cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. A. Kort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 april 2020 door Jeffrey Schipper

Domineesvrouw begrijpt ophef over ‘lief briefje’ ds. Kort niet: "Hij bidt veel voor coronapatiënten"

‘Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon.’ Deze zin uit een brief van ds. A. Kort is opgepikt door De Telegraaf en wordt nu volop gedeeld via sociale media. De predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland schreef een brief aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel, die gelekt werd. CIP.nl sprak met de vrouw van de dominee, die benadrukt dat er in het artikel "woorden verdraaid worden".

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

De vrouw van ds. Kort beschermt haar man tegen de vele telefoontjes, waar ook doodsbedreigingen tussen zitten, zodat hij zich kan focussen op zijn werk. Toch is zij bereid om de brief van haar man toe te lichten. “Als mijn man schrijft dat ‘de Heere doorgaat met Zijn gericht’ wil hij niet duidelijk maken dat iedereen aan corona zal sterven. Deze woorden schrijft hij om mensen biddend op de knieën te brengen zodat we ons op de Heere richten.” De domineesvrouw verwijst naar Jona. “Gods oordeel lag over Ninevé, maar de Heere heeft een ommekeer gebracht. Mensen snappen de brief niet, omdat de Bijbel niet veel meer wordt gelezen.” Kortom, het doel van de brief was een bekeringsoproep.

Was het met de kennis van nu handig om in deze vorm een gemeentebestuur te benaderen, zeker in een tijdperk waarin “de Bijbel niet veel meer wordt gelezen”? Mevrouw Kort vindt niet dat er verkeerd is gehandeld. “Het was een hartelijk en lief briefje. Dat horen we ook terug van mensen uit onze kerkelijke gemeente. Mijn man krijgt zo nu en dan uitnodigingen van het gemeentebestuur om bijvoorbeeld een nieuwsjaarsreceptie te bezoeken. Dan is het helemaal niet zo vreemd om een gemeente in deze tijd sterkte te wensen en een hart onder de riem te steken.”

‘Dominee: ‘Iedereen dood door corona’, staat boven het Telegraaf-artikel waarin de brief van ds. Kort is geciteerd. Ds. Kort en zijn vrouw werden woensdag verrast door het bericht dat de brief de grootste krant van Nederland heeft gehaald. “We weten dat iemand die de brief namens de gemeente heeft gelezen naar de media heeft gelekt”, vertelt mevrouw Kort. “Nu doen mensen alsof we iedereen dood wensen. Woorden in de brief worden verdraaid, waardoor er leugens worden verkondigd. Het is schandalig dat De Telegraaf geen contact heeft opgenomen.”

Ondertussen gaat het predikantswerk ‘gewoon’ door. “Ook gisteravond belden allerlei mensen met het verzoek om mijn man te spreken. Maar hij was in Zierikzee om een dienst te leiden en een ambtsdrager te bevestigen.” Ze benadrukt dat het niet mogelijk is om een toelichting te vragen aan de predikant zelf. “Hij moet zich kunnen concentreren op pastorale bezoeken en de voorbereiding voor de preek. Vandaag staan er ook weer verschillende ziekenbezoeken op zijn programma.”

“De mensen moesten eens weten hoeveel mijn man bidt voor coronapatiënten”, voegt mevrouw Kort toe. Zij is dankbaar voor de bloemen die gemeenteleden van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland woensdagavond hebben gebracht om een hart onder de riem te steken. En de persoon die de brief van de predikant heeft gelekt? “Hij heeft zijn excuses aangeboden en dat hebben we aanvaard.”

Lees hieronder de volledige brief van ds. Kort.

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.
Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Aangifte ds. Kort
- Rust keert na juridische strijd terug in pastorie ds. Kort: “Ik wil sterven in het harnas”
- Dominee Kort werd door sommigen gezien als postmoderne christelijke martelaar
- Ds. Kort reageert op rechterlijke overwinning: “Ik heb nooit een last gevoeld"
- Ds. Kort wint zaak van homo-activist Houtzager en wordt niet vervolgd
- Deed ds. Kort homofobe uitspraken? Binnen zes weken meer duidelijkheid
Meer over Aangifte ds. Kort »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Goede zin: 'Wij deden het land geen behoudenis aan'. Al zal ds Kort het waarschijnlijk anders bedoelen, maar....Niks geen straffende God, maar als wij denken dat wij zo met het land, de schepping, het milieu en de dieren te mogen omgaan, dan keert dit zichzelf tegen ons en roepen dit ZELF over ons af. Dit is niets nieuws, allerlei deskundigen, binnen (ARocha bv) en buiten de kerken, roepen dit al jaren.