cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Christian Verwoerd
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 januari 2020 door Jeffrey Schipper

Christian Verwoerd reageert op kritiek ds. De Heer: "Als dominee De Heer moeite heeft met zonde, zou hij dit lied moeten omarmen"

“Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom dominee De Heer problemen heeft met mijn lied ‘Vol ontzag’. Het is echt een misvatting dat God er behagen in heeft als we zoveel mogelijk over zonde spreken.” Ds. J. M. D. de Heer zet regelmatig kanttekeningen bij opwekkingsmuziek. In zijn nieuwe boek verwijst de predikant uit de Gereformeerde Gemeenten ook herhaaldelijk naar zanger Christian Verwoerd. Hedendaagse liederen binnen christelijk Nederland zijn volgens De Heer te sterk zijn gericht op Gods liefde. Christian Verwoerd reageert naar aanleiding van dit CIP-interview op de kritiek.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Ds. De Heer vindt opwekkingsmuziek erg eenzijdig met een sterke nadruk op het geloof als warme deken over je heen. De liederen zijn volgens hem vooral gericht op Gods liefde en gaan nauwelijks over onze zonden. Als voorbeeld noemt hij jouw lied ‘Vol ontzag’. Heeft hij een punt en wat vind je van zijn kritiek?
“Ik ben het er mee eens dat er in nieuwe liederen weinig wordt gesproken over schuldbelijdenis of over de verantwoordelijkheid van de mens”, maakt Verwoerd duidelijk. “Daar probeer ik in mijn eigen liederen juist ook wat aan toe te voegen. Maar het is echt een misvatting dat God er behagen in heeft als we maar zoveel mogelijk over zonde spreken.

Alle psalmen zijn door de Heilige Geest geïnspireerd. Toch zijn er slechts zeven boetepsalmen. Hoeveel dank- en lofliederen komen we daar tegenover tegen in de psalmen? Hoeveel psalmen die zingen over Gods trouw, macht en majesteit en het vertrouwen op God? Ik geloof persoonlijk dat de Bijbel er duidelijk over is dat er overwinning over zonde mogelijk is. Niet dat we nooit meer in zonde vallen, maar wel dat de zondemacht als wet(matigheid) niet meer over ons leven hoeft te heersen (Rom. 6:14). Het is niet ‘het normale christelijke leven’ om elke dag opnieuw onze zonden uit te zingen naar God. Mensen die elke dag zingen over Gods genade en liefde, getuigen misschien wel het meeste van een leven waar de zonde niet meer heerst. En in zo’n leven wordt God geëerd.

"Het is echt een misvatting dat God er behagen in heeft als we zoveel mogelijk over zonde spreken."

Dat dominee De Heer als voorbeeld ‘Vol ontzag’ aanhaalt, begrijp ik overigens totaal niet. Ik besteed veel aandacht aan de inhoud van mijn liederen, en ik ben blij met feedback daarop, maar dat hij met dit lied een probleem heeft, daar schrik ik van. Nee, het gaat in het lied niet over zonde. Maar we moeten juist leren om niet zoveel met onszelf bezig te zijn. Dit lied prijst God als de heilige en ontzagwekkende God. Het gaat ook over ‘Uw oordelen zijn recht’. Juist het hebben van ontzag voor God, ‘de vreze des Heren’ is volgens Spreuken 8:13 de oplossing tegen zonde. Dus als dominee De Heer moeite heeft met zonde, zou hij dit lied mijns inziens moeten omarmen.”

Volgens ds. De Heer is opwekkingsmuziek erop gericht om te kiezen voor Jezus en een gevoel van bevrijding te geven. Het gevaar is dat mensen worden meegezogen door de emotie van het moment en niet écht tot Christus komen. In hoeverre is het gevaar aanwezig om met je muziek op emoties van christenen in te spelen en begrijp je de zorg van ds. De Heer?
“De Bijbelse boodschap is ‘Bekeer je en geloof het evangelie’. Vaak is het alleen de tweede helft van deze zin, namelijk ‘geloof het evangelie’, dat de mensen wordt voorgehouden. De opdracht ‘bekeer je’ is minder populair en door het weglaten daarvan, leren mensen inderdaad niet om hun eigen leven af te leggen en te veranderen. Tot zover kan ik met de kritiek van dominee De Heer meegaan.

Maar ik zou de wedervraag willen stellen: waarom wordt er in Gereformeerde Gemeenten niet duidelijk onderwezen: ‘Bekeert u’ en ‘geloof het evangelie’? Vele jongeren en ouderen worden van het evangelie afgehouden door de gedachte dat je jezelf niet kan bekeren; een gedachte die het gevolg is van de prediking. De Bijbel roept ons op om net als Jozua een keuze te maken. Achteraf zullen we dan altijd getuigen dat God dat in ons heeft gewerkt, dat is het mysterie. Het maken van zo’n keuze moet inderdaad niet goedkoop zijn uit enkel emotie, maar tegelijkertijd heeft God ook de emotie geschapen en hoeven we dat niet uit te schakelen. Ik ben altijd geïnspireerd geweest door Keith Green, die wel degelijk de mensen op een weloverwogen en vruchtbare manier een keuze liet maken voor God tijdens zijn concerten.”

"Ik zou de wedervraag willen stellen: waarom wordt er in Gereformeerde Gemeenten niet duidelijk onderwezen: ‘Bekeert u’ en ‘geloof het evangelie’?"

Ds. De Heer maakt onderscheid tussen het menselijke lied (opwekkingsmuziek) en het door Gods Geest geïnspireerde lied (de psalmen). Hij zegt: “De 150 onberijmde Psalmen die we hebben zijn per definitie door de Heilige Geest geïnspireerd. Deze Psalmen hebben daarmee goddelijk gezag. Zo’n uitspraak kan niet gedaan worden over mensen vandaag de dag, ook al kunnen ze de leiding van Gods Geest ontvangen.” Begrijp je dit onderscheid?
“Psalmen zijn per definitie geïnspireerd, maar ik zou niet weten waarom andere liederen dat niet kunnen zijn”, stelt de zanger. “De berijmde psalmen zijn overigens ook na de ‘Bijbeltijd’ geschreven en bevatten soms ook interpretatie van de Schrift. Daarnaast bevatten ze ook invloeden van de Verlichting (woorden als ‘Opperwezen’, ‘deugd’ etc.) Dus als je in deze gedachte consequent bent, moet je de berijmingen ook niet op gelijke voet zetten met de Bijbel. Begrijp me niet verkeerd, ik vind berijmde psalmen mooi, maar volgens De Heer zijn eigen onderscheid vallen de berijmde psalmen dan ook buiten de liederen die per definitie ‘door God geïnspireerd’ zijn.”

Ds. De Heer vindt dat de sfeer waarin opwekkingsmuziek vaak wordt gezongen (springen/dansen/zangeressen met opvallende sieraden/lichteffecten) niet bij Gods koninkrijk passen. Het wekt volgens hem de schijn dat we van het leven een feest kunnen maken. ‘Dit verdraagt zich niet met de christen als vreemdeling hier op aarde.’ Beschouw je het als zanger als opdracht om ‘de wereld’ niet na de bootsen?
“Hier heeft hij wat mij betreft wel een punt. In de Bijbel ging de aandacht bij de verspreiding van het evangelie helemaal naar de inhoud. In onze tijd speelt de vorm, de geliktheid, de ‘professionaliteit’ een veel te grote rol tijdens christelijke evenementen. In sommige gevallen lijkt het inderdaad meer op een werelds feestje met een christelijk sausje. Voor mij persoonlijk is het een zoektocht hoe ver je gaat met de vorm. Ik probeer de nadruk te leggen op de inhoud, maar geloof dat je ook best wel een mooie sfeer neer mag zetten, ook omdat dit ten dienste kan staan van de inhoud. Zoals iemand eens zei: ‘als een middel een doel wordt, wordt het een afgod’. Zo kan de vorm een doel, en dus een afgod worden, maar kan het ook een middel zijn om mensen bij Jezus te brengen.

"Laten we niet vergeten dat blijdschap een vrucht is van de Heilige Geest. Het is zelfs een gebod om je altijd te verheugen in de Heere."

Gezien de vraagstelling krijg ik het idee dat je als vreemdeling op deze aarde geen pure blijdschap zou kunnen hebben en dus ook geen feest zou kunnen vieren. Daar ben ik het niet mee eens. Zoals de feesten in de Bijbeltijd gevierd werden zou je dan ook niet passend moeten vinden. Als je in Jezus gelooft, geeft het toch ook grote blijdschap om te weten dat je bij een beter Koninkrijk hoort. Je verheugt je er toch over dat je uit mag zien naar een tijd waarin vrede en gerechtigheid de aarde zal vervullen? Die blijdschap en vreugde mogen we net als koning David ook uiten. Laten we niet vergeten dat blijdschap een vrucht is van de Heilige Geest. Het is zelfs een gebod om je altijd te verheugen in de Heere.”

Wat zou je, dit gezegd hebbende, tenslotte willen meegeven aan ds. De Heer?
“Ik spreek na concerten wel eens met jongeren die een behoudende achtergrond hebben, zoals de Gereformeerde Gemeenten. Ik proef in die gesprekken zoveel ernst en oprechtheid om Jezus te willen volgen. Op hun beurt zeggen ze dat ze de avonden en muziek zo opbouwend vinden. Dat vind ik prachtige dingen. Laten we met elkaar deze jongeren verder brengen in het geloof en vooral ook investeren in de jongeren die dreigen het geloof vaarwel te zeggen”, aldus Verwoerd.

Lees ook:
- Ds. De Heer schrijft nieuw boek over opwekkingsmuziek: "Ik wil juist niet oordelen over evangelische christenen"

- Ds. De Heer houdt evangelische beweging een spiegel voor: "Ook Paulus uitte zijn onvrede in scherpe brieven"

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Opwekkingsmuziek
- GerGem-predikant over opwekkingsmuziek, Sela en Christian Verwoerd: "Botst met prediking van Wet en Evangelie"
- CGK-predikant reageert op uitspraken ds. De Heer over opwekkingsmuziek
- Ds. De Heer verklaart kritiek op opwekkingsmuziek: "Acceptatie van deze muziek verloopt vaak via het gevoel"
- Evangelisch Nederland laat zich weer eens op de kast jagen door een refodominee
- Noodklok over reformatorische kerken: "Er gaan geen zielen verloren omdat ze een 'eenzijdig' opwekkingslied hebben gezongen"
Meer over Opwekkingsmuziek »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Mooie liefdevolle reactie!