Doopdebat: Predikanten debatteren zonder modder gooien

God23 juni 2014
Ds. G. A. van den Brink

Geen modder gooien, maar als broeders inhoudelijk debatteren over de doop. Dat gebeurde vrijdagavond tijdens het ‘broederdebat’ in Gouda. In een plezierige sfeer namen ds. M. Ezinga (reformatorisch baptist) en ds. G. A. van den Brink (foto bovenaan, Hersteld Hervormde Kerk) uitgebreid de tijd om hun standpunten met bijbelse argumenten te onderbouwen. De één is voorstander van de kinderdoop. De ander pleit voor de geloofsdoop.

Gastheer Arjan Baan gunde de aftrap aan Ezinga. Regelmatig gaat hij voor in de reformatorische baptistengemeente van Overberg. "Ik wil wijzen op het feit dat er in de Bijbel geen enkele expliciete opdracht staat om zuigelingen te dopen." Vervolgens wijst de predikant op "meerdere opdrachten voor de geloofsdoop en er maar liefst twaalf feitelijke doopgetuigenissen." Hij citeert de bekende Zwitserse theoloog Karl Barth: ‘Een bevel om kinderen te dopen vindt men nergens uit de mond van Jezus of in het Nieuwe Testament. Er wordt niet zomaar op los gedoopt. Men laat zich niet dopen zonder er zelf bij betrokken te zijn. Er zijn mensen die geloven en zeggen: Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Vervolgens worden ze gedoopt.’

Besnijdenis geldt nog steeds
Voorstanders van de kinderdoop zijn hiervan niet onder de indruk. Dat is ook Ezinga opgevallen. Hij merkt op dat reformatorische broeders reageren met het stilte-argument: de kinderdoop is zo vanzelfsprekend dat het voor de bijbelschrijvers niet noodzakelijk was om dit te vermelden in het Nieuwe Testament. Ook het argument dat de besnijdenis is vervangen door de kinderdoop, leest hij nergens terug. "Waar in de Bijbel staat dat de doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis? Toon mij dat en ik zal geloven. De Heere Zelf gaf de opdracht tot de besnijdenis als betekenis van het verbond dat Hij met Israël sloot. Het is ongepast om datgene wat de Heere aan Israël gegeven heeft, aan te passen."

Ter illustratie verwijst Ezinga naar Romeinen 3:1-2. "Daaruit blijkt dat de besnijdenis tot op de dag van vandaag nut heeft." Hij benadrukt dat dit Abrahamitisch verbond niet gelijk staat aan het genadeverbond. "De Heere heeft zich duidelijk uitgesproken over de voorwaarde voor het ontvangen van de christelijke doop: een mens moet door de Heilige Geest zijn wedergeboren." Verder maakt Ezinga duidelijk dat in het Oude Testament geloof geen voorwaarde was om het teken van het verbond te ontvangen. "In het Nieuwe Testament is dat onmogelijk. De genade van God is niet erfelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn."

Geloofsbelijdenis is niet genoeg
Dominee Van den Brink keek tijdens zijn referaat regelmatig broeder Ezinga aan. Af en toe knikte zijn collega-predikant als toehoorder. "Er ligt een nauwe relatie tussen de doop en of iemand tot het lichaam van Christus behoort," aldus Van den Brink. Dat beaamt Ezinga, behalve zijn toevoeging: "Ook als het om kinderen gaat." Allereerst benadrukt de hersteld hervormd predikant in Rotterdam/Kralingseveer dat er meerdere gronden zijn om gedoopt te worden. "Nergens in de Bijbel staat dat geloofsbelijdenis nodig is. Stefanus, Lydia en de stokbewaarder zijn allemaal gedoopt. Nergens staat er dat zij hun geloof belijden."

"Ten tweede representeert de de doop de inlijving van het Lichaam van Christus," vervolgt Van den Brink. "In 1 Korinthe 12:13 en Romeinen 6:3 lezen we dit terug. De doop is de grens tussen degenen die in Adam en in Christus zijn." Even later wijst de predikant op Handelingen 11:17. "Daaruit blijkt dat wie is ingelijfd in Christus’ Lichaam, gedoopt moet worden. De gemeente moet een oordeel vellen: wie wordt er wel of niet gedoopt? De Bijbel zegt dat iedere christen gedoopt hoort te zijn. Het is niet alleen een recht, maar ook een plicht. Nergens wordt ruimte gegeven voor de mogelijkheid om ongedoopt christen te zijn."

Kinderen in Christus' Lichaam
Bij zijn laatste argument, schudde broeder Ezinga zijn hoofd, want Van den Brink is van mening dat ook kinderen tot het Lichaam van Christus worden gerekend. "Baptisten plaatsen kinderen buiten het Lichaam van Christus. Dat gaat mij te ver. Wie niet tot het Lichaam van Christus behoort, wordt vervloekt. Dan zouden alle kinderen verloren zijn. Moet dat de boodschap zijn aan de ouders wanneer een kind sterft? Bovendien vermeldt de Bijbel dat sommige kinderen de Heilige Geest bezitten en zijn wedergeboren." Van den Brink verwijst naar 2 Samuel 12:23, Jeremia 1:5 en Lukas 1:15.

"Kinderen zijn geen wolven, maar schapen die tot Christus worden toegebracht. Het is een diepe teleurstelling wanneer gedoopte kinderen toch niet zijn ingelijfd in het Lichaam van Christus. Maar dit is geen bewijs dat de kinderdoop verkeerd is en ouders geen goede grond hadden. Ook bij volwassendoop speelt hetzelfde probleem."

Bekijk het volledige ‘broederdebat’:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Prins Bernhard
Nieuws

Prins Bernhard verklaarde met hand op de Bijbel: "Ik was nooit een nazi"

"Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad", verklaarde prins Bernhard ooit in een serie vraaggesprekken die hij voor zijn dood had met de

Maasbach Worship
Nieuws

Maasbach World Mission Conferentie in Den Haag

De jaarlijkse conferentie (6 tot en met 8 oktober) van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending staat dit jaar helemaal in het teken van missions en evangelisatie. In een tijd waar men veel hoort over de ontkerkelijking in Nederland, is er tegelijke

Guido Hamelink
Nieuws

Nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha Nederland

Guido Hamelink (41) is de nieuwe bestuursvoorzitter van A Rocha Nederland. Hij volgt Harm Schoten op, die sinds 2017 voorzitter was van de christelijke natuurbeweging. Guido is algemeen directeur van ecologisch adviesbureau NLadviseurs dat zich inzet

Shalva-band
Nieuws

Christenen voor Israël organiseert concerten met Shalva-band

Ze zouden Israël vertegenwoordigen in 2019 in de finale van het bekende Eurovisie Songfestival, en werden beschouwd als één van de grootste kanshebbers. De Shalva-band, een muziekgroep van Israëlische artiesten met een verstandelijke en lichamelijke

Prof. dr. Bernhard Reitsma
Nieuws

Belijden we als christenen een inclusief of exclusief geloof?

Is het zo dat christenen openstaan voor iedereen? Dat je in de kerk en de christelijke gemeente mag komen zoals je bent? In alle gebrokenheid en onvolmaaktheid? Dat lijkt wel de enig logische conclusie te zijn die je uit het Evangelie kunt trekken. A

Politiek
Nieuws

Medische ethiek: Wat zijn de standpunten van de grootste politieke partijen?

Welke standpunten hebben de in de peilingen vijf grootste partijen op medisch-ethisch gebied? In dit overzichtsartikel lichten we de partijprogramma’s van VVD, GroenLinks/PvdA, PVV, BBB en D66 door op dit gebied. Hoe kijken deze partijen naar abortus

Ds. P. den Ouden
Nieuws

HHK-predikant roept christenen op om dagelijks te bidden voor de vervolgde kerk

‘Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden’. Het zijn de woorden van Paulus aan het begin in de brief aan Filemon. Wanneer hij ze optekent, zit hij gevangen. Maar terwijl hij vastzit, ontvangt hij veel kracht. Er wordt namelijk door vel

Paus Franciscus
Nieuws

Paus ziet zegen voor homostellen als pastorale optie: "Maar hoeft niet per se de norm te worden"

In antwoord op de vraag van vijf kardinalen naar het zegenen van een homoseksuele relatie zegt paus Franciscus open te staan voor zo'n zegening als pastorale optie, dat melden diverse media. De paus gaf aan dat het volgens hem een uiting van "pastora

Meerartikelen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop
Nieuws

Terugkijken: SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kritisch over spreidingswet

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer twee dagen over de spreidingswet waarvan het lot nog altijd onzeker is. Veel partijen stellen dat gemeenten meer tijd moeten krijgen om opvangplekken voor asielzoekers te kunnen realiseren. In het actualitei

Pakistaanse voorganger verwond zichzelf opzettelijk met pistool
Nieuws

Pakistaanse voorganger verwondt zichzelf opzettelijk met pistool

De Pakistaanse predikant Eleazar Sidhu is vorige week aangeklaagd wegens het uiten van valse beschuldigingen, meldt Morning Star News. De predikant stelde begin vorig maand beschoten te zijn door moslimextremisten en spande een zaak aan bij de politi

Marokko aardbeving
Nieuws

Marokkaanse christenen zetten zich in voor slachtoffers aardbeving

In Marokko wonen niet heel veel christenen, maar toch zijn ze er. En ze bieden hulp na de verwoestende aardbeving van enkele weken geleden, waarbij rond de 3000 mensen om het leven kwamen. Enkele mooie initiatieven van Marokkaanse christenen kwamen a

Ds. Willem Glashouwer
Nieuws

Wat het Loofhuttenfeest tot christenen uit de volkeren te zeggen heeft

Jezus vierde het Loofhuttenfeest mee, op Zijn eigen manier. We lezen het in Johannes 7:37-38: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft,

Lee Strobel
Nieuws

Voorganger Lee Strobel sprak met de oprichter van Playboy over Jezus

Lee Strobel sprak afgelopen zondag bij de First Baptist Church in Dallas, daar refereerde hij aan zijn ontmoeting met wijlen Playboy-baas Hugh Hefner. De 71-jarige bestseller-auteur is bekend van zijn boek 'Bewijs genoeg' waarin hij dertien topwetens

Oekraïense kerken bekritiseren voorstel om porno-industrie te legaliseren
Nieuws

Oekraïense kerken bekritiseren wetsvoorstel om porno-industrie te legaliseren

Het plan om de porno-industrie in Oekraïne te legaliseren is een "destructief initiatief", menen tal van religieuze leiders in Oekraïne. CNE News meldt dat Oekraïense kerken met kracht het politieke voorstel om porno legaal te maken, verwerpen.  De O

Ds. Arie van der Veer
Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

Piet Vergunst
Nieuws

Israëlzondag stelt verhouding van de kerk tot het jodendom aan de orde

Staat het christelijk geloof nu tegenover het jodendom, of niet? Die vraag kon op (Israël)zondag (afgelopen zondag, red.) aan de orde komen, als de voorganger het aangeboden materiaal van de Protestantse Kerk volgt. De verhouding van Jezus tot de Far

Ulrich
Levensverhaal

Ulrich leerde één grote les in zijn leven: "Zonder God red je het niet"

Ulrich (47) fietste onlangs voor de zevende keer mee met Cycle for Hope. Hij is 13 jaar getrouwd met Esther en werkt bij een metaalbedrijf. Twintig jaar geleden zag zijn leven er compleet anders uit. “Ik zat zwaar verslaafd in een leeg huis. Alles wa

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 24

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

LEV
Positief nieuws

Kom bij met dit prachtige lied van LEV: 'Haal maar adem'

LEV heeft een schitterend lied uitgebracht om even bij op adem te komen. Het nummer 'Haal maar adem' gaat over jezelf overgeven aan God en het loslaten van de strijd. Het leven kan ons soms het idee geven dat we heel erg ons best moeten doen om alles

Gerdien Blom
Positief nieuws

Gerdien wilde blik naar boven gericht houden bij begrafenis dochter

Een krachtig getuigenis van Gerdien Blom, de moeder van acht kinderen was de afgelopen tijd te zien bij 'Een huis vol' van de KRO-NCRV. In gesprek met Cvandaag vertelde ze eind 2021 over de begrafenis van haar dochter Miriam (6). Ondanks al het leed