cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
social media
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

22 januari 2021 door Redactie

Macht van Big Tech neemt toe: waakzame christenen harder nodig dan ooit

Big Tech lijkt steeds meer die touwtjes in onze huidige wereld en maatschappij in handen te krijgen. Dat zagen we onder andere aan de permanente ban die president Donald Trump van Twitter kreeg. Maar ook christenen klagen steeds vaker over censuur. Is dit terecht? Wordt het christenen steeds moeilijker gemaakt om uit te komen voor hun waarden en normen? Hoever reikt de macht van Big Tech? En is het alleen maar negatief wat Big Tech ons brengt of zijn er ook veel mogelijkheden voor christenen? We bespreken het hieronder.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Nienke CIP.

Word ook lid

Donald Trump
De macht die Big Tech heeft is voor veel mensen al langere tijd reden tot zorg. Recent werd het opnieuw onderwerp van discussie. Na de bestorming van het Capitool besloten Twitter, Google, Apple en Amazone namelijk keihard in te grijpen. Voormalig president Trump werd op tal van kanalen geblokkeerd waardoor hij mensen niet meer via social media kan bereiken. En juist dat was zijn belangrijkste wijze van communiceren. Al snel zetten Trumpaanhangers een alternatief social medium op poten: Parler. Ook daar stak Big Tech echter een stokje voor door er simpelweg voor te zorgen dat Parler geen servers had waardoor het niet in de lucht bleef. Ook werd de app geweerd in de Appstore van Apple en de Playstore van Google.

Greep Big Tech terecht in na de bestorming van het Capitool?

Het bleef overigens niet bij Trump. Ook veel aanhangers van Trump en invloedrijke mensen die hem openlijke steunden kregen problemen met social media. Tal van accounts werden verwijderd. Een terechte ingreep na de bestorming van het Capitool? Of kunnen we spreken van machtsmisbruik?

Big Tech
Onder Big Tech verstaan we technologie- en internetgiganten die zoveel macht hebben dat ze bijvoorbeeld kunnen bepalen wat mensen wel of niet te zien krijgen op internet en social media. Denk daarbij aan enorme bedrijven als Amazon, Apple, Google, Facebook en Twitter. Hoe je het ook wendt of keert: deze bedrijven hebben ongelooflijk veel macht. Hoe goed je ook filters en dergelijke instelt op social media, uiteindelijk bepalen zij wat je wel en niet te zien krijgt. Veel mensen zijn daar ontzettend kritisch op, maar gebruiken dezelfde social media-kanalen zelf volop in het dagelijks leven om zichzelf, hun mening of hun bedrijf te promoten.

Aan de ene kant kan gezegd worden dat deze bedrijven zelf bepalen welke regels ze hanteren. Hun platform, hun regels, is een veelgehoord argument van mensen die vinden dat Big Tech volledig in hun recht staat als ze mensen weren: Jij kiest ervoor om op Twitter te gaan en daarmee ga je automatisch akkoord met het feit dat zij de spelregels bepalen. En dat die regels jou niet altijd goed uitkomen, is niet het probleem van Twitter. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle Big Tech.

Big Tech vindt juist dat ze verantwoordelijkheid hebben genomen door in te grijpen na de bestorming van het Capitool.

Aan de andere kant is dat misschien ook wel weer iets te gemakkelijk. Want als Big Tech zo veel macht heeft, heeft men ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan mag redelijkerwijs van deze bedrijven verwacht worden dat ze niet ‘zomaar’ censuur toe passen. Big Tech vindt overigens juist dat ze verantwoordelijkheid hebben genomen door in te grijpen na de bestorming van het Capitool. Er blijven dan echter nog wel wat vragen open staan. Waarom grepen ze nu pas in terwijl Trump zich al jaren op deze manier gedraagt op social media? Waarom zijn ze zo alert bij Trump maar mag de Iraanse Ayatollah Khamenei, die meermaals opriep tot vernietiging van Israël, wel online blijven?

Inperken vrijheid van meningsuiting
Het zijn vragen die de verdeeldheid alleen maar verder toe doen nemen. Mensen krijgen het vermoeden dat de Big Tech-bedrijven niet objectief zijn en een kant kiezen. Nu is objectief zijn haast onmogelijk als Twitter of Facebook. Het beeld dat gecreëerd wordt door tegenstanders van Big Tech is echter niet geheel terecht. Ook van ayatollah Khamenei zijn namelijk verschillende keren tweets verwijderd. Daarbij heeft Trump vele malen meer volgers en veel meer invloed, waardoor men alerter is.

Blijft de vraag staan of er sprake is van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Ook daar verschillen de meningen behoorlijk over. Daarmee komen we eigenlijk weer terug bij bovenstaande argumenten. Voorstanders van het ingrijpen van Big Tech zullen zeggen: niemand verbiedt Trump of andere mensen hun mening te hebben. Maar ze mogen wel zelf bepalen welke meningen in hun huis geuit mogen worden. Tegenstanders zullen over maatschappelijke verantwoordelijkheid en objectiviteit beginnen.

Big Tech en christenen
Even weg van de hele situatie rondom Trump. Hoe zit het precies met de positie van christenen? We krijgen namelijk steeds vaker signalen van christenen die zeggen dat ze in hun vrijheid worden beperkt om te zeggen wat ze denken op grond van de Bijbel. En laten we eerlijk zijn: veel christelijke waarden botsen met de wijze waarop vandaag de dag over tal van onderwerpen wordt gedacht. Zo vinden veel christenen dat het enige Bijbelse huwelijk dat tussen man en vrouw is en keuren ze relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht af. Hoewel veel christenen anders beweren, mag je die mening gewoon hebben en censureert Big Tech ook die mening niet. Het wordt een ander verhaal wanneer bij het ventileren van de mening wordt gediscrimineerd, zeker wanneer dit gebeurt door mensen op een invloedrijke positie.

Big Tech is niet bezig met het stelselmatig bannen en verwijderen van christenen. 

Hetzelfde geldt voor een onderwerp als abortus. Je hebt als christen gewoon het recht om prolife te zijn en je mag die mening ook uiten. Maar mensen in het wilde weg voor moordenaar uitmaken, is een heel ander verhaal en kan worden gezien als intimidatie. Daarom wordt door social media-kanalen in dergelijke gevallen soms ingegrepen, zeker wanneer iemand er melding van maakt.

Incidenten
We kunnen met redelijke zekerheid vaststellen dat Big Tech niet bezig is met het stelselmatig bannen en verwijderen van christenen en de waarden en normen die veel christenen hebben. Je bent ook op social media volledig vrij om je principes te uiten. Het is daarbij wel goed om jezelf af te vragen of het niet ten alle tijden beter is om dit met liefde en bewogenheid te doen.

Hoewel Big Tech er niet stelselmatig mee bezig is, zijn er wel degelijk incidenten. Zo verwijderde Facebook vorig jaar oktober een pagina van Restored Hope Network (RHN), een pagina voor christelijke LHBT’ers, waar soms getuigenissen werden geplaatst van mensen die vertelden ‘genezen’ te zijn van hun homoseksuele gevoelens. Ook besloot Instagram om video’s van aanbiddingsleider Sean Feucht te verwijderen met aanbidding en gebed. De video’s zouden ‘valse en schadelijke informatie’ bevatten en de ‘diversiteit niet bevorderen’.

Verder werd er een video van John Piper door YouTube verwijderd omdat de voorganger daarin veronderstelde dat sommige mensen het coronavirus krijgen als oordeel van God vanwege zondig gedrag. Hij verwees daarbij naar homoseksualiteit. Tot slot werd ook een video van voormalig transgender Walt Heyer door YouTube gecensureerd. De video, waarin Heyer zijn levensverhaal vertelt, werd verwijderd wegens ‘haatdragende inhoud’.

Het mes snijdt aan twee kanten
Hoewel er dus wel degelijk voorbeelden te noemen zijn, worden christenen niet stelselmatig gecensureerd door Big Tech. Bovendien is het goed om te beseffen dat het mes altijd aan twee kanten snijdt. Dezelfde christenen die vinden dat Twitter en Facebook niet het recht hebben om iemand als Trump te weren, stonden eerder vooraan om hun beklag te doen over BOL.com omdat in de webshop een stripboek t te vinden is waarin met Jezus wordt gespot. En dezelfde christenen die vinden dat je vrij bent om openlijk christelijke waarden uit te dragen en daarbij homoseksuelen mag beledigen, beklagen zich vervolgens wel als er filmpjes van een cabaretier verspreid worden via social media waarin hij God belachelijk maakt.

Waarom zou de ene groep meer bescherming verdienen dan de andere groep?

Overigens kan dit argument ook juist tégen Big Tech worden gebruikt. Wanneer je ervoor kiest om mensen die zich negatief uitlaten over homoseksualiteit en daarbij beledigende woorden gebruiken te waarschuwen of te schorsen, is het wel zo rechtlijnig om dit ook te doen bij mensen die een christen en zijn of haar God schofferen en beledigen. Waarom zou de ene groep immers meer bescherming verdienen tegen hoon en spot dan de andere groep?

Infrastructuur van de duivel
Toch wordt het internet en Big Tech door veel christenen gewantrouwd. Ds. M. van Reenen stelde recent in een interview met CIP.nl dat het internet “de infrastructuur voor de antichrist” is: “We zouden moeten beseffen dat alle wereldrijken uit het verleden ten diepste geen echte wereldrijken waren. Alexander Grote, Napoleon en Hitler hadden die aspiratie, maar het is hen nooit gelukt. Eén van de belangrijkste redenen waarom het niet lukte, is dat het vrijwel onmogelijk was om de communicatie bij elkaar te houden. Dankzij internet is dit probleem verleden tijd. De échte wereldleiding ligt niet zozeer in Genève (Verenigde Naties) of Brussel (EU), maar in Sillicon Valley.

Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft weten ongekend veel van mensen. Ze slaan ongelooflijk veel informatie op en algoritmen zijn dag en nacht aan het rekenen om hier conclusies uit te trekken. Steeds nauwkeuriger is men daardoor in staat om mensen te doorgronden, van de ‘nodige’ informatie te voorzien en op de gewenste manier te ‘gebruiken’. Zo krijgt de computertechnologie haast een soort goddelijke positie. Kortom, het internet van de toekomst is bij uitstek in staat om de wereld tot één geheel te smeden, de geesten rijp te maken voor de aanbidding van de antichrist en iedereen buiten te sluiten die niet wenst mee te doen.”

Big Tech biedt ongekend veel mogelijkheden
Laten we tot slot ook vooral niet vergeten dat Big Tech ongelooflijk veel mogelijkheden biedt voor christenen. En dan bedoelen we niet de mogelijkheid om je mening erdoor te duwen of de mogelijkheid om andere mensen te beledigen. Nee, we doelen op de mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te delen met anderen. Om de liefde van God uit te delen hoef je, dankzij Big Tech, niet langer meer op de markt of in het winkelcentrum te gaan staan. Je kunt het gewoon op je social media-kanalen doen. Dat is ook nog eens enorm coronaproof!

Om de liefde van God uit te delen hoef je, dankzij Big Tech, niet langer meer op de markt of in het winkelcentrum te gaan staan.

Wereldwijd zijn er inmiddels duizenden en duizenden mensen tot geloof gekomen dankzij de mogelijkheden die we door Big Tech hebben. Denk aan een organisatie als GlobalRize die het evangelie verspreiden via internet. Ze gebruiken daarbij social media en runnen tal van websites. In totaal verspreiden ze het Evangelie in zo’n dertig verschillende talen. Ook bieden ze een gratis online Bijbelcursus aan. Elke dag opnieuw bereiken ze meer dan een miljoen mensen over de hele wereld met het Evangelie.

Of wat te denken van het werk van Faraidoun en Wesselien Fouad die vanuit Nederland Koerden over de hele wereld bereiken met het Evangelie. Daarnaast houden ze zich ook bezig met het ondersteunen en discipelen van Koerdische christenen overal op de wereld. Soms zijn zij de enigen waar Koerdische christenen mee over hun geloof kunnen praten. Recent werd er tegelijk met een doopdienst hier in Nederland zelfs een doopdienst in een Koerdische plaats gehouden. Via het beeldscherm deden ze gewoon mee. Zonder Big Tech is ook het werk van Faraidoun en Wesselien onmogelijk.

Het is dus vooral zaak om het hoofd helder te houden, niet te snel mee te gaan in de waan van de dag, maar tegelijkertijd kritisch te blijven op macht die Big Tech heeft. En laten we vooral de ogen niet sluiten voor de ongekende mogelijkheden die het ons biedt om het Evangelie te verspreiden.

CIP.nl publiceert de komende weken meerdere artikelen over Big Tech. 

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Big Tech
- Is de opkomst van Big Tech een groot gevaar? Vier christenen geven antwoord
- Facebook opent aanval op tegenstanders coronavaccin
- Rick Bouter wijst christenen op het gevaar van Big Tech: "Grens tussen echt en nep vervaagt"
- Christelijke arts spreekt zich uit over het gebruik van hersenchips door Big Tech
- Facebook-factchecker vindt dat scheppingsverhaal alle kenmerken van een complottheorie heeft
Meer over Big Tech »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Een heel goed artikel, over een aktueel onderwerp. Complimenten redactie.

Een ander voorbeeld waar ik op dit moment bij verdere onderzoekingen rondom het thema "Vaccins en vaccinaties" door wordt gehinderd is dat er ook een forse censuur is op het terrein van medische informatie. Artsen die bijvoorbeeld informatie willen delen over het gebruik van HCQ en zink als uitstekend werkende middelen bij de behandeling van Covid-patiënten worden van internet verwijderd.