cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

31 januari 2020 door Willem J. Ouweneel

Was de verboden vrucht in het paradijs een druif?!

We zijn eruit! De verboden vrucht in het paradijs was helemaal geen appel (dat idee ontstond door een oude verwarring: het Latijnse malum betekent zowel ‘het kwade’ als ‘appel’), ook niet een banaan (zoals de Koran beweert), ook niet een vijg (zoals men wel eens dacht vanwege de schorten van vijgenbladeren waarmee Adam en Eva zich bekleedden), ook niet een granaatappel, ook niet tarwe, en zelfs niet een of andere psychedelische paddenstoel (zoals allemaal beweerd is).

Nee, het zou wel eens een druif geweest kunnen zijn! Dat is een oude joodse suggestie. Rabbi Meir, een leerling van rabbi Akiva, zei al dat de verboden vrucht een druif was (zie de Talmoed: traktaat Berachot 40a en Sanhedrin 70a)! De Zohar (Noach 73a), het boek van de Kabbala, zegt dat Noach probeerde de zondeval ongedaan te maken door met een heilige bedoeling wijn te maken (maar het liep ónheilig af; Gen. 9:20-23). Een midrasj (Beresjit Rabbah op Gen. 3) zegt dat de vrucht een druif was, misschien een geperste druif (eveneens als zinspeling op de wijn). En dan is er nog het derde boek Baruch, oftewel de Griekse Apocalyps van Baruch, dat een christelijk boek is óf een joods boek met christelijke invoegsels. Daar lezen we in hoofdstuk 4 dat een van de zeven aartsengelen, Satanaël (die na zijn val nog slechts Satan heette), in de hof van Eden de wijnstok plantte om Adam en Eva ten val te brengen. Tijdens de zondvloed ging de hof van Eden ten onder; maar één scheut van de wijnstok overleefde en werd door Noach teruggevonden. En dan horen we hetzelfde als wat ik zojuist al noemde: Noach probeerde van die wijnstok toch iets goeds te maken, maar dat mislukte.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Willem J. Ouweneel.

Word ook lid
In Genesis 3 wordt de eerste Adam uit de hof verjaagd; in Johannes 2 opent de laatste Adam de hof van Eden weer voor ons.

Nu heb jij, lezer, misschien niet veel op met joodse bronnen en zelfs niet met dat christelijke (of ‘christelijke’) boek 3 Baruch. Laat ik je dan meenemen naar het Nieuwe Testament. Als je heel goed tussen de regels door leest, kom je Adam en Eva al tegen in het begin van het Johannes-evangelie! Joh. 1 en 2 spreken van diverse opeenvolgende ‘dagen’: zie Joh. 1:29 (‘de volgende dag’, dus dat was al minstens de tweede dag!), vs. 35, vs. 44 en Joh. 2:1. Dat zijn al minstens vijf dagen. Toch wordt de dag in Joh. 2:1 ‘de derde dag’ genoemd. Hoe moet je dat verklaren? Voor de oplettende lezer suggereert dit mijns inziens een dubbele serie van drie dagen, precies als in Genesis 1; Joh. 1:18 is dag één (het licht), Joh. 1:19-28 is dag twee (het water; zie vs. 28), enzovoort, en Joh. 2:11 is dag zes (de bruiloft).

Dit lijkt allemaal misschien nogal gezocht, maar bedenk dat beide boeken beginnen met de opmerkelijke woorden: ‘In het begin’ (Gen. 1:1; Joh. 1:1)! Op de ‘derde dag’ (van de tweede reeks, dus de zesde dag in totaal) vond er in het Galilese stadje Kana een bruiloft plaats, en Jezus, de ‘laatste Adam’ (1 Kor. 15:45) was erbij. Omdat op de zesde dag in Genesis 1 Adam en Eva geschapen werden en aan elkaar werden verbonden (zie ook 2:18-25), zie ik een duidelijke parallel: de bruiloft van Johannes 2:1-11 op de ‘derde’ (= zesde) dag komt overeen met de ‘bruiloft’ tussen Adam en Eva op de zesde scheppingsdag.

Ik durf zelfs te zeggen dat goede wijn een bij uitstek Edense verrukking is, die ook uitdrukkelijk een plaats zal hebben in het nieuwe Eden.

Maar wat een verschil: destijds (misschien al op diezelfde zesde dag, want Adam had nog niet eens gemeenschap met zijn vrouw gehad!) viel de eerste Adam in de zonde. Maar in Johannes 2 openbaart de laatste Adam het eerste teken van zijn heerlijkheid (vs. 11). In Genesis 3 veranderde om zo te zeggen Adams wijn – die hij, zegt de oude overlevering, uit de druiven geperst had – als het ware in water en had hij reiniging nodig; in Johannes 2 veranderde Jezus het reinigingswater (zie vs. 6) in wijn – een voorbode van de paradijselijke heerlijkheid en vreugde. In Genesis 3 wordt de eerste Adam uit de hof verjaagd; in Johannes 2 opent de laatste Adam de hof van Eden weer voor ons (vgl. Openb. 2:7; 22:1v.).

Men heeft zich al vaak afgevraagd hoe in zo’n verheven evangelie als dat van Johannes het ‘eerste teken’ (2:11) van Jezus schijnbaar zo banaal is: water in wijn veranderen, en hoe door een dergelijk wonder nota bene zijn ‘heerlijkheid’ zichtbaar werd. Maar als er inderdaad een parallel met de hof van Eden is, gaan we iets meer van de diepere zin gewaarworden. Niet de wijn als zodanig is verwerpelijk, maar dronkenschap (1 Kor. 5:11; 6:10; 15:34; Gal. 5:21; Ef. 5:18). Wijn is juist dat wat ‘God en mensen vrolijk maakt’ (Richt. 9:13); wijn is dat wat ‘het hart van de sterveling verblijdt’ (Ps. 104:15). Noachs wijngaard was dus duidelijk bedoeld als een nieuw paradijs (al mislukte dat). En, kunnen we eraan toevoegen, het Beloofde Land is een land van ‘koren, nieuwe wijn [!] en olie’ (Num. 18:12; Deut. 7:13 enz.). Zelfs Israël als volk wordt vergeleken met een wijngaard, waarvan de Heere goede druiven verwachtte te oogsten (Jes. 5:1-7). De wijn als zodanig was niet verboden; integendeel, het is een zegenrijke drank (vgl. Spr. 3:10; 31:6v.; Pred. 9:7; 1 Tim. 5:23). Ik durf zelfs te zeggen dat goede wijn een bij uitstek Edense verrukking is, die ook uitdrukkelijk een plaats zal hebben in het nieuwe Eden. Wát er ook in de hof van Eden misging (de aloude suggestie is: dronkenschap), in ieder geval bracht Jezus met de wijn nieuwe vreugde, die zal uitmonden in het paradijs van de toekomst: ‘De HEERE van de legermachten zal op deze berg [Sion] voor alle volken een feestmaal (…) met uitgelezen gerechten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg aanrichten, met gezuiverde gerijpte wijnen’ (Jes. 25:6; vgl. 51:3).

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

L
Mooie gedachte en omschrijving.

Luc de Vries, Maassluis.