RabenRik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt Rik enkele vragen, waar de rabbijn weer antwoord op geeft. Rab en Rik is een boeiend initiatief waarbij je vanuit het oudste boek ter wereld lessen leert voor vandaag!


Nieuws

De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...

In deze allerlaatste aflevering van Rab en Rik schrijft opperrabbijn Jacobs over hoogmoed en bescheidendheid. Het gaat er daarbij volgens hem vooral om dat we onszelf onderzoeken en niet naar de ander wijzen. En de opperrabbijn sluit deze reeks af me

Dagelijks leven

Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik

Heeft Mozes zijn eigen sterven beschreven in de Bijbel? Wat kan de treurrede van God over het sterven van Mozes ons leren? En waarom bedankte God Mozes eigenlijk voor het kapotgooien van de stenen tafelen? Was dat het beste wat hij ooit gedaan heeft?

Dagelijks leven

De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik

Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest dansen de joden met de Thora. Daarna gaan ze eruit lezen. Maar is dat geen vreemde volgorde? Wat is de betekenis daarvan en zit er ook een les in voor christenen? En waarom is de Thora net een huwelijksakte?

Dagelijks leven

Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik

Zijn er vandaag de dag eigenlijk nog wel afgoden in onze Westerse wereld? En wat is dan de grootste afgod? Deze vragen bespreekt opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik. Bovendien vertelt hij wat volgens hem de beste eigenschappe

Dagelijks leven

Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs het indrukwekkende verhaal van een rabbijn die om vergeving vroeg terwijl hij niets fout had gedaan. Wat kunnen we daarvan leren? En wat heeft dat met Grote Verzoendag en berouw te maken? Je leest het allemaal in dez

Dagelijks leven

Het Sjema weerklonk in de gaskamers en op de brandstapels - Rab en Rik

Vorige week was het Grote Verzoendag. Opperrabijn Jabobs vertelt over een indrukwekkend moment waarop een gebed werd uitgesproken dat al eeuwenlang overal door Joden wordt uitgesproken. Is een negatief zelfbeeld een overtreding van de Joodse wet? En

Dagelijks leven

Wat de sjofar mij persoonlijk vertelt - Rab en Rik

De sjofar speelt een grote rol in het Jodendom en ook op Joods Nieuwjaar galmt deze door de synagoge. Wat betekenen de verschillende klanken van de sjofar eigenlijk? En wat heeft dat opperrabbijn Jacobs persoonlijk te zeggen? Hij legt het vandaag uit

Dagelijks leven

Een essentiële les voor Joods Nieuwjaar - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs een belangrijke les met ons die juist tijdens Joods Nieuwjaar heel belangrijk is. Al merkt hij daarbij gelijk op dat Nieuwjaar helemaal niet de juiste vertaling is. En is er eigenlijk verschil in status van de Joodse

Dagelijks leven

Je helpt je naaste door hem te corrigeren - Rab en Rik

Wat is een verbond? En waarom is een verbond nodig tussen twee vrienden? Vandaag geeft opperrabbijn Jacobs antwoord op onder meer deze vragen. Verder gaat hij in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik in op de vraag hoe je als onderdelen van hetzelfde

Dagelijks leven

In het Jodendom zien we een gigantische opleving - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs meer over de ge- en verboden binnen het Jodendom. Wat betekent de opdracht om 'volgens Zijn richtlijnen te gaan'? Waarom speelt de Sjofar eigenlijk zo'n belangrijke rol in veel Bijbelverhalen? En hebben mensen mind

Dagelijks leven

Deze maand worden gebeden sneller verhoord - Rab en Rik

De Hoge Feestdagen zoals Jom Kippoer en het Joodse Nieuwjaar komen eraan! Maar opperrabbijn Jacobs vertelt vandaag dat die benaming eigenlijk misleidend is. Maar wat heeft een van de belangrijkste regels in het Jodendom daarmee te maken? En wat zegt

Dagelijks leven

Tot inkeer komen moet je geen dag uitstellen - Rab en Rik

Vandaag bespreekt opperrabbijn Jacobs het belangrijke gebod van het geven van de eerstelingen aan God. Maar wat heeft dat met hoogmoed en trots te maken? Waarom wil God het eerste van de oogst hebben? Wat zit daar voor les in verscholen? Op deze en a

Dagelijks leven

Gedenken is een voortdurende opdracht - Rab en Rik

Wat hebben de sjabbat en Amalek met elkaar te maken? Van God moeten we namelijk beiden gedenken. Maar grotere tegenpolen zijn lastig te vinden. Hoe zit dat precies? Moeten we het goede én het kwade gedenken? En wat is de beste manier om met corona om

Dagelijks leven

Zonder déze kennis kun je nooit tot goed gedrag komen - Rab en Rik

Vandaag staat Amelek centraal in Rab en Rik. Opperrabbijn Jacobs legt uit dat we niet alleen over hem moeten spreken als vijand van Israël. We hebben namelijk allemaal een Amelek in ons. Hoe zit dat dan precies? Hoe kunnen we die Amelek in onszelf ui

Dagelijks leven

Wie of wat is onze vijand in dit leven? Rab en Rik

Vandaag bespreekt opperrabbijn Jacobs de spirituele strijd die we als mens moeten vechten. Maar met wie vechten we? Wie of wat is onze vijand en wanneer hebben we deze verslagen? En hoe kunnen we een slechte neiging ten goede wenden? Je leest het all

Dagelijks leven

Ieder mens is in essentie goed - Rab en Rik

Veel christenen geloven dat de mens van nature slecht is. Het jodendom denkt daar echter heel anders over, zo vertelt opperrabbijn Jacobs vandaag. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik legt hij uit hoe dat precies zit.  Gedurende het Joodse jaar w

Dagelijks leven

Onze zintuigen hebben bewakers nodig - Rab en Rik

Hoe leg je een puber uit dat het goed is om jezelf zedelijk te kleden? Rationeel gezien is dat erg lastig, stelt opperrabbijn Jacobs. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik bespreekt de opperrabbijn onder meer over de poorten die wij hebben en de b

Dagelijks leven

We moeten bidden voor rechtvaardigheid - Rab en Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik gaat het onder meer over rechtvaardigheid en de rechtspraak. Welke lessen leert de sidra van deze week daarover? En in hoeverre is de rechtspraak eerlijk als een rechter een politieke voorkeur heeft? Je leest

Dagelijks leven

God geeft geld aan ons om het door te geven - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les over liefdadigheid. Wat heeft Joods Nieuwjaar daar mee te maken? En wanneer kan een gebouw nu eigenlijk een synagoge genoemd worden? Dit en meer lees je in deze nieuwe aflevering van Rab en Ri

Dagelijks leven

Waarom heeft God het Joodse volk verspreid over de hele wereld? Rab en Rik

Opperrabbijn Jabobs schreef al eerder over de afgod 'Ik'. Maar hoe zit het eigenlijk met de afgod 'wij'? Is die niet veel gevaarlijker? En waarom waarschuwde Mozes het Joodse volk voor de gewoonten van omringende volkeren? Je leest het in deze nieuwe

Dagelijks leven

Het grootste kwaad in deze wereld is kuddegedrag - Rab en Rik

Kuddegedrag is een groot kwaad, zo betoogt opperrabbijn Jacobs. Hij legt vandaag in Rab en Rik uit waarom het zo ontzettend gevaarlijk kan zijn om weg te kijken en de meute te volgen.  Gedurende het Joodse jaar wordt de hele Thora gelezen in de synag

Dagelijks leven

In het manna zat zowel rijkdom als armoede - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs dat aan een 'gewoon' leven ook haken en ogen zitten. Verder legt hij uit hoe en waarom het joodse volk in de woestijn moest leren om met beproevingen om te gaan. Dit en meer in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik

Dagelijks leven

Klopt het wel dat alle mensen gelijk zijn? Rab en Rik

Alle mensen zijn gelijk! Opperrabbijn Jacobs vraagt zich af of dat eigenlijk wel zo is. Ook legt hij vandaag uit dat er belangrijke en minder belangrijke geboden zijn. En hoe kijkt hij aan tegen de monarchie in Nederland? Je leest het in deze nieuwe

Dagelijks leven

Opvoeding begint tijdens de zwangerschap - Rab en Rik

Heeft het nut om kinderen dingen te leren terwijl ze er nog niets van begrijpen? Opperrabbijn Jacobs geeft vanuit de Joodse visie antwoord op deze vraag. Ook vertelt hij dat opvoeding eigenlijk al begint tijdens de zwangerschap. Dit en meer lees je i

Dagelijks leven

Vrouwen hebben vrijstelling van een aantal geboden - Rab en Rik

Of je wel of niet Joods bent, wordt bepaald door je moeder. Maar tot welke stam je als Jood behoort, wordt weer bepaald door de vader. Hoe zit dit precies? En wat is de les die we daaruit kunnen leren? Opperrabbijn Jacobs legt het vandaag uit in een

Dagelijks leven

Het bezitten van de Thora is absoluut niet voldoende - Rab en Rik

God gaf de Thora aan het Joodse volk. Maar enkel het bezitten van de Thora is zeker niet voldoende, zo legt opperrabbijn Jacobs vandaag uit. Wat is er nog meer nodig? En waarom is het Sjema zo belangrijk? Je leest het in deze nieuwe aflevering van Ra

Nieuws

Woorden hebben veel meer invloed dan we denken - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit wat de stem van God tijdens het uitspreken van de Tien Geboden ons te zeggen heeft. Hij stelt onder meer dat woorden veel meer invloed hebben dan wij soms denken. En hoe is het volgens Jacobs eigenlijk gesteld met

Dagelijks leven

Tempels werden verwoest vanwege wangedrag Joodse volk - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs dat God het Joodse volk tot twee keer toe een Tempel gaf, maar dat deze ook twee keer werd verwoest door wangedrag van het Joodse volk. Vertrouwt God het Joodse volk nog niet met een derde Tempel? Je leest het in d

Dagelijks leven

Ik geloof niet in het bestaan van de Eeuwige omdat dat voordelen oplevert - Rab en Rik

Deuteronomium was een voorbereiding voor het volk Israel om in het beloofde land een nieuw leven op te bouwen. Dat stelt opperrabbijn Jacobs vandaag in een nieuwe aflevering van Rab en Rik. Bovendien leven we volgens hem in een periode waarin we spoe

Dagelijks leven

De Joodse wet is zeker niet star en bewegingloos - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs vertelt wat het grote verschil is tussen de eerste vier boeken van Mozes en het vijfde boek, waar we deze week mee begonnen zijn. Ook stelt hij dat de Joodse wet allesbehalve star en bewegingloos is. Heeft goed doen zonder in God

Dagelijks leven

De andere wang toekeren? Kijk wat er in WOII is gebeurd - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs een bijzonder verhaal van een jongen die het leven niet meer ziet zitten en aan zijn vader vraagt wat hij toch moet doen. Het antwoord van de vader is direct een belangrijke les voor ons.  Gedurende het Joodse jaar w

Dagelijks leven

Landjepik is de basis van iedere vete - Rab en Rik

De basis van iedere vete is volgens opperrabbijn Jacobs 'landjepik'. Dat was zelfs de reden van de vernietiging van de Tempel, zo vertelt hij vandaag. En had Korach gelijk toen hij tegen Mozes in opstand kwam? Of ging hij in de fout? Op deze en ander

Dagelijks leven

We moeten voortdurend Egypte verlaten - Rab en Rik

Vandaag betoogt opperrabbijn Jacobs dat we voortdurend Egypte moeten verlaten. Maar waar staat Egypte dan symbool voor? En waarom is het essentieel om vanuit geloof te denken en te leven? Je leest het in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik.  Gedure

Dagelijks leven

Bestaat toeval in het Jodendom? - Rab en Rik

Toeval bestaat niet volgens het Joodse denken. Toch werd er bij de verdeling van het land Kanaän het lot geworpen. Dat stel je jezelf toch afhankelijk van toeval? Hoe zit dat precies? En hoe kom je erachter waar je taak ligt in deze wereld? Op deze e

Dagelijks leven

Hoe kun je ruzies het beste oplossen? - Rab en Rik

Vandaag vertelt de opperrabbijn over de vroomheid en grote moed van Pinchas. Vanuit zijn functie krijgt de opperrabbijn vaak te maken met ruzies waarbij hij moet bemiddelen. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Dit en meer in deze nieuwe aflevering

Dagelijks leven

Hulp moet eerst gaan naar mensen in je nabijheid - Rab en Rik

Als de opperrabbijn niet joods was geweest in de Tweede Wereldoorlog, zou hij dan joden geholpen hebben met alle gevaren die daarbij kwamen kijken? Wat zegt de Joodse wet eigenlijk over het helpen van mensen? Je kunt toch niet de hele wereld helpen?

God

Het verschil tussen koning David en de Messias - Rab en Rik

Het geloof in de komst van de Mosjieach is belangrijk in de Joodse geloofstraditie. De Joodse Mosjieach zal volgens de schrift heersen over alle volken op aarde. Hoe dit eruit zal zien kunnen we volgens opperrabbijn Jacobs niet precies invullen. "Het

God

Is diversiteit de vijand van eenheid? - Rab en Rik

Het stimuleren van diversiteit en het behouden van eenheid kan volgens opperrabbijn Jacobs heel goed samengaan. Helaas ziet hij dat mensen in Nederland zich steeds meer laten belemmeren door verschillen in plaats van dat zij zich richten op de overee

Nieuws

Hoe diep we ook gezonken zouden zijn, het is nooit te laat! - Rab en Rik

Hoe diep kan je zinken tot het te laat is terug te keren naar God? Deze week spreekt Opperrabbijn Jacobs met Rik over de Sidra 'Balak'. Waarom werd er een hele Sidra naar deze niet-Joodse koning met een ongekende haat richting het Joodse volk genoemd

Dagelijks leven

Letters op papier of op steen - Rab en Rik

Het naleven van de wetten van de Thora kan volgens opperrabbijn Jacobs op verschillende manieren. Hij legt dit uit met behulp van een indrukwekkend voorbeeld. Zo indrukwekkend zelfs dat Rik daarna besluit geen vragen meer te stellen. Je leest dit bij

Dagelijks leven

De beste soldaten zijn zij die blindelings volgen - Rab en Rik

De beste manier om God te volgen is door Hem blind te gehoorzamen, ook al snap je er niets van. Dat stelt opperrabbijn Jacobs. Maar is dat niet juist gevaarlijk? Komt daar niet juist extremisme binnen godsdiensten vandaan? Hoe 'blind' kun je God nu e

Dagelijks leven

Een vertaling is per definitie een verklaring - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit dat iedere vertaling eigenlijk een verklaring is. Hoe kijkt hij eigenlijk aan tegen de vele vertalingen van de Bijbel die we in Nederland alleen al hebben? En waarom wordt er bij een koosjere vertaling ook de oors

Dagelijks leven

Jodendom is niet alleen theorie - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les: Jodendom is niet alleen theorie, maar vereist juist praktische uitvoering. Maar wat heeft de Mezoeza daar mee te maken? En waarom moet deze aan de deurpost bevestigd worden? Je leest het in d

Dagelijks leven

De zeer belangrijke positie van de vrouw - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs aan de hand van de opstand van Korach hoe belangrijk de positie van de vrouw is in het gezin. Sterker nog: de wijze waarop de vrouw zich opstelt kan het verschil tussen leven en dood zijn. In deze nieuwe aflevering

Dagelijks leven

Waarom de praktijk het beste gepaard kan gaan met de juiste gedachte - Rab en Rik

Die gebedsriemen bij Joden, wat betekenen die eigenlijk? En welke personen zijn belangrijk geweest in het leven van opperrabbijn Jacobs? Waarom kwam Korach in opstand tegen Mozes? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in een nieuwe aflevering va

Dagelijks leven

Iedere Jood is een afgezant van de Eeuwige - Rab en Rik

Iedere Jood waar dan ook ter wereld is volgens opperrabbijn Jacobs een afgezant van de Eeuwige en daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Wat houdt dat precies in? Waarom woont de opperrabbijn in Nederland? En hoe kun je het beste omgaa

Dagelijks leven

De tien Verspieders hadden wel een beetje gelijk - Rab en Rik

Eerder deze week legde opperrabbijn Jacobs uit waarom de tien Verspieders in de fout gingen. Vandaag vertelt hij dat ze ook een beetje gelijk hadden. Daarom zijn ze als voorbeeld gebruikt voor de tien personen die bij de dagelijkse Sjoeldiensten nodi

Dagelijks leven

De Verspieders wilden liever dat de Joden in de woestijn bleven - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit waarom de Verspieders een grote fout maakten waardoor het volk Israël veertig jaar langer in de woestijn moest blijven. En waarschijnlijk heb je die uitleg nog nooit gehoord! Wat was nu precies hun fout? En wat he

Dagelijks leven

Het Jodendom doet niet aan bekering - Rab en Rik

Een waterbron wacht niet tot mensen komen om te drinken maar verspreidt zich over het land. Zo moeten wij ook met de bron in ons leven, het Woord van God omgaan, betoogt opperrabbijn Jacobs. Toch doet het jodendom niet aan bekering. Hoe zit dan dan p

Dagelijks leven

Nooit berusten maar altijd het gebed inzetten - Rab en Rik

In de veertig jaar dat het volk Israël door de woestijn zwierf, werd slechts eenmaal het Pesach-offer gebracht. Dat mocht immers pas weer als ze in het land Israël aan zouden komen. Ze hielden zich dus aan Gods gebod. Toch vindt een grote Joodse verk