cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
PREMIUM

De allerlaatste aflevering van Rab en Rik...

In deze allerlaatste aflevering van Rab en Rik schrijft opperrabbijn Jacobs over hoogmoed en bescheidendheid. Het gaat er daarbij volgens hem vooral om dat we onszelf onderzoeken en niet naar de ander wijzen. En de opp...
PREMIUM

Beschreef Mozes zijn eigen sterven in de Bijbel? Rab en Rik

Heeft Mozes zijn eigen sterven beschreven in de Bijbel? Wat kan de treurrede van God over het sterven van Mozes ons leren? En waarom bedankte God Mozes eigenlijk voor het kapotgooien van de stenen tafelen? Was...
PREMIUM

De Thora is net een huwelijksakte - Rab en Rik

Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest dansen de joden met de Thora. Daarna gaan ze eruit lezen. Maar is dat geen vreemde volgorde? Wat is de betekenis daarvan en zit er ook een les in voor christenen? En wa...
PREMIUM

Als een mens echt vroom is, is er geen ego - Rab en Rik

Zijn er vandaag de dag eigenlijk nog wel afgoden in onze Westerse wereld? En wat is dan de grootste afgod? Deze vragen bespreekt opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik. Bovendien vertelt hij wat...
PREMIUM

Vergeving vragen zonder iets fout te hebben gedaan - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs het indrukwekkende verhaal van een rabbijn die om vergeving vroeg terwijl hij niets fout had gedaan. Wat kunnen we daarvan leren? En wat heeft dat met Grote Verzoendag en berouw...
PREMIUM

Het Sjema weerklonk in de gaskamers en op de brandstapels - Rab en Rik

Vorige week was het Grote Verzoendag. Opperrabijn Jabobs vertelt over een indrukwekkend moment waarop een gebed werd uitgesproken dat al eeuwenlang overal door Joden wordt uitgesproken. Is een negatief zelfbe...
PREMIUM

Wat de sjofar mij persoonlijk vertelt - Rab en Rik

De sjofar speelt een grote rol in het Jodendom en ook op Joods Nieuwjaar galmt deze door de synagoge. Wat betekenen de verschillende klanken van de sjofar eigenlijk? En wat heeft dat opperrabbijn Jacobs persoonlijk te...
PREMIUM

Een essentiële les voor Joods Nieuwjaar - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs een belangrijke les met ons die juist tijdens Joods Nieuwjaar heel belangrijk is. Al merkt hij daarbij gelijk op dat Nieuwjaar helemaal niet de juiste vertaling is. En is er eigenlijk verschil in status...
PREMIUM

Je helpt je naaste door hem te corrigeren - Rab en Rik

Wat is een verbond? En waarom is een verbond nodig tussen twee vrienden? Vandaag geeft opperrabbijn Jacobs antwoord op onder meer deze vragen. Verder gaat hij in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik in op de v...
PREMIUM

In het Jodendom zien we een gigantische opleving - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs meer over de ge- en verboden binnen het Jodendom. Wat betekent de opdracht om 'volgens Zijn richtlijnen te gaan'? Waarom speelt de Sjofar eigenlijk zo'n belangrijke rol in veel Bijbe...
PREMIUM

Deze maand worden gebeden sneller verhoord - Rab en Rik

De Hoge Feestdagen zoals Jom Kippoer en het Joodse Nieuwjaar komen eraan! Maar opperrabbijn Jacobs vertelt vandaag dat die benaming eigenlijk misleidend is. Maar wat heeft een van de belangrijkste regels in het Joden...
PREMIUM

Tot inkeer komen moet je geen dag uitstellen - Rab en Rik

Vandaag bespreekt opperrabbijn Jacobs het belangrijke gebod van het geven van de eerstelingen aan God. Maar wat heeft dat met hoogmoed en trots te maken? Waarom wil God het eerste van de oogst hebben? Wat...
PREMIUM

Gedenken is een voortdurende opdracht - Rab en Rik

Wat hebben de sjabbat en Amalek met elkaar te maken? Van God moeten we namelijk beiden gedenken. Maar grotere tegenpolen zijn lastig te vinden. Hoe zit dat precies? Moeten we het goede én het kwade ge...
PREMIUM

Zonder déze kennis kun je nooit tot goed gedrag komen - Rab en Rik

Vandaag staat Amelek centraal in Rab en Rik. Opperrabbijn Jacobs legt uit dat we niet alleen over hem moeten spreken als vijand van Israël. We hebben namelijk allemaal een Amelek in ons. Hoe zit dat dan precies? H...
PREMIUM

Wie of wat is onze vijand in dit leven? Rab en Rik

Vandaag bespreekt opperrabbijn Jacobs de spirituele strijd die we als mens moeten vechten. Maar met wie vechten we? Wie of wat is onze vijand en wanneer hebben we deze verslagen? En hoe kunnen we een slechte ne...
PREMIUM

Ieder mens is in essentie goed - Rab en Rik

Veel christenen geloven dat de mens van nature slecht is. Het jodendom denkt daar echter heel anders over, zo vertelt opperrabbijn Jacobs vandaag. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik legt hij uit hoe dat precies...
PREMIUM

Onze zintuigen hebben bewakers nodig - Rab en Rik

Hoe leg je een puber uit dat het goed is om jezelf zedelijk te kleden? Rationeel gezien is dat erg lastig, stelt opperrabbijn Jacobs. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik bespreekt de opperrabbijn onder meer over de po...
PREMIUM

We moeten bidden voor rechtvaardigheid - Rab en Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik gaat het onder meer over rechtvaardigheid en de rechtspraak. Welke lessen leert de sidra van deze week daarover? En in hoeverre is de rechtspraak eerlijk als een rechter een...
PREMIUM

God geeft geld aan ons om het door te geven - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les over liefdadigheid. Wat heeft Joods Nieuwjaar daar mee te maken? En wanneer kan een gebouw nu eigenlijk een synagoge genoemd worden? Dit en meer lees je in d...
PREMIUM

Waarom heeft God het Joodse volk verspreid over de hele wereld? Rab en Rik

Opperrabbijn Jabobs schreef al eerder over de afgod 'Ik'. Maar hoe zit het eigenlijk met de afgod 'wij'? Is die niet veel gevaarlijker? En waarom waarschuwde Mozes het Joodse volk voor de gewoonten van omringende v...
PREMIUM

Het grootste kwaad in deze wereld is kuddegedrag - Rab en Rik

Kuddegedrag is een groot kwaad, zo betoogt opperrabbijn Jacobs. Hij legt vandaag in Rab en Rik uit waarom het zo ontzettend gevaarlijk kan zijn om weg te kijken en de meute te volgen.  Gedurende het Joodse...
PREMIUM

In het manna zat zowel rijkdom als armoede - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs dat aan een 'gewoon' leven ook haken en ogen zitten. Verder legt hij uit hoe en waarom het joodse volk in de woestijn moest leren om met beproevingen om te gaan. Dit en meer i...
PREMIUM

Klopt het wel dat alle mensen gelijk zijn? Rab en Rik

Alle mensen zijn gelijk! Opperrabbijn Jacobs vraagt zich af of dat eigenlijk wel zo is. Ook legt hij vandaag uit dat er belangrijke en minder belangrijke geboden zijn. En hoe kijkt hij aan tegen de monarchie in Nederland? Je leest...
PREMIUM

Opvoeding begint tijdens de zwangerschap - Rab en Rik

Heeft het nut om kinderen dingen te leren terwijl ze er nog niets van begrijpen? Opperrabbijn Jacobs geeft vanuit de Joodse visie antwoord op deze vraag. Ook vertelt hij dat opvoeding eigenlijk al begint tijdens de zwanger...
PREMIUM

Vrouwen hebben vrijstelling van een aantal geboden - Rab en Rik

Of je wel of niet Joods bent, wordt bepaald door je moeder. Maar tot welke stam je als Jood behoort, wordt weer bepaald door de vader. Hoe zit dit precies? En wat is de les die we daaruit kunnen leren? Opperrabb...
PREMIUM

Het bezitten van de Thora is absoluut niet voldoende - Rab en Rik

God gaf de Thora aan het Joodse volk. Maar enkel het bezitten van de Thora is zeker niet voldoende, zo legt opperrabbijn Jacobs vandaag uit. Wat is er nog meer nodig? En waarom is het Sjema zo belangrijk? Je leest...
PREMIUM

Woorden hebben veel meer invloed dan we denken - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit wat de stem van God tijdens het uitspreken van de Tien Geboden ons te zeggen heeft. Hij stelt onder meer dat woorden veel meer invloed hebben dan wij soms denken. En hoe is het...
PREMIUM

Tempels werden verwoest vanwege wangedrag Joodse volk - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs dat God het Joodse volk tot twee keer toe een Tempel gaf, maar dat deze ook twee keer werd verwoest door wangedrag van het Joodse volk. Vertrouwt God het Joodse volk n...
PREMIUM

Ik geloof niet in het bestaan van de Eeuwige omdat dat voordelen oplevert - Rab en Rik

Deuteronomium was een voorbereiding voor het volk Israel om in het beloofde land een nieuw leven op te bouwen. Dat stelt opperrabbijn Jacobs vandaag in een nieuwe aflevering van Rab en Rik. Bovendien leven we volgen...
PREMIUM

De Joodse wet is zeker niet star en bewegingloos - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs vertelt wat het grote verschil is tussen de eerste vier boeken van Mozes en het vijfde boek, waar we deze week mee begonnen zijn. Ook stelt hij dat de Joodse wet allesbehalve star en bewegingloos...
PREMIUM

De andere wang toekeren? Kijk wat er in WOII is gebeurd - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs een bijzonder verhaal van een jongen die het leven niet meer ziet zitten en aan zijn vader vraagt wat hij toch moet doen. Het antwoord van de vader is direct een belangrijke les voor o...
PREMIUM

Landjepik is de basis van iedere vete - Rab en Rik

De basis van iedere vete is volgens opperrabbijn Jacobs 'landjepik'. Dat was zelfs de reden van de vernietiging van de Tempel, zo vertelt hij vandaag. En had Korach gelijk toen hij tegen Mozes in opstand kwam? Of ging h...
PREMIUM

We moeten voortdurend Egypte verlaten - Rab en Rik

Vandaag betoogt opperrabbijn Jacobs dat we voortdurend Egypte moeten verlaten. Maar waar staat Egypte dan symbool voor? En waarom is het essentieel om vanuit geloof te denken en te leven? Je leest het in deze...
PREMIUM

Bestaat toeval in het Jodendom? - Rab en Rik

Toeval bestaat niet volgens het Joodse denken. Toch werd er bij de verdeling van het land Kanaän het lot geworpen. Dat stel je jezelf toch afhankelijk van toeval? Hoe zit dat precies? En hoe kom je erachter waar...
PREMIUM

Hoe kun je ruzies het beste oplossen? - Rab en Rik

Vandaag vertelt de opperrabbijn over de vroomheid en grote moed van Pinchas. Vanuit zijn functie krijgt de opperrabbijn vaak te maken met ruzies waarbij hij moet bemiddelen. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Di...
PREMIUM

Hulp moet eerst gaan naar mensen in je nabijheid - Rab en Rik

Als de opperrabbijn niet joods was geweest in de Tweede Wereldoorlog, zou hij dan joden geholpen hebben met alle gevaren die daarbij kwamen kijken? Wat zegt de Joodse wet eigenlijk over het helpen van mensen? Je kunt...
PREMIUM

Het verschil tussen koning David en de Messias - Rab en Rik

Het geloof in de komst van de Mosjieach is belangrijk in de Joodse geloofstraditie. De Joodse Mosjieach zal volgens de schrift heersen over alle volken op aarde. Hoe dit eruit zal zien kunnen we volgens opperrabbijn Jacobs nie...
PREMIUM

Is diversiteit de vijand van eenheid? - Rab en Rik

Het stimuleren van diversiteit en het behouden van eenheid kan volgens opperrabbijn Jacobs heel goed samengaan. Helaas ziet hij dat mensen in Nederland zich steeds meer laten belemmeren door verschillen in plaats van dat...
PREMIUM

Hoe diep we ook gezonken zouden zijn, het is nooit te laat! - Rab en Rik

Hoe diep kan je zinken tot het te laat is terug te keren naar God? Deze week spreekt Opperrabbijn Jacobs met Rik over de Sidra 'Balak'. Waarom werd er een hele Sidra naar deze niet-Joodse koning met een ongek...
PREMIUM

Letters op papier of op steen - Rab en Rik

Het naleven van de wetten van de Thora kan volgens opperrabbijn Jacobs op verschillende manieren. Hij legt dit uit met behulp van een indrukwekkend voorbeeld. Zo indrukwekkend zelfs dat Rik daarna besluit geen vragen...
PREMIUM

De beste soldaten zijn zij die blindelings volgen - Rab en Rik

De beste manier om God te volgen is door Hem blind te gehoorzamen, ook al snap je er niets van. Dat stelt opperrabbijn Jacobs. Maar is dat niet juist gevaarlijk? Komt daar niet juist extremisme binnen godsdiensten vand...
PREMIUM

Een vertaling is per definitie een verklaring - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit dat iedere vertaling eigenlijk een verklaring is. Hoe kijkt hij eigenlijk aan tegen de vele vertalingen van de Bijbel die we in Nederland alleen al hebben? En waarom wordt er bij een koosjere...
PREMIUM

Jodendom is niet alleen theorie - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les: Jodendom is niet alleen theorie, maar vereist juist praktische uitvoering. Maar wat heeft de Mezoeza daar mee te maken? En waarom moet deze aan de deurpo...
PREMIUM

De zeer belangrijke positie van de vrouw - Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs aan de hand van de opstand van Korach hoe belangrijk de positie van de vrouw is in het gezin. Sterker nog: de wijze waarop de vrouw zich opstelt kan het verschil tussen leven en d...
PREMIUM

Waarom de praktijk het beste gepaard kan gaan met de juiste gedachte - Rab en Rik

Die gebedsriemen bij Joden, wat betekenen die eigenlijk? En welke personen zijn belangrijk geweest in het leven van opperrabbijn Jacobs? Waarom kwam Korach in opstand tegen Mozes? Op deze en andere vragen krijg je a...
PREMIUM

Iedere Jood is een afgezant van de Eeuwige - Rab en Rik

Iedere Jood waar dan ook ter wereld is volgens opperrabbijn Jacobs een afgezant van de Eeuwige en daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Wat houdt dat precies in? Waarom woont de opperrabbijn in Ned...
PREMIUM

De tien Verspieders hadden wel een beetje gelijk - Rab en Rik

Eerder deze week legde opperrabbijn Jacobs uit waarom de tien Verspieders in de fout gingen. Vandaag vertelt hij dat ze ook een beetje gelijk hadden. Daarom zijn ze als voorbeeld gebruikt voor de tien personen die bij d...
PREMIUM

De Verspieders wilden liever dat de Joden in de woestijn bleven - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs uit waarom de Verspieders een grote fout maakten waardoor het volk Israël veertig jaar langer in de woestijn moest blijven. En waarschijnlijk heb je die uitleg nog nooit gehoord! Wat...
PREMIUM

Het Jodendom doet niet aan bekering - Rab en Rik

Een waterbron wacht niet tot mensen komen om te drinken maar verspreidt zich over het land. Zo moeten wij ook met de bron in ons leven, het Woord van God omgaan, betoogt opperrabbijn Jacobs. Toch doet het...
PREMIUM

Nooit berusten maar altijd het gebed inzetten - Rab en Rik

In de veertig jaar dat het volk Israël door de woestijn zwierf, werd slechts eenmaal het Pesach-offer gebracht. Dat mocht immers pas weer als ze in het land Israël aan zouden komen. Ze hielden zich dus aan...
PREMIUM

Het licht moet 24/7 branden - Rab en Rik

Het licht in de Tempel brandde dag en nacht. Opperrabbijn Jacobs stelt dat ook in onze tempel, ons lichaam, het licht altijd moet branden. Maar hoe zorg je daar dan voor? Wat vindt de opperrabbijn van de scheiding tu...
PREMIUM

Alles wat God schiep heeft een functie - Rab en Rik

Joodse geleerden stellen dat alles wat God op aarde heeft geschapen een functie heeft. Maar hoe komt het dan dat de natuur niet helemaal in evenwicht lijkt? Wat heeft de vrije wil van de mens daarmee te maken? En...
PREMIUM

Ik sla nooit een gebed over - Rab en Rik

Als we Gods geboden zien als een last, is het ontzettend zwaar om ze te houden, stelt opperrabbijn Jacobs. Maar als we ze zien als een lust wordt het een heel ander verhaal. Dan krijgen we hulp van Boven. Wat hee...
PREMIUM

In dit land wordt geloof in God bijna als een afwijking beschouwd - Rab en Rik

In de Thora staat volgens opperrabbijn Jacobs helemaal niets dat 'niet meer van deze tijd' is. Wat heeft het verblijf van het volk Israël in de woestijn met onze huidige samenleving te maken? En wat is voor de meest...
PREMIUM

Hoe God naar leiders kijkt - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les over de volkstelling die twee jaar na de uittocht uit Egypte plaatsvond. Want waarom moesten juist de leiders van het volk hieraan meedoen? En waarom moesten...
PREMIUM

Waarom zijn er zoveel beproevingen? Rab en Rik

Waarom heeft God niet gewoon een wereld geschapen waarin duidelijk is dat Hij de schepper is? Waarom zijn er zoveel beproevingen? Het zou toch veel eenvoudiger zijn als God het zo had gemaakt dat wij ons makkelijk aan...
PREMIUM

Lessen uit de woestijn - Rab en Rik

Vandaag deelt opperrabbijn Jacobs enkele bijzondere lessen over de woestijn. Zijn Joden eigenlijk missionair? En welke les kunnen we trekken uit het manna dat God uit de hemel liet neerdalen voor het Joodse volk? Je leest...
PREMIUM

Wat moet je doen om een held te worden? Rab en Rik

Struisvogelgedrag, de kop in het zand steken, het komt overal voor. Ook in de Joodse gemeenschap, zo vertelt opperrabbijn Jacobs vandaag. Waarom brengt God eigenlijk plagen en beproevingen? Of is dat niet de juiste...
PREMIUM

Het gedrag van ouders tijdens de conceptie is van invloed op het kind - Rab en Rik

Het gedrag van ouders tijdens de conceptie is mede van invloed op het kind, aldus opperrabbijn Jacobs. Opvoeding begint volgens hem niet pas als het kind naar school gaat, maar al vanaf dag één. Sterker...
PREMIUM

Pas als wetenschap niet in strijd is met de Bijbel, is het acceptabel - Rab en Rik

Soms kan het lijken alsof mensen de Thora aanprijzen, maar toch verkrachten ze het volgens opperrabbijn Jacobs het Woord van God. En klopt de Bijbel alleen als we het wetenschappelijk kunnen onderbouwen? Volgens de...
PREMIUM

Kun je in het Jodendom te laat zijn met berouw over je zonden? Rab en Rik

Het jodendom kent veel geboden en verboden. Maar wat nu als je de fout ingaat? Is het dan te laat? Of is er ook zoiets als een herkansing? En hoe werkt dat dan? En hoe zit het eigenlijk met de Joodse wetten die wij...
PREMIUM

Is de Sjabbat wel een echte dag van rust en ontspanning? Rab en Rik

Vaak wordt de Sjabbat voorgesteld als een rustdag om bij te komen van al het werk. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Of is het meer een dag van spiritualiteit in plaats van een fysieke rustdag? En hoe zit het nu precie...
PREMIUM

Liefde maakt blind, eigenliefde nog meer - Rab en Rik

Naastenliefde de essentie van het hele Jodendom? Dat is een oppervlakkige uitspraak, zo betoogt opperrabbijn Jacobs. Vandaag legt hij uit waarom. Maar is een beetje eigenliefde dan niet belangrijk? Je leest het in deze nie...
PREMIUM

Waarom is alcohol voorafgaand aan de dienst fout? Rab en Rik

Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs over het verbod op sterke drank voorafgaande aan de tempeldienst. Waarom mocht men geen wijn drinken voor de dienst? Wat lag daar aan ten grondslag? En hoe denkt Jacobs eig...
PREMIUM

Voetjes op de grond en de blik naar boven! Rab en Rik

Het niet overtreden van verboden is volgens opperrabbijn Jacobs normaal en maakt ons geen heiligen. En hij legt aan de hand van een verhaal over een rabbijn en een rijke zakenman uit dat we met onze beide benen op d...
PREMIUM

In Egypte bestond het 'volk' Israël nog niet - Rab en Rik

Toen de Joden voor de uittocht in Egypte woonden, was er volgens opperrabbijn Jacobs helemaal nog geen sprake van een volk. Dit volk werd pas later geboren. En hoe kunnen wij ons losrukken van het Egypte van onz...
PREMIUM

De meeste Joden waren in Egypte totaal de weg kwijt - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs waren de meeste Joden tijdens hun verblijf in Egypte totaal de weg kwijt. Hoewel de tien plagen en de doortocht door de Schelfzee daar verandering in brachten, kon dat net zo snel weer om...
PREMIUM

Is het huwelijk alleen een kwestie van lichamelijke liefde en genot? Rab en Rik

Seksualiteit hoort niet alleen te draaien om lichamelijk genot, zo betoogt de opperrabbijn. Want juist ook hier geldt het gebod 'Wees heilig'. Verder ziet de opperrabbijn een vrouwonterende ontwikkeling in de samenleving....
PREMIUM

Koosjer eten gebeurt een stuk zorgvuldiger dan koosjer gedrag - Rab en Rik

In de Joodse keuken wordt letterlijk ieder blaadje sla tegen het licht gehouden, zo vertelt opperrabbijn Jacobs. Maar bij Koosjer gedrag is die zorgvuldigheid juist zoek. Hoe komt dat? En welke invloed heeft een zwangere...
PREMIUM

Koosjer eten hygiënischer? Totale onzin! Rab en Rik

Vaak zeggen mensen dat de spijswetten die God aan het Joodse volk gaf goed zijn omdat ze hygiënisch zijn. Totale onzin, zo stelt opperrabbijn Jacobs. Koosjer eten is volgens hem bovendien helemaal niet per definitie...
PREMIUM

Kent het jodendom enkel oudere leiders? Rab en Rik

Het is heel gebruikelijk dat een zoon het bedrijf van zijn vader overneemt. Ook bij het rabbijnschap gebeurt dit vaak. Toch is dat niet precies hetzelfde, zo vertelt opperrabijn Jacobs. Wat is dan het verschil? Hoe zit het...
PREMIUM

Waarom we in het Jodendom heel anders tegen ouderdom aankijken - Rab en Rik

In het jodendom wordt heel anders tegen ouderdom aangekeken dan wij vandaag de dag doen in de Westerse wereld. Waarom eigenlijk? En wat betekent vrij-zijn nu precies als we na een lang werkzaam leven met pensioe...
PREMIUM

Pesach is een feest dat in de bankbiljetten loopt - Rab en Rik

Het is bijna Pesach. Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs wat dit feest betekent en waarom het zo belangrijk is. Ook doet hij uit de doeken waarom Jeruzalem voor hem persoonlijk zo speciaal is. En waarom is er toch ge...
PREMIUM

Houdt God onvoorwaardelijk van mensen? Rab en Rik

Houdt God onvoorwaardelijk van mensen ongeacht wat ze doen of denken? Opperrabbijn Jacobs stelt dat het iets anders ligt. Wat is het beste middel om jezelf te bewaren van roddel en achterklap? En waarom kan de o...
PREMIUM

Het leven is één grote beproeving - Rab en Rik

Het kwaad straft zichzelf, zo stelt opperrabbijn Jacobs. Maar waarom denken wij mensen toch zo vaak dat kwaaddoen een goede optie is? Zit er bij ons een steekje los? En waarom was het zo moedig van de Joden in E...
PREMIUM

Waarom zijn zoveel Joden gelovig gebleven na de Holocaust? Rab en Rik

"Alles komt van boven. Als iemand mij een klap geeft heeft dat zo moeten zijn", stelt opperrabbijn Jacobs. Maar is dat niet een bizarre gedachte? Geldt dat bijvoorbeeld ook voor de holocaust? En over de holocaust gesp...
PREMIUM

Is het offeren van dieren niet meer van deze tijd? Rab en Rik

Het offeren van dieren, dat is toch helemaal niet meer van deze tijd? Waarom staat het dan in de geboden van de Thora? Gelden alle 613 ge- en verboden dan niet voor iedereen en altijd? En wie bepaalt eigenlijk wat we...
PREMIUM

Té bescheiden bestaat niet - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs is het niet mogelijk om té bescheiden te zijn. Maar wat verstaat hij dan onder valse bescheidenheid? En wat heeft een bergbeklimmer op de top van een berg ons te leren over bescheid...
PREMIUM

Het Jodendom en de doodstraf - Rab en Rik

Op veel zonden staat in het jodendom de doodstraf. Maar, zo betoogt opperrabbijn Jacobs, in de praktijk is dit nagenoeg onuitvoerbaar. Waarom eigenlijk? En waarom staat die zware straf dan toch bij tal van misdaden...
PREMIUM

Er zijn twee manieren om God te dienen - Rab en Rik

Er zijn volgens opperrabbijn Jacobs twee manieren om God te dienen: van Boven naar beneden en van beneden naar Boven. Wat bedoelt hij daar precies mee? En wat is het advies van de opperrabbijn als de hemel bij ons...
PREMIUM

Werken met je handen of je hersenen? - Rab en Rik

Wat is het verschil tussen werken met je handen en werken met je hoofd? En wat heeft dat eigenlijk met de wekelijkse rustdag te maken? Welke belangrijke levensles leren we uit het gebod van de rustdag? Op deze en a...
PREMIUM

De Thora is 'slechts' een middel - Rab en Rik

De Thora is geen doel maar een middel, zo betoogt opperrabbijn Jacobs. Toch stelt hij ook dat Israël zonder Thora als een lichaam zonder ziel is. Hoe zit dat precies? En welke les kunnen we daaruit leren? Je leest...
PREMIUM

De mens heeft een vrije wil! Rab en Rik

Waarom maakten de Joden eigenlijk een gouden kalf en waarom precies dat dier? Hebben wij een vrije wil en zijn we dan ook in staat om buiten Gods weten om te handelen? In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik geeft...
PREMIUM

Waarom geeft God zoveel geboden? Rab en Rik

Waarom geeft God zoveel ge- en verboden aan het Joodse volk? Is het niet veel te zwaar om die allemaal te blijven volgen? Opperrabbijn Jacobs legt uit dat dit net afhangt van je eigen houding. Waarom moesten de eers...
PREMIUM

Het is het beste om het verrichten van goede daden stil te houden - Rab en Rik

Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les over geboden. Wat is daar nu eigenlijk het doel van en wat vooral niet? En hoe zat het eigenlijk met dat reukoffer? Wat betekende dat precies? Je leest het in d...
PREMIUM

De bijzondere wijze waarop de Menora gemaakt werd - Rab en Rik

Veel christenen weten zo ongeveer wel wat er in de Tabernakel te vinden was. Maar weten we ook hoe die voorwerpen vervaardigd zijn? Vandaag vertelt opperrabbijn Jacobs onder andere over de bijzondere wijze waa...
PREMIUM

Hoe kijkt het Jodendom naar het hiernamaals? - Rab en Rik

Vandaag bespreekt opperrabbijn Jacobs de enige plek in de Thora waar God Mozes direct  aanspreekt in de jij-vorm zonder zijn naam te worden. Waarom is dat? En hoe komt het dat Mozes in dit gedeelte verder...
PREMIUM

Liefdadigheid is één van de belangrijkste geboden in het Jodendom - Rab en Rik

Vandaag legt opperrabbijn Jacobs in Rab en Rik uit waarom liefdadigheid zo belangrijk is binnen het Jodendom. Daarbij maakt hij gebruik van twee mooie voorbeelden van rabbijnen. Maar wordt er bij liefdadigheid dan geen mis...
PREMIUM

Wat de drie metalen van het Heiligdom over ons geloof zeggen - Rab en Rik

Bij het bouwen van het Heiligdom in de woestijn werd er gebruik gemaakt van drie soorten metalen. Maar, zo vertelt opperrabbijn Jacobs, die drie metalen zeggen ook iets over het niveau waarop ieder mens kan belande...
PREMIUM

Ieder mens moet van zichzelf een heiligdom maken - Rab en Rik

Alleen het goede doen is volgens opperrabbijn Jacobs niet genoeg. Daar hoort ook de juiste gedachte bij. Maar hoe zorgen we ervoor dat we dit kunnen? En waarom had God eigenlijk een Tabernakel en Tempel nodig? Hij...
PREMIUM

Het essentiële belang van opvoeding is gedevalueerd - Rab en Rik

Leraren zijn volgens opperrabbijn Jacobs ongelooflijk belangrijk. Hij legt dit uit aan dat hand van een bijzonder verhaal over de grote geleerde Rav en rabbi Shmuel Bar Shilas. Volgens de opperrabbijn is er een alles-kan-en-a...
PREMIUM

God geeft ons geen capaciteiten en vaardigheden - Rab en Rik

Volgens de opperrabbijn krijgen we onze capaciteiten en vaardigheden niet van God, maar geeft Hij het ons te leen. Waarom legt men daar in het Jodendom de nadruk op? En wist je dat het constateren van een gebrek...
PREMIUM

Hoe kijkt God naar de mens? Rab en Rik

Hoe kijkt God naar de mens volgens het Jodendom? Is de mens zondig? En hoe kan de mens dan ooit in het reine komen met God? In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik geeft opperrabbijn Jacobs daar uitgebreid antwo...
PREMIUM

Vrouwen zijn sterker in geloof dan mannen - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs zijn vrouwen sterker en krachtiger in hun geloof dan mannen. Maar waarom zijn er dan geen vrouwelijke rabbijnen? In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik geeft de opperrabbijn bovendien een...
PREMIUM

Weinig mensen waren tijdens de bezetting écht fout - Rab en Rik

Het allergrootste gevaar voor ons is volgens Opperrabbijn Jacobs laksheid en ongeinteresseerdheid. Tijdens de bezetting waren er volgens hem maar weinig mensen echt fout, maar ook weinig mensen echt goed. Het was d...
PREMIUM

Wanneer zijn andere godsdiensten voor het jodendom acceptabel? Rab en Rik

Waarom heet de Sidra van deze week eigenlijk Jitro? Dat legt opperrabbijn Jacobs vandaag uit. Ook vertelt hij wat we vandaag de dag kunnen leren van Jitro. En tot slot: hoe kijkt de opperrabbijn eigenlijk naar andere...
PREMIUM

Het leven is één grote beproeving - Rab en Rik

Het hele leven is volgens opperrabbijn Jacobs een beproeving. Maar hoe doorstaan we die dan eigenlijk? En klopt het dat het volk Israël met het goud uit Egypte onder andere de tabernakel bouwde? Je leest het in...
PREMIUM

Hoe voorkom je dat een klein boompje zich ontwikkelt tot een kreupele boom? - Rab en Rik

In deze aflevering van Rab en Rik vergelijkt de opperrabbijn het leven van mensen met een boom. Hoe kun je er het beste voor zorgen dat je vrucht draagt? En waarom is het zo belangrijk om jonge bomen de juiste voed...
PREMIUM

Het Jodendom is niet democratisch - Rab en Rik

Het Jodendom is volgens opperrabbijn Jacobs helemaal niet democratisch. Wat moeten Joden doen als er een verbod op ritueel slachten komt? De overheid ongehoorzaam zijn? En wat is de meest vreemde richting waarin...
PREMIUM

Tijdens Pesach nemen we een anti-hoogmoed-vaccin - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs is het leven een voortdurend gevecht tussen goed en kwaad. In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik stelt hij dat we altijd moeten kiezen tussen het Engeltje en het Bengeltje in onszelf. En w...
PREMIUM

Als geluk en gezondheid je levensdoel is, leef je een armoedig bestaan - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs legt deze week in Rab en Rik uit waarom het volk Israël wordt vergeleken met de maan. De maan heeft echter voor ons als individu ook een ontzettend belangrijke les. En draait je leven om gez...
PREMIUM

Waarom begon God niet meteen met de Tiende Plaag in Egypte? - Rab en Rik

Opperrabbijn Jacobs deelt in deze aflevering van Rab en Rik verdrietig nieuws. Verder vraagt hij zich hardop af waarom God niet met de Tiende Plaag begon in Egypte. Toen ging Farao immers overstag. En ook vergelijkt...
PREMIUM

Wij kunnen God niet in de essentie vatten - Rab en Rik

Wij moeten uit ons eigen Egypte trekken en onszelf verbeteren, vindt opperrabbijn Jacobs. Maar daarbij moet niet ons verstand de leidraad zijn. Want ons verstand is namelijk begrensd. Maar wat moet dan wel de leidraa...
PREMIUM

Het verstand moet het gevoel regelen - Rab en Rik

Wat is de grootste belemmering om onszelf te verbeteren? Vandaag leert opperrabbijn Jacobs ons een belangrijke les naar aanleiding van de plagen in Egypte. En de beurs is volgens de opperrabbijn uiteindelijk een afgod omd...
PREMIUM

Hoe belangrijk is beroemd zijn en een goede naam hebben? - Rab en Rik

Van wie of wat je ook afstamt, een goede naam zul je toch echt zelf moeten verwerven, aldus de opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en Rik. Toch kan het volgens de opperrabbijn zo zijn dat de naam...
PREMIUM

Wat de Joodse wet over het toilet zegt - Rab en Rik

In Rab en Rik blijft geen onderwerp onbesproken. Zo gaat het deze week over het toilet! De opperrabbijn stelt in deze aflevering bovendien dat alles in de wereld geschapen is met een doel. Zelfs ieder onderdeel van ons li...
PREMIUM

Mijn vrouw heeft geen kinderen gekregen - Rab en Rik

Vandaag in Rab en Rik vertelt de opperrabbijn dat zijn vrouw geen kinderen heeft gekregen. Ook legt hij uit waarom Farao's opdracht om de meisjes te laten leven onderdeel was van het plan om het volk Israël te...
PREMIUM

Autochtonen bestaan bijna niet in Israël - Rab en Rik

Waarom vindt de opperrabbijn het belangrijk dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is? En waaraan zien we dat dit in onze samenleving steeds minder wordt? In onze samenleving vinden we dat immigranten zich aa...
PREMIUM

Twee manieren om God te dienen - Rab en Rik

Er zijn volgens opperrabbijn Jacobs grofweg twee manieren om God te dienen. Intellectuelen zijn volgens hem belangrijk maar hebben daarbij wel een belangrijke eigenschap nodig. En hoe kijkt Jacobs eigenlijk naar zichzelf? Een...
PREMIUM

Waarom beleefde Jacob zijn beste jaren in Egypte? Rab en Rik

Waarom beleefde Jacob volgens de Bijbel eigenlijk zijn beste jaren in Egypte terwijl hij zich in een donkere samenleving bevond? En wat heeft dat tot ons vandaag de dag te zeggen? En wat vindt opperrabbijn Jacobs ervan...
PREMIUM

Genesis begint met de meest essentiële levensles denkbaar - Rab en Rik

Ballingschappen zijn volgens de opperrabbijn niet alleen iets van het verleden van het volk Israël. Ook individueel maken we volgens hem ballingschappen mee. Welke ballingschappen maakte hij zelf mee? Hij vertelt erover in...
PREMIUM

De vrouw heeft geen ondergeschikte rol, maar een invloedrijke positie - Rab en Rik

De opperrabbijn vertelt het bijzondere verhaal van rabbijnen die maar niet uit een vraagstuk kwamen, totdat de vrouw van één van de rabbijnen zich ermee bemoeide. Ook vertelt hij meer over de positie...
PREMIUM

We moeten alles doen om verwoesting van onze tempel te voorkomen - Rab en Rik

Volgens de opperrabbijn heeft ieder de plicht zijn gevallen medemens te inspireren om het leven weer op te pakken. En wat onszelf betreft: niet janken, klagen en zeuren, maar aanpakken! En hoe denkt de opperrabbijn...
PREMIUM

Hoe om te gaan met een kind dat het verkeerde pad opgaat? Rab en Rik

Hoe kun je als ouders het beste omgaan met een kind dat ervoor kiest een ander pad te bewandelen? Wat als een kind volledig dreigt te ontsporen? Moet je jezelf als ouder daarbij neerleggen en je focussen op de kinderen...
PREMIUM

Antisemitisme zal nooit uitgeroeid worden - Rab en Rik

Antisemitisme is er en zal er ook altijd blijven, meent opperrabbijn Jacobs. Het kan volgens hem simpelweg niet worden uitgeroeid. Wel kan en moet er aan symptoombestrijding worden gedaan. Ook vertelt hij in deze nieuw...
PREMIUM

Waarom wij nooit in staat zijn een ander mens te beoordelen - Rab en Rik

Volgens opperrabbijn Jacobs zijn wij mensen helemaal niet in staat om anderen te beoordelen. Richting in je leven krijgen zonder dat je accepteert dat er een Schepper is, is volgens hem bovendien net als gokken: je moet...
PREMIUM

Zó kun je pijn draaglijker maken - Rab en Rik

Zou het verstandig zijn als we allemaal eens wat minder 'het komt wel goed' zeggen? Of is dat juist een heel verstandige uitspraak? En waarom wordt het Joodse volk nu eigenlijk vergeleken met de maan? Je leest het in...
PREMIUM

Er is een nieuw, zeer fanatiek en intolerant geloof ontstaan - Rab en Rik

Gisteravond is Chanoeka begonnen. Volgens opperrabbijn Jacobs kunnen we als heel klein zuiver vlammetje ongelooflijk veel betekenen in de wereld en een grote hoeveelheid duisternis verdrijven. En hoe komt het eigenlijk dat...
PREMIUM

Doordat Jacob zijn zoon voortrok, belandde heel Israël in de slavernij - Rab en Rik

Het is volgens opperrabbijn Jacobs ontzettend belangrijk dat we onze kinderen evenveel liefhebben en niemand voortrekken. Doordat Jozef door zijn vader werd voorgetrokken belandde namelijk heel Israël in de slavern...
PREMIUM

Ik had een bijzondere droom over ons twee - Rab en Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik gaat het over dromen. Wat was het grote verschil tussen de dromen van Jozef en die van de Farao? Waarom werden die van Jozef eigenlijk niet uitgelegd? En Rik deelt een bijzo...
PREMIUM

Als ik een engel zou zien, ga ik naar een psychiater - Rab en Rik

Hoe kijkt het Jodendom eigenlijk naar engelen? Heeft opperrabbijn Jacobs wel eens een een engel ontmoet? In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik wordt het onderwerp uitgebreid besproken en doet de opperrabbijn een...
PREMIUM

Wij mensen zijn ambassadeurs van God - Rab & Rik

Wij mensen zijn volgens opperrabbijn Jacobs gezanten van God hier op aarde. Maar hoe komt het dan dat zoveel verschillende mensen dat heel anders invullen? Hoe kunnen we het beste een gezant van God zijn? Wat is de...
PREMIUM

Het Joodse denken is niet zwart-wit - Rab & Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab en Rik vertelt opperrabbijn Jacobs een bijzonder verhaal over een gesprek tussen een rabbi en een rijke zakenman. Hij schrijft over materialisme en het tijdelijke hier op aarde. Het beste k...
PREMIUM

God wil dat we alles wat we tegenkomen transformeren van materieel naar spiritueel! Rab & Rik

God wil volgens opperrabbijn Jacobs dat we alles wat we tegenkomen in onze wereld transformeren van materieel naar spiritueel. Maar hoe doet hij dat zelf in het dagelijks leven? Hij geeft er in deze aflevering van Rab en...
PREMIUM

Als satan je met rust laat, moet je jezelf afvragen of je goed bezig bent! Rab & Rik

Onze huidige samenleving draait vooral om alles mag en alles kan. Toch heeft deze 'duistere ballingschap' volgens opperrabbijn Jacobs een groot voordeel in de opvoeding van onze kinderen. Bovendien legt hij in deze afleverin...
PREMIUM

Waarom God niet is te begrijpen! Rab & Rik

Maakte Jacob engelen door zijn gebed? Worstelt de opperrabbijn ook wel eens met de vraag waarom hij God zo weinig concreet aan het werk ziet? En als er genezing plaatsvindt, komt dat dan door de dokter of door...
PREMIUM

Wat is het probleem met het onderwijs in ons land? Rab & Rik

Er zijn verschillende manieren om te leren, zo vertelt opperrabbijn Jacobs in deze aflevering van Rab en Rik. Ook deelt hij de interessante en boeiende overlevering van Hilleel en Sjammaj met ons! Gedurende het Joods jaar...
PREMIUM

"Polarisatie is het resultaat van ziekelijke intolerantie" Rab & Rik

Wonderen, we bidden er vaak om, maar zien ze weinig. Of toch niet? Opperrabbijn Jacobs gaat er in deze aflevering van Rab en Rik dieper op in. Zo vertelt hij over een belangrijke Joodse wet waarin staat dat het niet...
PREMIUM

Gaat heen en vermenigvuldigt u! Ook op een overbevolkte wereld? Rab & Rik

'Gaat heen en vermenigvuldigt u.' Het is een opdracht van God. Maar hoe moeten we die opdracht zien nu we weten dat we eigenlijk met veel te veel mensen zijn op deze wereld? In deze aflevering van Rab en Rik gaa...
PREMIUM

"Depressiviteit brengt mensen tot de grootste zonden" Rab & Rik

Hoe belangrijk is het om regelmatig voor ogen te houden dat je dood gaat? Wat zegt het Jodendom eigenlijk over depressiviteit? En klopt het dat er in de Talmoed staat dat het beste moment om tot inkeer te komen e...
PREMIUM

"Ik geloof dat er in het paradijs 'levels' bestaan" Rab & Rik

Je bent oud en wijs genoeg! Dit bekende spreekwoord gebruiken we vaak in het dagelijkse leven. Maar oud worden betekent niet per definitie wijs zijn, zo betoogt opperrabbijn Jacobs in deze nieuwe aflevering van Rab en...
PREMIUM

Hoe kan het dat mensen in de tijd van het Oude Testament zo oud werden? Rab & Rik

In deze nieuwe aflevering van Rab & Rik vertelt opperrabbijn Jacobs het ontroerende verhaal van Jankele en deelt hij naar aanleiding daarvan een belangrijke levensles. En lees ook zijn antwoord op de vraag van Rik ho...
PREMIUM

Een 'vrije' opvoeding kan verdraaid dwangmatig zijn - Rab & Rik

In deze nieuwe editie van Rab & Rik schrijft opperrabbijn Jacobs onder andere andere over opvoeding. Een vrije opvoeding kan volgens hem ook behoorlijk dwangmatig zijn. Bovendien geeft hij desgevraagd de ultieme opv...
PREMIUM

Er is niets mis met eerder steun verlenen aan je naasten dan aan zij die verder weg staan - Rab & Rik

Bij 'Hotel Abraham' was iedereen welkom volgens opperrabbijn Jacobs. In deze aflevering van Rab & Rik schrijft hij onder andere over liefdadigheid. We moeten volgens de opperrabbijn de arme bedelaar dankbaar zijn da...
PREMIUM

Hunkering naar succes kan geweldig zijn! Rab & Rik

Succes hebben is helemaal geen vies woord. Het ligt er volgens opperrabbijn Jacobs maar net aan waarin je succesvol wil zijn, zo betoogt hij in deze nieuwe editie van Rab & Rik. Bovendien legt hij ons uit wat de basis...
PREMIUM

Is het besnijden van baby's een misdaad? Rab & Rik

Ratio is volgens opperrabbijn Jacobs de afgod van de secularisatie. Hij stelt dat gelovigen hun opvoeding daar dan ook niet door kunnen laten bepalen. En hoe reageert hij op mensen die kritiek hebben op het besnijden van b...
PREMIUM

Mogen we dankbaar zijn voor het kwaad in de wereld? Rab & Rik

Vrijwel iedereen kent het verhaal van Abraham die de belofte krijgt dat zijn nageslacht zo talrijk als de sterrenhemel zal worden. Vandaag leert Opperrabbijn Jacobs ons een bijzondere les over deze geschiedenis. Hoe dieper...
PREMIUM

Kan God een steen maken die Hij zelf niet kan optillen? Rab & Rik

De Bijbel staat vol met beproevingen die God mensen geeft. Ook nu gebeurt dat nog. Volgens Opperrabbijn Jacobs geeft God ons beproevingen, maar tegelijkertijd ook de kracht om deze beproevingen te weerstaan. Maa...
PREMIUM

Plaats een spiegel op je nachtkastje - Rab & Rik

Vaak zijn wij onze eigen afgod. Maar hoe kun je hiermee breken? Lukt dat ooit tijdens ons leven? En wat heeft het verhaal van Noach hier eigenlijk mee te maken? Op deze en andere vragen geeft opperrabbijn Jacobs an...
PREMIUM

Er was iets mis met Noach - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
PREMIUM

Wanneer dien je eigenlijk een afgod? - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
PREMIUM

Heb je jezelf weleens afgevraagd waarom er een verbod op afgoden bestaat? - Rab & Rik

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
PREMIUM

Als jij jezelf een slappeling vindt, is dat prima - Rab & Rik: levenslessen uit de Thora

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
PREMIUM

We gaan het avontuur aan! - Rab & Rik: levenslessen uit de Thora

Gedurende het Joods jaar wordt de hele Thora gelezen in de synagoge. Opperrabbijn Jacobs deelt drie keer per week een wijze levensles aan de hand van het schriftgedeelte van die week. Naar aanleiding van die les stelt...
Word lid van Cvandaag! Start nu uw gratis maand.