HeiligeGeest


Interview

Martin Koornstra daagt christenen uit: “We mogen samenwerken met de Heilige Geest”

Een bovennatuurlijk leven. Wat wordt hiermee bedoeld?“Dat is een leven onder leiding van de Heilige Geest. Als je bovennatuurlijk leven te zweverig vindt, zou je ook kunnen zeggen: een natuurlijk leven in de kracht van de Heilige Geest. Want we leven

Video

Wilkin van de Kamp werd overrompeld door de Heilige Geest: "Ik schrok mij een hoedje"

"Ik schrok mij een hoedje, echt waar. Ik dacht: Oh nee, wat gebeurt hier?" Wilkin van de Kamp is binnen christelijk Nederland een bekende spreker, onder meer vanwege de conferenties van Stichting Vrij Zijn. Ooit bad Wilkin anderhalf jaar lang voor de

God

Hoe kun je vervuld raken met de Heilige Geest?

Hoe kun je vervuld raken met de Heilige Geest? En wat is dat precies? In deze video gaat CIP.nl in gesprek met Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband. Op een conferentie kwam er een prediker op hem af, die handoplegging toepaste. Een in

Boekfragment

De gave van profetie: wat houdt dit in?

De gave van profetie in de eerste christengemeentenIn de Handelingen lezen we dat er nieuwtestamentische profeten waren. Zij kregen vaak een profetische uiting van de Geest en gaven die door. Toen de Heilige Geest was uitgestort, haalde Petrus aan wa

God

De kracht van de Heilige Geest is er wel maar wordt niet gebruikt

Als er geen groei in een gemeente is, is dat een alarmerend teken dat er iets moet gebeuren. Dat zegt Henk Stoorvogel, in gesprek met Rik over zijn boek ‘Viva de kerk’, waarin hij tien kenmerken van de kerk van vandaag omschrijft. In de derde video v

Verdieping

Hoe herken je wat van de Heilige Geest is? Zo voorkom je misstanden

De BasisBijbel zegt: "Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond" (1 Johannes 4:1). Om zichzelf en de gemeente van Jezus Chr

Preekverslag

Hoe geef je de Heilige Geest meer ruimte in je leven? William Boné antwoordt

1. In Christus zijn“Paulus zegt dat er geen oordeel is als je Jezus Christus hebt aangenomen als je Verlosser. Wat betekent in Christus zijn? In Genesis 6 maakt God duidelijk dat Hij oordeel over de aarde brengt. Daarom moet Noach een ark bouwen. Hij

God

Wat iedere christen volgens ds. Simons zou moeten weten over de Heilige Geest: "In de kerk is veel onkunde over de Heilige Geest"

"Als er één ding in mijn leven is geweest waar ik persoonlijk heel erg mee geworsteld heb, dan is dat met de Heilige Geest." Dat zei dominee Simons tijdens een lezing bij Stichting Jij daar! De predikant hield een lezing over het thema 'Heb jij de He

Column

Christenen hebben te weinig oog voor de gave van het onderscheiden van geesten

De gave van het onderscheiden van geesten kan opgevat worden als een gave waardoor een boze geest of boze geesten ontmaskert kunnen worden bij mensen die gebonden zijn. In Handelingen 16 was er een vrouw die een waarzeggende geest had. De Bijbel zegt

Interview

Theoloog Hans Maat was moegestreden: "Totdat ik de Heilige Geest ontdekte"

“Het geloof van een christen kan in een sleur terechtkomen. Ook in mijn leven is een periode geweest waarin ik weliswaar keihard werkte, maar ik zag te weinig van God zelf. Totdat ik met de Persoon van de Heilige Geest in aanraking kwam”, vertelt pio

Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Nu kunnen wij de Geest per definitie niet zien. Hij werkt op onzichtbare wijze. Dat is wel eens lastig voor ons. In onze cultuur van dit moment geldt namelijk sterk dat wat je niet ziet, ook niet bestaat. Maar er zijn veel dingen die je niet ziet en

Boekfragment

De gave van de werkingen van krachten: wat houdt dit in?

De kanttekeningen zeggen over de werkingen van krachten: ‘Hierdoor wordt verstaan de gave om wonderen te doen, niet alleen tot hulp en dienst der mensen, maar ook tot straf der huichelaars of vijanden van Christus en van zijn leer.’ Het gaat dus om s

Boekfragment

De gave van het onderscheiden van geesten: wat houdt dit in?

Het onderscheiden van geesten gebeurt allereerst door het Woord, een bijbelvers dat inzicht geeft in een bepaalde situatie. Maar het gebeurt niet uitsluitend door het Woord, het kan ook door middel van een innerlijk weten, een droom of een visioen wa

Interview

Dominee Ben van Werven: "De Heilige Geest druppelt de traditionele kerk binnen"

Als protestantse dominee merkt Ben van Werven dat veel kerkgangers nieuwsgierig zijn naar de Heilige Geest. “Mensen horen er van alles over, ze lezen er veel over, maar wat is het nu eigenlijk? En wat moet je nou met verhalen over mensen die bij conf

Preekverslag

Ds. Van Campen: "Gaven van de Geest zijn in reformatorische kring té onbekend"

“Deze gaven van de Geest zijn in reformatorische kringen in onbruik geraakt. Waarom gebeuren er in charismatische gemeenten wonderen en bij ons niet? Dat is een belangrijke vraag”, zo stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant sprak onlangs a

Boekfragment

De gave van geloof: wat houdt dit in?

In 1 Korinthe 12 gaat het over hetzelfde geloof als in 1 Korinthe 13:2: het geloof ‘zodat ik bergen zou verzetten’ in de kracht van de Heilige Geest. Het is een bovennatuurlijke gave die je krijgt op een bepaald moment; een geloof in de God die wonde

Boekfragment

De gave van het woord van kennis: wat houdt dit in?

Een woord van kennis is een klein deel van Gods alwetende kennis dat je op bovennatuurlijke wijze, door de Heilige Geest, krijgt om een ander daarmee te dienen. Een woord van kennis is niet hetzelfde als bijbelkennis, theologische kennis of kennis op

Boekfragment

De gave van uitlegging van talen: wat houdt dit in?

De Geest geeft je op dat moment die uitleg. Dat hoeft niet noodzakelijk een op een te zijn: dat iemand spreekt in tongen en dat een ander dat woord voor woord gaat vertalen. Wanneer iemand de gave van uitlegging van talen ontvangt, kan hij de bóódsch

Boekfragment

De gave van allerlei talen: wat houdt dit in?

Aan de ene kant zijn er veel gereformeerde theologen (geweest) die zeiden of zeggen dat we de tongentaal nu niet meer nodig hebben. Volgens hen was deze gave nodig voor de verkondiging van het evangelie op de zendingsvelden, maar hebben we nu talenin

Boekfragment

De gave van het woord van wijsheid: wat houdt dit in?

Er staat zo mooi in de Bijbel: als een kind zijn aardse vader vraagt om een brood, krijgt hij geen steen. Als hij vraagt om een vis, krijgt hij geen slang, en als hij vraagt om een ei, krijgt hij geen schorpioen. En dan zegt de Heere Jezus: ‘Hoeveel

God

Wat gebeurt er met je als je wordt vervuld met de Heilige Geest?

De vervulling met de Heilige Geest: voor sommige mensen een angstaanjagende gedachte. Voor anderen is het iets ongrijpbaars. Daar zou evangelist David de Vos het vroeger wel mee eens zijn geweest. Maar nu weet hij: “Het is de mooiste en meest verrijk

Boekfragment

Hoe kunnen wij Gods Geest verdriet doen?

Soms wordt in de Bijbel op heel menselijke manier over de werkelijkheid van God gesproken. Zo ook in Efeziërs 4:30, waar Paulus oproept: “Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd.” Kennelijk kun je de Geest van God verdrietig maken. Het Griekse werkwoor

Boekfragment

De gave van genezingen: wat houdt het in?

De gaven waren niet alleen voor de apostelen, of alleen voor bijzondere mensen, maar ze zijn in principe beschikbaar voor iedere christen (Mark. 16:18). In de Bijbel staat bijvoorbeeld de geschiedenis van de eenvoudige broeder Ananias, die in opdrach

Boekfragment

De Heilige Geest is niet het geestelijk equivalent van een dagje Disneyland

Natuurlijk, als je terneergeslagen en somber bent (of zelfs als je dat niet bent), kan en zal ook vaak de frisse wind van Gods Geest je een nieuwe kijk op alles geven en boven alles een besef van Gods aanwezigheid, liefde, troost en zelfs vreugde. Ma

Interview

CGK-predikant over werking Heilige Geest: "Maak het niet te ingewikkeld"

“We moeten de Heilige Geest op geen enkele manier willen inbinden. Hij werkt soms op onverwachte manieren.” ‘Lezen in het licht van de Geest’ is een onderzoek van ds. B. A. T. Witzier naar de manier waarop de Heilige Geest betrokken is in het verstaa

God

Wat is Pinksteren? Paul Visser legt het in deze video kort en krachtig uit!

Het is Pinksteren vandaag. Een feest waar nogal wat onwetendheid over bestaat. Bij christenen zelf, maar natuurlijk ook bij niet-christenen. Wanneer je om je heen vraagt wat Pinksteren nu precies betekent, kom je er al snel achter dat veel mensen dit

Interview

Door hulp van andere christenen ontdekte Nieske Selles dat de Heilige Geest niet zweverig is

In een tijd van ziekte ontdekte Nieske Selles dat de Heilige Geest niet zweverig of vaag is, maar heel concreet. "Gods Geest werd zichtbaar door anderen en inspireerde mij om hetzelfde te laten zien in mijn omgeving", aldus Nieske. Dit was nieuw voor

God

Pinkstermonnik Peter: "Sinds Pinksteren kijken we door de ogen van God"

Over de Heilige Geest bestaan volgens voorganger Peter Halldorf, auteur van het boek ‘Vol van de Geest’ veel misverstanden. Zo zijn de gaven van de Geest, zoals tongentaal, volgens hem vooral bedoeld als gift om het persoonlijke gebedsleven te verdie

God

Video: Chris Verhagen legt misverstanden over de Heilige Geest bloot

Veel voorkomende misverstanden binnen het christendom gaan over het werk van de Heilige Geest. In deze video bestudeert Chris Verhagen, initiatiefnemer van YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, wat de apostel Paulus in Romeinen 8 onderwijst over de

God

Wat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest? Dr. R. W. de Koeijer geeft antwoord

Wat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest? Anders gezegd: wat is Zijn liefste werk? Dat is de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. Zoals Jezus in Johannes 16:14 het Zelf zegt: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne

God

Volgens ds. Arie van der Veer is er verschil tussen de Heilige Geest in het Nieuwe en in het Oude Testament

"Ik wil je graag iets leren over de Heilige Geest. Ik krijg vaak vragen over de uitstorting van de Heilige Geest: “In het Oude Testament komt de Heilige Geest toch ook voor? Wat is nu het verschil?”" Zo leidt ds. Arie van der Veer deze nieuwe overden

God

"Maak bijzondere ervaringen met de Heilige Geest niet tot een standaard"

Tijdens het Hemelvaartsweekend vond de Mini-Reveilweek van Near East Ministry (NEM) plaats. Het is de eerste conferentieweek van de vier ‘Reveilweken’, die deze zomer worden georganiseerd. Tijdens de Reveilweken wordt het Johannes-evangelie behandeld

Dagelijks leven

Nederland heeft God nodig: "Ik vind dat we de Heilige Geest hebben verwaarloosd"

Wat zou Hans Maat eigenlijk zeggen als hij de christenen in Nederland toe zou mogen spreken? En hoe gaan we volgens hem om met de Heilige Geest?. In een video-interview met CIP.nl geeft hij antwoord op deze vragen.  "Ik zou dan eigenlijk willen vrage

God

David werd gezalfd met de Heilige Geest: wat betekent dit?

David werd ooit tot koning gezalfd. Onverwacht koos God hem uit. Toen hij gezalfd werd met olie, werd hij ook gezalfd met de Heilige Geest. Wat had dit tot gevolg en wat houdt die zalving precies in? Ds. Arie van der Veer legt het uit in deze video!

God

Wat het autootje van zoon Bottenbley te maken heeft met de Heilige Geest

Een aantal jaar geleden kwam de toen 5-jarige zoon van Orlando Bottenbley huilend naar hem toe. Zijn lievelingsautootje, waar hij soms uren mee speelde, was stukgegaan. Op een gegeven moment kwam de voorganger thuis met een cadeau. Zijn zoontje pakte

God

Ervaar hoe groot de kracht van de Heilige Geest is

De Heilige Geest, voor veel christenen is het een beetje ongrijpbaar. God als Vader, Jezus als Zoon, daar kunnen we ons nog wel een voorstelling van maken. Maar de kracht van de Heilige Geest ervaren we lang niet altijd. Toch is de Heilige Geest de m