cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Martijn Emmerzaal
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

06 juli 2020 door Jeffrey Schipper

Martijn respecteert volwassendoop: "Toch heb ik mijn kinderen laten dopen"

Steeds meer mensen uit zijn omgeving laten zich overdopen. Martijn Emmerzaal respecteert deze broeders en zusters. “Toch heb ik mijn kinderen laten dopen”, vertelt hij met overtuiging. De afgelopen jaren twee jaar deed Martijn grondig onderzoek naar de doop en dit resulteerde in zijn nieuwe boek ‘Genade Water - De doopbelofte voor klein en groot’. In het eerste deel van een tweeluik zegt de schrijver waarom hij vindt dat de kinderdoop de beste papieren heeft.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

In de afgelopen decennia zijn veel christenen met een gereformeerde achtergrond overtuigd geraakt van de volwassendoop. Na intensieve studie ben jij ervan overtuigd dat de kinderdoop de beste papieren heeft. Waarom?
“Bij broeders en zusters die als kind zijn gedoopt en zich als volwassene opnieuw hebben laten dopen, proef ik dat zij het Oude Testament op bepaalde punten losmaken van het Nieuwe Testament. Ik ben ervan overtuigd dat het Oude Testament druipt van de verwijzingen naar Jezus de nieuwtestamentische gemeente. Gelet op wat God aan Abraham heeft beloofd, ontdek ik lijnen die we kunnen doortrekken naar het Nieuwe Testament. God sloot een verbond met Abraham. God is het die begint.

"God spreekt mensen voortdurend als collectief aan. Dat zie ik telkens weer terugkomen in de Bijbel, als een soort refrein."

Er is een doorgaande lijn naar zijn nageslacht. Ik heb het niet alleen over een bloedlijn, maar ook over Gods verkiezing. Het Oude Testament maakt duidelijk dat ook slaven, afkomstig uit andere volken, op basis van Gods beloften aan Abraham, worden toegevoegd aan Zijn volk. En de Bijbel zegt niet voor niets dat ‘alle volken in hem (Abraham, red.) gezegend zullen worden’. En in het Nieuwe Testament merkt Paulus op dat wie Christus toebehoort een nakomeling van Abraham is (Gal. 3: 28-29).

In de doopdiscussie wordt vaak gezegd dat het Nieuwe Testament duidelijk maakt dat wie zich bekeert gedoopt moet worden. Als je het Oude Testament als vertrekpunt neemt, zie je dat die bekeringsoproep al veel eerder aan bod komt. De profeet Joël roept het volk Israël, inclusief kinderen, op om zich tot God te keren. ‘Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen’, vermeldt vers Joël 2:16. De oproep van Joël aan het volk om zich te bekeren, geldt dus voor iedereen inclusief de allerkleinsten. Ook al kan een zuigeling niet zelf die bekering tonen, de bekering wordt via de ouders gevraagd. Niemand kan zich verschuilen.

Het argument van tegenstanders van de kinderdoop is steevast op dit punt dat er nergens staat dat er kinderen werden gedoopt. Maar er staat namelijk ook nergens dat de kinderen niet mee werden genomen. Er wordt alleen gesproken over ‘het hele huis’ of ‘het gehele huisgezin’. God spreekt mensen voortdurend als collectief aan. Dat zie ik telkens weer terugkomen in de Bijbel, als een soort refrein.”

Maar waarom zou dit in de kinderdoop tot uiting moeten komen. Dat kan toch ook door je kind aan God op te dragen en om Zijn zegen te vragen?
“Ik lees nergens in de Bijbel dat het opdragen een opdracht van God zou zijn als sacrament. Doop en avondmaal zijn bovendien ingesteld door Jezus. Hij geeft ons de opdracht om te dopen. En als ik er vervolgens van overtuigd ben dat we onze kinderen daarin mee mogen nemen, op basis van wat ik zojuist zei, valt of staat daar alles mee en mogen wij onze kinderen deze belofte niet onthouden.”

"Als je je broer of zus uitnodigt voor je verjaardag, zeg je er ook niet expliciet bij dat de kinderen ook welkom zijn. Daar gaat iedereen vanuit."

Je behandelt verschillende argumenten vóór de volwassendoop. Welke van deze argumenten vind je het meest overtuigend?
“Vooropgesteld: de argumenten voor de volwassendoop heb ik in mijn boek bewust behandeld en een plek gegeven. Ik wil met mijn boek niet bereiken dat christenen tegenover elkaar komen te staan, hoe overtuigd ik ook ben van de kinderdoop. Ik heb het willen toevoegen om de mensen die vóór de volwassendoop zijn een kleine stem te geven. Terugkomend op je vraag, als iemand die voor de kinderdoop pleit is dit lastig te beantwoorden omdat ik liever argumenten voor de kinderdoop deel. Maar als ik dan écht moet kiezen, kies ik voor het argument dat de doop in het Nieuwe Testament volgt op de bekeringsoproep. ‘Bekeer je en laat je dopen.’ En ook lezen we in het Nieuwe Testament niet over de letterlijke doop van baby’s.”

Het valt mij op dat veel doopsituaties in het Nieuwe Testament verbonden zijn met een veranderd leven. Hoe kijk jij aan tegen het verband tussen bekering/wedergeboorte en doop?
“Als een buitenstaander (iemand die niet als kind is gedoopt, red.) tot bekering komt is de doop daarop hét antwoord. Maar laten we dit wel in het juiste perspectief plaatsen. Bijbelteksten waarin ‘bekeer je en laat je dopen’ ter sprake komen, zijn geschreven op momenten dat de apostelen de wereld ingingen om het Evangelie te verspreiden. Kortom, in een context waarin het Evangelie niet bekend is; op het zendingsveld. Op verschillende plekken worden huisgezinnen gedoopt. De vraag die we ons in deze discussie stellen is: werden de kinderen ook gedoopt? Mogelijk werd het niet genoemd, omdat het zo vanzelfsprekend was dat de kinderen er ook bij horen. Als je je broer of zus uitnodigt voor je verjaardag, zeg je er ook niet expliciet bij dat de kinderen ook welkom zijn. Daar gaat iedereen vanuit.

1 Korinthe 12 maakt duidelijk dat wij allen zijn gedoopt door één Geest tot één lichaam. Hoe plaatsen we onze kinderen daarbij? Zijn zij nog onderweg om deel uit te maken van dat lichaam? Als je let op Jezus’ uitspraken over de kinderen, kan ik er niets anders van maken dan dat ook de kinderen onderdeel zijn van Zijn lichaam. Daar komt nog bij dat God het geloof en de wedergeboorte geeft. Als mensen zijn wij ervoor verantwoordelijk dat we Hem aannemen, maar die beweging begint vanuit God. Ik laat mijn kinderen dopen omdat ik ze volledig onder Jezus wil scharen. Zij zijn van Hem, gekocht en betaald.”

"Als kind die wordt geboren in een gezin waar de Heere God centraal staat, hoor je bij Gods volk. Dat is de bijzondere positie van de uitverkiezing."

Bij doopdiensten vind ik het juist zo mooi dat het oude leven in een doopbad wordt achtergelaten. Dopelingen staan ‘in Jezus’ op en beginnen een nieuw leven. Bij de kinderdoop lijkt mij dat ingewikkeld, omdat baby’s onmogelijk een ‘oud leven’ kunnen hebben die ze door middel van de doop achter zich laten.
“Zonde kun je zien als iets dat de mens doet of nalaat te doen. Zonde is in de kern zonder God leven in alle facetten. De andere kant is dat baby’s in zonde zijn ontvangen en geboren, ook als ze nog niet bewust gezondigd hebben. Paulus spreekt daarvan in Romeinen 5 vers 18. Door de erfzonde kan een baby ook ziek worden of zelfs al vroeg overlijden; wat ook het gevolg van de zondeval is. Dan is het juist mooi om bij de doop te belijden dat God het eerste en tegelijk ook het laatste woord heeft.”

Ook in traditionele kerken worden volwassenen die zich van buitenaf en zonder christelijke opvoeding toevoegen als volwassene gedoopt. Roept dat niet een verwarrend beeld op als bij wijze van spreken een week later kinderen worden gedoopt? Want waarom wordt het ene kindje wel en het andere kindje niet in een christelijk gezin geboren?
“Als kind die wordt geboren in een gezin waar de Heere God centraal staat, hoor je bij Gods volk. Dat is de bijzondere positie van de uitverkiezing. Daar kan ik alleen maar stil van worden, omdat ik niet weet waarom God uitgerekend mij heeft uitgekozen om bij Hem te horen. Zo genadig is Hij. Al voordat ik werd gevormd in de moederschoot, heeft Hij mij uitgekozen, zegt de Bijbel. Al gauw wordt dan gewezen op mensen die niet in een christelijk gezin zijn geboren of in een ander land waar een andere religie groot is. Die moeite snap ik, maar ook ik heb daar geen antwoord op. Dat gaat boven mijn verstand uit. Ik kan dan alleen maar met gevouwen handen tot God naderen en Hem loven en prijzen dat ik Zijn kind mag zijn. Juist dan voel ik mij klein en nederig naar God toe. Soms moeten we dingen in geloof aannemen ook al zijn bepaalde dingen naar menselijke maatstaven niet met ons verstand te rijmen.”

In deel 2 van dit interview gaat Martijn Emmerzaal in op vragen over overdoop en in hoeverre kinder- en volwassendoop naast elkaar kunnen bestaan.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Doop
- Onrust op Urk: leerkracht mag niet meer voor de klas nadat hij als evangelist bekeerling doopt in IJsselmeer
- Kinderdoop of volwassendoop: wat is de Bijbelse doop?
- "Doopwater mag christenen niet scheiden"
- Waarom Martijn moeite heeft met christenen die zich laten overdopen
- Tien uitspraken van ds. Van Campen over de doop
Meer over Doop »

Klik hier om het boek van Martijn Emmerzaal te bestellen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

S
Ik ben nog steeds 'van de volwassendoop', maar dit vind ik een goed stuk, ik kan in ieder geval meer begrip opbrengen voor de kinderdoop.