Doop


Preekverslag

Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Jacques Brunt antwoordt

De spreker wijst op het doopvont, achter hem. “Daar staat een watergraf. De doop betekent dat je één bent geworden met de Heere Jezus; een Man die op aarde is verworpen en afgeserveerd. Als je één bent met Hem heeft dat gevolgen voor je leven en is e

Interview

Baptist en NGK’er verschillen van mening over de doop: “En toch zijn we broeders”

In gereformeerde kring hebben sommige kerkleden het verlangen om het doopritueel te herhalen om zo te laten zien dat ze zijn ingelijfd in het lichaam van Christus. Peter, je bent overtuigd van de kinderdoop. Zeg je hiermee dat ze sinds hun eerste doo

Preekverslag

Kinderdoop of volwassendoop: wat is de Bijbelse doop?

Doopwater zorgt helaas voor veel ruzies in christelijk Nederland. Wat is de Bijbelse doop? De kinderdoop? Of toch de volwassendoop? Willem Ouweneel besprak deze vraag tijdens een boeiende lezing in Utrecht, genaamd ‘Wat is de bijbelse doop?’. “Er is

Nieuws

Onrust op Urk: leerkracht mag niet meer voor de klas nadat hij als evangelist bekeerling doopt in IJsselmeer

Vorige week kwam er bijzonder nieuws naar buiten vanuit Urk. Onder jongeren in het christelijke dorp is een opwekking gaande waarbij een steeds groter wordende groep jongeren samen bidt en zingt op het strand. Helaas is er inmiddels ook onrust ontsta

Interview

Theoloog Jos Colijn: “Voorkom dat de doop een vrijblijvend ritueel wordt”

Sommige ouders leggen nadruk op het feit ‘dat God van het kindje houdt’ en minder op het verbond en Gods verkiezing in de doop. Is dit een teken van zwakte? En wat voegt het doopritueel in dat geval toe?“Die liefde van God is gebaseerd op Zijn genade

Interview

Ds. Bram Hofland ziet doopverwarring: "Verbondstheologie wordt niet altijd goed uitgelegd"

‘Dopen en hoe je gedoopt bent is van ondergeschikt belang’, schrijft u. Waarom?“Sommige mensen benadrukken hoe belangrijk het is om op een bepaalde manier gedoopt te worden. Dit werkt mijns inziens twee kanten op. Evangelische gemeenten die willen da

Interview

Ds. M. M. van Campen: "Doopwater mag christenen niet scheiden"

"Wanneer wederdopers onder censuur staan, vind ik dat verschrikkelijk. Doopwater mag geen scheiding brengen tussen christenen. Het bloed van Christus is belangrijker," zegt ds. M. M. van Campen, hervormd predikant in Goes. Hij schreef de uitgave ‘De

God

Waarom Martijn moeite heeft met christenen die zich laten overdopen

“Als je als kind bent gedoopt, hoef je dat later niet over te doen. Wie dat wel doet, zegt daarmee eigenlijk dat de eerste doop niet volledig was.” Na een grondige studie naar de doop, ontdekte Martijn Emmerzaal dat de kinderdoop de beste papieren he

God

Nico van der Voet heeft een boodschap voor christenen die discussiëren over de doop

“Als je alleen bijbelteksten meeneemt in een gesprek over de doop, loopt het op niets uit”, stelt Nico van der Voet, docent bij de afdeling HBO-Theologie voor pastoraat en ethiek, en hogeschoolpastor. PKN-predikant Mark de Jager vindt het tijd voor ‘

God

Martijn respecteert volwassendoop: "Toch heb ik mijn kinderen laten dopen"

Steeds meer mensen uit zijn omgeving laten zich overdopen. Martijn Emmerzaal respecteert deze broeders en zusters. “Toch heb ik mijn kinderen laten dopen”, vertelt hij met overtuiging. De afgelopen jaren twee jaar deed Martijn grondig onderzoek naar

Verdieping

Zet een punt achter de discussie over kinderdoop-volwassendoop

Naar aanleiding van het proefschrift van Teun van der Leer is de doop vanuit verschillende invalshoeken benaderd op Cvandaag. In de bijdragen miste ik nog de sociologie en psychologie. Het gesprek gaat bijna altijd over theologische standpunten. In k

God

Tien uitspraken van ds. Van Campen over de doop

"Bijbelteksten mogen geen kanonskogels zijn," zei ds. M. M. van Campen onlangs over ‘De Koninkrijksdoop’, een nieuwe uitgave waarin hij stelt dat de doop de belangrijkste bijzaak is. Onlangs sprak CIP.nl met de hervormde predikant uit Rotterdam hiero

Nieuws

"De Bijbel zegt niks over overdopen"

'Zelf ben ik gedoopt door besprenkeling. Ik sta na bestudering van Bijbelteksten over de doop positief tegenover wat men noemt de 'volwassendoop', dat wil zeggen: doop na bekering en geloof. Hierdoor twijfel ik of de kinderdoop wel 'voldoende' is. Wa

Dagelijks leven

Ik ging met een broeder in debat over het dopen van kinderen: 5 lessen

Onlangs hadden we in onze gemeente een speciale avond over de (kinder)doop. We hadden ook ds. B. Boer (VBG ‘De Fontein’ te Emmeloord) uitgenodigd. Reformatorischen en baptisten vulden de kerkzaal. Ik zette uiteen waarom ik meen dat kinderen gedoopt m

God

Wordt het tijd dat evangelische christenen de doopvisie van gereformeerden accepteren?

Wat mooi dat Teun van der Leer een proefschrift heeft geschreven over de doop en nog meer dat hij daarin zo’n mild en tolerant standpunt inneemt! Teun en ik zijn beiden als kind opgegroeid in dezelfde geloofsgemeenschap, één waarin wereldwijd pakweg

God

Hoe de kinderdoop eeuwen geleden bij christenen in beeld kwam

“Doop na bekering en door onderdompeling nam in de vroege kerk een belangrijke plaats in. Er was dan ook geen enkele reden om de doop van kinderen voor te stellen”, maakt Hendrik Schipper duidelijk. Hij deed onderzoek naar alle aspecten van de doop e

Interview

Nathan Noorland ziet dat de doop christenen verdeelt: "Kijk eens verder dan je eigen traditie"

De doop is één van de vele hoofdpijndossiers in christelijk Nederland. Daar kan ook voorganger Nathan Noorland over meepraten. “Sinds de Reformatie hebben wij er in de kerk qua eenheid een potje van gemaakt. Dat durf ik best op die manier te stellen.

God

Een paar druppels water

Ik ben op zoek naar God. En waar kun je deze zoektocht beter beginnen dan met je doop. Want ja, dat ben ik. In een oude nostalgische kerk. Met een dominee in een zwarte toga. De gemeente die psalmen zingt op hele noten en waar men in die tijd een Bij

God

Doopdebat: Predikanten debatteren zonder modder gooien

Geen modder gooien, maar als broeders inhoudelijk debatteren over de doop. Dat gebeurde vrijdagavond tijdens het ‘broederdebat’ in Gouda. In een plezierige sfeer namen ds. M. Ezinga (reformatorisch baptist) en ds. G. A. van den Brink (foto bovenaan,

Dagelijks leven

Waarom ik klaar ben met discussies over de doop

Christenen moeten net als vrouwen ook een cyclus hebben. Om de zoveel tijd gaat het over homo’s, dan weer over de wederkomst en deze week was de doop weer aan de beurt. Met de redactie van Cvandaag ga ik afspreken dat, wanneer de discussie over de do

Interview

Teun van der Leer reikt kinderdopers de hand: “Geloofsdoop als voorwaarde voor lidmaatschap is dwangmiddel”

Volgens dr. Teun van der Leer zouden kinderdopers in baptistenkerken niet langer als tweederangschristenen behandeld moeten worden. “De keuze van de geloofsdoop dient een vrije keuze te zijn. De drempel van de geloofsdoop als voorwaarde voor lidmaats

God

Dat de kinderdoop later gemeengoed is geworden is een misverstand

Mijn interview over de doop heeft heel wat stof doen opwaaien. Ik werd begrepen of men deed er (soms fel) afstand van. In deze blog neem ik graag een aantal reacties onder de loep. Wie weet gaat u er toch genuanceerder naar kijken. Laten we elkaar vo

God

Baptistenpredikant ziet invloed van emocultuur: "Een doopdienst is meer dan een feestje"

"De doop lijkt soms iets leuks of een hoogtepunt in iemands leven, terwijl we het hebben over een levensveranderende keuze die veel kost. Zijn we dat ons nog wel bewust?", vraagt Teun van der Leer. De docent van het Baptisten Seminarium in Amsterdam

God

Theoloog blikt terug op zijn kinder- én volwassendoop

"Ik merk dat de doop onder behoudende christenen een splijtzwam is. Terwijl er veel over wordt geruzied, hebben buitenstaanders vaak geen idee waar het over gaat." In een video voor de progressief-christelijke weblog Lazarus blikt Alain Verheij terug

God

Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen

Dit is mijn 250ste column, en hij gaat over de doop! Ik had mij een verkwikkelijker thema voor deze 250ste column voorgesteld… Over welke doop hebben we het trouwens? Na afloop van een bijbellezing die ik ergens hield, riep iemand door de zaal: ‘Wann

Dagelijks leven

Mijn volwassendoop is geen teken van minachting naar mijn ouders

In mijn jeugd ben ik christelijk opgevoed. Ik ben als baby gedoopt, toen mijn ouders nog bij een traditionele kerk aangesloten waren. Later zijn ze overgestapt naar een evangelische kerk. Als kind verdedigde ik het geloof als iemand er iets beledigen

Dagelijks leven

Staat de doop eenheid in de weg?

'Kunnen orthodoxe gereformeerden en orthodoxe baptisen in Nederland samen één kerk vormen?' Dat vraagt Reina Wiskerke zich af in haar columnn in het Nederlands Dagblad. 'Als je de kerkelijke kaart van Nederland bekijkt, kun je er niet omheen: het is

God

Hoe doopwater ons geloof en de roeping van de kerk weerspiegelt

De doop is niet alleen een inzetting van Christus voor ons persoonlijk leven. Dit sacrament is ook van betekenis voor de kerk. De doop drukt de identiteit van de kerk uit en houdt de kerk overeind. Deze betekenis van de doop verdient meer aandacht, s