Messiaanse Joden in Israël spreken zich uit: leven zij in angst?

Verdieping21 februari 2024 Ira Stam, Het Zoeklicht
Messiaanse Joden

Hoeveel Messiaanse (huis)gemeenten er in Israël zijn, kan niemand vertellen. Feit is dat in de afgelopen 30 jaar hun aantal enorm is gegroeid. Onlangs was ik samen met een zuster voor Bijbelverspreiding op projectbezoek in Israël. We spraken met seculiere en Messiaanse Joden in vijf steden verspreid over het land. Leven Messiaanse Joden in angst? Wat vinden ze van de regering en hun plannen de rechterlijke macht te hervormen? Hoe zien ze de toekomst van Israël?

Kennismaking
Hava is een Messiaanse Joodse gelovige, geboren in de Verenigde Staten. Ze heeft in 2008 alija gemaakt. Ze woonde in verschillende steden in Israël, sinds vier jaar in een stad in de Negev. Haar verlangen is om Messias Jezus bekend te maken onder haar volk. Hava bezoekt een huisgemeente.

Doron is een Messiaanse Joodse gelovige, geboren in de Verenigde Staten. Hij is opgegroeid in een seculier Joods gezin. Doron woont 30 jaar in Jeruzalem, waar hij oudste is van een grote, groeiende Messiaanse gemeente.

Dov is een Messiaanse Joodse gelovige, geboren in Litouwen. Hij is opgegroeid in een traditioneel Joods gezin dat de Joodse tradities hield. Zijn vader was een van de weinige Holocaustoverlevenden. Dov woont ruim 50 jaar in Israël, momenteel in Beersheva.

"De afgelopen jaren zien we een explosieve groei. In Jeruzalem zijn tussen de 30 en 40 Messiaanse gemeenten inclusief huisgemeenten."

Ervaren Messiaanse Joden in Israël meer druk dan tien jaar geleden? Hoe ervaren jullie dat?
Hava: “Ik ben nu ruim vijftien jaar in Israël en er is zeker meer spanning onder de Messiaanse Joodse gelovigen. Het ligt eraan waar je woont. Ik heb in verschillende steden in Israël gewoond en mijn ervaring is overal anders. Wonen in religieus Jeruzalem of bijvoorbeeld in Holon maakt nogal verschil.”

Doron: “Toen ik vanuit de VS naar Israël kwam, inmiddels ruim 30 jaar geleden, waren er niet veel Messiaanse Joden. De afgelopen jaren zien we een explosieve groei. In Jeruzalem zijn tussen de 30 en 40 Messiaanse gemeenten inclusief huisgemeenten. Dit is een schatting, omdat huisgemeenten niet worden meegenomen in tellingen. Onze samenkomsten worden vertaald in het Hebreeuws, Engels en Russisch. We hebben programma’s voor jongeren en militairen. Veel Joodse jongeren uit Zuid-Korea, Ethiopië en India komen naar Israël. Ja, de druk neemt toe, we zijn waakzaam.”

Dov: “Dertig jaar geleden reageerde een seculiere Israëli zeer negatief op het feit dat je in Yeshua geloofde. Nu begrijpen ze beter wie we zijn. Dat is een direct gevolg van de geweldige groei van het aantal Messiaanse Joden. Messiaanse Joden die alija willen maken, ervaren veel druk want ze hebben moeite om bijvoorbeeld het Israëlisch burgerschap te krijgen. In sommige gevallen wordt hun het burgerschap geweigerd of zelfs ingetrokken.”

Is er toenemende druk vanuit de (ultra-)orthodoxe Joodse gemeenschap op dit moment?
Hava: “De druk neemt zeker toe, maar ook dat is afhankelijk waar je woont en dus per stad verschillend. In Jeruzalem is de situatie anders dan in een stad in het zuiden van het land. Wat ook een rol speelt, is of je naar een huisgemeente gaat of als grote Messiaanse gemeente samenkomt in een gebouw. Een huisgemeente is toch meer besloten en privé.”

"In Gods Woord staat dat we voorzichtig moeten zijn als de slangen en oprecht als de duiven."

Doron: “In Gods Woord staat dat we voorzichtig moeten zijn als de slangen en oprecht als de duiven (Mattheüs 10:16). We zijn voorzichtig, zeker in Jeruzalem. Ik werk in deze stad en het is moeilijk om Joden uit te nodigen om met mij mee te gaan naar de samenkomst. Aan de andere kant, we weten uit de Schrift dat als we met Jezus wandelen in het licht, we niet bang hoeven zijn. (Noot: we wonen de shabbatsdienst bij in de gemeente van Doron. Er is politie op straat en we worden gewaarschuwd niet te spreken over ‘mission’).”

Dov: “Orthodoxe Joden staan natuurlijk negatief tegenover ons. Ik onderschrijf wat Hava zegt over druk. Die is er, maar per regio en stad inderdaad verschillend. Vijandige aanvallen gebeuren incidenteel in het land, vooral veroorzaakt door antizendingsorganisaties of lokale activisten, die anderen aanzetten om ‘de zendelingen’ te dwarsbomen.”

Wat vinden jullie families van jullie geloof in Yeshua?
Hava: “Mijn moeder las en onderwees de Tenach. Zij kwam als eerste tot geloof in Yeshua. Mijn opa was een gelovige, maar praktiseerde dat voorzichtig. Opa gaf mij een Bijbel. Nadat mijn moeder tot geloof kwam, volgde ik en kort daarna mijn iets jongere zus. In 2011 zijn mijn zus en ik, zonder het van elkaar te weten, gedoopt in de Jordaan! Mijn jongste zus is vijandig, helaas heb ik geen contact met haar. Ik bid voor haar redding.”

"De druk zal toenemen, maar waar druk en verdrukking komen, zullen waarheid en geloof sterker worden. De Heilige Geest geeft wat we nodig hebben."

Dov: “Een grote schok voor mijn familie! Ze vonden dat ik hen had verraden. Mijn moeder huilde, vader bracht me naar de rabbijnen om me op andere gedachten te brengen. Later zagen ze de positieve veranderingen in mijn leven als gevolg van mijn geloof in Yeshua en konden ze er beter mee omgaan.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Hava: “Ik verwacht dat het antisemitisme wereldwijd zal toenemen. Tegen de Joden in die landen wil ik zeggen: kom naar Israël, we ontvangen jullie met open armen! We zien Oudtestamentische profetieën in vervulling gaan.”

Doron: “We verwachten de wederkomst van Yeshua en de oprichting van Zijn Koninkrijk. Het aantal Messiaanse Joden zal groeien. Alles waarvoor we de afgelopen jaren hebben gebeden en gestreden gaat in vervulling. De waarheid kan niet worden ontkend. Als Joden tot geloof komen in Yeshua, worden waarheid en geloof zichtbaar. Het geloof is een machtige gave en een sterk wapen van God. De druk zal toenemen, maar waar druk en verdrukking komen, zullen waarheid en geloof sterker worden. De Heilige Geest geeft wat we nodig hebben. We zijn waakzaam!”

Dov: “God komt tot Zijn doel. Een negatieve ontwikkeling kan Hij gebruiken tot iets goeds. Als druk en vervolging komen, kan dat een opwekking tot gevolg hebben. Tijdens moeilijke tijden, zullen mensen hun geloof moeten onderzoeken. Het geloof wordt gezuiverd, ontdaan van alle verkeerde ingrediënten. God kan alle dingen laten meewerken ten goede en misschien gaan meer mensen Hem zoeken!”

Hoe is de situatie voor Joden die alija hebben gemaakt? Krijgen ze makkelijk het Israëlisch staatsburgerschap?
Dov: “Als Joden kunnen aantonen dat ze Joods zijn, een Joodse moeder of Joodse opa hebben, is het makkelijk het Israëlisch staatsburgerschap te krijgen. Dat betekent toegang tot een zorgverzekering, een huurwoning en de eerste maand financiële ondersteuning. Helaas zijn er Oekraïense en Russische Joden die héél lang, soms maanden, bezig zijn. Ze moeten vaak een DNA-test doen om aan te tonen dat ze Joods zijn. Voor Russische Joden is het heel moeilijk, omdat ze wegens onderdrukking tijdens het communisme hun Joodse identiteit verborgen hielden, of hun achternamen wijzigden. Oekraïense Joden verliezen hun bewijzen van Joods zijn als gevolg van de oorlog.”

"Een negatieve ontwikkeling kan Hij gebruiken tot iets goeds. Als druk en vervolging komen, kan dat een opwekking tot gevolg hebben."

Tot slot vraag ik hoe zij denken over de huidige regering en de voorgenomen plannen om de rechterlijke macht te hervormen. Het doel van deze plannen is dat de regering méér invloed krijgt met als gevolg dat de rechterlijke macht dan niet langer onafhankelijk is, maar doet wat de overheid wil. Het hele gebeuren kan een constitutionele crisis veroorzaken. Israël heeft geen Grondwet, maar veertien basiswetten*. Deze basiswetten zouden ooit onderdeel van de Grondwet moeten gaan worden. De grote vraag is wanneer?

Hava: “De staat Israël is in 1948 opgericht. Eén van de oorzaken van de huidige problemen is dat er toen geen Grondwet is gekomen. Een democratie zonder Grondwet is niet stabiel. Nu kan elke nieuwe regering naar eigen inzicht nieuwe plannen maken én uitvoeren. Mogelijke hervorming van de rechterlijke macht is daarvan een direct gevolg.”

Doron: “Netanyahu is een ervaren premier. Hij weet hoe hij met de diverse stromingen binnen zijn regering moet omgaan. Ook met de orthodoxen. Overigens is de invloed van die beweging klein. Ze hebben niet heel veel invloed op het hele beleid, alleen binnen het eigen beleidsterrein. Toch willen de meeste Messiaanse Joden dat de huidige regering valt.”

Dov: “Messiaanse Joden hebben verschillende politieke opvattingen. De meerderheid neigt naar de rechtervleugel van de regering, maar dat zijn orthodoxe partijen (en antizendingspartijen) en dat gaat niet samen. De linkervleugel is te liberaal als het gaat om ethische thema’s en de verdeling van het land. Ik vind het een zeer somber vooruitzicht als de regering mag gaan doen wat ze wil zonder invloed van de rechterlijke macht. We stevenen dan af op een dictatuur! De VS en de EU zullen Israël de rug toekeren. Messiaanse Joden wenden zich nu vaak tot het Hooggerechtshof voor steun bij onderdrukking. Als er geen rechterlijke macht meer is, zijn we vogelvrij.”

Bovenstaand artikel verscheen in Het Zoeklicht en is met toestemming overgenomen door Cvandaag. Klik hier om Het Zoeklicht te ontvangen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

David de Vos
Nieuws

David de Vos gaat met theatertour heel Nederland door

'Biografie Rauw heeft in de afgelopen maanden veel losgemaakt. Misschien ook bij jou. De één herkent zich in mijn verhaal, de ander zit vol vragen. Aan het einde van het boek spreek ik de wens uit om de theaters van Nederland te vullen. Dat moment is

pakistan
Nieuws

Pakistan wil met nieuwe wet christelijke meisjes beschermen tegen gedwongen islamitisch huwelijk

In Pakistan is een nieuwe wet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen voor zowel jongens als meisjes op 18 jaar stelt. Daarmee zouden christelijke meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van ontvoeringen en gedwongen huwelijken met moslims, me

Roemke
Dagelijks leven

Unieke beelden: pastor imiteert Trump op Republikeinse Conventie en gaat daarna in gebed

Op dit moment vindt de Republikeinse Conventie in Milwaukee plaats. De eerste avond van deze conventie werd met gebed afgesloten door pastor James Roemke van de Messiah Lutheran Church. Nadat de voorganger vertelde ontzettend blij te zijn dat Trump v

Ramon Roks
Nieuws

Celibatair levende homoseksueel stopt met priesteropleiding Den Bosch vanwege anti-homohouding

De 27-jarige Ramon Roks stopt met zijn priesteropleiding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch omdat hij zich als celibatair levend homoseksueel niet welkom voelt in het bisdom door de houding van sommige mensen. Dat meldt het dagblad Trouw.  Roks heeft

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op christenen die Gods aanwezigheid niet ervaren

"Er wordt in onze dagen veel geklaagd over een gebrek aan godservaring. We zeggen al snel: ‘Waar is God nou? Als ik Hem nodig heb, hoor ik Zijn stem niet.’ Heeft u wel eens geprobeerd om de eenzaamheid te zoeken?", aldus ds. G. van Zanden. De hervorm

Peter van der Weerd
Podcast

HHK-predikant bezorgd over lage opkomst kerkactiviteiten: terecht?

“Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goede opkomst'. Bij een Bijbellezing, zomaar midden in de week, zit er een handjevol.” Onlangs uitte ds. W. J. C. van Blijderveen zijn zorgen over de lage opkomst bij kerke

Karin Mechielsen
Video

Biddende moeder deelt indrukwekkend getuigenis over haar zoon

Karin Mechielsen vertelt in onderstaande video van De Stadskerk in Groningen over hoe haar geduld met God op de proef gesteld werd, toen haar zoon het geloof begon te verliezen. "God greep mijn zoon in zijn nekvel", vertelt zij. Maak tijd voor een bi

porno kijken
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller kijkt drie keer per week porno: 'Ik smeek God om hulp'

'Ik ben een jongeman van begin 20 jaar. Al een aantal jaren ben ik 'serieuzer' geworden in het omgaan met geloof en met de Bijbel. Ik probeer zoveel mogelijk naar de kerk te gaan en probeer ook doordeweeks naar de kerk te gaan. Maar ondanks dit loop

Meerartikelen

W. Kos
Nieuws

Nieuwe dominee voor hersteld hervormd Rijssen: W. Kos

W. Kos gaat voor het eerst als gemeentepredikant aan de slag. De kandidaat heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen aanvaard. Daar volgt hij de vorig jaar naar Katwijk aan Zee verhuisde ds. H. Lassche op. Kandidaat W. Kos uit Hu

Hans Borghuis
Column

Jongeren zetten leven opzij voor Jezus (en houden ons een spiegel voor)

Een aantal jonge mensen waar we sinds een poosje mee optrekken zijn nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Onlangs werd een van hen in Italië gedoopt en een vriendin van haar deelde een week later haar eigen zoektocht naar de waarheid tijdens e

Karmel
Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over de Karmel

De Karmel is een beboste, rotsachtige bergrug in Israël. De toppen zijn maximaal zo’n 500 meter hoog. Het Karmelgebergte mondt uit in de Middellandse Zee. Op die plaats ligt de grote Israëlische havenstad Haifa. De naam ‘Karmel’ komt van de Hebreeuws

Naomi Oosterhof
Podcast

Bijbellezen, waar moet ik beginnen? Podcastmaker geeft tips

De Geloofwaardige Podcast is dé podcast die jongvolwassenen informeert over het christelijk geloof. In de derde aflevering gaat Naomi Oosterhof (foto) inhoudelijk in op Bijbellezen. Waar moet je beginnen? Het is een ingewikkeld boek wat overweldigend

SharInvest
Nieuws

Dorcas en Kom over en help starten investeringsbedrijf SharInvest

In Oost-Europa ontbreekt het aan een stimulerend ondernemersklimaat waardoor ondernemers in midden- en kleinbedrijven belemmerd worden in de ontwikkeling van hun onderneming. Het krijgen van leningen is bovendien complex én zeer kostbaar. Daarnaast i

Gerard Vrooland
Column

In Nederland heeft de imam meer 'succes' dan de dominee

In Nederland zien we kerken leeglopen. Daarentegen geven cijfers aan dat de islam groeit in Nederland. Hoe kan dat? In België zien we die groei nog duidelijker. Een optimistische islamgeleerde meent dat in Nederland en België jaarlijks 1000 tot 2000

Rechtbank Groningen
Nieuws

Voorganger hoort zes jaar celstraf tegen zich eisen voor jarenlang seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen eiste vandaag zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen voorganger Jan Willem M. Hij stond voor de rechtbank voor het herhaaldelijk misbruiken van een vrouw. "De centrale vraag in dit proces is of er s

India
Nieuws

Indiase christenen door hindoes aangevallen tijdens kerkdienst, autoriteiten weigeren in te grijpen

Kerkdiensten in een dorp in de Indiase staat Madhya Pradesh zijn stilgelegd na een gewelddadige aanval door hindoe-extremisten op 1 juni. De aanval, geleid door leden van de Bajrang Dal, richtte zich op een samenkomst van gelovigen in het huis van Pa

Masih
Nieuws

Pakistaans christen (29) voor het oog van eigen kinderen doodgeschoten door moslimburen

Een 29-jarige katholieke vader van vier kinderen is vorige week door zijn moslimburen doodgeschoten nadat hij in opstand kwam omdat zij christenen in de omgeving intimideerden. Dat vertelt familie van de man tegenover Morning Star News.    Marshall M

La Fuente
Nieuws

Spaanse bondscoach getuigt van geloof: "God geeft me veiligheid en kracht"

Spanje heeft het EK voetbal 2024 gewonnen onder leiding van bondscoach Luis de la Fuente. Voor de overwinning op Engeland sprak De la Fuente openlijk over zijn geloof: “Ik ben niet bijgelovig. Als ik vandaag en morgen bid, is dat omdat ik dat al lang

Trump en Vance
Verdieping

Pro-life, pro-Israël en voor 'Bijbels huwelijk': Dit is de man die Trump als vicepresident wil

Daags nadat er een aanslag op zijn leven werd gepleegd, heeft voormalig president Donald Trump bekend gemaakt dat de conservatieve J. D. Vance (39) zijn 'running mate' wordt. Dat betekent dat Vance, uitgesproken pro-life en pro-Israël, ook kandidaat

Rodney en Mary Leah Miller
Nieuws

Christelijk koppel uit Alabama ziet kinderwens via embryo-adoptie in vervulling gaan

In de Verenigde Staten neemt het aantal koppels dat kiest voor in-vitrofertilisatie (ivf) toe. In 2021 resulteerde ivf in de geboorte van meer dan 86.000 baby's, wat twee procent van het totale aantal geboorten vertegenwoordigt. Terwijl het debat ove