cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
dominee
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Dick van den Bos

Dominee Ben van Werven: "De Heilige Geest druppelt de traditionele kerk binnen"

Als protestantse dominee merkt Ben van Werven dat veel kerkgangers nieuwsgierig zijn naar de Heilige Geest. “Mensen horen er van alles over, ze lezen er veel over, maar wat is het nu eigenlijk? En wat moet je nou met verhalen over mensen die bij conferenties zoals Opwekking zijn genezen?” Deze vragen zorgden ervoor dat Van Werven zich hier meer in ging verdiepen. Kunnen deze ervaringen hand in hand gaan met zijn gereformeerde theologie?

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

“De Heilige Geest komt steeds meer aan de orde. Ik merk het bijvoorbeeld op catechisatie. Sommige tieners zijn dan bij Opwekking of een vergelijkbare conferentie geweest en zagen hoe er gebeden werd voor genezing. Of ze zagen mensen ‘vallen in de Geest’. Hoe zit dat dan? Juist vanwege deze vragen, komt het thema ‘Heilige Geest’ meer aan de orde. Vroeger zouden we binnen de PKN hier niet echt antwoord op hebben of we zouden er terughoudend op reageren. Maar dat is aan het veranderen.”

“In mijn vorige gemeente in de Bommelerwaard hadden we een groep twintigers die mij vroegen: ‘Zou je hier meer uitleg over kunnen geven?’ Ze waren vooral benieuwd hoe ze Gods stem konden verstaan en hoe kun je dromen en visioenen interpreteren? Ik heb nog regelmatig contact met hen. Juist omdat het werk van de Geest meer zichtbaar is geworden, is er meer nieuwsgierigheid naar gekomen. Daardoor druppelt dit onderwerp ook de meer traditionele kerk binnen.”

Je hebt zelf theologie gestuurd aan de TUA in Apeldoorn, kon je deze nieuwe invloeden wel verenigen met je theologie?
“Ik ben erg dankbaar voor mijn opleiding in Apeldoorn. Maar neem bijvoorbeeld de geschiedenis van de pinksterkerken: die kwam niet in beeld en hun theologie evenmin. Daarom ging ik er in die tijd al weleens tussenuit met een vriend om lessen charismatische theologie te volgen aan de VU. Dat bezoek aan de VU, bij Kees van der Kooij, heeft mijn blikveld dus al enigzins verbreed.”

"Ik besefte toen meer dan ooit: God ziet me en Hij weet in detail waar ik mee bezig ben, en Hij is begaan met me. Het was levensveranderend."

“In 2016 kwam dit in een stroomversnelling, toen Hans Maat mij uitnodigde voor de There is More conferentie. Ik kende Hans goed omdat we samen bij de HGJB werkten. Bij There is More werd de Heilige Geest voor mij echt een realiteit. We waren nog maar anderhalf uur binnen en ik kreeg zo’n enorm accuraat profetisch woord. Ik besefte toen meer dan ooit: God ziet me en Hij weet tot in detail waar ik mee bezig ben. Hij is begaan met me. Het was levensveranderend. Toen dacht ik: ‘Wat is dit?’ Ik ben toen meer gaan lezen – want dat is mijn manier van hiermee om gaan – en met mensen gaan praten.”

Is je theologie daardoor op z’n kop gaan staan?
“Nee, zo het ik het niet ervaren. Het is een verbreding. Ik zie het als een bergwandeling. Je loopt omhoog en ineens heb je weer een nieuw vergezicht. Als je verder loopt, zie je nóg meer, en dan nóg meer. Je blikveld wordt wijder. Je beseft dat er gewoon echt meer is. Bij de conferentie van 2016 kreeg ik het boek ‘Er is meer’ van Randy Clark. Omdat ik niet alles in dit boek kon plaatsen, ben ik op internet naar andere boeken gaan zoeken. Bol.com beveelde het boek ‘Convergentie’ van Sam Storms en dat heb ik gekocht. Storms noemt zichzelf een charismatsich calvinist. Hij liet me zien dat de relatie tussen Woord en de Geest als die van een huwelijk is. Het is niet vijftig procent Woord en vijftig procent Geest. Nee, ze horen bij elkaar. Dus 100% Woord en 100% Geest.”

Dus in plaats van dat het ten koste ging van je theologie, heeft het je theologie juist verbreed?
“Ja! Toen ik mij openstelde voor ‘meer’, heb ik ook meer oog gekregen voor God de Vader. Ik heb leren zien hoe Jezus in complete afhankelijkheid van de Vader Zijn werk deed, en hoe de Geest ons helpt om in dezelfde afhankelijkheid van de Vader ook dit werk van de Vader te doen. Over het algemeen zetten we Jezus in het centrum, en dat moet ook. Maar Jezus benadrukt zelf steeds het werk van de Vàder. Jezus kwam om de werken van de Vader te doen, zoals vergeving, genezing en bevrijding brengen. Ik merk dat ik sinds 2016 sterker vanuit de drie-eenheid ben gaan denken.”

"Het is niet vijftig procent Woord en vijftig procent Geest. Nee, ze horen bij elkaar. Dus 100% Woord en 100% Geest."

“Dat is ergens apart, omdat het EW vaak gezien wordt als dat het alleen over de Heilige Geest zou gaan. Mijn ervaring is daarin anders. Het gaat wel over de Geest maar die staat niet los van Jezus en in Jezus woont de volheid van de Vader. En onze Vader is goed. Hij zoekt naar mij en de wereld als geheel. Ik ben ook veranderd in hoe ik naar de wereld kijk. Ik dacht vaak niet verder dan Johannes 3:16. God heeft de wereld lief, .. dus bekeer je. Die oproep is goed natuurlijk. Maar voor je het weet klinkt in er toch een ondertoon van veroordeling in door. ‘Bekeer je want zoals je nu bent is het niet veel’. Maar in vers 17 staat dat Jezus niet kwam om de wereld te veroordelen, maar om die te redden. De royale verkondiging van Gods vaderhart ben ik nog meer in praktijk gaan brengen.”

Je vertelt dat er nieuwsgierigheid is naar de geestelijke gaven, maar ook verlegenheid. Kun je dat eens uitleggen?
“We hadden hier in de Kruiskerk een wonderlijke zaterdagavond van Royal Mission. Dat was de eerste keer in een protestantse kerk, normaal gesproken wordt het in evangelische kerken gedaan. Er was aanbidding, Robbie van Veen sprak en er werd voor zieken gebeden. Wat ik bijvoorbeeld terugkreeg, was de vraag waarom er herhaaldelijk werd gebeden voor mensen. Iemand zei: ‘Als je één keer bidt voor een zieke, dan is dat toch wel genoeg?’ Ook waren er vragen over ‘vragend bidden’ in tegenstelling tot het ‘gebieden’ van pijn om weg te gaan. Je merkt dan toch dat mensen daar verlegen mee zijn. Ik luister naar hen en probeer aan de hand van hun vragen uitleg te geven. En het mooie van Robbie was dat hij zich heel kwetsbaar opstelde in zijn toespraak. Ik wijs mensen daar op: dit was geen show van menselijke kracht, maar nuchter doen wat Jezus deed. Als mensen deze kwetsbaarheid zien, staan ze vaak meer open voor de wonderen zelf.”

Die nieuwsgierigheid tot slot, waar komt die vandaan? Want Opwekking bestaat toch ook al lange tijd?
“Als mensen naar God gaan vragen zit Gods Geest daar achter. God gaat door en we zitten daarom in een fase dat mensen meer verlangen naar God. We moeten hierin elkaar als christenen steunen. Want verlangen naar ‘meer’ is vaak een pijnlijk proces, want je ziet je eigen tekorten ook meer. We hebben Gods vaderhart zó nodig nu... Dit is geen nieuw inzicht. Maar vergelijk het met zaad dat soms langere tijd moet liggen voor het opkomt. Ik denk dat er nu voldoende warmte en licht is. Dat is Gods genade.”

“Daarnaast zet voor zover ik kan zien de duivel steeds vaker zijn masker af. Bijvoorbeeld bij de feesten rond Halloween, dat werd lang neergezet als ‘onschuldig’. Het afgelopen jaar liepen deze ‘feesten’ op verschillende plekken uit de hand. Het kwaad zet z’n maskers af en juist in die donkerheid geeft God ons meer kracht om het licht duidelijker te laten zien. Uiteindelijk is dat Gods missie.”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Heilige Geest
- Hoe kun je vervuld raken met de Heilige Geest?
- De kracht van de Heilige Geest is er wel maar wordt niet gebruikt
- Wat iedere christen volgens ds. Simons zou moeten weten over de Heilige Geest: "In de kerk is veel onkunde over de Heilige Geest"
- Wat gebeurt er met je als je wordt vervuld met de Heilige Geest?
- Wat is Pinksteren? Paul Visser legt het in deze video kort en krachtig uit!
Meer over Heilige Geest »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Meer van de Geest is alleen maar prachtig. De Geest bekrachtigt mensen om heilig te leven voor God en te breken met zonden in je leven. De Geest dringt mensen tot werkelijke bekering en geeft een afkeer om zonden te tolereren. Vrijheid.. halleluja!!