alle gevolgen van dien. Daarom zou ik mee willen geven dat het van belang is om de Bijbel, wat dit onderwerp betreft, opnieuw en onbevooroordeeld te bestuderen. De opname van de Gemeente zal niet eerder plaatsvinden dan na de grote verdrukking. Maar wel vóórdat de rampen losbarsten die in Openbaring worden aangekondigd met zeven bazuinen”, aldus Theo.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Klik hier voor meer informatie over het boek van Theo Algra

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
We weten maar één ding zeker en dat is dat Christus Overwinnaar is en Hij zal ons helpen om voor Hem door het vuur te gaan. Hem zij de glorie!!