Draagmoeder of wensmoeder: wat zegt de Bijbel?

Dagelijks leven2 november 2023 6 minuten Jeffrey Schipper
Henk Herbold

Men spreekt momenteel van draagmoederschap als een vrouw op grond van een ‘overeenkomst’ een via kunstmatige inseminatie verwekt kind draagt voor een andere vrouw, dan ben je een zogenaamde draagmoeder of wensmoeder. De draagmoeder wordt dus door kunstmatige inseminatie bevrucht met het sperma van de man van het echtpaar, dat een overeenkomst met haar is aangegaan.

Een andere mogelijkheid is dat men de eicel van de wensmoeder en het sperma van haar man buiten de baarmoeder laat samensmelten in een proces dat eenvoudig gezegd, reageerbuisbevruchting wordt genoemd, waarna later het embryobeginsel in de baarmoeder van de draagmoeder wordt gebracht voor de verdere zwangerschap. Allerlei combinaties zijn tegenwoordig feitelijk mogelijk, speciaal ook bijvoorbeeld voor homostellen. Afhankelijk van de situatie kan er een zaaddonor of eicel gezocht worden.

De eerste reden van draagmoederschap is heel begrijpelijk, er zijn echtparen die ontzettend graag een kind willen, maar voor wie dat medisch gezien onmogelijk is. Daarom lenen(?) zij dan, het lichaam van iemand anders voor het krijgen van een baby. Bij homostellen gaat het uiteraard alleen omdat men als man gewoon zelf geen kinderen kan baren.

Nu denk ik dat een wet toch niet kan wegnemen, dat een moeder die een kind baart een van God gegeven moederband heeft met het kind.

Op ethisch vlak verandert er voortdurend van alles in ons land, de discussie is uiteraard ook in volle gang. Ik weet niet of u het al heeft opgemerkt, er komt nog veel meer. Zo is er een wet in de maak voor het vastleggen van een wettelijk kader voor het zogenaamde draagmoederschap, mits uiteraard de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaat de wet er vast en zeker komen. Deze wet is over het algemeen gemaakt door mensen die weinig of geen rekening houden met wat God zegt in de Bijbel. De ChristenUnie heeft dan wel bezwaren, maar het is de vraag of dit iets zal veranderen aan het wetsvoorstel.

En dit is ook waar. De overheid krijgt al jarenlang het verzoek om het draagouderschap wettelijk vast te leggen, waarbij de belangrijkste reden is, dat de draagmoeder dan al voor de bevalling afstand moet doen van het kindje dat ze draagt. Dat kan nu niet, waardoor ouders pas na een procedure van ruim een jaar, zeggenschap hebben over de baby. Nu denk ik dat een wet toch niet kan wegnemen, dat een moeder die een kind baart een van God gegeven moederband heeft met het kind (lees Psalm 139). De wet maakt het daarom mogelijk alleen maar gecompliceerder, als bijvoorbeeld de moeder en/of het kind later toch weer toenadering zoeken. Steeds meer mensen gaan immers ook nu al op zoek naar hun biologische vader of moeder.

Maar we leven in een tijd waarin de westerse samenleving reageerbuisbaby’s en draagmoederschap steeds meer normaal gaat vinden. God heeft echter vast en zeker gewild dat een kind, altijd de vrucht van liefde tussen twee mensen zou zijn. Reageerbuisbaby’s en draagmoederschap maken daarentegen voortplanting steeds meer los van intimiteit en de daaruit voortvloeiende normale geslachtsgemeenschap. De vrouw krijgt dan dus geen kind meer omdat ze zelf eerst geliefd is, maar zo is het wel door God bedoeld.

Bij God heiligt het doel niet de middelen.

In de Bijbel komt het ook voor
Hagar was de slavin van Sara, de vrouw van Abraham. We lezen daarover in het boek Genesis. Als kwetsbare slavin had ze ook geen zeggenschap over haar eigen seksualiteit en lichaam. Ze werd feitelijk gebruikt, misschien wel misbruikt, in dit geval door Sara. Sara was zelf onvruchtbaar, wat in Israël een grote schande was en ze meende daar iets aan te kunnen doen door Hagar te gebruiken. Ze dacht toen gewoon het recht te hebben om haar slavin Hagar aan Abraham te geven. Hagars kind zou dan tevens het kind van Sara kunnen zijn. Maar het liep allemaal anders, zoals zo vaak, God kwam namelijk tussenbeide. Want later werd Sara toch zwanger en toen was Hagar en haar kind plotseling te veel. De Bijbel laat echter duidelijk zien, dat het besluit van Sara en Abraham, om via Hagar een kind te verwekken, voortkwam uit ongeloof. Dus het gebrek aan vertrouwen op God, een menselijk plan om dingen voor elkaar te krijgen op onze manier. Niet op Gods manier. Bij God heiligt het doel niet de middelen.

Het ongeloof van Abraham maakte ook hier de seksualiteit los van de intieme levenslange relatie met één vrouw, waarvoor het bedoeld was door God. En hier komt het: juist christenen zouden alles moeten doen om dit te voorkomen.

Daarom, ik zou geestelijk leiders willen oproepen om tijdens Bijbelstudie-avonden, jeugdbijeenkomsten etc., deze onderwerpen meer aan de orde te stellen en vooral de Bijbel daarbij te openen en de mensen voor te houden: wat zegt de Bijbel? Want mensen zitten hiermee en weten vaak niet wat ze er vanuit de Bijbel gezien mee aan moeten.

Een belangrijker vraag is: Hoe ziet God het draagmoederschap?
Gods Woord vertelt ons dat God het huwelijk als iets heiligs ziet. Zo vermeldt Hebreeën 13:4: 'Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven.' God verwacht van alle christenen dat zij het huwelijk in ere houden als iets heiligs. Maar wat verontreinigt het huwelijk dan? Kortgezegd, hoererij en overspel, daardoor wordt het huwelijk duidelijk onteert en de huwelijksband verbroken.

Voortplantingsorganen worden op die manier misbruikt door iemand anders dan haar eigen huwelijkspartner.

Houdt het draagmoederschap het huwelijk dan ere? Eenvoudig gezegd: nee, zeker niet. Er is ook gewoon geen Bijbelse basis voor het maken van onderscheid tussen inseminatie door geslachtsgemeenschap en kunstmatige inseminatie door donorimplantatie. Want er wordt in beide gevallen hoererij of overspel gepleegd, ‘wanneer dus de inseminatie tot stand komt door een andere man dan de wettige echtgenoot van de vrouw’.

Ook als voor het draagmoederschap reageerbuisbevruchting wordt toegepast, dus gebruik makend van eicellen van de wensmoeder en sperma van de wensvader? Ook dat verontreinigt het huwelijksbed, want de bevruchte eicel wordt in de baarmoeder geplaatst van een andere vrouw en maakt haar in feite zwanger. Kortgezegd, deze zwangerschap is niet het resultaat van seksuele omgang tussen de draagmoeder en haar eigen man. Haar voortplantingsorganen worden op die manier misbruikt door iemand anders dan haar eigen huwelijkspartner. Het draagmoederschap is dan Bijbels gezien, ook niet voor christenen die God liefhebben en vooral Gods Woord willen gehoorzamen.

Geen veroordeling
Hierbij willen we uitdrukkelijk benadrukken, dat we wel veel begrip hebben voor onvruchtbare echtparen die in hun grote verlangen naar kinderen toch kiezen voor de zogenaamde IVF-behandeling. We willen deze mensen zeker niet veroordelen. Dat neemt echter niet weg dat we er wel bezorgd over zijn, want de medische mogelijkheden zijn enorm, terwijl christenen zich toch steeds moeten afvragen wat Gods wil is voor hun leven.

Het draagmoederschap is dan Bijbels gezien, ook niet voor christenen die God liefhebben en vooral Gods Woord willen gehoorzamen.

Natuurlijk, zolang als er geen sprake is van een eicel of zaadcel van een donor, is het kind nog steeds uit beide ouders, zij het dan op kunstmatige manier verwekt. Maar dat ligt toch duidelijk anders als er wel sprake is van een donor. Daaraan zou een gelovig kind van God niet aan mee moeten werken.

Strategie van satan
Let goed op, want het gaat geruisloos, het dringt ook binnen in kerken, universiteiten, scholen en is zelfs de kleuterscholen binnengedrongen. Vooral via het onderwijs worden de kinderen al vroeg gewend geraakt aan deze nieuwe opvattingen. In het onderwijs en in de academische wereld en is deze revolutie zeker niet zonder resultaat.

Dit artikel is geschreven door evangelist Henk Herbold. Bezoek hier zijn website. Bovenaan is hij samen met zijn vrouw Diny op de foto te zien.

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb

suïcidale gedachten
Nieuws

Zelfdodingen voorkomen wordt wettelijke verplichting; initiatiefwet ChristenUnie aangenomen

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een bijna unanieme Kamer stemde vandaag in met de initiatiefwet van ChristenUnie die dat gaat regelen. Alleen FvD stemde tegen. De wet werd