cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
rab en rik
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

20 januari 2021 door Opperrabbijn Jacobs en Rik Bokelman

Als geluk en gezondheid je levensdoel is, leef je een armoedig bestaan - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs legt deze week in Rab en Rik uit waarom het volk Israël wordt vergeleken met de maan. De maan heeft echter voor ons als individu ook een ontzettend belangrijke les. En draait je leven om gezondheid en geluk? Dan leid je volgens de opperrabbijn maar een armoedig bestaan. Dit en meer in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik. 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Patrick Simons.

Word ook lid

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt Rik enkele vragen, waar de rabbijn weer antwoord op geeft. Rab en Rik is een boeiend initiatief waarbij je vanuit het oudste boek ter wereld lessen leert voor vandaag!

Sidra/Schriftgedeelte van de week: Sjemot/Exodus 10:1 - 13:16

In deze Sidra wordt het gebod gebracht om de geschiedenis van de Uittocht uit Egypte aan je kinderen te vertellen en ook het verbod van het eten van chameets, gerezen deeg, gedurende Pesach. Waarom neemt de Uittocht uit Egypte zo’n enorm belangrijke plaats in binnen het Joodse leven? Niet alleen op Pesach wordt de Uittocht uit Egypte herdacht maar meerdere keren per dag wordt die Uittocht vermeld. Het was toch in feite een geschiedenis die zich door de eeuwen heen meerdere keren heeft herhaald. Joden hebben vele slavernijen moeten doorstaan en evenzovele bevrijdingen hebben plaatsgevonden. Denk aan de Inquisitie, de Holocaust, de talloze pogroms door de eeuwen heen, de Kruisvaarders en zo kan ik nog pagina’s verder gaan.

De Uittocht vormt een essentiële basis voor het Jodendom. 

Het gegeven dat de Uittocht uit Egypte zeer uitgebreid wordt vermeld en andere ballingschappen nagenoeg onvermeld blijven heeft als reden dat die Uittocht een essentiële basis vormt van het Jodendom. Mitsrajim, het Hebreeuwse woord voor Egypte, betekent, als we het letterlijk vertalen, begrenzingen. Voortdurend moeten we onze grenzen doorbreken, stijgen op de spirituele ladder.

In de Sidra van deze week wordt ook het gebod vermeld om de kalender aan de hand van de nieuwe maan vast te leggen. Als de nieuwe maan werd waargenomen werd die dag door het Sanhedrin, het Hoge Gerechtshof, bepaald tot de eerste van de nieuwe maand. Op de vijftiende van de maand is het dus altijd volle maan en daarna verkleint de maan weer. Volgens de algemene gewone kalender bestaat een jaar uit 365 dagen met iedere vier jaar een correctie, een schrikkeljaar. Vervolgens vindt die correctie dan weer eens per honderd jaar niet plaats. Het zonnejaar wordt willekeurig in twaalf maanden verdeeld van dertig of eenendertig dagen, met februari bestaande uit achtentwintig of negenentwintig dagen.

In het Joodse jaar heeft een maand negenentwintig of dertig dagen, maar is er wel sprake van twaalf maanden. Een kleine berekening leert ons dan dat na een aantal jaren de lentemaand in de winter zal vallen. En dus, omdat Pesach wordt aangeduid als de lentemaand, wordt er zeven keer in de negentien jaar een schrikkelmaand ingevoegd.

De maan is soms klein, daarna weer groot en vervolgens nagenoeg onzichtbaar. Zo ook het Joodse volk.

Maar nu even met een spirituele vertaalslag naar het heden. De reden dat in de Joodse kalender de maan leidend is, is omdat het Joodse volk wordt vergeleken met de maan. De maan is soms klein, daarna weer groot en vervolgens wordt de maan nagenoeg onzichtbaar. Zo ook het Joodse volk. Er zijn perioden van bloei en perioden van zware duisternis. Als we bijna niet meer bestaan moeten we weten dat er ook weer een periode van volle maan zal komen. En als het ons als volk voor de wind gaat, moeten we niet denken dat dit altijd zo blijft.

Wat geldt voor het gehele volk, geldt voor ieder als individu. Voor- en tegenspoed wisselen elkaar af. Als het me goed gaat mag ik niet denken dat het altijd zo wel zal blijven en dat ik dat toch maar mooi voor elkaar heb. En als er onverhoopt duisternis heerst in mijn persoonlijke leven, moet ik beseffen dat het ook weer volle maan zal zijn. En nog dieper vertaald hebben de nieuwe maan en de volle maan betrekking op het spirituele niveau, mijn vroomheid. Soms sta ik op hoog niveau en soms gaat het met mijn niveau van vroomheid minder goed.

Een mooie gedachte, maar…Er klopt iets niet. De bedoeling is toch dat ieder mens in een voortdurende stijging zit, zichzelf meer en meer verbetert! Hoe kunnen we dan vergeleken worden met de maan, wanneer dit betrekking heeft op ons geestelijke niveau? Maar hier ligt een essentiële boodschap besloten. Van nieuwe maan naar volle maan staat voor het verspreiden van licht, ook in onszelf. Het doen van goed. En op het moment van volle maan heb ik de kracht om vanuit die positie me meer te concentreren op het gevecht tegen het kwaad. Als ik daarmee dan weer klaar ben, en de maan is als het ware verdwenen, vanuit mijn niveau heb ik het kwaad verslagen, kan ik weer beginnen met het doen van goed, op een hoger niveau. En bij die nieuwe volle maan, heb ik dus weer de kracht om het kwaad op een hoger niveau te bestrijden.

Van nieuwe maan naar volle maan staat voor het verspreiden van licht, ook in onszelf.

Wat bedoel ik met goed en kwaad op een hoger niveau? Het doen van goed op een beginners niveau is bijvoorbeeld arme mensen wat geld geven. Het bestrijden van kwaad op een beginners niveau kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het niet stelen. Op een veel hoger niveau is het doen van goed bijvoorbeeld het bedrijven van goede daden zonder enige vorm van hoogmoed. En het nalaten van kwaad kan betrekking hebben op het verwijderen van gedachten die wellicht niet helemaal zuiver zijn. Als ik dus de vergelijking goed impliceer, is er sprake van een voortdurende geestelijke groei van goed naar beter.

Rik: Ik had het vandaag nog met een goede vriend over de maan. Des te interessanter is het dat u er nu ook over begint. Wat de maan volgens u tot ons allen zegt is helemaal waar; perioden van voorspoed wisselen elkaar altijd af met mindere periodes. In de cultuur waarin wij leven lijkt in mijn beleving een eenzijdige nadruk op voorspoed en het bereiken daarvan te zijn en lijkt er veel minder oog te zijn voor hoe om te gaan met tegenspoed. Ziet u dat ook zo? En wat staat er op het spel wanneer we alleen of te eenzijdig ons als mens richten op het creëren van voorspoed?
Rab: "Helemaal mee eens dat alles draait om voorspoed. ‘Als je maar gelukkig bent.’ ‘Gezondheid gaat boven alles.’ Natuurlijk zijn geluk en gezondheid van zeer essentieel belang. Maar als het je levensdoel is om gelukkig te zijn en gezond te blijven, leef je een armoedig bestaan dat niet realistisch is. Gezondheid en geluk zijn middelen, prima! Maar het doel moet absoluut hoger liggen. Het dienen van de Eeuwige, je naaste liefhebben gelijk je zelve. Als dat je doel is, ben je in staat om overeind te blijven als onverhoopt de middelen, geluk en gezondheid, ontbreken. Want je doel ligt veel hoger dan de middelen."

Rik: Het is ook helemaal waar dat je weet dat na perioden van duisternis het op een dag weer volle maan zal worden. Toch is dat geloven vaak erg lastig. Veel mensen zien het licht aan het einde van de tunnel niet. Ik denk aan iemand die worstelt met zelfmoordgedachten, depressiviteit, somberheid. Hoe kun je in die volle maan geloven, juist wanneer je dat gewoon niet lukt omdat het zo ontzettend donker in je leven is? Wat is dan uw beste advies?
Rab: "Als er sprake is van een depressie waaraan een psychiatrisch defect ten grondslag ligt, moet er een afspraak worden gemaakt met een psychiater. Als de depressie geen medische oorzaak heeft, maar als de zwartgalligheid het gevolg is van bijvoorbeeld doemdenken, alles zwart-zien, dan moet er aan het geloof gewerkt worden. Hoe diep zit je geloof? Geloof je alleen als het goed gaat? Als alles volgens jouw plan verloopt? Hoewel geloof een kwestie is van geloven en niet van begrijpen, zal het geloof gebaseerd moeten zijn op het verstand. Met andere woorden: ik moet beseffen dat geloof een noodzaak is. Als mijn geloof op dat niveau is gekomen, zullen er geen zelfmoordgedachten zijn en geen somberheid. Om dit niveau te bereiken zal ieder moeten zwoegen en voortdurend aan zichzelf werken."

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Rab en Rik
- De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...
- Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik
- De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik
- Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik
- Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik
Meer over Rab en Rik »

Meld je gratis aan voor de wekelijkse Rab en Rik Nieuwsbrief!

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen